Sfântul Ierarh Bretanion, episcopul Tomisului, România (25 ianuarie)

 

(Sursă: http://www.sfintiromani.ro/ro/pagina/40/sfinti_ianuarie.html)

 

Pe sfinţii care s-au arătat din neamul nostru în toate timpurile, cu cântări duhovniceşti adunându-ne, să-i lăudăm, că ei ca nişte stâlpi neclintiţi au stat împotriva furtunilor ce s-au abătut asupra noastră; credinţa au întărit în sufletele noastre şi pe toţi ne-au păstrat în corabia mântuirii, dragostea, pacea şi bunăvoirea între oameni au propovăduit, viaţa şi-au dat-o cu bucurie pentru mărturisirea lui Hristos, Cel ce viaţă veşnică tuturor a dăruit. (din Slujba Sfinţilor români, săvârşită în Duminica a doua după Rusalii, care se poate asculta aici)

 

Despre Sfântul Ierarh Bretanion, din roadele râvnei şi evlaviei de a strânge ale Bisericii cinstiri faţă de Sfinţii neamului nostru românesc:

http://www.sfintiromani.ro/ro/pagina/40/sfinti_ianuarie.html

 

Published in: on 21 ianuarie, 2011 at 01:55  Lasă un comentariu  
Tags: , , , , , ,

Chipul Sfântului Nou Mucenic Vasile Zerenţov, episcop de Poltava, Rusia (25 ianuarie)

Sfântul Vasile în anul 1925

(Sursă: http://www.fond.ru/userfiles/person/91/full_1218740118.jpg)

 

Sfântul Vasile în închisoarea OGPU din Moscova în 1930, anul adormirii sale

(Sursă: http://www.fond.ru/userfiles/person/91/full_1218740095.jpg)

Published in: on 21 ianuarie, 2011 at 01:54  Lasă un comentariu  
Tags: , , , , , ,

Chipul Sfântului Nou Mucenic Petru Zverev, arhiepiscop, Rusia (25 ianuarie)

(Sursă: http://www.solovki.ca/orthodoxy_10/images_10/zverev_ikon.jpg)

 

Egumen al Mănăstirii Schimbarea la Faţă

(Sursă: http://www.fond.ru/userfiles/person/90/full_1262036570.jpg)

 

În exil, în anul 1924

(Sursă: http://www.fond.ru/userfiles/person/90/full_1262036656.jpg)

 

În anul 1926

(Sursă: http://www.fond.ru/userfiles/person/90/full_1218739502.jpg)

 

Tot în anul 1926

(Sursă: http://www.fond.ru/userfiles/person/90/full_1218739546.jpg)

 

Slujba de pomenire săvârşită la mormântul său, 17 iunie 1999

(Sursă: http://www.fond.ru/userfiles/person/90/full_1262036850.jpg)

 

Biserica Învierii Domnului ridicată lângă mormântul Sfântului Petru

(Sursă: http://www.fond.ru/userfiles/person/90/full_1262036893.jpg)

 

Icoană cu o părticică din moaştele Sfântului Petru

(Sursă: http://www.fond.ru/userfiles/person/90/full_1218739691.jpg)

 

(Sursă: http://www.fond.ru/userfiles/article/136/full_1251411851.jpg)

 

(Sursă: http://www.vob.ru/news/2009/oktober/dp/9_600.jpg)

 

(Sursă: http://www.vob.ru/news/2009/oktober/dp/8_60.jpg)

 

(Sursă: http://www.vob.ru/news/2009/oktober/dp/7_600.jpg)

Procesiune cu icoana Sfântului Nou Mucenic Petru

Sfântul Nou Mucenic Petru a mărturisit dreapta credinţă prin moarte mucenicească în anul 1929.

Published in: on 21 ianuarie, 2011 at 01:53  Lasă un comentariu  

Chipul Sfântului Nou Mucenic Vladimir, mitropolit, Rusia (25 ianuarie)

(Sursă: http://ocafs.oca.org/FeastSaintsViewer.asp?SID=4&ID=1&FSID=100311)

(Sursă: http://www.fond.ru/userfiles/person/89/full_1218735209.jpg)

 

(Sursă: http://2.bp.blogspot.com)

Icoană cu părticică din moaştele Sfântului Nou Mucenic Vladimir

(Sursă: http://www.fond.ru/userfiles/person/89/full_1218735290.jpg)

Acesta a mărturisit dreapta credinţă primind moartea mucenicească în anul 1918.

Published in: on 21 ianuarie, 2011 at 01:51  Lasă un comentariu  
Tags: , , , , ,

Icoana Maicii Domnului Potoleşte întristările noastre (25 ianuarie, 25 septembrie şi 9 octombrie)

(Sursă: http://ocafs.oca.org/FeastSaintsViewer.asp?SID=4&ID=1&FSID=102918)

Din darul lui Dumnezeu, această icoană a Maicii Domnului aflată la Moscova a săvârşit multe minuni în a doua parte a veacului al XVIII-lea, mai ales în vremea molimei din 1771. Icoana a fost adusă la Moscova de cazaci în anul 1640 în vremea ţarului Mihail (1613-1645) şi aşezată în biserica Sfântului Nicolae din cartierul Pupişevo al Moscovei.

La un moment dat, după un incendiu sau refacerea bisericii, icoana fu pusă cu neatenţie în clopotniţă. Totuşi, Maica Domnului a renăscut evlavia pentru icoană prin mulţime de minuni ce se săvârşeau.

Ziua de prăznuire s-a pus la 25 ianuarie în anul 1760 pentru a pomeni vindecarea unei femei care avu o vedenie în care i se arătă icoana căreia i se arătă icoana şi auzi o voce îndemnând-o să meargă la biserica sfântului Nicolae unde o va afla

– Roagă-te înaintea ei şi vei primi vindecare.

 Aceasta făcu întocmai, merse la Moscova şi aflând icoana strigă:

– Iat-o!

După săvârşirea Sfântului Maslu în ziua de 25 ianuarie, femeia care nu putea mişca mâinile şi picioarele acum ieşea din biserică pe picioarele ei.

Icoana fu aşezată la loc de mare cinste, iar mai târziu de ridică un paraclis în cintea ei. Slujba şi acatistul în cinstea icoanei datează din acea perioadă. Copii ale icoanei se află în multe biserici din Moscova şi din alte oraşe.

Icoana se prăznuieşte în zilele de 25 ianuarie,  25 septembrie şi 9 octombrie.

Ca pe o stea de la Dumnezeu purcezătoare ne-ai arătat cinstită icoana ta, Stăpână a lumii, spre care căutând şi cu inima credincioasă rugându-ne Ţie Născătoare de Dumnezeu, grăim: Tu ne eşti scut nebiruit şi zid nestrăpuns nouă, celor ce strigăm Ţie: Aliluia! (din Acatistul Maicii Domnului Potoleşte întristările noastre)

Acatistul Maicii Domnului Potoleşte întristările noastre

 

(Pravicon: http://pravicon.com/images/icon/0341/0341003.jpg)

 

(Sursă: http://pravicon.com/images/icon/0341/0341030.jpg)

 

(Sursă: http://www.cirota.ru/forum/images/111/111503.jpeg)

Published in: on 20 ianuarie, 2011 at 23:46  Comments (1)  
Tags: , , ,

Icoana Maicii Domnului Bucurie neaşteptată (25 ianuarie, 1 mai şi 9 decembrie)

 

Despre Icoana Maicii Domnului Bucurie neaşteptată, într-un articol postat cu câtăva vreme în urmă pe blog, clic aici.

 

(Sursă: http://www.tertiasp.ru/shop/IK-018-1.jpg)

Published in: on 20 ianuarie, 2011 at 22:48  Lasă un comentariu  
Tags: , , ,

Chipul Sfântului Cuvios Nectarie de la Optina, Rusia (25 ianuarie)

(1857 – 1928)

(Sursă: http://pravicon.com/images/sv/s1502/s1502004.jpg)

(Sursă: http://img1.liveinternet.ru/images/foto/b/3/941/2588941/f_15101419.jpg)

(Sursă: http://www.optina.ru/photos/albums/1179.jpg)

(Sursă: http://www.optina.ru/photos/albums/1181.jpg)

(Sursă: http://pravicon.com/images/sv/s1502/s1502007.jpg)

(Sursă: http://www.optina.ru/photos/albums/1187.jpg)

(Sursă: http://www.optina.ru/photos/albums/1186.jpg)

Văzându-vă neîncetat neputinţa, mântuitoarea şi purtătoarea de har rugăciune a lui Iisus niciodată n-aţi încetat să o lucraţi, şi printr-însa primele răsăriri ale patimilor le-aţi tăiat şi uneltirile vrăjmaşului le-aţi ars. În tăcerea inimii, vorbirea în rugăciune cu Domnul tainic aţi dobândit, şi sfeşnice vii făcându-vă nouă, celor ce mergem pe calea mântuirii, vă strigăm:

Bucuraţi-vă, adâncire în rugăciune a întregii voastre minţi;

Bucuraţi-vă, frângere de inimă ce chemi pogorârea harului;

Bucuraţi-vă, lepădare în vremea rugăciunii a cugetelor pământeşti;

Bucuraţi-vă, chemare neîncetată a numelui lui Iisus;

Bucuraţi-vă, nevoitori de toată vremea ai rugăciunii minţii;

Bucuraţi-vă, primire a cererilor voastre înălţate în numele Domnului;

Bucuraţi-vă, Cuvioşilor părinţi ai Optinei, luminoşi purtători ai harului stăreţiei! (din Acatistul Stareţilor de la Optina)

 Acatistul Stareţilor de la Optina (text)

 Părinţii de la Mănăstirea Optina (video)

Mănăstirea Optina

(Sursă: http://i1.trekearth.com/photos/61830/morning_optina_monastery.jpg )

Published in: on 20 ianuarie, 2011 at 22:26  Comments (1)  
Tags: , , , , ,

Sfântul Cuvios Anatolie cel Bătrân de la Optina, Rusia (25 ianuarie)

(1824 – 1894)

(Sursă: http://pravicon.com/images/sv/s0170/s0170005.jpg)

Cu câteva luni înainte de fericita sa adormire

(Sursă: http://www.optina.ru/photos/albums/4734.jpg)

Acesta a fost unul dintre sfinţii stareţi ai Optinei cinstiţi până astăzi cu evlavie pretutindeni pentru mulţimea învăţăturilor izvorâte din ostenelile şi înţelepciunea lor, păstrate de la dânşii până la noi.

Sfântul Anatolie a fost ucenicul sfântului Macarie de la Optina (pomenit la 7 septembrie, al cărui chip poate fi aflat aici, clic). Învăţând de la acesta rugăciunea lui Iisus, adesea pleca adânc în singurătatea pădurii pentru a se ruga. Stareţul Macarie fiind prins cu ocârmuirea mănăstirii, îl trimise pe ucenicul său la sfântul Ambrozie (pomenit la 10 octombrie, al cărui chip poate fi aflat aici, clic). Astfel, sub călăuzirea celor doi sfinţi părinţi cuviosul Anatolie crescu precum o mlădiţă ascultătoare.

Odată, venind la Optina sfântul ierarh Ignatie Briancianinov (pomenit la 30 aprilie, al cărui chip poate fi aflat aici, clic) poposind la mănăstirea Optina, ceru să vorbească cu un frate care a pătruns învăţătura Sfinţilor Părinţi. Stând de vorbă cu sfântul Anatolie, sfântul ierarh se arătă bucuros şi mirat să afle un monah atât de înţelept şi iscusit.

După plecarea la cele veşnice a sfântului Macarie, cuviosul Anatolie continuă să se povăţuiască cu sfântul Ambrozie. Atunci când venea la acesta, sfântul Anatolie se aşeza cu smerenie în genunchi.

Fiind numit egumen al schitului, sfântul Anatolie plin de jertfelnicie şi dragoste părintească, se îngriji de sporirea duhovnicească a fraţilor şi de liniştea şi buna rânduială a obştii.

Maicile de la mănăstirea Şamordino apelau la cuviosul Ambrozie ca la un stareţ, iar la cuviosul Anatolie ca la un tată care lua asupra lui toate problemele lor. Cuviosul Ambrozie le spunea adeseori maicilor:

– Vorbesc arareori cu dumneavoastră pentru că sunt liniştit: sunteţi ămpreună cu părintele Anatolie.

Mai spunea despre cuviosul Anatolie:

– Are o rugăciune şi un har care se dau unuia dintr-o mie.

Odată, o monahie în spuse cuviosului Anatolie:

– Mi-e tare teamă că voi fi ispitită.

Sfântul părinte îi răspunse:

– Vieţuieşte fără să judeci, priveşte-i pe toţi doar din partea cea bună, nu-i urmări pe oameni în mod iscoditor şi Dumnezeu te va apăra. Îţi voi mai spune: cel ce spune rugăciunea lui Iisus trece peste ispite fără să bage de seamă.

Alteori, sfântul părinte spunea:

„Tu, maică, mă rogi să te învăţ răbdarea… Dumnezeu te învaţă! Te învaţă oamenii, surorile! Te învaţă împrejurările întregii vieţi! Toţi te învaţă răbdarea, te învaţă prin faptă, prin lucruri, prin însăşi fiinţa capacităţii de a răbda, iar tu îmi ceri o lecţie teoretică de răbdare… Rabdă toate cele ce se abat asupra ta şi te vei mântui!”

După plecarea la cele de Sus a sfântului Ambrozie, cuviosul Anatolie începu să slăbească vizibil. La sfârşitul anului 1892, merse la Sankt Petersburg şi Kronstadt pentru a-l întâlni pe sfântul Ioan de Kronstadt (pomenit la 20 decembrie şi 1 iunie, al cărui chip poate fi aflat aici, clic) pe care îl cinstea. Când începu Sfânta Liturghie, sfântul Ioan văzu că împreună cu sfântul Anatolie slujeau doi îngeri.

Slăbit de boală şi neputinţa trupului pe care le purta cu blândeţe, sfântul Anatolie primi schima în taină la 15 decembrie 1893. Peste 3 luni şi jumătate, la 25 ianuarie 1894,în timpul citirii rugăciunilor la despărţirea sufletului, plecă la cele veşnice, la vârsta de 71 de ani.

+ * + * +

Văzând mrejele vrăjmaşului întinse ca un păienjeniş în toată lumea, şi simţind în adâncul inimilor voastre că de ele oamenii se izbăvesc doar prin smerenie, în rugăciune fierbinte înaintea lui Dumnezeu vă aruncaţi, strigând cu umilinţă: Aliluia! (din Acatistul Stareţilor de la Optina)

Acatistul Stareţilor de la Optina (text)

+ * + * +

Viaţa şi cuvinte ale Sfântului Anatolie pot fi aflate în

sau

+ * + * +

(Sursă: http://pravicon.com/images/sv/s0170/s0170006.jpg)

(Sursă: http://www.optina.ru/photos/albums/4732.jpg)

(Sursă: http://pravicon.com/images/sv/s0170/s0170008.jpg)

(Sursă: http://www.optina.ru/photos/albums/4733.jpg)

 + * + * +

(Sursă: http://pravicon.com/images/sv/s0170/s0170004.jpg)

(Sursă: http://pravicon.com/images/sv/s0170/s0170003.jpg)

(Sursă: http://pravicon.com/images/sv/s0170/s0170002.jpg)

 + * + * +

Soborul Sfinţilor Stareţi de la Optina (11 octombrie)

(Sursă: http://days.pravoslavie.ru/Images/im3332.jpg)

Moaştele Sfinţilor Stareţi de la Optina, Rusia

(Sursă: http://www.optina.ru/starets/relics/5)

 + * + * +

Mănăstirea Optina

(Sursă: http://www.optina.ru/photos/albums/5043.jpg)

(Sursă: http://www.flickr.com/photos/kablambaeva/4384863241/)

(Sursă: http://www.flickr.com/photos/kablambaeva/4384866291/)

(Sursă: http://www.flickr.com/photos/kablambaeva/4384860433/)

Părinţii de la Mănăstirea Optina (video)

Published in: on 20 ianuarie, 2011 at 19:34  Lasă un comentariu  

Sfânta Xenia cea nebună pentru Hristos din Sankt Petersburg, Rusia (24 ianuarie)

(Sursă: http://www.flickr.com/photos/amargitich/4997438536/sizes/l/in/photostream/)

Aceasta a trăit în veacul al XVIII-lea, în vremea domniei împărăteselor Elisabeta şi Ecaterina a II-a, şi şi-a petrecut cea mai mare parte a vieţii sale în Petersburg.

Xenia Grigorievna Petrovna a fost soţia unui ofiţer de armată, Andrei Feodorovici Petrov. Rămânând văduvă la 26 de ani, sfânta Xenia părăsi cele lumeşti şi ridică greaua cruce a nebuniei pentru Hristos.

La început, îmbrăcă hainele soţului său cerând să fie numită Andrei Feodorovici şi spunând oamenilor că ea a murit, şi nu soţul ei. Aceasta era adevărat, căci sfânta Xenia părăsise viaţa sa dinainte, îmbrăţişând petrecerea închinată Domnului în smerenie, sub haina părutei nebunii. Când dărui altora casa şi toată agoniseala, rudeniile sale se plânseră autorităţilor. Însă, după ce vorbiră cu dânsa, autorităţile se încredinţară că mintea sa era întreagă şi avea dreptul să dăruiască bunurile sale după socoteala sa.

În scurt timp, nemailăsând nimic pentru sine, sfânta începu a umbla prin zona săracă a Petersburgului, nemaiavând nici unde să îşi plece capul. Nevoind să primească ajutor de la rudeniile sale, era fericită să fie slobodă de orice legătură cu lumea.

