Sfântul Mucenic Isidor și cei 72 împreună cu dânsul din Yuriev, Rusia (8 ianuarie)

Sf Mc Isidor si cei 72 impreuna cu dansul 1

(Sursă: http://pravicon.com/images/sv/s1077/s1077005.jpg)

În veacul al XV-lea, în orașul Yuriev se aflau două biserici: una închinată sfântului mare mucenic Gheorghe, în care slujea preotul Ioan, iar alta a sfântului Nicolae, unde săvârșea slujbele preotul Isidor.

În vremea aceea, germanii catolici, veniți în acele ținuturi încă din veacul al XII-lea, începură a-i sili credincioșii ortodocși să treacă la catolicism.

Astfel, părintele Ioan se mută la Pskov unde întemeie o Mănăstirea Peșterilor din Pskov, primind la îmbrăcarea hainei monahale numele Iona. Cuviosul Iona se învrednici a fi vas ales al Domnului, fiind proslăvit cu sfinții și pomenit în ziua de 29 martie.

Sfântul Cuvios Iona, ctitorul Mănăstirii Peșterilor din Pskov

Sf Iona de la Manastirea Pesterilor din Pskov - 29 martie 1.1

(Sursă: http://pravicon.com/images/icons/6/6953.jpg)

Părintele Isidor, însă, rămase în Yuriev, arătându-se precum un turn neclătinat în credința cea adevărată dinaintea germanilor catolici din ce în ce mai aprigi.

Sf Mc Isidor si cei 72 impreuna cu dansul 1.3

În anul 1472, romano-catolicii germani ridicară armele împotriva locuitorilor ținutului aceluia pentru a-i sili să primească credința lor.

Părintele Isidor, ca un păstor credincios Bisericii, își săvârșea slujirea după rânduială, vădind rătăcirea catolicilor și îndemnând poporul să nu se păstreze credința ortodoxă. Auzind acestea episcopul și nobilii caolici, înfuriați peste măsură, cerură să fie chinuiți ortodocșii din Yuriev.

La 6 ianuarie 1472, de praznicul Botezului Domnului, părintele Isidor merse, după obicei, dimpreună cu credincioșii la râul din apropiere pentru a binecuvânta apa cu cinstita cruce. Acolo, părintele dimpreună cu bărbații și femeile ce erau cu el fură prinși și târâți în sala de judecată pentru a-i sili prin cuvânt să se lepede de credința ortodoxă, însă părintele Isidor răspunse că nu vor îmbrățișa nicicând neadevărurile propovăduite de catolici.

Văzându-i neînduplecați, îi aruncară în temniță, unde părintele Isidor îi îmbărbătă pe cei ce erau cu dânsul, îndemnându-i să nu se uite la pătimirile cele de aici, ci la cununa cea plină de slavă pe care Dumnezeu o dă celor ce L-au urmat și nu s-au abătut de la adevăr, apoi se așezară cu toții să roage pe Domnul să îi întărească în pătimirile ce le stăteau înainte. Părintele Isidor îi împărtășit pe toți cu Trupul și Sângele Domnului ce le avea cu dânsul.

Trimișii episcopului și ai judecătorilor veniră la temniță și luându-i, îi duseră în mijlocul orașului, unde se adunaseră mulți romano-catolici. Atunci, episcopul catolic le spuse:

– Nu trebuie decât să vă supuneți mie și guvernatorilor acestui oraș în prezența acestor germani, care s-au adunat din cetățile dimprejur în domeniul meu. Acceptați prețioasa noastră credință și folosirea azimelor, ca să nu vă distrugeți pe voi înșivă. Fiți adevărați frați cu noi și părtași la bogățiile noastre. Dacă asta vă este doința, să vă păstrați în continuare credința, mărturisiți-vă acum doar vina înaintea mea și a judecătorilor, precum și a tuturor germanilor.

Iar părintele Isidor și credincioșii prinși cu dânsul îi răspunseră episcopului:

– De ce încerci să ne convingi cu vorbe și fapte mincinoase? Nu poți să ne întorci de la adevărata credință creștină. Fă cu noi după dorința ta.

Cuprinși de furie, episcopul dimpreună cu judecătorii porunciră să fie aruncați în râu așa cum erau îmbrăcați.

Sfântul Isidor, fiindcă era îmbrăcat în veșmintele preoțești, fu aruncat chiar în groapa săpată în gheața, în copca, în care binecuvântase apa cu două zile înainte. Apoi prinseră a arunca și pe credincioșii care mărturiseau dimpreună cu sfântul Isidor.

Printre ei, se afla o mamă ținând în brațe copilul său de trei ani.

Sf Mc Isidor si cei 72 impreuna cu dansul 1 mama dimpreuna cu copilul

Germanii smulseră copilul din brațele maicii sale și o aruncară pe aceasta în râu. Văzându-și mama înecându-se cu mucenicii, copilul începu să plângă în brațele călăilor care oricât încercau să îl liniștească, el mai mult se zbătea zgâriindu-le fețele. Atunci, îl aruncară în gheață lângă groapă. Copilul, târându-se până la gropă, se însemnă de trei ori cu semnul crucii și în fața mulțimii rosti cu glasul său curat:

– Și eu sunt creștin. Cred în Dumnezeu și vreau să mor asa cum a făcut învățătorul nostru Isidor și mama mea.

Și cu aceste cuvinte, se aruncă el singur în apă.

Astfel primiră cununa muceniciei sfântul părinte Isidor și cei 72 de credincioși dimpreună cu dânsul la 8 ianuarie 1472.

Când veni primăvara și gheața se topi, în susul râului, la aproape trei mile de Yuriev, sub un arbore, pe un deal, fură aflate trupurile slăviților mărturisitori, așezați cu fața spre răsărit, ca și cum ar fi fost așezați de o mână omenească, iar părintele Isidor era așezat în mijlocul lor.

Locuitorii ortodocși, luară trupurile lor și le îngropară cu multă evlavie dimprejurul Bisericii Sfântul Nicolae unde aceste mlădițe ale Bisericii cu rod bun umplură nu numai pământul de mireasma sfințeniei, ci și inimile tuturor celor ce s-au apropiat și se apropie de dânșii, săvârșindu-le pomenirea cu credință.

+ * + * +

Sf Mc Isidor si cei 72 impreuna cu dansul 1.2

O, fericiţilor purtători de chinuri ai Domnului, cu îndrăzneală aţi propovăduit credinţa ortodoxă a lui Hristos şi aţi înfruntat învăţăturile mincinoase ale vrăjmaşilor voştri la locul de judecată. Pentru aceasta, aţi fost aruncaţi în adâncurile râului; iar acum sufletele voastre sălăşluiesc în locaşurile cele cereşti, unde staţi împreună cu sfinţii în faţa tronului lui Dumnezeu, Împăratul tuturor. Pe Acesta rugaţi-L pentru toţi creştinii ortodocşi care cinstesc vitejeasca faptă a muceniciei voastre. (Troparul Sfinților, glasul al II-lea)

Să cinstim cu cântări ceata mucenicilor lui Hristos care au pătimit cu tărie pentru adevărata credinţă a lui Hristos şi au surpat trufia vrăjmaşilor până în sfârşit; pentru că fiind luminaţi cu harul Treimii celei Nezidite, voi, slăviţilor, care aţi pătimit împreună cu Sfinţitul Mucenic Isidor, ca stelele aţi luminat întreaga lume. Iar acum rugaţi-vă fără încetare lui Hristos şi apăraţi-ne de năvălirile vrăjmaşilor păgâni, cei ce sunteţi mijlocitori de-a pururi veghetori pentru sufletele noastre. (Condacul Sfinților, glasul al IV-lea)

+ * + * +

Din evlavia și râvna vrednice de laudă pentru Sfântul Mucenic Isidor și cei cu dânsul:

http://www.razbointrucuvant.ro/2009/01/08/sf-sfintit-mucenic-isidor-si-ceilalti-72-de-mucenici-din-yuriev/ (clic aici)

+ * + * +

Sf Mc Isidor si cei 72 impreuna cu dansul 7.1

(Sursă: http://pravicon.com/images/icons/14/14031.jpg)

Sf Mc Isidor si cei 72 impreuna cu dansul 2

(Sursă: http://days.pravoslavie.ru/Images/ii1119&2771.htm)

Sf Mc Isidor si cei 72 impreuna cu dansul 3

(Sursă: http://days.pravoslavie.ru/Images/ii1119_859.htm)

Sf Mc Isidor si cei 72 impreuna cu dansul 4.1

(Sursă: http://pravicon.com/images/icons/14/14035.jpg)

Reclame
Published in: on 8 Ianuarie, 2013 at 12:01  Lasă un comentariu  
Tags: , , , , ,

The URI to TrackBack this entry is: https://sfintisiicoane.wordpress.com/2013/01/08/sfantul-mucenic-isidor-si-cei-72-impreuna-cu-dansul-din-yuriev-rusia-8-ianuarie/trackback/

RSS feed for comments on this post.

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

w

Conectare la %s

%d blogeri au apreciat asta: