Sfântul Cuvios Simeon Metafrastul, Turcia (9 noiembrie)

(Sursă: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/b7/SimeonMetaphrastes.jpg)

Acesta s-a născut în Constantinopol, în vremea evlaviosului împărat Leon cel înţelept, în preajma anului 886.

Pentru faptele cele bune şi pentru înţelepciunea sa, fu înălţat la vrednicia de magistru şi logofăt, fiind preţuit de împărat.

Mergând arabii oarecând în Creta cu armata şi prădând sate şi cetăţi,  împăratul alese voievod pe marele şi viteazul Imerie, cu care dimpreună trimise şi pe cuviosul acesta Simeon Metafrast, să meargă soli către arabii care stăpâneau Creta, dându-le acestora amândurora puterea ca sau cu bine să supună pe arabi împărăţiei (Constantinopolului), sau să-i piardă cu arme prin război.

Mânat de dorul fierbinte de a părăsi lucrurile lumii acesteia şi a se face monah, cuviosul zise către împărat că, dacă se va întoarce biruitor din Creta, să-i facă un dar pe care îl va cere atunci. Învoindu-se împăratul, acesta merse în Creta împreună cu Imerie, unde vorbiră cu stăpânitorii arabilor, şi atâta îi îmblânziră pe ei prin cuvintele lor cele înţelepte, încât fără de război îi biruiră şi îi supuseră să plătească bir împăratului.

Întorcându-se biruitori la Constantinopol,  pururea pomenitul Simeon îl rugă pe împărat să-şi împlinească făgăduinţa cerându-i să îl lase a se face monah. Atunci împăratul se mâhni, pentru că urma să se lipsească de un aşa de înţelept bărbat şi viteaz ostaş. Însă neputându-şi călca făgăduinţa, îmbrăţişă cu lacrimi pe dumnezeiescul Simeon şi îl sărută, zicându-i:

– Mergi, fiule, cu mila lui Dumnezeu, Căruia roagă-te şi pentru păcatele mele.

Ducând ca monah o viaţă de nevoinţe duhovniceşti, cuviosul părinte Simeon mult spori în smerenie şi pocăinţă, căci avea întotdeauna lacrimi pe obraz, plângând necurmat în vreme ce cugeta la cele pe care le scria.

Izbăvindu-se de tulburarea lumii, scrise vieţile sfinţilor câte le află. Mai apoi, trimise oameni în felurite cetăţi şi locuri pentru a-i aduce câte vieţi de sfinţi pot afla, pe care el iarăşi le tâlcui cu prea dulci ziceri. Pentru care pricină cuviosul părinte se numi Metafrast, adică tâlcuitor. Căci cuviosul luând vieţile de sfinţi toate câte le găsi, multe dintre ele scrise într-un fel simplu şi neiscusit, le puse într-un grai plin de dulceaţă duhovnicească.

Vreme de veacuri până astăzi, monahii şi creştinii vieţuitori în lume aflară hrană duhovnicească de fiecare zi în vieţile sfinţilor scrise de dânsul şi păstrate neschimbat.

Pe lângă acestea, dânsul scrise şi unele cuvinte duhovniceşti care îndestulară, de-a lungul vremii, sufletele celor însetaţi de cuvânt de mult folos.

+ * + * +

Cuvinte duhovniceşti ale Sfântului Cuvios Simeon Metafrastul pot fi aflate în

+ * + * +

(Sursă: http://christopherklitou.com/icon_9_nov_symeon_the_metaphrastes.htm)

Anunțuri
Published in: on 8 Noiembrie, 2011 at 18:14  Comments (7)  
Tags: , , , , , , , ,

The URI to TrackBack this entry is: https://sfintisiicoane.wordpress.com/2011/11/08/sfantul-cuvios-simeon-metafrastul-turcia-9-noiembrie/trackback/

RSS feed for comments on this post.

7 comentariiLasă un comentariu

  1. […] Ioan cel Milostiv, după cea scrisă de Sfântul Simeon Metafrastul (pomenit la 9 noiembrie, clic aici), poate fi aflată […]

  2. […] Ioan cel Milostiv, după cea scrisă de Sfântul Simeon Metafrastul (pomenit la 9 noiembrie, clic aici), poate fi aflată […]

  3. […] sa pe larg, scrisă de Sfântul Simeon Metafrastul (pomenit la 9 noiembrie, clic aici), poate fi aflată […]

  4. […] sa, scrisă de Sfântul Simeon Metafrastul (clic aici, pomenit la 9 noiembrie), poate fi aflată […]

  5. […] Ioan cel Milostiv, după cea scrisă de Sfântul Simeon Metafrastul (pomenit la 9 noiembrie, clic aici), poate fi aflată […]

  6. […] Sfântului Teodosie cel Mare, scrisă de Sfântul Simeon Metafrast, poate aflată […]

  7. […] sa, scrisă de Sfântul Simeon Metafrastul (clic aici, pomenit la 9 noiembrie), poate fi aflată […]


Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare / Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare / Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare / Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare / Schimbă )

Conectare la %s

%d blogeri au apreciat asta: