Sfântul Cuvios Gheorghe de la Cernica, România (3 decembrie)

(Sursă: http://www.sfintiromani.ro/ro/pagina/279/files/pages/12.03%20Sf.%20%20Gheorghe%20de%20la%20Cernica-Icoane4.jpg)

Acesta se născu în anil 1730 într-o familie de binecredincioşi ardeleni din Săliştea Sibiului. Dorind din tinereţe a urma vieţuirii monahale şi neputându-şi împlini chemarea în Transilvania, din pricina persecuţiilor împotriva ortodoxiei şi a aşezămintelor monahale, trecu la vârsta de 19 ani în Ţara Românească une, după cum mărturisea biograful său cel dintâi, Protasie ieromonahul, întră în slujba unui arhiereu aflat în Bucureşti, mitropolitul grec Roşca.

Mai apoi, în anul 1750, plecă împreună cu părintele său duhovnicesc la Constantinopol şi apoi în Muntele Athos,  vieţuind la Mănăstirea Vatoped, unde deveni rasofor şi diacon, iar după moartea mitropolitului deveni ucenic al stareţului Paisie velicikovski, la schitul athonit Sfântul Ilie. Aici primi chipul îngeresc, devenind monah în anul 1752, prin mâna cuviosului Paisie însuşi, iar peste 2 ani fu hirotonit preot. În vremea petrecerii sale la Muntele Athos deprinse cu râvnă bucuriile vieţii de obşte întru Hristos, nevoindu-se cu smerenie şi ascultare în toate.

După câţiva ani, în anul 1763, îl însoţi pe marele stareţ, dimpreună cu ceilalţi 64 de ucenici, în Moldova, la Mănăstirea Dragomirna, unde se nevoi 12 ani la ieromonah, duhovnic şi econom al obştii care ajunse să aiba 350 de vieţuitori. În anul 1779, primind staretul Paisie sub ascultare şi Mănăstirea Neamţ, sfântul Gheorghe îl urmă la marea lavră nemţeană, unde mai petrecu încă 2 ani în obştea care număra acum ca la 700 de fraţi.

Dorind apoi să mai cerceteze o vreme Sfântul Munte şi luând binecuvântarea părintelui său duhovnicesc, porni pe drumul către Athos în anul 1781. Ajungând la Bucureşti, fu oprit în Ţara Românească de către mitropolitul Grigorie al II-lea (1760-1787) şi de către un vechi prieten, ieromonahul Macarie de la mitropolie, care, prin staruinţele sale, îl înduplecă să primească ascultarea de a înnoi viaţa la schitul Cernica, aflat în părăsire de peste 30 de ani. Păstorind cu jertfelnicie şi mult har, sfântul Gheorghe refăcu schitul şi viaţa duhovnicescă de aici, încât în 5 ani adună în jurul său o obşte de 103 ucenici.

Roadele cârmuirii sale din chinovia Cernicăi făcură ca, în anul 1793, mitropolitul Filaret al II-lea să-i dea în seamă şi Mănăstirea Căldăruşani, şi astfel le conduse pe amândouă din aprilie 1794 şi până la trecerea sa la Domnul în decembrie 1806, locuind, pe rând, în fiecare dintre ele. În ambele mănăstiri orândui nestrămutat viaţa de chinovie după tradiţia de la Sfântul Munte şi cea a sfântului Paisie şi după rânduiala întocmită de dânsul, punând mare preţ pe rugăciunile de obşte.

Sfârşitul vieţii sale îi sosi în anul 1806, la 3 decembrie, fiind mult plâns de cele 2 obşti de ucenici ai săi. Fu înmormântat la Mănăstirea Cernica, în faţa Bisericii Sfântului Lazăr, ridicată de dânsul în anul 1804.

+ * + * +

Mângâiere şi linişte sufletească reverşi în inimile credincioşilor, celor ce cinstesc cu dragoste pomenirea ta, Sfinte Cuvioase Gheorghe, mult nevoitorule, şi mulţumind lui Dumnezeu cântăm: Aliluia! (din Acatistul Sfântului)

+ * + * +

Troparul Sfântului Gheorghe de la Cernica (audio, clic aici)

Slujba Sfântului Gheorghe de la Cernica (audio, clic aici)

Acatistul Sfântului Gheorghe de la Cernica (clic aici)

Din roada evlaviei şi ostenelii vrednice de laudă pentru sfinţii neamului nostru românesc:

http://www.sfintiromani.ro/ro/pagina/138/sfinti_decembrie.html (clic aici)

Published in: on 3 decembrie, 2011 at 09:25  Comments (1)  
Tags: , , , , , ,

The URI to TrackBack this entry is: https://sfintisiicoane.wordpress.com/2011/12/03/sfantul-cuvios-gheorghe-de-la-cernica-romania-3-decembrie/trackback/

RSS feed for comments on this post.

One CommentLasă un comentariu

  1. Pentru rugăciunile Sf. Cuvios Gheorghe de la Cernica să ne întărească Domnul în fapta cea bună, în credință tare, nădejde și dragoste.


Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

%d blogeri au apreciat: