Sfinţii Trei Ierarhi (30 ianuarie)

(Sursă: http://alchevskpravoslavniy.ru/wp-content/uploads/2010/02/042.jpg)

În veacul al XI-lea s-a iscat gâlceavă între creştini care socoteau a fi numai unul dintre cei trei ierarhi mai mare decât ceilalţi. Însă din purtarea de grijă a lui Dumnezeu sfântul Ioan, episcopul Evhaitelor (pomenit la 14 iunie), a avut o vedenie: mai întâi cei trei sfinţi i s-au înfăţişat pe rând fiecare în mare slavă şi negrăită frumuseţe, iar mai pe urmă i s-au arătat toţi trei împreună. Ei au grăit către dânsul:

– Precum vezi, în Dumnezeu noi suntem una şi nici o nepotrivire nu este între noi. Şi între noi nu este vreunul cel dintâi sau cel de-al doilea.

Sfinţii ierahi l-au povăţuit pe sfântul episcop să alcătuiască o slujbă pentru toţi trei deopotrivă şi să rânduiască o zi de împreună-prăznuire a lor.

Pe cei trei preamari luminători şi Dumnezeirii celei de trei ori mai strălucitoare decât soarele, pe cei ce învăpăiază lumea cu razele dumnezeieştilor dogme; pe râurile cele cu miere curgătoare ale înţelepciunii, care adapă toată făptura cu apele cunoştinţei de Dumnezeu; pe marele Vasile, si pe Grigorie de Dumnezeu cuvântătorul, împreună cu strălucitul Ioan cel cu limbă de aur, toţi cei iubitori de cuvintele lor, adunându-ne, cu cântări să-i cinstim; că aceştia pururea se roagă Treimii pentru noi. (Troparul Sfinţilor Trei Ierarhi care se poate asculta aici)

Acatistul Sfinţilor Trei Ierarhi  (text)

+ * + * +

Sfântul Vasile cel Mare, arhiepiscopul Cezareei Capadociei

 (pomenit la 1 ianuarie)

(Sursă: http://www.sedmitza.ru/data/861/509/1234/11044.jpg)

+ * + * +

(Sursă: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/ce/Rublev_grigoriy_bogoslov.jpg)

Sfântul Ierarh Grigorie Teologul, arhiepiscopul Constantinopolului  (pomenit la 25 ianuarie)

(Sursă: http://nibiryukov.narod.ru/nb_pinacoteca/nb_pinacoteca_painting/nb_pinacoteca_dionysius_st_gregory_the_theologian.jpg)

+ * + * +

Sfântul Ioan Gură de Aur, arhiepiscopul Constantinopolului (pomenit la 27 ianuarie)

(Sursă: http://www.agoracrestina.ro/imagini/foto-autori/ioan-gura-de-aur.jpg)

Sfântul Sfinţit Mucenic Ipolit, episcop al Romei, Italia (30 ianuarie)

 

În seara dinaintea marelui praznic al Sfinţilor Trei Ierahi, Biserica a pus înainte credincioşilor chipul sfântului ierarh Ipolit, episcop al Romei, pomenit în ziua pomenirii Sfinţilor Trei Ierarhi. La slujba Pavecerniţei, în lumina smerită a apusului de soare şi a candelelor, în biserică se aude:

 Ca un sfinţit mucenic prealăudat, cu îndoită lumină ai luminat Biserica lui Hristos şi veseleşti inimile celor ce te laudă pe tine. Pentru aceasta, după vrednicie, toţi te fericim.

Izvorând Bisericii lui Hristos izvorul învăţăturilor, preafericite, aduci lui Hristos din sângiuirile tale cele muceniceşti curgeri îmbelşugate. Pentru aceasta după vrednicie toţi te fericim.

Acesta a păstorit turma lui Hristos în veacul al III-lea cu îmbelşugată purtare de grijă şi  iubire părintească. Împotrivindu-se chinuitorilor sfintei muceniţe Hrisa fecioara, aceştia îl chinuiră îndelung, îl legară de mâini şi de picioare şi-l aruncară în mare.  

+ * + * +

Sf Sf Mc Ipolit, ep Romei 1

Frescă din veacul al XV-lea, Mănăstirea Dionisiu, Sfântul Munte Athos

(Sursă: http://pravicon.com/images/icons/7/7011.jpg)

Părinte, văzând că stă în fața ta, ca o răsplată preasfințită a muceniciei, pe Cel ce cunoaște lămurit toate de mai înainte, bucuros ai strigat: prealăudate Doamne, Dumnezeul părinților noștri, bine ești cuvântat.

Izvorând Bisericii lui Hristos, izvorul învățăturilor, preafericite, aduci lui Hristos din sângiuirile cele mucenicești curgeri bogate. Pentru aceasta după vrednicie toți te fericim. (Din Canul Sfântului ce se citește la Pavecerniță)

Ca unul ce ai dobândit îndrăzneală către Mântuitorul Hristos, preafericite, cu rugăciunile tale cele bineprimite, scapă de nevoi și de primejdii, de ispite și de cumplite supărări, de patimi și de greșeli și de suferințe pe cei ce cu credință te cinstesc pe tine. (Dintre Stihirile ce se cântă la Pavecerniță)

Published in: on 29 ianuarie, 2011 at 14:14  Lasă un comentariu  
Tags: , , , , , ,

Sfânta Pelaghia cea nebună pentru Hristos de la Mănăstirea Diveevo, Rusia (30 ianuarie)

(Sursă: http://www.4udel.nne.ru/image.php?&src=assets/images/saints/blazhen/blj_Pelagiya.jpg&w=457&f=jpeg&q=75&sia=blj_Pelagiya.jpg)

(Sursă: http://hram-troicy.prihod.ru/zhitie_svjatykh_razdel/view/id/33495)

Aceasta s-a născut în Arzamas, iar pentru purtarea sa neobişnuită încă din copilărie a fost numită „nebună”. După dorinţa părinţilor săi s-a căsătorit, însă în urma întâlnirii cu sfântul cuvios Serafim de Sarov a început să-şi petreacă nopţile în rugăciune şi să pară a fi nebună, de parcă şi-ar fi pierdut minţile. A adus pe lume doi fii, însă curând aceştia trecut la cele veşnice. Sfânta Pelagia a primit cu răbdare aceste încercări, iar de atunci începu să hoinărească pe străzi, purtându-se ca o nebună şi fiind batjocorită şi luată în râs. Nopţile şi le petrecea în rugăciune în pragul bisericii.

În anul 1837, fiind primită în obştea mănăstirii Diveevo, sfânta Pelagia  îşi continuă nevoinţa părutei nebunii: trăia pe stradă într-o groapă plină de mizerie, spărgea geamurile chiliilor, se bătea cu capul de pereţii clădirilor, întotdeauna mergea desculţă, îşi înţepa picioarele în cuie şi îşi pedepsea trupul în orice fel, hrănindu-se numai cu pâine şi apă, neparticipând niciodată la mesele mănăstirii. Unele surori o cinsteau, altele o socoteau stăpânită de un demon înainte-văzător. Fericita Pelagia Ivanovna era cinstită de toate maicile cele binecuvântate din Diveevo, care o strigau „mămică”.

Încă din timpul vieţii, sfânta Pelaghia obişnuia să-i vindece pe toţi cei care veneau la dânsa. Astfel, artistul M. P. Petrov s-a vindecat de paralizia mâinii.  Ea vedea toată viaţa oricui şi proorocea. Apărea în vise şi dăruia tămăduire. A reuşit să stingă un foc de la distanţă. Surorile din obşte şi însăşi egumena se sfătuiau cu fericita înainte-văzătoare. Faima înaintei-vederii sale s-a împrăştiat peste tot şi binecuvântata era vizitată de mulţi oameni din toate colţurile Rusiei. Cu patru ani înainte de fericita sa adormire, sfânta Pelagia a proorocit răspândirea iacobinismului şi a terorismului în Imperiu. Acestea aveau să ducă până la urmă la uciderea ţarului Alexandru al II-lea, pentru care Pelaghia plângea şi se ruga neîncetat.

După 20 de ani de aspră nevoinţă, sfânta Pelaghia, la îndemnul sfântului Serafim de Sarov care i s-a arătat în vis, s-a închis într-o chilie, a început să ocolească oamenii, a devenit tăcută, stătea şi plângea pe podea lângă uşa de la intrare şi îşi petrecea nopţile în rugăciune. Se hrănea mai ales cu pâine neagră, din care făcea biluţe ce îi serveau drept metanii pentru rugăciunea lui Iisus. Nu s-a spălat şi nu şi-a tăiat unghiile niciodată. Binecuvântata a trăit în obşte pânp la plecarea sa din lumea aceasta şi după cuvântul Sfântului Serafim de Sarov „multe suflete s-au salvat prin mijlocirea ei”.

Înainte de moartea sa a făgăduit tuturor celor care îşi vor aminti de dânsa că şi ea îşi va aminti şi se va ruga pentru ei. Sfânta Pelagia s-a mutat la cele de Sus la 30 ianuarie 1884. Trupul său s-a aflat nesupus stricăciunii răspândind bună mireasmă în anul 2004, în acelaşi an fiind trecută în rândul Sfinţilor.

+ * + * +

Viaţa Sfintei Pelaghia poate fi aflată în

sau

+ * + * +

(Sursă: http://www.diveevo.ru/files/file_440.jpg)

(Sursă: http://s004.radikal.ru/i208/1002/9a/d3f5440ba4af.jpg)

 + * + * +

Moaştele Sfintei Pelaghia

(Sursă: http://www.vsetsaritsa.ru/dsQsdsEn&mode=articles&option=targetcontent&fao=0&id=6174&cur=1)

(Sursă: http://www.vsetsaritsa.ru/dsQsdsEn&mode=articles&option=targetcontent&fao=0&id=6174&cur=2)

(Sursă: http://www.vsetsaritsa.ru/dsQsdsEn&mode=articles&option=targetcontent&fao=0&id=6174&cur=3)

+ * + * +

Mănăstirea Diveevo

(Sursă: http://www.sokolovs.narod.ru/nign/diveevo1024.jpg)

(Sursă: http://www.sokolovs.narod.ru/nign/sobory1024.jpg)

(Sursă: http://www.sokolovs.narod.ru/nign/divpreo1024.jpg)

(Sursă: http://www.sokolovs.narod.ru/nign/indiv1024.jpg)

(Sursă: http://www.sokolovs.narod.ru/nign/divtrap1024.jpg)

+ * + * +

Cântări din slujbă ale maicilor de la Mănăstirea Diveevo:

 clic 1, 2, 3 , 4 , 5, 6, 7 şi 8.

Published in: on 28 ianuarie, 2011 at 00:55  Comments (1)  
Tags: , , , , ,

Chipul Sfântului Cuvios Zenon Postitorul de la Lavra Peşterilor din Kiev, Ucraina (30 ianuarie)

(Sursă: http://pravicon.com/images/sv/s0830/s0830001.jpg)

Published in: on 27 ianuarie, 2011 at 23:09  Lasă un comentariu  
Tags: , , , , , ,

Chipul Sfântului Nou Mucenic Ignatie Sadkovski, episcop, Rusia (28 ianuarie)

(Sursă: http://www.fond.ru/userfiles/person/95/full_1218742106.jpg)

Împreună cu mama sa şi cu fratele său după trup, ieromonahul Gheorghe

(Sursă: http://www.fond.ru/userfiles/person/95/full_1262902048.jpg)

Cu fratele său, ieromonahul Gheorghe

(Sursă: http://www.fond.ru/userfiles/person/95/full_1262902091.jpg)

În închisoarea OGPU din Tula, 1929, anul arestării sale

(Sursă: http://www.fond.ru/userfiles/person/95/full_1218741899.jpg)

A fost condamnat la 10 ani de închisoare, însă în cel de-al nouălea an cu sănătatea doborâtă de asprimea regimului din detenţie plecă la cele veşnice, în anul 1938.

Chipul Sfântului Nou Mucenic Leontie Stasevici, arhimandrit, Rusia (28 ianuarie)

(Sursă: http://www.fond.ru/userfiles/person/99/full_1219773792.jpg)

(Sursă: http://www.fond.ru/userfiles/person/99/full_1219773740.jpg)

Acesta a primit moarte mucenicească în anul 1972. Întâia oară a fost arestat pentru că a urcat singur în clopotniţă şi a tras clopotele pentru slujbă în ciuda interdicţiei regimului.

Published in: on 26 ianuarie, 2011 at 14:42  Lasă un comentariu  
Tags: , , , , , ,

Sfântul Cuvios Isaac Sirul (28 ianuarie)

Acesta s-a născut în Ninive, fiind de neam sirian. Din fragedă tinereţe intră împreună cu fratele său după trup în mănăstirea Sfântului Apostol Matei din apropierea Ninivei. Deprinzându-se cu ostenelile nevoinţei, simţi crescând în lăuntrul său dorul după liniştea pustiei. Deci, plecând departe de mănăstire se sălăşlui într-o chilie singuratică şi liniştită.  Primind chemare de sus pentru treapta arhierească, părăsi pustia de al cărei dor ardea inima sa şi primi hirotonia de episcop al Ninivei, căci nu trebuia să ascundă lumina sub obrocul pustiei, ci să o pună în sfeşnicul păstoririi pentru a răspândi razele ei până departe. Însă aceasta s-a întâmplat pentru scurt timp, căci după numai cinci luni, văzând că viaţa lui, obişnuită cu liniştea, nefrămâtată şi netulburată, urma să fie împrăştiată şi tulburată de griji, părăsi scaunul episcopal retrăgându-se acolo unde inima sa pururea dorea, în chilia lui iubită din pustie, în care a rămas până la fericita sa adormire.

Sfântul părinte s-a tăinuit până în sfârşit, însă din rânduiala lui Dumnezeu ne-au rămas scrierile sale de o rară frumuseţe şi adâncime.

+ * + * +

„Aproape toată opera este un poem spiritual de o negrăită frumuseţe.” (Pr. Dumitru Stăniloae)

+ * + * +

Cuviosul Paisie Aghioritul vorbind cu duhovnicul său, părintele Tihon pustnicul, despre sfântul Isaac Sirul:

„Într-o zi m-a întrebat:

– Tu, fiule, ce cărţi citeşti?

– Avva Isaac, i-am răspuns.

–  Măi, măi, măi, fiule, sfântul acesta este mare! Avva Isaac nu omoară nici măcar un purice.

Prin aceasta Stareţul voia să accentueze marea sensibilitate a sfântului.”

+ * + * +

Pe marele sfătuitor al liniştii celei după lege şi al vederii celei nerătăcite luminat ajutător, pe al Ninivei înţeleptul şi îndumnezeitul ierarh, şi frumuseţea Siriei, şi odrasla ei, şi vasul cel curat al dumnezeiescului Duh să-l lăudăm, pe Isaac preavestitorul şi slăvitul! (Condacul Sfântului)

+ * + * +

Rugăciune către Domnul nostru Iisus Hristos a Sfântului Isaac Sirul (clic aici)

+ * + * +

(Sursă: http://pravicon.com/images/sv/s1061/s1061001.jpg)

(Sursă: http://pravicon.com/images/sv/s1061/s1061004.jpg)

(Sursă: http://www.ruicon.ru)

(Sursă: http://pravicon.com/images/sv/s1061/s1061002.jpg)

Published in: on 26 ianuarie, 2011 at 14:10  Comments (1)  
Tags: , , , , , ,

Sfântul Cuvios Efrem de la Mănăstirea Novi Torg, Rusia (28 ianuarie)

(Sursă: http://bgmonastery.orthodoxy.ru/images/zaveshanie_2376.jpg)

Acest sfânt părinte s-a născut în Ungaria şi împreună cu fraţii săi, sfântul cuvios Moise Ungurul (pomenit la 26 iulie) şi sfântul mucenic Gheorghe, a părăsit pământul natal îndreptându-se spre Rusia unde intrară în slujba sfântului prinţ Boris, fiu al sfântului Vladimir (pomenit la 15 iulie).

Sfântul Gheorghe, fratele sfântului Efrem a primit moarte mucenicească împreună cu sfântul prinţ Boris pe râul Alta în anul 1015. Ucigaşii i-au tăiat acestuia capul luându-i de la gât medalionul pe care acesta îl primise de la sfântul prinţ Boris. Moise reuşi să scape cu viaţă îndreptându-se către mănăstirea Peşterilor din Kiev unde se nevoi până la sfârşitul vieţii sale.

Sfântul Efrem, ajungând la locul pătimirii fratelui său Gheorghe, află capul acestuia pe care îl luă cu sine. Părăsind slujba sa de la curte, se retrase într-un loc singuratic de pe malul râului Tverţa pentru a duce o viaţă pustnicească, de nevoinţe neştiute de nimeni, departe de zbuciumul lumii.

După o vreme, câţiva călugări iubitori de vieţuire liniştită se aşezară lângă dânsul pentru a urma pilda vieţii sfântului părinte şi astfel în anul 1038 se întemeie mănăstirea Sfinţilor Mucenici Boris şi Gleb, al cărei stareţ fu ales sfântul Efrem. În apropierea mănăstirii se ridică o casă pentru primirea de străini unde poposeau călătorii şi nevoiaşii fără a li se cere ceva în schimb.

Încărcat de anii nevoinţelor sale plecă la cele veşnice în anul 1053, fiind înmormântat în mănăstire sa punându-se alături de dânsul în mormânt, după dorirea sa, capul fratelui său mucenic. Moaştele sale fură aflate nestricate şi pline de mireasmă în anul 1572, săvârşind mulţime de minuni până astăzi.

Sfântul Efrem împreună cu Sfântul Arcadie, ucenicul său. Icoană cu moaştele sfântului

(Sursă: http://www.pravenc.ru/text/182089.html)

Obiecte aparţinând sfântului Efrem

(Sursă: http://bgmonastery.orthodoxy.ru/images/Riznica_1024.jpg)

Moaştele Sfântului Efrem

(Sursă: http://bgmonastery.orthodoxy.ru/images/raka2.jpg)

 

(Sursă: http://bgmonastery.orthodoxy.ru/images/img_summer/monastery2_1024.jpg)

(Sursă: http://bgmonastery.orthodoxy.ru/images/church_sobor1024.jpg)

(Sursă: http://bgmonastery.orthodoxy.ru/images/church_2vhod768.jpg)

(Susră: http://bgmonastery.orthodoxy.ru/images/church_vved768.jpg)

(Sursă: http://bgmonastery.orthodoxy.ru/images/church_spas768.jpg)

(Sursă: http://bgmonastery.orthodoxy.ru/images/church_svech768.jpg)

 

(Sursă: http://bgmonastery.orthodoxy.ru/images/img_spring/spmonastery1_1024.jpg)

(Sursă: http://bgmonastery.orthodoxy.ru/images/img_spring/spmonastery3_768.jpg)

(Sursă: http://bgmonastery.orthodoxy.ru/images/img_summer/monastery8_768.jpg)

 Mănăstirea Novi Torg

Published in: on 25 ianuarie, 2011 at 22:52  Lasă un comentariu  
Tags: , , , , ,

Sfântul David, regele Georgiei (26 ianuarie)

(Sursă: http://www.icon-art.ru/homeicon/david_vozobnov.jpg)

Sfântul David a înnoit şi a întărit regatul georgian. Având multă râvnă pentru credinţa creştină, el a zidit multe biserici şi le-a reînnoit pe cele vechi de tot cuprinsul Georgiei şi din afara hotarelor. A ctitorit mănăstirea Gelati unde a dorit să întemeieze un adevarat focar de spiritualitate, punând bazele alături de mănăstire a unui seminar teologic. S-a îngrijit de cei bolnavi şi de cei săraci el însuşi mergând să îi ajute şi să îi întărească prin cuvânt spus cu iubire părintească. În toată vremea purta cu sine o desagă de unde dădea milostenie celor nevoiaşi.

În clipele de răgaz se îndeletnicea cu citirea Sfintei Scripturi şi a altor cărţi de înţelepciune, iar atunci când pleca la război poruncea să fie pregătite animale pentru a-i căra biblioteca sa. Când obosea de citit, îi ruga pe alţii să îi citească, iar el asculta cu atenţie. Unul din biografii regelui istorisi că de fiecare dată când termina de citit Epistolele punea câte un semn la sfârşit, iar după un an cercetând aflară după numărul semnelor că le citise de 24 de ori.  

Sfântul rege David al Georgiei a fost un scriitor mult dăruit de Dumnezeu, fiind autorul unor imne de pocăinţă care sunt deopotrivă cu scrieri ale Sfinţilor Părinţi.

Acesta a plecat la cele veşnice în anul 1130, la vârsta de 53 de ani, încărcat de fapte vrednice de pomenire, fiind înmormântat la mănăstirea Gelati unde pe mormântul său s-au scris cuvintele Sfântului Prooroc David „Aceasta este odihna Mea în veacul veacului. Aici voi locui, că l-am ales pe el” (Psalmul 131, 14).

(Sursă: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/14/Georgia-DavidIV.jpg)

(Sursă: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/4/42/Davidthebuilder4764.jpg)

 

(Sursă: http://farm1.static.flickr.com/55/139750186_b78f88ea7d_b.jpg)

(Sursă: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/c1/Gelati_monastery_%284%29.jpg)

(Sursă: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/11/Gelati_(5).jpg)

(Sursă: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/14/Gelati_%288%29.jpg)

(Sursă: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/ec/Gelati_1677.jpg)

Mănăstirea Gelati

Published in: on 24 ianuarie, 2011 at 23:21  Comments (1)  
Tags: , , , , ,

Sfântul Cuvios Xenofont Robeiski, Rusia (26 ianuarie)

(Sursă: http://pravicon.com/images/sv/s1238/s1238001.jpg)

Cuviosul Xenofont Robeiski a fost ucenic al Sfântului Varlaam de Hutin (pomenit la 6 noiembrie şi cinstit ca mare făcător de minuni). Pentru petrecerea sa aleasă, în anul 1243 fu ales stareţ al mănăstirii Hutin a cărei ocârmuire o săvârşi cu multă înţelepciune. Cuviosul părinte, fiind iubitor de linişte, ridică mănăstirea Sfintei Treimi de pe malul râului Robeika (aproape de Novgorod), unde după dorirea inimii sale trecu la cele veşnice la 28 iunie 1262.  

Mănăstirea Hutin, gravură din veacul al XVII-lea

(Sursă: http://www.booksite.ru/enciklopedia/album/28.jpg)

(Sursă: http://www.archmuseum.ru/wp-content/uploads/2010/01/Новгород-17.10.09-016.jpg)

(Sursă: http://www.archmuseum.ru/wp-content/uploads/2010/01/Новгород-17.10.09-007-1.jpg)

(Sursă: http://www.archmuseum.ru/wp-content/uploads/2010/01/Новгород-17.10.09-020-1.jpg)

(Sursă: http://www.archmuseum.ru/wp-content/uploads/2010/01/Новгород-17.10.09-042-1.jpg)

(Sursă: http://www.archmuseum.ru/wp-content/uploads/2010/01/Новгород-17.10.09-027.jpg)

(Sursă: http://www.archmuseum.ru/wp-content/uploads/2010/01/Новгород-17.10.09-038-1.jpg)

(Sursă: http://www.archmuseum.ru/wp-content/uploads/2010/01/Новгород-17.10.09-023-1.jpg)

(Sursă: http://www.archmuseum.ru/wp-content/uploads/2010/01/Новгород-17.10.09-030-1.jpg)

Mănăstirea Hutin

+ * + * +

Sfântul Cuvios Varlaam de Hutin

(Sursă: http://www.bg-gallery.ru/images/260/SvVarlaamHytynskiy.jpg)

Fântâna Sfântului Varlaam

(Sursă: http://www.archmuseum.ru/wp-content/uploads/2010/01/Новгород-17.10.09-054-1.jpg)

Mormântul Sfântului Varlaam

(Sursă: http://www.archmuseum.ru/wp-content/uploads/2010/01/Новгород-17.10.09-004-1.jpg)

Acesta este pomenit în ziua de 6 noiembrie (ziua fericitei sale adormiri din anul 1192).

Published in: on 24 ianuarie, 2011 at 04:39  Lasă un comentariu  
Tags: , , , , , , , ,