Icoana Maicii Domnului Odighitria de la Mănăstirea Sfânta Ecaterina din Sinai, Egipt

Icoana Maicii Domnului Odighitria din Man Sf Ectarerina din Sinai sec XIII 1.1

(Sursă: http://ruicon.ru/images/arts/icons/Bogomater_Odigitriya_Sinaj)

Există multe icoane răspândite în întreaga lume despre ale căror istorie și minuni s-a scris mai mult în inimile oamenilor celor ce s-au închinat cu credință dinaintea lor și au primit tămăduire. Astfel, aceste icoane au străjuit smerit și continuă a străjui lumea cu harul lor, umplându-o pe dânsa de daruri, tămăduiri, liniște și povățuire.

Această icoană a Maicii Domnului Odighitria sau Îndrumătoarea a fost zugrăvită în veacul al XIII-lea și se află în Mănăstirea Sfânta Ecaterina din Sinai, Egipt.

+ * + * +

Nu este, Fecioară, nu este să alerge cineva la acoperământul tău și să nu dobândească multele tale mile, pentru aceea și eu te rog să dobândesc apărarea ta.

Pe mine cel zdrobit de nemăsuratele mele călcări de poruncă, înnoiește-mă cu mijlocirea ta cea dumnezeiască, tămăduind sufletul meu și dându-mi cuvânt ca să strig: Binecuvântată ești ceea ce ai născut pe Dumnezeu cu trup.

(Din Canonul aghiorit ce se citește dinaintea icoanei Maicii Domnului la Pavecernița de marți seara, glasul al 6-lea, facere a Sfântului Teofan Grapul, episcopul Niceei)

+ * + * +

Sfântul Ierarh Teofan Grapul, episcopul Niceei, pomenit la 11 octombrie

Sf Ier Teofan Grapul, episcopul Niceei 1

(Sursă: http://pravicon.com/images/icons/10/10870.jpg)

+ * + * +

Pe spatele icoanei

Icoana Maicii Domnului Odighitria din Man Sf Ectarerina din Sinai sec XIII 2.1

(Sursă: http://www.ruicon.ru/images/arts/icons/Bogomater_Odigitriya_Sinaj_24.8h17.8_oborot.jpg)

+ * + * +

Mănăstirea Sfânta Ecaterina din Sinai, Egipt

Man Sf Ecaterina din Sinai 1

(Sursă: http://www.mestagde.ru/up/article/img/sharm/monastir.jpg)

Published in: on 31 ianuarie, 2013 at 11:09  Comments (3)  
Tags: , , , , , ,

Sfânta Muceniță Trifina din Cizic, Asia Mică (31 ianuarie)

Sf Mc Trifina 1.1

(Sursă: http://days.pravoslavie.ru/jpg/im3995.jpg)

Această  sfântă muceniţă era din cetatea Cizicului, care este  aşezată în Helespont, Asia Mică, fiind fiica unui senator pe nume Anastasie şi a Socratiei, care era creştină.

Trifina a mărturisit pe  Hristos, nu fiind târâtă de alţii la judecată, ci  singură s-a înfăţişat, ocărând şi batjocorind  grozăviile cu care nebunilor şi nepricepuţilor li se părea că  cinstesc pe idolii lor. Totodată învăţa pe toţi să  părăsească deşertăciunile şi se ruga lui Dumnezeu să-i  întoarcă de la necredinţă.

Pentru aceasta, fu aruncată la chinuri de Chesarie dregătorul. Apoi, o aruncă la  fiare care nu se atinseră de ea; însă un taur, venind, o lovi cu  coarnele spintecând-o.

Şi spune tradiţia că, acolo unde i s-a vărsat sângele, a izvorât o fântână cu apă  curată, din care bând şi femeile, cărora după naştere le pierea laptele, îndată dobândeau din nou lapte. Şi nu  numai la femei ci şi la dobitoace de parte femeiască, lipsite de  lapte, se zice că dacă beau din apa aceea, le venea laptele.

Însă nu numai atunci, ci până astăzi, sfânta muceniță s-a aflat izvor îmbelșugat de milostiviri din care iau toți cei ce îi săvârșesc pomenirea cu credință.

Published in: on 31 ianuarie, 2013 at 09:48  Comments (1)  
Tags: , , , , ,

Aducerea moaștelor Sfântului Sfințitului Mucenic Ignatie Teoforul, episcopul Antiohiei, Turcia (29 ianuarie)

Sf Sf Mc Ignatie Teoforul 1

(Sursă: http://pravicon.com/images/icons/6/6319.jpg)

Sfântul Ignatie de Dumnezeu purtătorul sau Teoforul, din porunca lui Traian (98-117), precum se scrie în viața lui, și de fiare fiind mâncat pentru Hristos, au rămas oarecare oase ale lui, pe care luându-le credincioșii ce erau atunci acolo, mai întâi le-au pus cu cinste în Roma, la un loc însemnat; apoi, în vremea împărăției aceluiași Traian, le-au adus în Antiohia, spre apărarea cetății, spre tămăduirea bolnavilor, spre veselia a toată turma lui, și spre slava lui Hristos Dumnezeu, pentru Care a pătimit cu osârdie. Despre care, cel ce va voi știe toate, să caute în viața lui la 20 decembrie.

+ * + * +

Aducerea moastelor Sf Sf Mc Ignatie Teoforul 1.1

(Sursă: http://days.pravoslavie.ru/jpg/im3989.jpg)

Purtătorule de Dumnezeu, Ignatie, izbăvește de toată amărăciunea și nedreptatea vrăjmașului pe cei ce cu dragoste prăznuiesc întoarcerea ta cea luminată, dându-le iertare de greșeli, ca unul ce ai luat putere de la Hristos Mântuitorul. (Luminânda Sfântului ce se citește la Utrenie)

Prăpădit fiindu-mi cugetul de cumplitele patimi ale trupului, vindecă-mi-l, mucenice al lui Hristos, Ignatie, pururea lăudate.

Îndreptând către fapta cea bună viața mea, luminează-mă cu lumina harului care locuiește întru tine, purtătorule de Dumnezeu Ignatie; și tulburarea patimilor, cu rugăciunile tale, o risipește. (Din Canonul Sfântului ce se citește la Utrenie) 

+ * + * +

Acatistul Sfântului Sfințit Mucenic Ignatie Teoforul (clic aici)

+ * + * +

Pătimirea Sfântului Sfințit Mucenic Ignatie Teoforul, pomenită la 20 decembrie

Sf Sf Mc Ignatie Teoforul 4.1

(Sursă: http://ruicon.ru/images/iconografy/fresco/Serbia-Pech%20Patriarshia/401-1.JPG)

Grâu al lui Dumnezeu fiind, precum ai zis, prealăudate mucenice, măcinat ai fost de gurile fiarelor și te-ai făcut pâine preacurată Celui ce cu dumnezeiască bunătate hrănește toată lumea. (Din Canonul Sfântului ce se citește la 29 ianuarie la Utrenie) 

+ * + * +

Cinstitele moaște ale Sfântului Sfințitului Mucenic Ignatie Teoforul, aflate la Mănăstirea Sireți, Republica Moldova

Sf Sf Mc Ignatie Teoforul 5 moastele de la Man Sireti, Rep Moldova

+ * + * +

Moaștele Sfântului Sfințit Mucenic Ignatie Teoforul aflate la Schitul Darvari, București

???????????????????????????????

+ * + * +

Sf Sf Mc Ignatie Teoforul 3

(Sursă: http://pravicon.com/images/icons/6/6317.jpg)

+ * + * +

Ținutul Antiohiei astăzi, Turcia

???????????????????????????????

Antiohia 3

(Sursă: http://ro.wikipedia.org/wiki/Antiohia)

+ * + * +

Mănăstirea Sireți, Republica Moldova

Man Sireti, Rep Moldova 1

(Sursă: http://www.manastirea-sireti.md/uploads/images/news/10aniversare2009/31_2008.jpg)

+ * + * +

Schitul Darvari din București

Schitul Darvari

(Sursă: http://www.autentici.ro/)

Sfântul Ierarh Arsenie, arhiepiscop al Kerkirei din Insula Corfu, Grecia (19 ianuarie)

Sf Ier Arsenie, arhiep de Kerkira, insula Corfu 1

(Sursă: http://days.pravoslavie.ru/jpg/im3966.jpg)

Acesta se născu în veacul al IX-lea, în ținutul Palestinei. Primind educație aleasă, încă din fragedă vârstă își închină viața lui Dumnezeu devenind monah și se dărui asprei nevoințe. 

Pentru înțelepciunea sa, fu ridicat în scaunul de arhiepiscop al Kerkirei. Din părinteasca sa purtare de grijă deveni ocrotitor al văduvelor, părinte al orfanilor și mângâietorilor al necăjiților, Dumnezeu învrednicindu-l de darul facerii de minuni. 

Adormi în Domnul în anul 959. Trupul său fu așezat cu multă cinste în catedrala din Kerkira de unde bunul părinte al tuturor celor ce aveau nevoie de mijlocirea sa, începu a se arăta izvor îmbelșugat de minuni, până astăzi.

Sfântul Arsenie cel iubitor al tuturor celor aflați în nevoi întocmi Canonul ce se citește la Slujba Sfântului Maslu despre care în cartea de slujbă se amintește numai „Facere a lui Arsenie”.

De asemenea, se mai păstrează două predici, una rostită în cinstea sfântului apostol Andrei, iar alta în cinstea sfintei mari mucenițe Varvara, precum și câteva scrisori trimise de dânsul sfântului Fotie, patriarhul Constantinopolului (pomenit la 6 februarie).

+ * + * +

Canonul Sfântului Maslu, întocmit de Sfântul Arsenie al Kerkirei (audio, clic aici)

+ * + * +

Moaștele Sfântului Arsenie

Sf Ier Arsenie, arhiep de Kerkira, insula Corfu 3 moaste

(Sursă: http://proskynitis.blogspot.ro/2012/01/blog-post_1629.html)

+ * + * +

Sf Ier Arsenie, arhiep de Kerkira, insula Corfu 2.1

(Sursă: http://koskinad.blogspot.ro/2012/01/blog-post_19.html)

Published in: on 18 ianuarie, 2013 at 23:49  Lasă un comentariu  
Tags: , , , , , , ,

Sfântul Mucenic Danact citețul (16 ianuarie)

Chip al scriitorului de odinioara Sf Nicodim Aghioritul3

În ziua de 16 ianuarie, în biserici se aude făcându-se pomenirea sfântului mucenic Danact citețul.

Acest sfânt mucenic al Domnului a viețuit în veacul al II-lea, în Avlovna Iliricului, fiind citeț al bisericii de acolo.

Năvălind păgânii, el luă veșmintele bisericii pentru a le scăpa de pângărire și fugi cu ele, însă într-un sat fu prins de păgâni și silit să jertfească idolului Dionis. Și neplecându-se la aceasta, i se tăie capul cu sabia. 

Astfel primi cununa de bună mireasmă a muceniciei smeritul slujitor al Domnului cel plin de evlavie și râvnă.

+ * + * +

Stea luminoasă, neînșelătoare, te-ai arătat lumii, cu razele tale vestind pe soarele Hristos, răbdătorule de patimi, Danact, și înșelăciunea păgânească ai învăluit-o, iar nouă ne dăruiești lumină, rugându-te neîncetat pentru noi toți. (Condacul Sfântului Danact)

+ * + * +

Fresca sec XIII, Man Sopocani, Serbia 1.1

Frescă din veacul al XIII-lea, Mănăstirea Sopocani, Serbia

(Sursă: http://www.ruicon.ru/)

Published in: on 15 ianuarie, 2013 at 23:59  Comments (1)  
Tags: , , , , ,

La 15 ianuarie, blogul Sfinți și icoane a împlinit 2 ani

Icoana Maicii Domnului din Tikhvin 1.2

(Sursă: http://www.ruicon.ru/)

Îngerul a strigat celei pline de dar: Curată Fecioară, bucură-te, și iarăși zic: bucură-te, căci Fiul tău a înviat a treia zi din mormânt! Luminează-te, luminează-te, Noule Ierusalime, căci slava Domnului peste tine-a răsărit! Saltă, saltă acum și te bucură, Sioane! Iar tu, Curată Născătoare de Dumnezeu, veselește-te întru învierea Celui născut al tău!

Maicile de la Mănăstirea Cămârzani:

http://www.trilulilu.ro/muzica-diverse/camarzani-ingerul-a-strigat

Published in: on 14 ianuarie, 2013 at 22:54  Comments (11)  

Sfânta Nina cea întocmai cu apostolii, luminătoarea Georgiei (14 ianuarie)

Sf Nina cea intocmai cu apostolii luminatoarea Georgiei 1.2

(Sursă: http://xn--80aaag3aclw5aph.biz.ua/wp-content/uploads/2012/04/78c.jpg)

Născută în Capadocia, în vremea sfântului împărat Constantin cel Mare, sfânta Nina a fost singura fiică a generalului Zabulon, rudenie a sfântului mare mucenic Gheorghe (pomenit la 23 aprilie, 3 noiembrie și 26 decembrie)

Sfântul Mare Mucenic Gheorghe, purtătorul de biruință, unchiul sfintei Nina

Sf Mare Mc Gheorghe 1.1

Icoană din veacul al XVI-lea, aflată în Sfântul Munte Athos

(Sursă: http://www.ruicon.ru/)

Crescută în dragoste de Dumnezeu și în cunoașterea Sfintelor Scripturi, ea fu răpită de iviri (numiți de atunci georgieni) și dusă în robie în țara lor.

Acest popor păgân se închina idolilor și focului, însă acestea nu au împiedicat-o pe sfânta Nina să-și păstreze credința și nevoința și să propovăduiască fără frică Evanghelia.

Ajunsă la Mtskheta, către anul 324, capitala regatului Kartli (aflat în Georgia centrală), ea locui în grădina regelui, sub un cedru măreț, despre care se spune că fusese plantat deasupra mormântului unei evreice venite la Hristos, Sidonia, care fusese înmormântată ținând în brațe cămașa Domnului.

Într-o noapte, pe când sfânta Nina se ruga afară, văzu un nor de păsări negre zburând spre grădină. După ce se scăldară în râul de lângă cedru, deveniră dintr-o dată albe ca neasa și se așezară pe ramurile copacului, umplând grădina de cântecul lor duios. Era un semn al Domnului ce prevestea creștinarea păgânilor și ridicarea unei binerici în acel loc binecuvântat.

În acea vreme, pruncul unei femei nobile se îmbolnăvise grav. Neavând cine să o ajute, aceasta ceru ajutorul sclavei creștine, sfânta Nina. Atunci, sfânta aduse la ea pruncul, îl așeză pe locul unde dormea și de cum ridică mâinile spre cer pentru a cere mila Domnului, acesta se ridică sănătos, spre uimirea barbarilor.

Vestea despre puterile minunate ale sfintei Nina ajunse până la regina Nana (pomenită la 1 octombrie), închinătoare la idoli, care suferea de o boală grea. Negăsind niciun leac, regina o rugă pe sfânta să o ajute cu rugăciunile ei, deși nu prea o îndrăgea. Sfânta Nina o însemnă cu semnul sfintei cruci, cu o cruce pe care o primise în chip minunat de la Maica Domnului, și regina se vindecă deîndată, mărturisindu-și credința în Hristos. Sfânta Nina nu voi să primească daruri pentru tămăduirea reginei, socotind că nu ea săvârșise aceasta ci Hristos, Fiul lui Dumnezeu și Făcătorul cerului și al pământului, Care S-a întrupat pentru a slobozi pe oameni și ghearele morții.

Sfinții împărați Mirian și Nana, întocmai cu apostolii (1 octombrie)

Sf imparati Mirian si Nana, intocmai cu apostolii, Georgia (1 octombrie) 1.1

(Sursă: http://oca.org/FeastSaintsViewer.asp?SID=4&ID=1&FSID=108936)

Aflând despre minune, regele Mirian (pomenit la 1 octombrie), deși se minună de cele întâmplate, voi să o alunge din regatul său pe sfânta Nina dimpreună cu toți creștinii care se aflau într-însul. Însă, după o vreme, în timpul unei vânători într-o pădure deasă, fu deodată orbit ca de o ceață și se înfricoșă foarte. Cum zeii nu ajutară cu nimic, regele ceru ajutorul, în cele din urmă, Dumnezeului sfintei Nina și deîndată se tămădui, primind nu numai vederea trupească ci și lumina credinței celei adevărate.

Întors în capitală, regele Mirian merse degrabă la sfânta Nina și, îngenunchind, cu lacrimi în ochi, hotărî să se boteze întreg norodul, trimițând apoi un sol la sfântul împărat Constantin cel Mare (pomenit la 21 mai), rugându-l să trimită un episcop și preoți.

La sosirea acelora, regele, regina și toată casa lor se botezară și, îndemnați de sfânta Nina, ridicară o biseră lângă cedrul din grădină (331). După o vreme, regele trimise preoți să propovăduiască Evanghelia în regatul întreg.

Atunci sfânta Nina se retrase în ținutul uscat Aragva, unde se ruga cu lacrimi, cerând lui Dumnezeu întărirea norodului în dreapta credință. Din lacrimile sale, țâșni un râu minunat care mai apoi le-a ajutat pe mamele care nu aveau lapte. Apoi, văzând pe cer o cruce luminoasă deasupra bisericii Mtskheta, sfânta Nina, însoțită de câțiva preoți plini de râvnă, plecă să propovăduiască Evanghelia la popoarele barbare din Caucaz. Prin puterea dumnezeiască a cuvântului lui Dumnezeu și prin minunile săvârșite, ea îi aduse pe barbari la dreapta credință, făcându-i să renunțe la idoli și să se boteze. Tot prin propovăduirea ei, veni la lumina adevăratei credințe și regina Sofia, din regatul vecin, Kakhetie, la est de Mtskheta.

După aceste osteneli ale răspândirii dreptei credințe, sfânta Nina se retrase într-o colibă unde își dădu sufletul în mâinile Domnului, în anul 339, înconjurată de rege, de oamenii de la curte, de preoți și de credincioșii care veniseră să-i fie alături în ultimele clipe.

+ * + * +

Sf Nina cea intocmai cu apostolii luminatoarea Georgiei 1.3

Cu Harul dat ție de Dumnezeu ne călăuzești, căci preacinstita ta pomenire, Sfântă Nina cea întocmai cu Apostolii o prăznuim și cu umilință venim la chipul tău împodobit cu cinstita Cruce, din suflet rugându-te: păzește-ne pe noi în viața aceasta în credință dreaptă, în evlavie și curăție, ca la adormirea noastră să ne învrednicim a-I cânta Domnului așa: Aliluia!

Tulburați de viforul patimilor lumești, nu ne pricepem noi cum să lăudăm minunata ta îndrăzneală, Sfântă Nina de Dumnezeu aleasă, căci la Roma păgână nu te-ai înfricoșat să mergi și dorința ta în numele lui Hristos să împlinești. Iar Preacurata Maică, din înseși preacuratele sale mâini, Crucea ți-a dat și la binevestirea cuvântului mântuitor în țara ivireană te-a chemat, pentru toți acei care doreau să-i cânte lui Dumnezeu așa: Aliluia! (Din Acatistul Sfintei)

+ * + * +

Acatistul Sfintei Nina cea întocmai cu apostolii (text, clic aici)

+ * + * +

Mormântul Sfintei Nina, luminătoarea Georgiei

Mormantul Sf Nina cea intocmai cu apostolii luminatoarea Georgiei

(Sursă: http://www.pravoslavie.ru/gallery/image93_17076.htm#pic)

+ * + * +

Crucea Sfintei Nina primită de la Preacurata Maică a Domnului

Crucea Sf Nina cea intocmai cu apostolii luminatoarea Georgiei

(Sursă: http://hram-troicy.prihod.ru/zhitie_svjatykh_razdel/view/id/31120)

+ * + * +

Fântâna în care au fost botezați Sfinții împărați Mirian și Nana

Fantana in care fura botezat Sf imparati Mirian si Nana, intocmai cu apostolii, Georgia (1 octombrie) 1

(Sursă: http://www.obitel-minsk.org/UserFiles/_oid100089456.html)

+ * + * +

Viața, minuni și acatistul Sfintei Nina cea întocmai cu apostolii pot fi aflate în:

carte

+ * + * +

Sf Nina cea intocmai cu apostolii luminatoarea Georgiei 2.1

(Sursă: http://vgostyahukudesnitsi.blogspot.ro/2011/01/blog-post_27.html)

Sf Nina cea intocmai cu apostolii luminatoarea Georgiei 3

(Sursă: http://days.pravoslavie.ru/Images/im3330.jpg)

Sf Nina cea intocmai cu apostolii luminatoarea Georgiei 5

(Sursă: http://korners.com.ua/newimages/1200/007_22.jpg)

+ * + * +

 Catedrala Setitskhoveli, ridicată pe locul cedrului Sfintei Nina, Georgia

Biserica cerdului Sf Nina 1

(Sursă: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/ee/Svetitskhoveli1.jpg)

Cedrul Sfintei Nina

Biserica cerdului Sf Nina 2 cedrul Sfintei

(Sursă: http://infmir.ru/wp-content/uploads/georgia_svetitskhoveli5.jpg)

Biserica cerdului Sf Nina 3 cedrul Sfintei

(Sursă: http://i101.photobucket.com/)

+ * + * +

 „Mtskheta. Minunile sfintei Nina” (documentar în limba rusă)

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=x763aVK46OI (video, clic aici)

Published in: on 13 ianuarie, 2013 at 15:11  Comments (2)  
Tags: , , , ,

Sfântul Ierarh Iacob, episcop de Nisibe, Turcia (13 ianuarie)

Chip al scriitorului de odinioara Sf Nicodim Aghioritul3

Cuviosul Iacob se născu şi crescu în marea cetate a Nisibei, asemeni sfântului mucenic Dometie (pomenit la 7 august) și sfântului cuvios Efrem Sirul (pomenit la 28 ianuarie). 

Şi iubind viaţa cea paşnică şi liniştită se retrase în munţi şi se supuse vitejeşte lipsurilor pustiului, vara fiind ars de soare, iarna chinuit de ger şi de îngheţ. Hrana lui erau ierburile sălbatice, băutură apa, cu măsură, iar haină, un biet acoperământ.

Astfel omorându-și trupul, i se înmulțea în toate zilele îndrăzneala către Dumnezeu, de la Care cerea și căpăta tot ce avea trebuință; și înainte vedea sau proorocea cele ce erau sa fie, încă de învrednicise și de darul facerii de minuni.

În timp ce îşi secătuia trupul în acest chip, dobândea multă hrană duhovnicească pentru suflet. De aici îi venea îndrăzneală către Dumnezeu şi puterea de a vedea cele viitoare; iar din harul Duhului Sfânt primi puterea de a face minuni.

Pentru multele faceri de minuni făcându-se iubit și mărit înaintea tuturor, se ridică fără de voie la episcopat, în patria sa, cetatea Nisibei, deși se lepăda și fugea de o dregătorie ca aceasta.

Schimbându-și petrecerea vieții singuratice și sălășluindu-se cu cetățenii, nu își schimbă nici hrana, nici hainele, ci numai locul îi era altul, iar rânduiala vieții îi era aceeași, însă ostenelile îi erau mai multe ca cele dintâi, căci pe lângă post, privegheri, culcare pe jos și purtarea rasei, i se adăugă grija de popor, de sărmani, de văduve, ca să sprijinească pe toți și să ajute tuturor, povățuindu-i pe toți la fapte bune.

În anul 325, când sfântul împărat Constantin el Mare, văzând răspândindu-se erezia lui Arie, adună 318 sfinți ierarhi ai Bisericii, veni și sfântul Iacob.

Întâiul Sinod Ecumenic de la Niceea

Intaiul Sinod Ecumenic de la Niceea 1.1 fresca Man Stavronichita, Athos

Frescă din veacul al XVI-lea, Mănăstirea Stavronichita, Sfântul Munte Athos

(Sursă: http://www.ruicon.ru/arts-new/)

Fiind caterisit Arie și vrând să intre în biserică și să slujească, muri, pentru rugăciunile sfântului Iacob, vărsându-și intestinele, căci nu se cuvenea a pune cele necinstite alături de cele adevărate și cinstite.

După moartea, slăvitului împărat Constantin cel Mare, împăratul perșilor, Saporie, veni și înconjură cetatea Nisibe cu multe meșteșuguri și se pregătea să intre în cetatea, însă sfântul Iacob numai se arătă și perșii fură pe dată puși pe fugă, căci un nor de muște și țânțari războindu-se cu ei, le înțepă caii și elefanții, de rupseră legăturile și se împrăștiară. Iar împăratul, cuprins de nedumerire, se întoarse în țara lui fără niciun câștig.

După aceasta, fiind înaintat în zile, sfântul ierarh se mută în locașurile cele de sus gătite de Domnul plăcuților Săi și de atunci pururea acoperă cu rugăciunile sale pe cei ce îi săvârșesc pomenirea cu credință.

+ * + * +

Îndreptător credinței și chip blândeților, învățător înfrânării, te-a arătat pe tine turmei tale, adevărul lucrurilor. Pentru aceasta ai câștigat cu smerenia cele înalte, cu sărăcia cele bogate. Părinte Ierarhe, Iacob, roagă pe Hristos Dumnezeu, ca să mântuiască sufletele noastre. (Troparul Sfântului, glasul 4)

Dumnezeiescule tunet, trâmbița cea duhovnicească, săditorul credinței și risipitorule al eresurilor, mare slujitor al Treimii, sfințitule, cu Îngerii înainte stând, pururea te roagă pentru noi toți. (Condacul Sfântului, glasul 8)

+ * + * +

Mormântul Sfântului Ierarh Iacob

Sf Ier Iacob, ep de Nisibe 2 mormantul Sfantului

 (Sursă: http://drevo-info.ru/articles/21694.html)

+ * + * +

Viața sa poate fi aflată în:

Vietile Sfintilor ianuarie 1

+ * + * +

Biserica Sfântului Ierarh Iacob din Nisibe, Turcia

Biserica Sf Iacob din Nisibe

 (Sursă: http://drevo-info.ru/articles/21694.html)

Published in: on 12 ianuarie, 2013 at 19:18  Lasă un comentariu  
Tags: , , , , , , ,

Icoana Maicii Domnului a Acatistului (12 ianuarie)

Z

(Sursă: http://pravicon.com/images/icons/13/13131.jpg)

Începutul zugrăvirii acestei icoane a fost acoperită de negura vremii, căci din vechime rugătorii au simțit nevoia să-și împletească evlavia lor pentru Maica Domnului cu rostirea Acatistului Buneivestiri, cel mai vechi acatist al creștinătății. Iar roada netăgăduită a acestei împletiri de taină a fost și zugrăvirea de icoane care să înfățișeze conținutul acatistului.

Acatistul Buneivestiri este legat de minunea eliberării Constantinopolului de atactul perșilor și avarilor de la 7 august 626. În timp ce împăratul Heraclie era atunci cu armata sa departe în Orient, patriarhul Serghie făcu procesiuni pe zidurile capitalei cu relicvele Crucii, cu icoana „nefăcută de mână” a Mântuitorului Hristos și veșmânt al Maicii Domnului, încurajând poporul a lupta și săvârșind rugăciuni stăruitoare către Preacurata Maică a Domnului. În semn de mulţumire, întreg poporul capitalei îşi petrecu noaptea victoriei fără a se aşeza (akáthistos), cântând un imn în biserica Fecioarei de la Vlaherne.

Acatistul Buneivestiri  (text, clic aici)

+ * + * +

(Sursă: http://vgostyahukudesnitsi.blogspot.ro/)

Icoana Maicii Domnului a Acatistului 4.1

(Sursă: http://pravicon.com/images/icons/0/27.jpg)

Z

(Sursă: http://pravicon.com/download/i13132)

+ * + * +

Icoana Maicii Domnului a Acatistului de pe Tabor

Icoana Maicii Domnului a Acatistului 13.1 Tabor

Despre aceasta se spune că un creștin a cumpărat de la Mănăstirea Iviron din Sfântul Munte Athos o copie a icoanei Maicii Domnului vrând să o ducă în Israel. Îmbolnăvindu-se, el puse copia într-o sticlă, alături de lumânări, tămâie și o scrisoare și i-a dat drumul pe mare. După 3 luni și jumătate de călătorie, sticla a fost găsită de un arab din Nazareth care a dus-o la Mitropolie. De acolo, icoana fu trimisă pe Muntele Tabor, unde începu a face minuni

Prima minune a fost înfăptuită unei fetițe de 14 ani, oarbă din naștere, al cărei tată, închinător la Locurile Sfinte, a luat ulei din candela icoanei și i-a adus fetei acasă. A treia zi după ungere, fata și-a recăpătat vederea.

Mulțimea minunilor săvârșite de această icoană este adeverită de mulțimea semnelor de recunoștință lăsate la aceasta de credincioșii care au primit ajutor sau tămăduire.

+ * + * +

Icoana Maicii Domnului a Acatistului 12.1 detaliu

Icoană a Acatistului din veacul al XVIII-lea, detaliu

(Sursă: http://lib.pstgu.ru/icons/images/stories/base/orig/00000005.jpg)

Published in: on 11 ianuarie, 2013 at 22:31  Comments (3)  
Tags: , , ,

Icoana Maicii Domnului a Acatistului de la Mănăstirea Hilandar (12 ianuarie)

Icoana Maicii Domnului a Acatistului 8.1 de la Hilandar

(Sursă: http://www.ruicon.ru/)

Această icoană a fost zugrăvită în veacul al XVI-lea și se află pe iconostasul bisericii mari a Mănăstirii Hialndar din Sfântul Munte Athos. Numele ei își are rădăcina într-o minune săvârșită în anul 1837.

Pe când izbucni un incendiu, călugării începură să cânte Acatistul Maicii Domnului dinaintea icoanei, iar focul încetă.

Se crede că icoana este legată de sfântul Sava, ctitorul mănăstirii și întâiul arhiepiscop al Serbiei.

+ * + * +
 
Apărătoare Doamnă, pentru biruință, mulțumiri, izbăvindu-ne din nevoi, aducem ție, Născătoare de Dumnezeu, noi robii tăi. Ci, ca ceea ce ai stăpânire nebiruită, slobozește-ne din toate nevoile, ca să strigăm ție: Bucură-te, Mireasă, pururea fecioară! (Condacul 1 din Acatistul Bunieivestiri)
 
Corul Patriarhiei Române Tronos – Apărătoare Doamnă (audio, clic aici)
 
+ * + * +
 
Mănăstirea Hilandar
 
Man Hilandar
 
(Sursă: http://2.bp.blogspot.com/)
Published in: on 11 ianuarie, 2013 at 22:29  Comments (1)  
Tags: , , , , , ,