Aducerea moaştelor Sfântului Ierarh Ioan Gură de Aur, arhiepiscopul Constantinopolului (27 ianuarie)

(Sursă: http://days.pravoslavie.ru/jpg/im3987.jpg)

Pomenirea acestui mare luminător al Bisericii se săvârşeşte la 13 noiembrie şi la 30 ianuarie, dar în această zi Biserica serbează aducerea cinstitelor sale moaşte din satul Comani, Georgia, unde a trecut la cele veşnice în surghiun, la Constantinopol, de unde păstorise Biserica lui Dumnezeu.

La 30 de ani de la fericita sa adormire, patriarhul Proclu ţinu o predică întru pomenirea părintelui său duhovnicesc. Această predică într-atât aprinse dragostea şi pocăinţa poporului şi a împăratului Teodosie cel Mic faţă de acest mare sfânt ierarh încât cu toţii au dorit aducerea cinstitelor sale moaşte de la Comana la Constantinopol.

Se spune că racla cu sfintele moaşte nu a putut fi clintită de la locul ei până ce împăratul nu a scris o scrisoare sfântului Ioan Gură de Aur însuşi în care îl ruga cu lacrimi să o ierte pe mama sa, Eudoxia, cea care îl urâse şi îl izgonise pe sfântul ierarh, iar de la moartea ei, mormântul ei se cutremura făcând spaimă neasemănată celor ce priveau. Tot în acea scrisoare, fiul împărătesei izgonitoare îl ruga pe sfântul să binevoiască şi să se întoarcă la Constantinopol, scaunul său patriarhal. Când această scrisoare de pocăinţă se puse pe raclă, îndată aceasta se făcu foarte uşoară şi se putu aduce la Constantinopol.

În călătoria spre Constantinopol, săvârşită cu alai mare, cu psalmi, făclii şi tămâieri, mulţi dintre cei bolnavi care se atingeau de ea căpătau pe dată vindecare. Când cinstitele moaşte intrară în Constantinopol, atunci împăratul luându-şi de cap coroana împărătească,îngenunche şi ceru milă şi iertare pentru mama sa:

– Iartă, o, sfinte al lui Dumnezeu, fărădelegea aceleia care te-a nedreptăţit, milostiveşte-te spre dânsa, o, preamilostive; şi precum când trăiai tu, ai împrăştiat şi ai izgonit departe de fiii tăi patima pomenirii de rău cu toată puterea, astfel şi acum, urmând adâncul nepomenirii de rău, iartă fărădelegea maicii mele; şi ca semn că te-ai milostivit spre dânsa şi ai iertat-o, fă să înceteze tremurarea mormântului.

Astfel rugându-se binecredinciosul împărat, din milostivirea sfântului ierarh, se opri cutremurul mormântului Eudoxiei.

Cînd sfântul fu adus în Biserica celor Doisprezece Apostolicu multă cinste, fu aşezat pe scaunul patriarhal, strigând toţi către bunul păstor:

– Ia-ţi scaunul tău sfinte.

Iar trupul fără suflare al sfântului păstor, deschizându-şi gura sa, zise:

– Pace tuturor, dragoste şi milă să fie la tot poporul şi Eudoxiei iertare!

Aducerea cinstitelor moaşte ale sfântului loan Gură de Aur la Constantinopol se întâmplă în anul 438.

+ * + * +

(Sursă: http://www.ruicon.ru)

Ca un cer luminos al Bisericii, părinte Hrisostom, îndurând apusul preaaspru al surghiunului, din nou te arăţi astăzi făpturii, bucurându-te, ca un cer neapus. Înfloreşti, înţeleptule, împodobit cu stelele minunilor; porţi pe Hristos ca pe un Soare al dreptăţii, care luminează acum cu făclii întoarcerea ta. Pentru aceasta strigăm; preaînţeleptule Hrisostom preastrălucite, grai de lumină, roagă-te să se mântuiască şi să se lumineze sufletele noastre.  (Dintre Stihirile ce se cântă la Vecernie)

Sicriul tău, Gură de Aur, izvorăşte în lume, ca un vas cu miresme, miruri dumnezeieşti de minuni şi curgerile tămăduirilor umple de mireasmă sufletele celor ce te cinstesc pe tine. Că îmbogăţit fiind cu miresmele cele fără de materie ale darurilor lui Hristos, dăruieşte bună mireasmă celor ce aleargă la el cu credinţă. Pentru aceasta bucurându-ne de preacinstitele şi sfintele tale moaşte, cu credinţă cerem să se dea sufletelor noastre mare milă. (Dintre Stihirile ce se cântă la Vecernie)

+ * + * +

Racla unde au odihnit moaştele Sfântului Ioan Gură de Aur vreme de 30 de ani, în Biserica Sf. Vasilisc din Comani

(Sursă: http://cyxymu.livejournal.com/532425.html)

+ * + * +

(Sursă: http://www.ruicon.ru/arts-new/prorisi/7×3-dtl.php)

(Sursă: http://www.pravenc.ru/data/855/468/1234/i400.jpg)

(Sursă: http://tula.kp.ru/f/12/image/29/84/488429.jpg)

+ * + * +

(Sursă: http://ruicon.ru/images/iconografy/fresco/Serbia-Pech%20Patriarshia/9-1.Ioann.jpg)

(Sursă: http://www.ruicon.ru)

Broderie de pe un epitrahil din veacul al XVI-lea aflat la Mănăstirea Iviron din Sfântul Munte Athos, Grecia

(Sursă: http://www.ruicon.ru)

+ * + * +

Mănăstirea Sf. Ioan Gură de Aur din Comani, Georgia

Biserica Sf. Mucenic Vasilisc unde Sf. Ioan Gură de Aur a primit ultima dată Sfânta Împătăşanie înaintea plecării sale la Domnul şi unde au odihnit cinstitele sale moaşte vreme de 30 ani, până la trămutarea lor la Constantinopol

În apropiere de mănăstire, sus în munţi, a fost ascuns, iar mai apoi aflat, capul Sf. Ioan Botezătorul, icoana şi basorelieful amintesc de aceasta

(Sursă: http://cyxymu.livejournal.com/532425.html)

+ * + * +

Biserica mănăstirii Sf. Ioan Gură de Aur este închinată Sf. Mucenic Vasilisc, pomenit la 22 mai. Acesta mărturisind fără clintire dreapta credinţă,fu osândit la moarte de către romani. Dorinţa lui era să îşi ia rămas bun de la oraşul său natal, Comani, mai înainte de plecarea sa din lumea aceasta. Pentru ca această dorinţă să fie împlinită, chinuitorii îl puseră să poarte încălţări grele de cupru care înăuntru erau pline de cuie. Astfel îşi săvârşi sfântul mucenic ultima călătorie către satul său iubit, răbdând durerile grozave ale fiecărui pas săvârşit, în tăcere şi rugăciune.

Mormântul Sf. Mucenic Vasilisc, aflat în apropierea mănăstirii

(Sursă: http://cyxymu.livejournal.com/532425.html)

Sfântul Mucenic Vasilisc

(Sursă: http://pravicon.com/images/sv/s0408/s0408003.jpg)

+ * + * +

În partea de sus a imaginii, locul aflării capului Sf. Ioan Botezătorul

(Sursă: http://cyxymu.livejournal.com/532425.html)

+ * + * +

(Sursă: http://cyxymu.livejournal.com/532425.html)

Anunțuri

The URI to TrackBack this entry is: https://sfintisiicoane.wordpress.com/2012/01/27/aducerea-moastelor-sfantului-ierarh-ioan-gura-de-aur-arhiepiscopul-constantinopolului-27-ianuarie/trackback/

RSS feed for comments on this post.

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare / Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare / Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare / Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare / Schimbă )

Conectare la %s

%d blogeri au apreciat asta: