Sfântul Cuvios Teodosie cel Mare, începătorul vieții de obște, Palestina (11 ianuarie)

Sf Teodosie cel Mare 11

(Sursă: http://www.ruicon.ru/)

Acest preacuvios părinte se născu în preajma anului 423 în satul Mogarion, din ținutul Capadociei, din părinți binecredincioși, Proeresie și Evloghia. Fiind crescut de părinții săi cu bune obiceiuri și cu învățătură de carte, de foarte tânăr primi îndeletnicirea de citeț al bisericii și era iscusit cititor al sfintelor cărți, către popor, ca nimeni altul.

Și auzind în inima sa chemarea Domnului să iasă din țara sa și să urmeze pe Domnul, îmbrăcă haina și viața monahală și plecă la Ierusalim.

În drum se opri în Antiohia, unde dori să vadă pe sfântul Simeon Stâlpnicul.

Sfântul Cuvios Simeon Stâlpnicul (1 septemnrie)

Sf Cuv Simeon Stalpnicul (1 septembrie)

Miniatură din veacul al XVI-lea

(Sursă: http://pravicon.com/images/icons/10/10121.jpg)

Acesta îl primi sus pe stâlpul său, strigându-l pe nume, fără a-l cunoaște, și îi binecuvântă calea, proorocindu-i multe din cele ce aveau să se întâmple. 

 Ajuns la Ierusalim, după ce se închină la Sfintele Locuri, se întrebă ce fel de viață călugărească se cuvenea să-și aleagă: cea singuratică, a sihaștrilor, sau viața cu mai mulți călugări, stând sub îndrumarea unui conducător înțelept și luminat, adică în viața de obște. Și hotărându-se pentru viața de obște, intră sub ascultarea unui stareț, Longhin, c nume bun și iscusit pe calea mântuirii.

La porunca starețului său, sfântul Teodosie conduse o vreme o biserică, pe drumul spre Betleem. Simțind însă că laudele încep să-i schimbe inima, se retrase într-o peșteră din munte, unde, la început, primi ucenici mai puțini, apoi pe toți cei ce veneau la dânsul.

Cu toți acești ucenici, sfântul Teodosie zidi o mănăstire mare aproape de Betleem, unde, pentru prima dată în Palestina, puse rânduială a viețuirii de obște, de unde îi veni numele de „întemeietor al vieții de obște”.

Mănăstirea lui era ca o adevărată cetate, 4 biserici, 3 bolnițe și locuințe deosebite pentru călugări și oaspeți de toate neamurile, câte erau acolo, viața desfășurându-se în cea mai desăvârșită tăcere și evlavie. Era o viață de înfrânare, de slujire a oamenilor și de rugăciune zi și noapte.

Cu toată vârsta înaintată, până la plecarea sa la cele veșnice, sfântul Teodosie nu schimbă nimic din asprimea vieții sale petrecută în post, priveghere și rugăciune.  Vreme de 30 de ani, nu mâncă pâine, ci numai legume și ierburi sălbatice. Rugăciunea lui era neîncetată și lacrimile de pe obraz nu i se uscau niciodată.

Era legat cu mare dragoste de sfântul cuvios Sava cel Sfințit, cei doi mari părinți ai pustiei întâlnindu-se adesea pentru a se îndulci de vorbirea de cele duhovnicești, pentru a discuta diferite probleme sau pentru a lupta împreună împotriva ereticilor.

 Sfântul Cuvios Sava cel Sfințit (5 decembrie)

Sf Sava cel Sfintit (5 decembrie)

(Sursă: http://days.pravoslavie.ru/jpg/ih3865.jpg)

În preajma anului 513, adormind în Domnul Gherontie, starețul mănăstirii sfintei Melania Romana, patriarhul Ierusalimului Salustius îl alese pe sfântul Teodosie ca superior și conducător al tuturor monahilor ce viețuiau în comunități în Palestina și Țara Sfântă, în timp ce sfântul Sava cel Sfințit era în fruntea eremiților și a celor ce trăiau în lavre. 

Sfântul Teodosie fu un înflăcărat luptător împotriva ereziei monofizite. După ce cuvântă în biserica Sfântului Mormânt, la cererea monahilor din Palestina, despre însemnătatea învățăturii sinodului ecumenic de la Calcedon, împărtaul Anastasius I îl suspendă o vreme, insă sfântul Teodosie era susținut de importante personalități ale vieții bisericești de atunci precum papa Felix al IV-lea al Romei și patriarhul Efrem al Antiohei.

Cuviosul părinte puse rânduială ca în mănăstirea sa să fie primit orice străin sau sărac și să fie ospătat cum se cuvine, astfel, de multe ori se întâmpla să se punăși câte 100 de mese. Pentru aceasta, de multe ori Dumnezeu își arătă purtarea Sa de grija căci atunci când frații socoteau că nu mai au de unde milui pe cei aflați în nevoie care intră pe porțile mănăstirii, puținele bucate rămase se înmulțeau sau soseau binefăcători neașteptați pentru a îndestula mănăstirea de cele trebuincioase în hrănirea tuturor.

Și astfel, pe când avea 105 ani, la 11 ianuarie 529, sfântul Teodosie se mută la odihna gătită de Dumnezeu bineplăcuților săi, de atunci pururea săvârșind multe minuni și mijlocind pentru mântuirea celor ce îl pomenesc cu credință.

+ * + * +

Sf Teodosie cel Mare 11.1

Împodobindu-ți sufletul tău cu înfrânare, cu dureri și cu rugăciuni, cu dumnezeiască cuviință te-ai făcut părtaș cuvioșilor, pururea mărite; și daruri de minuni cu adevărat ai primit, spre a tămădui neputințele celor ce te cinstesc pe tine cu credință. Drept aceea și mulțimile demonilor gonind, dai tămăduiri oamenilor prin har, de Dumnezeu purtătorule Teodosie. Roagă-te lui Hristos să dăruiască iertare de greșeli celor ce prăznuiesc cu dragoste sfântă pomenirea ta. (Sedealna Sfântului ce se cântă la Utrenie)

Nu înceta a priveghea spre turma ta, părinte cuvioase, și adu-ți aminte de făgăduința ta, de care ca de o piatră tare am atârnat ancora nădăjuirii, către Hristos solitor avându-te pe tine, Teodosie. (Din Canonul Sfântului ce se citește la Utrenie)

+ * + * +

Mormântul Sfântului Cuvios Teodosie cel Mare

Sf Teodosie cel Mare 12 mormantul Sfantului

(Sursă: http://ro.orthodoxwiki.org/Teodosie_cel_Mare)

+ * + * +

Viața Sfântului Teodosie cel Mare, scrisă de Sfântul Simeon Metafrast, poate aflată în

Vietile Sfintilor ianuarie 1 

+ * + * +

Sf Teodosie cel Mare 13.1

(Sursă: http://lib.pstgu.ru/

Sf Teodosie cel Mare 7

 (Sursă: http://days.pravoslavie.ru/jpg/ih3947.jpg)

Sf Teodosie cel Mare 6.1

Sf Teodosie cel Mare 5.1

(Sursă: http://www.ruicon.ru/)

Sf Teodosie cel Mare 12.1

(Sursă: http://oca.org/FeastSaintsViewer.asp?SID=4&ID=1&FSID=100149)

+ * + * +

Mănăstirea Sfântului Teodosie cel Mare

Man Sf Teodosie din Tara Sfanta 1

Man Sf Teodosie din Tara Sfanta 2

Man Sf Teodosie din Tara Sfanta 3

(Sursă: http://ro.orthodoxwiki.org/Teodosie_cel_Mare)

Anunțuri

The URI to TrackBack this entry is: https://sfintisiicoane.wordpress.com/2013/01/11/sfantul-cuvios-teodosie-cel-mare-incepatorul-vietii-de-obste-palestina-11-ianuarie/trackback/

RSS feed for comments on this post.

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare / Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare / Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare / Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare / Schimbă )

Conectare la %s

%d blogeri au apreciat asta: