Chipul Sfinţilor 6000 de Mucenici din Mănăstirea Sfântului David Garengeli, Georgia (26 aprilie)

(Sursă: http://ocafs.oca.org/FeastSaintsViewer.asp?SID=4&ID=1&FSID=500)

 

(Sursă: http://4.bp.blogspot.com/_qpE5hNwi618/S7ygZNZhlPI/AAAAAAAAFsk/Qj-gqZJsFZ4/s1600/6-000-neoi-osiomartyres-1616-georgia.jpg)

 

Pătimirea sfinţilor mucenici este înfăţişată minunat în

+ * + * +

Mănăstirea Sfântului David Garengeli din Georgia

(Sursă: http://4.bp.blogspot.com/_qpE5hNwi618/S7ygddr0FMI/AAAAAAAAFss/Ai7y-hkgidc/s1600/iera-moni-agiou-david-gareji-georgia-02.jpg)

 

(Sursă: http://4.bp.blogspot.com/_qpE5hNwi618/S7yggYrsrtI/AAAAAAAAFs0/HSNfOcO051A/s1600/iera-moni-agiou-david-gareji-georgia-03.jpg)

Published in: on 25 aprilie, 2011 at 22:35  Comments (1)  
Tags: , , , , , , , ,

Chipul Sfântului Nou Mucenic Serghie Rohleţov, protopop, Rusia (25 aprilie)

În anul 1937, cu un an înaintea primirii cununii muceniceşti

(Sursă: http://www.fond.ru/userfiles/person/394/full_1234299206.jpg)

 

Împreună cu soţia sa, Olga Ivanovna

(Sursă: http://www.fond.ru/userfiles/person/394/full_1234299188.jpg)

 

Împreună cu soţia sa, Olga Ivanovna

(Sursă: http://www.fond.ru/userfiles/person/394/full_1262647292.jpg)

Pentru râvna şi evlavia sa, acesta primi cununa muceniciei în anul 1938, fiind proslăvit cu sfinţii în vremurile din urmă.

Published in: on 25 aprilie, 2011 at 21:30  Comments (3)  
Tags: , , , , , , , ,

Chipul Sfântului Ierarh Victor Ostrovidov, episcop de Glazov, mărturisitor, Rusia (19 aprilie)

(Sursă: http://days.pravoslavie.ru/Images/ii9139&3052.htm)

 

(Sursă: http://www.fond.ru/userfiles/person/385/full_1234289864.jpg)

 

(Sursă: http://www.fond.ru/userfiles/person/385/full_1234289756.jpg)

 

(Sursă: http://www.fond.ru/userfiles/person/385/full_1234289782.jpg)

 

(Sursă: http://www.fond.ru/userfiles/person/385/full_1262037461.jpg)

 

(Sursă: http://www.fond.ru/userfiles/person/385/full_1262037479.jpg)

 

 

În închisoarea Viatka, 1922

(Sursă: http://www.fond.ru/userfiles/person/385/full_1234289824.jpg)

 

Icoană cu părticică din moaştele Sfântului Ierarh Victor

(Sursă: http://www.fond.ru/userfiles/person/385/full_1294306761.jpg)

 

Racla cu moaştele Sfântului Ierarh Victor

(Sursă: http://www.fond.ru/userfiles/person/385/full_1262037671.jpg)

 

Biserica Sfântului Alexandru Nevski în care se afla moaştele Sfântului Ierarh Victor

(Sursă: http://www.fond.ru/userfiles/person/385/full_1262037695.jpg)

 

 

Acesta se mută la cele veşnice pentru a-şi lua cununa ostenelilor sale în anul 1934, fiind trecut în rândul sfinţilor în vremurile din urmă.

Published in: on 19 aprilie, 2011 at 01:13  Comments (2)  
Tags: , , , , , , , , ,

Sfânta Cuvioasă Matrona din Moscova, Rusia (19 aprilie)

(Sursă: http://alphastoredesign.com/search-images/www.holytrinitystore.com/images/st-matrona-gold-foil-ir-714.jpg)

(Sursă: http://www.miriamturism.ro/galerie/Sf_Matrona1.jpg)

Aceasta se născu în familia unor ţărani săraci din satul Sebino, guberia Tula.  Încă de la început Dumnezeu dori să descopere pe vasul Său cel ales, căci în vremea afundării în apa Botezului, se văzu stâlp de tămâie cu bună mireasmă ridicându-se din cristelniţă. Văzând minunea, evlaviosul preot Vasile spuse tuturor celor prezenţi de sfinţenia acestui copil. Mai mult, pe pieptul pruncei se putea vedea o ridicătură în semnul crucii.

Întrucât din naştere fu lipsită de vedere, copiii adesea o batjocoreau, iar fetele mai mari o băteau cu urzică, pricină pentru care încă din copilărie se ferea de oameni, încetând să mai iasă din casă şi dăruindu-se rugăciunii şi cugetării la cele dumnezeieşti. Locuind în apropierea bisericii satului, mergea la toate slujbele, stând neclintită şi învăţând cu timpul toate cântările.

Chiar de îi lipsea vederea cea din afară, vederea cea duhovnicească o făcu să iubească nespus de mult icoanele, astfel că în odaia sa întregul perete de sus până jos era plin de icoane în faţa cărora ardeau neîncetat candele şi dinaintea cărora petrecea îndelungate ceasuri în rugăciune, cuprinzând în inima sa de copil întreaga lume.

Pe când avea 6-7 ani, se arătară darurile bogate pe care Dumnezeu le vărsase într-însa, căci putea vedea limpede gândurile şi păcatele oamenilor.

Datorită purtării de grijă a boierului satului, sfânta Matrona se învrednici să facă pelerinaje la Kiev, Moscova şi Sankt Petersburg. Pe când intră în Catedrala Sfântului Andrei unde slujea sfântul Ioan de Kronstadt (pomenit la 20 decembrie, ziua adormirii sale din anul 1908, si 8 iunie, ziua proslavirii sale, 1990), sfântul părinte porunci ca poporul să se dea la o parte şi să îi facă loc tinerei Matrona, pe atunci de numai 14 ani, numind-o „al optulea stâlp al Rusiei”.

Pe când avea 17 ani, Dumnezeu o lipsi pe sfânta Matrona de mângâierea pelerinajelor, luându-i pe neaşteptate puterea de a merge. Din acea clipă petrecu tot restul vieţii mai mult întinsă pe pat, dăruindu-se cu mai multă osârdie rugăciunii, postirii şi mângâierii celor ce veneau la dânsa.

Curând sosiră vremuri grele şi tulburi peste Rusia: revoluţia, împărţirea pământurilor şi foametea.

În anul 1925, pe când avea 40 de ani, sfânta maică veni să locuiască în Moscova, petrecând în răstimpuri scurte în case ale creştinilor, unde venea mulţime mare de popor pentru a primi mângâiere şi izbăvire de mâhniri şi necazuri. Iar dânsa îi  liniştea, îi mângâia pe cap, îi însemna cu sfânta cruce şi le spunea cuvinte de încurajare. Uneori glumea, alteori era aspră. Câteodată spunea numai un cuvânt şi sufletul se tămăduia de tulburare şi tristeţe.

Nu cu multă vreme înaintea adormirii sale, le spunea celor apropiaţi:

– Toţi, toţi să veniţi la mine şi să-mi povestiţi necazurile voastre, de parcă aş fi vie, căci eu vă voi vedea, vă voi auzi şi vă voi ajuta!

şi

– Agăţaţi-vă cu toţii de călcâiul meu şi vă veţi mântui, nu vă desprindeţi de mine, ţineţi-vă cât mai strâns!

La 2 mai 1952, se mută în lăcaşurile cele de sus, iar la 8 martie 1998, se aflară moaştele sale necuprinse de stricăciune răspândind bună mireasmă şi izvorând fără oprire minuni, care se aşezară cu multă evlavie în mănăstirea Acoperământul Maicii Domnului din Moscova. Peste un an, la 2 mai 1999, sfânta Matrona fu trecută în rândul sfinţilor, cinstirea sa răspândindu-se apoi în lumea întreagă pentru  marea mulţime de minuni săvârşite prin mijlocirea sfintei noastre maici.

Viaţa, minunile şi acatistul sfintei în

+ * + * +

Zid şi acoperământ erai în timpul vieţii tale, fericită maică, tuturor celor ce alergau la tine şi după moarte nu încetezi să mijloceşti înaintea lui Dumnezeu pentru cei ce cu credinţă vin la mormântul tău. Pentru aceasta, auzi-ne pe noi, păcătoşii, îndureraţi şi de multe necazuri fiind stăpâniţi şi nădăjduind toţi în ajutorul rugăciunilor tale, îţi cântăm: (…)

Bucură-te, cuvioasă maică Matrona, caldă rugătoare lui Dumnezeu pentru noi!

Acatistul Sfintei Cuvioase Matrona din Moscova (clic aici)

+* + * +

(Sursă: http://foto.mail.ru/list/negativa.net/5236/5239.html#5241)

(Sursă: http://lh5.ggpht.com/_xJFV31Ae_fg/S3mgqyLoXPI/AAAAAAAABLc/OF4N1G1lQYA/IMG_4916.jpg)

(Sursă: http://foto.mail.ru/list/negativa.net/5236/5239.html#5239)

(Sursă: http://www.chernetskaya.ru/blog/wp-content/121.gif)

(Sursă: http://foto.mail.ru/list/negativa.net/5236/5239.html#5243)

(Sursă: http://www.babyblog.ru/user/ortodoxirusalem/1162078)

(Sursă: http://www.rel.gr/photo/displayimage.php?pid=1661&fullsize=1)

(Sursă: http://www.rel.gr/photo/displayimage.php?pid=1659&fullsize=1)

(Sursă: http://www.rel.gr/photo/displayimage.php?pid=1259&fullsize=1)

+ * + * +

Mănăstirea Acoperământul Maicii Domnului din Moscova

(Sursă: http://www.patriarchia.ru/db/text/634494.html)

Published in: on 19 aprilie, 2011 at 00:21  Comments (106)  
Tags: , , , , ,

Sfântul Mucenic Sava Gotul de la Buzău, România (12 aprilie)

(Sursă: http://www.sfintiromani.ro/ro/pagina/71/files/pages/04.12%20Sf.%20Sava%20de%20la%20Buzau-Icoane0.jpg)

Sfântul mucenic Sava, numit şi Gotul sau Romanul, se născu în veacul al IV-lea într-un sat liniştit de pe valea Buzăului, din părinţi creştini cu viaţă aleasă de la care deprinse vieţuirea în evlavie şi smerenie.

Mişcat încă din copilărie de adâncă dragoste de Dumnezeu si de Biserică, sfântul Sava sluji în biserica satului drept cântăreţ, pătrunzând în adâncimea frumuseţii slujbelor liniştite din biserica mică de lemn şi urmând cu smerenie poveţele şi viaţa piduitoare a părintelui său duhovnicesc care slujea aici pe numele său Sansala.

După o vreme însă, Dumnezeu socoti că a venit vremea ca cele crescute în inima tânărului Sava să îşi arate roadele cele bogate, astfel că în anii 370-372 se porni cumplită prigoană împotriva creştinilor, mulţi fiind prinşi, bătuţi, înecaţi sau arşi de vii.

În primăvara anului 372, în a treia zi de Paşti, noaptea, ostaşii îl prinseră pe părintele Sansala şi pe ucenicul său, sfântul Sava, făcându-le răni pe trup, pentru a-i îndupleca să se închine idolilor. Sfântul Sava, înfruntându-i cu bărbăţie, a fost condamnat la moarte prin înecare. Ostaşii, legându-i un lemn greu de gât, l-au aruncat în apele râului Buzău, punând însă pe grumajii săi în loc de lemn, cunună nepieritoare de slavă. Din apele râului, creştinii îi luară trupul său şi al părintelui său şi le îngropară cu toată evlavia.

Curând, în anii 373-374, sfântul ierarh Vasile cel Mare cerându-i rudeniei sale care era pe atunci dregător al Sciţiei Mici, moaşte de sfinţi, acesta din urmă îi trimise moaştele sfântului Sava pe care marele ierarh le primi cu adâncă cinstire numindu-l pe sfântul Sava „atlet al lui Hristos”.

Astfel rândui Dumnezeu încă dintru început ca bineplăcutul Său rob, vlăstar al neamului nostru românesc, să fie cinstit şi să săvârşească mulţime de minuni peste veacuri, până la noi.

+ * + * +

Veniţi toţi credincioşii să lăudăm pe măritul Sava, pe cel împodobit cu dreapta credinţă, cu cucernicia, cu purtarea paşnică şi smerenia, pe cel a strălucit cu blândeţea şi cu învăţătura, pe cel ce a zdrobit îndrăzneala idolatrilor, pe cel simplu la cuvânt şi bogat în cunoştinţă, şi să-i zicem: Roagă-te, prea fericite Mucenice, pentru cei ce cu credinţă şi cu dragoste cinstesc de bucurie, purtătoare şi pururea pomenită prăznuirea ta, mijlocind către Hristos să dăruiască sufletelor noastre mare milă.

Izbăveşte de primejdii pe cei ce te cinstesc, Mucenice preamărite, şi-i împodobeşte pe dânşii cu ajutorul harului, tu, cel ce te-ai împodobit cu virtuţile şi cu lucrarea faptelor, cu smerenia surpând mândria, cu sărăcia, cu postul şi cu privegherea ca un sihastru arătându-te şi cu propovăduirea ca un Apostol, iar prin cântare şi cunoştinţa dogmelor, după vrednicie te-ai numit slujitor al Bisericii lui Hristos. Pe Acela roagă-L să dăruiască sufletelor noastre mare milă. (dintre Stihirile ce se cântă la Vecernia mare)

Neîntrecutule cântăreţ al Învierii lui Hristos, cel ce dar ai primit de la Dumnezeu, întăreşte-ne pe noi spre slujba Bisericii noastre dreptslăvitoare, cerând pace şi milă pentru sufletele noastre. (dintre Stihirile ce se cântă la Vecernia mică)

Să trâmbiţăm cu trâmbiţă de cântări, să săltăm în cele de praznic şi să dănţuim, bucurându-ne de prăznuirea cea de peste an a purtătorului de chinuri Mucenic; preoţii şi monahii, cu tot poporul, să laude pe robul cel ales al Împăratului tuturor, pe cel ce cu întrarmarea dumnezeiescului Duh a biruit pe Veliar; păstorii şi învăţătorii să laude pe îndreptătorul şi învăţătorul, pe cel ce a întărit poporul în ortodoxie; pe cel curat în dogme; pe cel mult pătimitor; pe cel lăudat de Marele Vasilie, pe coroana cea scumpă a ţării noastre şi pe marele ajutător, lăudându-l toţi, să zicem: Prea lăudate Sava, mărturisitorule al lui Hristos, sârguieşte şi ne scoate pe noi dintru aceste nevoi şi mântuieşte pe poporul tău, cu rugăciunile tale. (dintre Stihirile ce se cântă la Vecernia mare)

+ * + * +

Din roadele evlaviei vrednice de cinste pentru Sfântul Mucenic Sava şi pentru sfinţii neamului nostru românesc:

http://www.sfintiromani.ro/ro/pagina/71/aprilie_sava_de_la_buzau.html

+ * + * +

Acatistul Sfântului Mucenic Sava de Buzău

+ * + * +

(Sursă: http://www.icon-art.ru/icons/info/2280/Svjatojj_muchenik_Savva_Gotfskijj.html)

Published in: on 11 aprilie, 2011 at 23:51  Lasă un comentariu  
Tags: , , , , ,

Chipul Sfântului Ierarh Calinic de la Cernica, România (11 aprilie)

(Sursă: http://4.bp.blogspot.com/-5WFATz4B3wQ/TaL6Y8Op_UI/AAAAAAAAALc/OQywXt7ZfrQ/s1600/Sfantul+Calinic.JPG)

Nevoinţele tale cele pustniceşti, cine le va spune? Că trupul ţi-ai strunit cu îndelungă postire şi cu nedormirea privegherilor. Stins-ai văpaia patimilor cu roua lacrimilor şi cu mulţimea ostenelilor tale; şi te-ai aprins cu focul doririi după cele dumnezeieşti, chip al neprihănirii făcându-te şi scară suitoare către cer te-ai arătat celor ce-ţi urmează ţie cu credinţă şi te fericesc pururea.

Înflorit-a ca un crin ostrovul pustnicesc al Cernicăi, prin truda ta, preacuvioase! Că lipindu-ţi sufletul de lavra ta, din tinereţe, ai împodobit-o cu ostenelile tale; şi, ca un nou Nicodim de la Tismana, grădina preafrumoasă a florilor îngerescului chip ai făcut-o; ceata călugărilor ai înmulţit şi înţelepţeşte ai povăţuit-o. Pe Hristos Dumnezeu roagă-L să păzească sfântă mănăstirea ta în pace şi pe cei ce cu credinţă şi cu dragoste săvârşesc sfântă pomenirea ta. (dintre Stihirile ce se canta la Vecernia Mare)

Veniţi toţi credincioşii să lăudăm cu bună cinstire pe ierarhul Domnului: Monahii pe îndreptătorul, păstorii şi învăţătorii pe povăţuitorul cel bun, cei din ispite şi necazuri pe sprijinitorul, cei din primejdii pe izbăvitorul, săracii pe ajutătorul, călătorii pe ocrotitorul, toţi pe mijlocitorul. Şi aşa, să strigăm: Preasfinţite părinte Calinic, ocroteşte turma ta, cu rugăciunile tale! (Lauda cantata la Utrenie)

Din roadele evlaviei vrednice de cinste pentru sfinţii neamului nostru românesc:

http://www.sfintiromani.ro/ro/pagina/64/sfinti_aprilie.html

+ * + * +

Mănăstirea Cernica

(Sursă: http://www.locuridinromania.ro/wp-content/uploads/2011/04/lacul-de-la-manastirea-cernica.jpg)

(Sursă: http://poze.bbsoft.ro/d/3189-4/Manastirea+Cernica.JPG)

(Sursă: http://locuri-unice.ro/wp-content/uploads/2010/10/manastirea_cernica_0002.jpg)

Published in: on 11 aprilie, 2011 at 11:34  Lasă un comentariu  
Tags: , , , , ,

Sfântul Cuvios Sava cel Nou din Kalimnos, Grecia (7 aprilie)

Sf Cu Sava cel Nou din Kalimnos 4.1 nou(Sursă: http://www.saint.gr/)

Sf Cu Sava cel Nou din Kalimnos 3 nou(Sursă: http://2.bp.blogspot.com/)

 Acest cuvios părinte s-a născut în anul 1862 în Herakleitsa, într-o familie săracă, fiind singurul fiu al părinţilor săi, Constantin şi Smaragda. La Botez primi numele Vasile.

Încă de la fragedă vârstă înflăcărându-i-se inima de dorul pentru o viaţă mai înaltă închinată Domnului, părăsi în taină casa părintească pornind spre Sfântul Munte Athos. Astfel, la vârsta de 12 ani intră în obştea Schitului Sfânta Ana. Odată cu ascultările împlinite la schit, deprinse meşteşugul pictării icoanelor şi cântarea psaltică.

După 12 ani, merse în pelerinaj la Locurile Sfinte. Ajungând în anul 1887 la mănăstirea Sfântul Gheoghe Hozevitul, rămase acolo petrecând acolo 17 ani de viaţă pustnicească cu nevoinţe aspre, neştiute de nimeni, numai de Bunul Dumnezeu, socotind deşertul şi stâncile izvoare de roade duhovniceşti bogate. După o vreme primi tunderea în monahism cu numele cuviosului Sava cel Sfinţit.

În anul 1890, intră în obştea stareţului Calinic Alatsata (Asia Mică), iar în 1902 fu făcut diacon. Un an mai târziu primi harul preoţiei de la Arhiepiscopul Nicodim al Diokesariei. Petrecu aproape 10 ani în deşertul de lângă Iordan, cu multă asprime îndeletinicindu-se cu rugăciunea necontenită şi cu pictarea icoanelor. Coliba sa avea două chilii la care se ajungea printr-o frânghie.

Din pricina incursiunilor arabilor şi a stării de sănătate, cuviosul părinte fu silit să părăsească locul nevoinţei sale, întorcându-se în Grecia unde căutând un loc de linişte află insula Patmos, unde trăi într-o colibă din Grava, iar mai apoi în mănăstirea Sfântului Ioan.

Mai apoi, călători în întreaga Grecie, căutând un loc potrivit pentru a se aşeza. Vizită Sfântul Munte Athos, apoi mănăstirea Faneromenis, Salamina şi în cele din urmă insula Hidra, însă în 1919 fu chemat pe insula Eghina de sfântul Nectarie, pentru a fi duhovnic al mănăstirii Sfânta Treime. Zăbovi aici 6 ani (între 1919 şi 1925), învăţând pe maici meşteşugul pictării icoanelor şi cântarea psaltică. Vremea uceniciei sale pe lângă Sfântul Nectarie poate fi socotită cea mai importantă din viaţa sa. Cei doi se ţineau unul pe altul la mare evlavie, socotind fiecare pe celălalt sfânt.

Cuviosul părinte Sava fu singurul preot care săvârşi slujba înmormântării sfântului Nectarie şi pictă cea dintâi icoană cu chipul acestuia. Într-una din zile, cuviosul părinte îi spuse stareţei că timp de patruzeci de zile nu doreşte să vadă pe nimeni. În acest timp, se închise în chilia sa, iar maicile auziră discuţii îndelungate (între cuviosul părinte care se afla în viaţă şi sfântul plecat la Domnul). După patruzeci de zile, ieşi din chilie ţinând în mâini icoana sfântului Nectarie, dăruindu-i-o stareţei pentru a fi pusă în biserică spre cinstire. Stareţa fu uimită, căci sfântul Nectarie nu fusese canonizat, şi se temea ca aceast gest să nu aducă mănăstirii neplăceri. Însă cuviosul Sava care era întotdeauna blând şi smerit, stărui cu fermitate: „Să faci ascultare! Ia icoana şi pune-o în biserică, şi nu te îndoi de voia lui Dumnezeu”.

După adormirea sfântului Nectarie, din ce în ce mai mulţi pelerini veneau la mănăstire pentru faima minunilor săvârşite de acesta. Aceasta tulbură însă liniştea mult iubită de cuviosul Sava care, la îndemnul lui Gherasim Zervos, plecă în 1925 îndreptându-se din nou către insula Kalimnos.

Aici cuviosul părinte îşi petrecu ultimii ani ai vieţii pământeşti, ca duhovnic al mănăstirii Tuturor Sfinţilor. Ca duhovnic îmbina îngăduinţa cu asprimea. Cu unele păcate era îngăduitor, iar cu altele era aspru. Până la sfârşitul vieţii sale, rămase un nevoitor plin de râvnă, stăruind în marea sa înfrânare de la hrană, apă şi somn. Cuviosul părinte era o pildă ce lumina precum o stea strălucitoare pentru toţi cei care îl întâlneau. Mulţi mărturiseau că simţeau o mireasmă cerească în prezenţa sa, iar un creştin mărturisi a-l fi văzut ridicat de la pământ în vremea rugăciunii.

Către sfârşitul vieţii sale, cuviosul părinte Sava primise darul rugăciunii neîncetate. Vreme de trei zile nu primi pe nimeni, dând ca ultime poveţe: iubirea şi ascultare în Hristos. Înainte de a-şi da sufletul, primi pe neaşteptate putere, împreunându-şi sfintele sale mâini şi bătându-le rosti ultimele sale cuvinte: „Domnul! Domnul! Domnul!”. Plecă la Cel căruia îi slujise cu râvnă întreaga viaţă în ajunul praznicului Bunei-Vestiri. O maică văzu sufletul cuviosului ridicându-se la cer într-un nor de lumină.

După 10 ani, când se fu deschis mormântul său după rânduiala Bisericii Ortodoxe din Grecia, o mireasmă nepământească ieşi din acesta umplând locul şi mângâind sufletele celor care se aflau acolo, iar mai apoi răspândindu-se în întreaga insulă. Mulţime de minuni şi vindecări se săvârşiră şi se săvârşesc prin mijlocirea sfântului părinte Sava cel Nou din Kalimnos.

Peste an, pomenirea sa se săvârşeşte la 7 aprilie (ziua adormirii sale) şi la 5 decembrie (ziua sa de nume).

+ * + * +

Cinstitele moaște ale Sfântului Cuviosului Sava cel Nou din Kalimnos

Sf Cu Sava cel Nou din Kalimnos 2 nou sf moaste(Sursă: http://i.ytimg.com/)

+ * + * +

Imagini legate de Sfântul Sava cel Nou (video, greacă) – clic aici

Moaştele Sfântului Sava (video, greacă) – clic aici

+ * + * +

Viața Sfântului Cuviosului Sava cel Nou poate fi aflată în:

Sfl Cu Sava cel Nou din Kalimnos carte

+ * + * +

Chilia Sfântului Cuvios Sava cel Nou

Sf Cu Sava cel Nou din Kalimnos 5 nou chilia(Sursă: http://agiosabbas.blogspot.ro/)

+ * + * +

Sf Cu Sava cel Nou din Kalimnos 1 nou(Sursă: http://4.bp.blogspot.com/)

+ * + * +

(Sursă: http://4.bp.blogspot.com/_)

(Sursă: http://www.eikonografos.com/)

Sf Cu Sava cel Nou din Kalimnos 6 nou(Sursă: https://vatopaidi.files.wordpress.com/)

Sfântul Sava, singurul preot care a slujit slujba de înmormântare a Sfântului Ierarh Nectarie din Eghina

(Sursă: http://commons.orthodoxwiki.org/)

De multe ori, sfântul Sava a fost văzut ridicat de la pământ în momentul Sfintei Jertfe din Sfânta Liturghie

(Sursă: http://commons.orthodoxwiki.org/)

Sfântul Sava îndruma pe maici în viaţa duhovnicească, în meşteşugul pictării de icoane şi în muzica psaltică

(Sursă: http://commons.orthodoxwiki.org/)

Sfântul Sava era un mare duhovnic îmbinând blândeţea cu asprimea

(Sursă: http://commons.orthodoxwiki.org/)

Sfântul Sava săvârşea minunea dăruirii de prunci în familiile lipsite de copii

(Sursă: http://commons.orthodoxwiki.org/)

Sfântul Sava a salvat pe mulţi aflaţi în vremea furtunii pe mare, numai fiindu-i pomenit numele

(Sursă: http://commons.orthodoxwiki.org/)

Sfântul Sava vindecă pe monahul Pantelimon Lambadarios (în prezent episcop în Alexandria) de cancer, fiind cunoscut la fiind vindecător al cancerului

(Sursă: http://orthodoxwiki.org/)

Adormirea Sfântului Sava din Kalimnos de la 7 aprilie 1948

(Sursă: http://commons.orthodoxwiki.org/)

Cele lăsate de oameni în semn de mulţumire pentru minunile săvârşite de  Sfântul Sava în viaţa lor

(Sursă: http://farm4.static.flickr.com/)

+ * + * +

Mănăstirea Kalimnos, Grecia

(Sursă: http://www.flickr.com/)

(Sursă: http://www.flickr.com/)

Published in: on 7 aprilie, 2011 at 08:30  Comments (2)  
Tags: , , , , , ,

Sfântul Sfinţit Mucenic Irineu, episcop de Sirmium, România (6 aprilie)

(Sursă: http://www.sfintiromani.ro/ro/pagina/61/files/pages/04.06%20Sf.%20Mc.%20Irineu%20Ep%20de%20Sirmium-Icoane0.jpg)

Sfântul Irineu a fost învrednicit de Dumnezeu a primi cununa muceniciei la câteva zile după pătimirea sfinţilor celor dintâi mucenici cunoscuţi la noi Montanus preotul şi soţia sa, Maxima (pomeniţi la 26 martie).

Acesta pentru buna petrecere a vieţii sale, se învrednici a primi încă din tinereţe slujirea arhiească, fiind aşezat episcop al Bisericii din Sirmium. Pe vremea aceea episcopii puteau fi căsătoriţi sau necăsătoriţi, iar sfântul Irineu se însoţea întru toată cinstea cu soţia sa, având şi copii.

Acelaşi guvernator care osândise la moarte la sfinţii Montanus şi Maxima, îl prinse şi pe sfântul episcop Irineu şi văzându-i stăruinţa în credinţa cea dreaptă, îl supuse la multe şi mari chinuri, încât soţia şi copiii îl îndemnau cu lacrimi să îşi cruţe viaţa. Sfântul Irineu le spuse:

– De cel ce se va lepăda de Mine în faţa oamenilor şi Eu Mă voi lepăda de el în faţa Tatălui Meu, Care este în ceruri (Matei 10, 33).

Auzind acest răspuns, guvernatorul porunci să fie aruncat în închisoare şi supus acolo vreme de mai multe zile la chinuri. După o oarecare vreme, sfântul Irineu fu adus la miezul nopţii în faţa acestuia pentru a fi înduplecat din nou să primească închinarea la idoli, însă sfântul episcop răspunse cu tărie:

– Am pe Dumnezeu, Căruia am învăţat să mă închin din copilărie. Lui mă închin, Celui ce mă întăreşte şi Lui Îi aduc jertfă, iar zeilor făciţi de îngerii omeneşti nu pot să mă închin.

Văzând că nu îl poate îndupleca nicicum pe tânărul mărturisitor, porunci să fie aruncat în râul Sava, afluent al Dunării. Spre uimirea tuturor însă, sfântul Irineu ceru să fie ucis cu sabia pentru ca astfel să cunoască toţi „în ce fel s-au deprins creştinii să dispreţuiască moartea pentru credinţa lor în Dumnezeu”.

Înainte de primirea morţii, sfântul părinte se rugă astfel:

– Doamne, Iisuse Hritoase, Care ai binevoit să pătimeşti pentru mântuirea lumii, fă să se deschidă cerurile Tale, ca îngerii să primească sufletul robului Tău Irineu, cel ce moare pentru numele Tău şi pentru poporul Tău, care sporeşte în Biserica Ta din Sirmium. Îţi cer şi mă rog milostivirii Tale să mă primeşti şi pe mine şi să binevoieşti a-i întări şi pe aceştia în credinţa Ta.

Astfel, fu tăiat cu sabia şi aruncat în râul Sava, la 6 aprilie, anul 304, fiind proslăvit cu sfinţii în vremurile din urmă, însă pururea mijlocind pentru neamul său şi pentru cei ce i se roagă cu credinţă.

Învrednicitu-s-au, în vremurile cele dintâi, străbunii noştri, de păstori desăvârşiţi, care prin viaţa lor sfântă i-au povăţuit pe calea ce strâmtă a mântuirii. Că unii şi mucenicie au răbdat, iar alţii l-au mărturisit pe Hristos cu tărie. Pentru aceasta şi noi, ca unor părinţi ai noştri, să le cântăm cu credinţă:

Bucură-te, Sfinte Irineu, episcop al Sirmiumului, că tu cu vitejie sângele ţi-ai vărsat pentru Hristos.

(din Acatistul Sfinţilor români)

 

Din roadele evlaviei vrednice de cinste pentru sfinţii neamului nostru românesc:

http://www.sfintiromani.ro/ro/pagina/61/sfinti_aprilie.html

Published in: on 6 aprilie, 2011 at 08:38  Lasă un comentariu  
Tags: , , , , , , , ,

Chipul Sfântului Cuvios Sebastian Fomin de la Mănăstirea Optina, schiarhimandrit, Rusia (6 aprilie)

(1884 – 1966)

(Sursă: http://drevo-info.ru/pictures/thumbs/001/002310.jpg)

(Sursă: http://www.fond.ru/userfiles/person/371/full_1234213085.jpg)

Monah, in orasul Kozlov, 1928

(Sursă: http://www.fond.ru/userfiles/person/371/full_1234213203.jpg)

(Sursă: http://www.fond.ru/userfiles/person/371/full_1234213106.jpg)

(Sursă: http://visualrian.ru/storage2/PreviewWM/7780/67/778067.jpg?1286802754)

(Sursă: http://www.fond.ru/userfiles/person/371/full_1234213124.jpg)

(Sursă: http://pravicon.com/images/sv/s1840/s1840004.jpg)

În ajunul primirii schimei mari

(Sursă: http://www.fond.ru/userfiles/person/371/full_1234213174.jpg)

(Sursă: http://www.pravoslavie.ru/sas/image/sebastyan%5B1%5D.jpg)

(Sursă: http://www.fond.ru/userfiles/person/371/full_1234213153.jpg)

+ * +  * +

Acatistul Sfântului Sebastian Fomin poate fi aflat în

+ * +  * +

Viaţa şi învăţăturile cuviosului părinte Sebastian în

 + * +  * +

(Sursă: http://pravicon.com/images/sv/s1840/s1840001.jpg)

Published in: on 6 aprilie, 2011 at 08:38  Comments (1)  
Tags: , , , , , , , ,

Sfântul Cuvios Zosima de Vorbozomsk, Rusia (4 aprilie)

(Sursă: http://www.pravenc.ru/data/109/504/1234/i400.jpg)

Acesta mult nevoindu-se în viaţa călugărească şi dorind să petreacă într-un loc singuratic unde să se poată ruga nerăspândit, află o insulă în mijlocul apelor lacului Vorbozosmk aflat la 23 de verste de Lacul Alb. Cu timpul se adăugară şi alţi fraţi iubitori de viaţă pustnicească, astfel că după o vreme  se întemeie mănăstirea Bunei Vestiri, unde petrecură ostenitori bineplăcuţi lui Dumnezeu ale căror nume au fost acoperite de vreme, însă toţi mijlocesc alături de începătorul vieţuirii în acel loc retras, sfântul cuvios Zosima.

Din rânduiala lui Dumnezeu, s-au păstrat scrisori ale sfântului părinte către fiica sa duhovnicească, Anastasia, pentru ca puterea cuvântului său şi căldura părintească cu care şi-a povăţuit ucenicii să nu fie dată uitării şi să însufleţească şi peste timp.

Zilele de pomenire ale sfântului părinte sunt 4 aprilie şi 7 noiembrie

Mănăstirea Bunei Vestiri din Vorbozosmk

 (Sursă: https://picasaweb.google.com/moskovia1/IbhDhE#5527135329923017746)

 

(Sursă: http://data13.gallery.ru/albums/gallery/18202–37313808-.jpg)

 

(Sursă: https://picasaweb.google.com/moskovia1/IbhDhE#5527135304507904322)  

Published in: on 3 aprilie, 2011 at 16:47  Comments (1)  
Tags: , , , , ,