Sfântul Ierarh Tarasie, patriarhul Constantinopolului, Turcia (25 februarie)

???????????????????????????????

(Sursă: http://www.ruicon.ru/images/iconografy/fresco/Serbia-Dechani/2383.jpg)

Acesta s-a născut la Constantinopol din părinți de neam bun, Gheorghe și Encratia. Trecând prin toată înțelepciunea cărții, primi în palatele împărătești diferite dregătorii, iar pentru înțelepciunea și obiceiul său cel bun ajunse unul din sfetnicii împărătești.

Când începu a împărăți Constantin, fiul lui Leon, cu maica sa Irina, pe când Constantin avea numai 10 ani, era eresul împotriva sfintelor icoane, început de Leon Isaurul. Patriarhul Pavel, care fusese și în vremea pomenitului împărat Leon, încă și după moartea împăratului se temea să mărturisească pe față adevărata credință, pricină pentru care lupta împotriva sfintelor icoane se întărea foarte mult în cetatea Constantinopolului și în părțile dimprejur.

Deci îmbolnăvindu-se, se duse din casa patriarhiei, unde stătuse ca patriarh numai 4 ani, și se retrase în mănăstirea Sfântului Flor unde luă sfânta schimă.

Sfânta împărăteasă Irina (pomenită la 7 august)

Sf imparateasa Irina 2 Pala d’Oro Altarpiece, St Mark’s, Venice

(Sursă: http://tricivenola.files.wordpress.com/)

Sfânta împărăteasă Irina dimpreună cu fiul său Constantin merseră la patriarh și îl întrebară:

– De ce ai făcut asta părinte?

Iar dânsul răspunse:

– Boala mea și așteptarea morții celei grabnice m-au adus să iau acest chip al schimei; iar mai ales tulburarea Bisericii și grozăvia m-au silit să las scaunul patriarhiei. Căci nu se putea să scap de cursele credinței celei rele, de care m-am legat cu limba și cu mâna și de care lucru mă căiesc foarte mult. Să nu lăsați mai mult ca eresul cel urât să pustiască via lui Hristos, în vremea credincioasei voastre împărății. Aveți lucrător iscusit care poate să păzească învățătura cea adevărată a Bisericii.

Împărăteasa îș întrebă:

– De cine grăiești aceasta, părinte?

Răspuns-a patriarhul:

– De Tarasie grăiesc, care este întâiul dintre sfetnicii voștri cei împărătești.

Mergând credincioasa împărăteasă Irina și aflându-l pe Tarasie, deși acesta era în haina mirenească, îi ceru să urce la preaînalta treaptă a patriarhiei. Tarasie însă răspunse:

– Văd iarăși Biserica lui Dumnezeu risipită și despărțită, și cumplit este blestemul și depărtarea de la Biserica lui Dumnezeu. De se va aduna sobor a toată lumea și toți ne vom uni într-o credință, apoi voi primi, deși sunt nevrednic și neiscusit a lua cârmuirea Bisericii.

Auzind aceasta toți, se învoiră, iar sfântul Tarasie se înduplecă a urca pe scaunul patriarhiei.

Deci adunându-se la Niceea cel de-al 7-lea sobor, în care fusese în anul 318 și cel dintâi sinod, veniră 367 de cuvioși părinți. Acesta ținu de la anul 783 la anul 787.

Sinodul al 7-lea ecumenic

Al Saptelea Sinod Ecumenic 5.1

 (Sursă: http://lib.pstgu.ru/icons/images/stories/base/orig/00004376.jpg)

Astfel, din purtarea de grijă a prea sfințitului patriarh Tarasie și sârguința dreptcredincioasei împărătese Irina, se lepădă eresul luptării contra sfintelor icoane, iar pacea lui Hristos se dărui Bisericii.

Sfântul Tarasie ocârmui bine biserica lui Dumnezeu, apărând pe cei năpăstuiți și ajutând pe cei ce erau în primejdie.

Înfrânarea și postirea lui erau mari de-a pururea, dormind puțin și petrecând în rugăciuni și cugetări duhovnicești întreaga noapte. Nu se odihni pe pat moale, nici nu îmbrăcă haine moi, făcându-se tuturor pildă de smerenie.  Spre cei aflați în nevoie era milostiv, căci hrănea pe cei flămânzi și îmbrăca pe cei goi, cărora și bolniță le făcu și în toate zilele le făgădui hrană din venitul patriarhiei, și singur le slujea lor, iar mai ales în ziua Învierii lui Hristos le punea masa cu mâinile sale.

Ajungând împăratul Constantin la vârsta de 20 de ani, îndemnat de sfetnicii cei răi, o îndepărtă pe dreptcredincioasa împărăteasă Irina, maica sa, de la ocârmuire, împărăți singur și răzvrătindu-se foarte, începu a viețui în necuviință, urând pe soția sa Maria, și păcătuind în taină cu o oarecare Teodotia.

Pentru aceasta, sfântul Tarasie îl mustră cu multe cuvinte pline de înțelepciune pe tânărul împărat care nevoind a asculta povețele, o izgoni pe leguita soție la o mănăstire de călugărițe unde o îmbrăcă în haina monahală cu sila și se însură cu cea zisă mai înainte, care îi era pe de-asupra și rudenie după tată. Iar mijlocitorul la acea nuntă fu un preot oarecare Iosif, econom al Bisericii, fără știrea sfântului patriarh. Pentru aceea, preotul acela fu izgonit mai apoi din Biserică.

Văzând sfântul Tarasie că nu poate cu niciun chip să despartă acea însoțire nelegiuită, ba auzind încă și că împăratul se lăuda că dacă îl va opri de la nuntă, va ridica iară eresul împotriva sfintelor icoane, îl lăsă să petreacă în fărădelegi, ca nu cumva răutate mai amară să vină asupra Bisericii.

Și mâniindu-se împăratul asupra patriarhului, îi făcea diferite supărări, iar sfântul le răbda pe toate, împlinind mai departe cele cuvincioase rânduielii sale celei păstorești. Iar pe împărat l-a ajuns pedeapsa lui Dumnezeu, căci după câtăva vreme maica lui Irina, văzând viața lui cea rea și dorirea lui de a ridica iarăși luptă împotriva sfintelor icoane, sfătuindu-se cu cei mai de frunte boieri, îl apucă de fiul săi și îl închise în palatul în care îl născuse, poruncind să îi scoată ochii, precum și el făcuse la trei unchi ai săi și frați ai tatălui său. Primind astfel de pedeapsă, împăratul muri de durere. Iar Irina însăși luă iarăși sceptrul împărăției îndreptând toate cele răzvrătire de fiul său.

Iar sfântul Tarasie petrecu în pace și liniște, bine păscând turma lui Dumnezeu. În toate zilele de la sfințirea sa ca arhiereu, săvârșea dumnezeiasca Liturghie și niciodată nu o lăsa, chiar și în boală fiind.

Ajuns la adânci bătrâneți și cuprins de boală, în chip pașnic și cu fața luminoasă își dădu sufletul în mâinile Domnului căruia Îi slujise cu credincioșie întreaga viață, din care 22 de ani ca patriarh. Plângându-l toți, îl îngropară în mănăstirea zidită de dânsul în Bosfor, de unde începu a dărui tămăduiri tururor celor ce se apropiau de mormântul său. Încă și mulți luând untdelemn din candela ce veghea la mormânt  și ungându-se cu dânsul dobândeau tămăduire.

+ * + * +
Sf Ier Tarasie, patriarhul Constantinopolului 3.1

(Sursă: http://www.ruicon.ru/)

Revărsându-se râurile harurilor Duhului astăzi, la pomenirea ierarhului lui Hristos, adapă cugetele credincioșilor și spală patimile și spurcăciunile sufletelor.

Ca un chip însuflețit și ca un stâlp viu al faptelor bune și al credinței, stând de față, strigi neîncetat cu faptele și cu cuvintele, înțeleptule, și pe toți credincioșii îi îndemni să te urmeze. Pentru aceea și ei uitându-se la tine, te cinstesc cu pomenire nepieritoare. (din Canonul sfantului ce se citește la Utrenie)

Ca un soare mare, cu strălucirile dogmelor și ale minunilor, luminezi totdeauna plinirea lumii, tăinuitorule al celor cerești, preafericite Tarasie. (Condacul Sfântului)

Cu dumnezeieștile străluciri ale darurilor, preaînțelepte Tarasie, luminezi Biserica lui Hristos, propovăduitorule al Dumnezeirii. Că supunând, părinte, ceea ce este mai rău celui mai bun, te-ai arătat dumnezeiască oglindă a preaslăvitei Dumnezeiri, Celei în trei Lumini, de la Care luminându-te, luminezi toată lumea, ierarhe. (Luminânda Sfântului ce se citește la Utrenie)

+ * + * +

Viața sa poate fi aflată în

Vietile Sfintilor februarie

+ * + * +

Sf Ier Tarasie, patriarhul Constantinopolului 4

(Sursă: http://days.pravoslavie.ru/jpg/im4085.jpg)

Sf Ier Tarasie, patriarhul Constantinopolului 5.1

(Sursă: http://pravicon.com/images/icons/10/10392.jpg)

Sf Ier Tarasie, patriarhul Constantinopolului 1

(Sursă: http://days.pravoslavie.ru/jpg/im4232.jpg)

Sf Ier Tarasie, patriarhul Constantinopolului 2

(Sursă: http://days.pravoslavie.ru/jpg/im4087.jpg)

Sf Ier Tarasie, patriarhul Constantinopolului 6 si Sf Ier Mitrofan

Sf Ier Tarasie, patriarhul Constantinopolului 6.1

(Sursă: http://www.ruicon.ru/)

Published in: on 25 februarie, 2013 at 10:31  Lasă un comentariu  
Tags: , , , , , ,

Icoana Maicii Domnului Odighitria din Catedrala Adormirii Maicii Domnului din Kremlin, Moscova, Rusia

Icoana Maicii Domnului din Catedrala Adormirii Maicii Domnului din Moscova, Kremlin, Rusia 1.1

(Sursă: http://ruicon.ru/)

Această icoană a fost zugrăvită în veacul al XII-lea și se află în Catedrala Adormirii Maicii Domnului din Kremlin, Moscova.

+ * + * +

Icoana Maicii Domnului din Catedrala Adormirii Maicii Domnului din Moscova, Kremlin, Rusia 2

(Sursă: http://ruicon.ru/)

Sfeșnic primitor de lumină, smeritul meu suflet cel întunecat de păcate luminează-l acum cu lumina ta, ca o bună, ca să-ți cânt ție cântare de mulțumire.

Cu cele mai sfinte glasuri, noi, credincioșii te cinstim pe tine împreună cu îngerul, Fecioară, strigând ție cu mulțumire: Bucură-te, dumnezeiesc acoperământ al celor ce te laudă pe tine întru toți vecii.

(Din Canonul aghiorit ce se citește dinaintea icoanei Maicii Domnului la Pavecernița de vineri seara, glasul al 5-lea, facere a Sfântului Ioan Damaschinul)

+ * + * +

Icoana Maicii Domnului din Catedrala Adormirii Maicii Domnului din Moscova, Kremlin, Rusia 7

(Sursă: http://www.ruicon.ru/)

+ * + * +

Catedrala Adormirii Maicii Domnului sau Uspenski din Kremlin, Moscova, Rusia (ridicată între anii 1475 – 1479)

Catedrala Adormirii Maicii Domnului din Kremlin, Moscova, Rusia 1

(Sursă: http://xn--b1afkimsn3a.xn--p1ai/foto/18-10-2012-kreml/01.jpg)

Published in: on 9 februarie, 2013 at 00:12  Comments (1)  
Tags: , , , , , ,

Sfântul Sfințit Mucenic Pangratie, episcopul Tavromieniei, Italia (9 februarie)

Sf Sf Mc Pangatie, ep Tavromeniei 1.2

(Sursă: http://pravicon.com/images/icons/9/9191.jpg)

Acesta se născu în Antiohia în vremea Mântuitorului Iisus Hristos. Tatăl său, auzind de propovăduirea Mântuitorului, îl luă pe fiul său cu dânsul și merse la Ierusalim pentru a vedea și auzi pe Marele Învățător. Cutremurat de minunile ce se săvârșeau și pătruns de cuvintele Domnului Iisus Hristos, se împrieteni cu ucenicii Domnului și mai cu seamă cu sfântul apostol Petru. De atunci, tânărul deveni cunoscut ca Pangratie al sfântului Petru apostolul.

Sfântul Apostol Petru (pomenit la 16 ianuarie, 29 iunie și 30 iunie)

Sf Ap Pavel

(Sursă: http://www.ruicon.ru/)

După Înălțarea Domnului, unul dintre apostoli veni în Antiohia și boteză pe Pangratie dimpreună cu familia sa. Când părinții săi plecară la cele de veșnice, Pangratie își lăsă moșia și se sălășlui într-o peșteră, petrecând în rugăciune și cugetare la cele duhovnicești. Trecând prin locurile acelea sfântul apostol Petru și aflându-l pe Pangratie acolo, îl luă cu sine în Antiohia. După o vreme, îl puse episcop al Tavromeniei, în insula Sicilia de astăzi.

Sfântul epicop, plin de râvnă, se osteni să lumineze, să povățuiască și să sporească turma încredințată lui. Curând, aproape toți locuitorii cetății primiră dreapta credință.

După ani îndelungați de slujire vrednică și plină de râvnă, ridicându-se păgânii împotriva sfântului Pangratie, aflând momentul prielnic, îl atacară și îl omorâră. Astfel, primi slujitorul Domnului cununa martiriului. Cinstitele sale moaște sale au fost îngropate în biserica ce-i poartă numele, la Roma.

+ * + * +

Sf Sf Mc Pangatie, ep Tavromeniei 2

(Sursă: http://days.pravoslavie.ru/jpg/im4019.jpg)

Între preoți cu bună credință viețuind și calea muceniciei sfârșind, slujbele idolești le-ai stins, ajutător făcându-te turmei tale, de Dumnezeu înțelepțite. Pentru aceasta pe tine și cinstindu-te, cu taină strigăm ție: Din nevoi mântuiește-ne pe noi, cu rugăciunile tale, pururea mărite. (Condacul Sfântului)

+ * + * +

Sf Sf Mc Pangatie, ep Tavromeniei 3.2

(Sursă: http://days.pravoslavie.ru/jpg/ih4375.jpg)

Published in: on 8 februarie, 2013 at 23:14  Comments (1)  
Tags: , , , , , , , ,

Icoana Mântuitorului Iisus Hristos Pantocrator de la Mănăstirea Sfânta Ecaterina din Sinai, Egipt

Icoana Iisus Hristos Pantocrator Man Sf Ecaterina din Sinai  1.1

(Sursă: http://ruicon.ru/images/arts/icons/Hristos_Pantokrator_6v_Egipet_84h45.5_Sinaj.jpg)

Această icoană, aflată la Mănăstirea Sfânta Ecaterina din Sinai, a fost zugrăvită în veacul al VI-lea.