După o vreme, sfânta Xenia părăsi Petersburgul pentru 8 ani. Se pare că merse în pelerinaj la locurile sfinte şi în întreaga Rusie. Întorcându-se în cele din urmă la Petersburg, unii oameni o batjocoreau şi o ocărau pentru purtarea sa neobişnuită. Aceasta însă îşi urma calea sa neabătut. Dacă primea bani, nu lua decât monedele mici pe care, apoi, le dădea săracilor. Nopţile şi pe letrecea în rugăciune, priveghind, pe un câmp din apropierea oraşului.

Degrab, virtutea şi darurile sale începură a se face cunoscute. Sfânta prevesti întâmplări viitoare unora dintre locuitorii Petersburgului şi chiar familiei ţarului. Împotriva voinţei ei, sfânta începu să fie socotită ca fiind bine plăcută lui Dumnezeu, creştinii primind ca o mare binecuvântare intrarea ei în casele lor.

Sfânta Xenia trăi vreme de 45 de ani  după plecarea la cele veşnice a soţului său, plecând la Domnul la 71 de ani.

După fericita sa adormire, petrecută în anul 1803, fu înmormântată în cimitirul din Smolensk. De atunci mormântul său se arătă izvor îmbelşugat de tămăduiri şi mângâiere dăruite tuturor fără oprire.

+ * + * +

Iubind sărăcia lui Hristos, acum te îndulcești de ospățul cel veșnic; cu nebunia cea părută ai rușinat nebunia acestei lumi, prin smerenia Crucii ai primit puterea lui Dumnezeu. Pentru aceasta, dobândind darul ajutorării prin minuni, Fericită Xenia, roagă pe Hristos Dumnezeu să ne izbăvească prin pocăinţă de tot răul. (Troparul Sfintei)

+ * + * +

Viaţa Sfintei Xenia (audio)

 Troparul Sfintei Xenia (video, română)

Troparul si condacul (video, rusă)

Acatistul Sfintei Xenia (text)

+ * + * +

 Viaţa şi minuni ale Sfintei Xenia pot fi aflate în

+ * + * +

(Sursă: http://www.idrp.ru/buy/content/products/3139/img/kseniya800.jpg)

(Sursă: http://days.pravoslavie.ru/Images/im3321.jpg)

Sf. Xenia şi Sf. Cuv. Serafim de Sarov (clic aici, pomenit la 2 ianuarie şi 19 iulie), dimpreună cu icoana Maicii Domnului Umilenie (a Sf. Serafim de Sarov)

(Sursă: http://www.icon-art.ru/icons/info/759/Ikona_Presvjatojj_Bogorodicy_Umilenie._Svjataja_Ksenija_Peterbur.html)

(Sursă: http://www.ikona-kiot.ru/wp-content/uploads/ksenia-peterburgskaya-5.jpg)

(Sursă: http://www.ikona-kiot.ru/wp-content/uploads/ksenia-peterburgskaya-7.jpg)

(Sursă: http://www.ikona-kiot.ru/wp-content/uploads/ksenia-peterburgskaya-6.jpg)

+ * + * +

Capela din cimitirul Smolensk unde se află cinstitele moaşte ale Sfintei Xenia

(Sursă: http://palmernw.ru/ksenia/ksenia.html)

Sfântul Mucenic Ioan din Kazan, Rusia (24 ianuarie)

(Sursă: http://ocafs.oca.org/FeastSaintsViewer.asp?SID=4&ID=1&FSID=100289)

Acesta pătimi pentru Hristos la 24 ianuarie 1529. În vremea prinţului Vasilie, tătarii se năpustiră către Nijni Novgorod. Mulţi locuitori ai ţinutului fură luaţi legaţi şi duşi la Kazan. Printre aceştia se afla şi sfântul Ioan.

Toţi ostaticii fură împărţiţi ca sclavi, iar Ioan fu dat lui Alei-Şura, rudă a lui Kan. Ziua sfântul Ioan muncea cinstit, iar noaptea o petrecea în rugăciune, primind cu răbdare jignirile şi nedreptăţile. Stăpânul stăruia să îl convingă pe Ioan să se lepede de credinţa sa şi să devină musulman, însă acesta rămânea neclintit spunându-i că nu se închina decât numai Mântuitorului Hristos.

Odată, pe când era iarnă, tătarii îl legară ducându-l într-un cimitir rusesc şi îl aruncară în zăpadă. În acea noapte, sfântul Ioan izbuti să ajungă la uşa unor ruşi care locuiau în Kazan cerându-le să cheme un preot. Primind Trupul şi Sângele Domnului, se rugă întreaga noaptea, iar dimineaţa îşi dădu sufletul în mâinile Celui căruia îi slujise cu credincioşie.

Published in: on 20 ianuarie, 2011 at 16:47  Lasă un comentariu  
Tags: , , , , , ,