+ * + * +

Icoana Iisus Hristos Pantocrator Man Sf Ecaterina din Sinai  2

(Sursă: http://ruicon.ru/images/arts/icons/000.jpg)

Icoana Iisus Hristos Pantocrator Man Sf Ecaterina din Sinai  3.1

(Sursă: http://ruicon.ru/images/arts/icons/Sinaj_5_.jpg)

+ * + * +

Mănăstirea Sfânta Ecaterina din Sinai, Egipt

Man Sf Ecaterina din Sinai 1

(Sursă: http://commons.orthodoxwiki.org/)

Published in: on 4 februarie, 2013 at 08:23  Comments (1)  
Tags: , , , , ,

Sfântul Cuvios Isidor Pelusiotul, Egipt (4 februarie)

Sf Cuv Isidor Pelusiotul 1.1

(Sursă: http://days.pravoslavie.ru/jpg/im4006.jpg)

Acesta era de neam egiptean, fiul unei familii de vază, şi rudă a patriarhilor Alexandriei Teofil şi Chiril.

După săvîrşirea studiilor înalte ale acelor vremi, el nu a mai luă în seamă slava şi bogăţiile lumeşti, ci alese să se închine în întregime vieţii duhovniceşti şi iubirii lui Hristos.

A fost un mare şi înflăcărat apărător şi tâlcuitor al credinţei ortodoxe.

Sfântul Isidor a scris 2012 epistole de-a lungul a 40 de ani (393-433), reprezentând una dintre cele mai mari colecții trimise în antichitate. În acestea, pe unii îi mustra, pe alţii îi povățuia, iar pe alţii îi mângâia şi le dădea nădejde. Fotie îl așază pe Isidor printre marii scriitori creștini epistolari, alături de sfântul Vasile cel Mare și de sfântul Grigorie de Nazianz.

În una din scrisori sfântul Isidor scrie:

„Este mai bine să înveţi prin viețuirea în fapte bune decât să propovăduiești cu graiuri meșteșugite.”

Iar în alta spunea:

„De voiește cineva ca faptele sale cele bune să pară mari, atunci să le socotească mici și atunci de bună seamă ele însele se vor vădi pe sine mari.”

Întâia pravilă și cea mai de preț a sfântului Isidor era aceasta:

„Mai întâi făptuiește și mai pe urmă învață, după pilda Domnului nostru Iisus Hristos.”

În vremea prigonirii sfântului Ioan Gură de Aur, când tot poporul era împărțit în două tabere, una de partea sfântului, iar cealaltă potrivnică lui, sfântul Isidor, acest mare stâlp al Ortodoxiei, a stat de partea sfântului Ioan Gură de Aur. El a scris patriarhului Teofil că sfântul Ioan Gură de Aur este o mare făclie a Bisericii, rugându-l să oprească prigoana lui.

Sfântul Ierarh Ioan Gură de Aur, arhiepiscopul Constantinopolului (pomenit la 27 ianuarie, 30 ianuarie, 14 septembrie și 13 noiembrie)

Sf Ier Ioan Gura de Aur 2

(Sursă: http://lib.pstgu.ru/icons/images/stories/base/orig/00001456.jpg)

Sfântul Isidor a trăit mult şi a făptuit multe, slăvind pe Hristos Dumnezeu cu viaţa şi cu scrierile sale. Mutarea sa la locaşurile cereşti se petrecu la anul 436.

+ * + * +

Viața sa poate fi aflată în

Vietile Sfintilor februarie+ * + * +

O parte din epistolele Sfântului Cuvios Isidor Pelusiotul pot fi aflate în:

Sf Cuv Isidor Pelusiotul carte+ * + * +

Sf Cuv Isidor Pelusiotul 2.1

(Sursă: http://download.saint-fathers.org/2011/04/01/isidor-pelusiot-2.jpg)

Sf Cuv Isidor Pelusiotul 4

(Sursă: http://www.ortodoxia.md/images/stories/icoane/isidor_pelusiotul.jpg)

Sf Cuv Isidor Pelusiotul 5.1

(Sursă: http://pravicon.com/images/icons/7/7127.jpg)

Published in: on 3 februarie, 2013 at 16:55  Comments (1)  
Tags: , , , , , , ,

Sfântul Roman, cneaz de Uglici, Rusia (3 februarie)

Sf Roman, cneaz de Uglici 1.1

(Sursă: http://iconsv.ru/)

Acesta era fiul cneazului Vladimir și al cneaghinei Fotinia din Uglici, și nepot al sfântului Vasile al Rostovului.

Sfântul Vasile, cneaz al Rostovului, pomenit la 4 martie

Sf Vasile, cneaz al Rostovului (4 martie) 1

(Sursă: http://www.gradrostov.ru/foto/svetie/vasilko.jpg)

Venind pe lume la 1 octombrie 1235, încă din copilărie se arătă aplecat spre rugăciune, ascultare de părinți și citirea din Sfânta Scriptură.

După plecarea la cele veșnice a tatălui său, în 1248, și al fratelui său, în 1261, sfântul Roman, la vârsta de 26 de ani, luă pe umerii săi ocârmuirea ținutului Uglici. Arăta dragoste părintească față de toți supușii săi, căutând nu atât sporirea avuțiilor, cât ridicării de spitale, aziluri și așezăminte de binefacere. Cei sărmani și părăsiți, aflând de purtarea sa de grijă, veneau la dânsul de pretutindeni.

În cei 24 de ani ai domniei sale, ridică și dărui cu danii bogate 15 biserici.

Era nelipsit de la slujbele Bisericii și vorbea adesea cu părinți cuvioși iscusiți în viața duhovnicească.

După plecarea la cele de Sus a soției sale, cneaghina Alexandra, în 1280, se dărui mai cu osârdie postului, rugăciunii și și împlinirii faptelor bune.

Acesta ridică orașul Romanov (astăzi Tutaev) pe malul înalt al Volgăi.

Împodobit cu faptele bune, adormi în pace la 3 februarie 1285, fiind îngropat în Biserica Schimbării la Față din Uglici.

În anul 1486, fu aflat trupul sfântului Roman necuprins de stricăciune și fu mutat în noua Catedrală a Schimbării la Față. Mai apoi, în anul 1595, patriarhului Iov binecuvântă trecerea sfântului Roman în rândul sfinților, ținând seama de mulțimea minunilor săvârșite de sfântul Roman adunate de sfântul mitropolit, mai târziu patriarh al Moscovei, Ermoghen.

Sfântul Ierarh Ermoghen, patriarhul Moscovei (17 februarie)

Sf Ermoghen, patriarhul Moscovei (17 februarie) 1.1

(Sursă: http://pravicon.com/images/icons/6/6081.jpg)

În anul 1609, din îngăduința lui Dumnezeu, trupul sfântului Roman arse dimpreună cu biserica, în vremea invaziei polonezilor.

Până astăzi, sfântul Roman săvârșește minuni și este preacald ocrotitor și călăuzitor tuturor celor ce îi săvârșesc pomenirea cu credință.

+ * + * +

Viața Sfântului Roman de Uglici

Sf Roman, cneaz de Uglici 6 carte

+ * + * +

Sf Roman, cneaz de Uglici 3

(Sursă: http://www.gradromanov.ru/images/01_2_rom_1_02.jpg)

Sf Roman, cneaz de Uglici 5

(Sursă: http://www.gradromanov.ru/images/8_21.jpg)
Sf Roman, cneaz de Uglici 2

(Sursă: http://lib.pstgu.ru/icons/images/stories/base/orig/00012174.jpg)

Sfinții Dimitrie și Roman de Uglici

Sf Roman, cneaz de Uglici 4.1 si Sf Dimitrie de Uglici

(Sursă: http://pravicon.com/images/icons/9/9663.jpg)

Sf Roman, cneaz de Uglici 4.2 si Sf Dimitrie de Uglici

Published in: on 2 februarie, 2013 at 18:45  Comments (1)  
Tags: , , , , , , ,

Icoana Deisis din Vladimir, Rusia

Deisis din Vladimir, sec XIII 1.1

(Sursă: http://www.ruicon.ru/)

Această icoană Deisis din ținutul Vladimir a fost zugrăvită în veacul al XIII-lea și astăzi se află în Galeriile de Stat Tetriakov din Moscova.

Cuvântul grec „deisis” se tâlcuiește rugăciune.

Icoana Deisis îl înfățișează Domnul Iisus ca Drep Judecător, cu privirea pe cale a deveni  aspră și a judeca drept și colțurile gurii plecate de o imensă tristețe, asemeni aripilor unui vultur plecate de furtună.

Deisis din Vladimir, sec XIII 1.2 Iisus Hristos

Numele deisis izvorăște din făptura Maicii Domnului, aflată în dreapta Mântuitorului Iisus Hristos, care neîncetat se roagă pentru întreaga omenire.

Deisis din Vladimir, sec XIII 1.3 Maica Domnului

În partea stângă, se află Sfântul Ioan Botezătorul, ca martor și rugător osârdnic pentru firea noastră omenească slăbănogită de păcat.

Deisis din Vladimir, sec XIII 1.4 Sf Ioan Botezatorul

Odinioară, oamenii îndrăgeau această icoană și o purtau cu sine în cămările lor de rugăciune, în călătorii și războaie. Însă ne este cu neputință să îndestulăm în cuvinte înfățișarea adâncii evlavii și înțelegerii înaintașilor noștri, decât să căutăm la cuvintele pe care inimile lor smerite le-au pus în rugăciunile ce s-au păstrat până la noi.

+ * + * +
Minunată tâlcuire a icoanei Deisis, iar nouă prețioasă sursă

http://www.ignus.ro/eseuri_media/deisis/deisis.html

(video și text, clic aici)

+ * + * +
Deisis din Vladimir, sec XIII 2

Deisis din Vladimir, sec XIII 3

+ * + * +

Galeriile de Stat Tetriakov din Moscova, Rusia

Galeriile de Stat Tetriakov, Moscova, Rusia 1

Sfântul Cuvios Petru din Galatia, Turcia (1 februarie)

Sf Cuv Petru din Galatia 1.1

(Sursă: http://pravicon.com/images/icons/9/9354.jpg)

Acesta fiind de 7 ani, își lăsă părinții și se duse la Ierusalim, apoi în Antiohia. Acolo, închizându-se într-un mormânt, petrecea în viață pustnicească, nemâncând nimic o zi întreagă, iar a doua zi, târziu, gusta puțină pâine și apă. Pentru aceasta se arătă făcător de minuni, tămăduind bolile și izgonind duhurile necurate din oameni.

Viața și minunile lui le scrie fericitul Teodorit, episcopul Cirului.

Pe maica fericitului Teodorit  de ori o tămădui cuviosul Petru: o dată de la orbirea ochilor, când o sfătui cu înțelepciune să nu se înfrumusețeze cu podoabele cele din afară; iar a doua oară, de durerile cele grele de după nașterea fiului ei, Teodorit, când, fiind aproape să moară, o întoarse cuviosul părinte din pragul morții.

Pe o fecioară oarecare, nevăzut o răpi din mâinile voievodului cetății, care voia s-o necinstească cu sila, iar pe acela îl orbi.

Apoi pe mulți îndrăciți îi izbăvi cu rugăciunea de duhuri viclene.

Ajungând la adânci bătrâneți, se odihni cu pace, având de la naștere 99 de ani, dintre care 7 ani viețuiți lângă părinți, iar 92 petrecuți în pustie.

+ * + * +

Sf Cuv Petru din Galatia 1.2

Cu curgerile lacrimilor tale ai lucrat pustiul cel neroditor și cu suspinurile cele dintru adânc ai făcut ostenelile tale însutit roditoare; și te-ai făcut luminător lumii, strălucind cu minunile, Petru, Părintele nostru. Roagă-te lui Hristos Dumnezeu să mântuiască sufletele noastre. (Condacul Sfântului)

+ * + * +

Viața Sfântului Petru poate fi aflată în

Vietile Sfintilor februarie

Published in: on 1 februarie, 2013 at 10:04  Comments (1)  
Tags: , , , , , ,