Sfântul Ierarh Tarasie, patriarhul Constantinopolului, Turcia (25 februarie)

???????????????????????????????

(Sursă: http://www.ruicon.ru/images/iconografy/fresco/Serbia-Dechani/2383.jpg)

Acesta s-a născut la Constantinopol din părinți de neam bun, Gheorghe și Encratia. Trecând prin toată înțelepciunea cărții, primi în palatele împărătești diferite dregătorii, iar pentru înțelepciunea și obiceiul său cel bun ajunse unul din sfetnicii împărătești.

Când începu a împărăți Constantin, fiul lui Leon, cu maica sa Irina, pe când Constantin avea numai 10 ani, era eresul împotriva sfintelor icoane, început de Leon Isaurul. Patriarhul Pavel, care fusese și în vremea pomenitului împărat Leon, încă și după moartea împăratului se temea să mărturisească pe față adevărata credință, pricină pentru care lupta împotriva sfintelor icoane se întărea foarte mult în cetatea Constantinopolului și în părțile dimprejur.

Deci îmbolnăvindu-se, se duse din casa patriarhiei, unde stătuse ca patriarh numai 4 ani, și se retrase în mănăstirea Sfântului Flor unde luă sfânta schimă.

Sfânta împărăteasă Irina (pomenită la 7 august)

Sf imparateasa Irina 2 Pala d’Oro Altarpiece, St Mark’s, Venice

(Sursă: http://tricivenola.files.wordpress.com/)

Sfânta împărăteasă Irina dimpreună cu fiul său Constantin merseră la patriarh și îl întrebară:

– De ce ai făcut asta părinte?

Iar dânsul răspunse:

– Boala mea și așteptarea morții celei grabnice m-au adus să iau acest chip al schimei; iar mai ales tulburarea Bisericii și grozăvia m-au silit să las scaunul patriarhiei. Căci nu se putea să scap de cursele credinței celei rele, de care m-am legat cu limba și cu mâna și de care lucru mă căiesc foarte mult. Să nu lăsați mai mult ca eresul cel urât să pustiască via lui Hristos, în vremea credincioasei voastre împărății. Aveți lucrător iscusit care poate să păzească învățătura cea adevărată a Bisericii.

Împărăteasa îș întrebă:

– De cine grăiești aceasta, părinte?

Răspuns-a patriarhul:

– De Tarasie grăiesc, care este întâiul dintre sfetnicii voștri cei împărătești.

Mergând credincioasa împărăteasă Irina și aflându-l pe Tarasie, deși acesta era în haina mirenească, îi ceru să urce la preaînalta treaptă a patriarhiei. Tarasie însă răspunse:

– Văd iarăși Biserica lui Dumnezeu risipită și despărțită, și cumplit este blestemul și depărtarea de la Biserica lui Dumnezeu. De se va aduna sobor a toată lumea și toți ne vom uni într-o credință, apoi voi primi, deși sunt nevrednic și neiscusit a lua cârmuirea Bisericii.

Auzind aceasta toți, se învoiră, iar sfântul Tarasie se înduplecă a urca pe scaunul patriarhiei.

Deci adunându-se la Niceea cel de-al 7-lea sobor, în care fusese în anul 318 și cel dintâi sinod, veniră 367 de cuvioși părinți. Acesta ținu de la anul 783 la anul 787.

Sinodul al 7-lea ecumenic

Al Saptelea Sinod Ecumenic 5.1

 (Sursă: http://lib.pstgu.ru/icons/images/stories/base/orig/00004376.jpg)

Astfel, din purtarea de grijă a prea sfințitului patriarh Tarasie și sârguința dreptcredincioasei împărătese Irina, se lepădă eresul luptării contra sfintelor icoane, iar pacea lui Hristos se dărui Bisericii.

Sfântul Tarasie ocârmui bine biserica lui Dumnezeu, apărând pe cei năpăstuiți și ajutând pe cei ce erau în primejdie.

Înfrânarea și postirea lui erau mari de-a pururea, dormind puțin și petrecând în rugăciuni și cugetări duhovnicești întreaga noapte. Nu se odihni pe pat moale, nici nu îmbrăcă haine moi, făcându-se tuturor pildă de smerenie.  Spre cei aflați în nevoie era milostiv, căci hrănea pe cei flămânzi și îmbrăca pe cei goi, cărora și bolniță le făcu și în toate zilele le făgădui hrană din venitul patriarhiei, și singur le slujea lor, iar mai ales în ziua Învierii lui Hristos le punea masa cu mâinile sale.

Ajungând împăratul Constantin la vârsta de 20 de ani, îndemnat de sfetnicii cei răi, o îndepărtă pe dreptcredincioasa împărăteasă Irina, maica sa, de la ocârmuire, împărăți singur și răzvrătindu-se foarte, începu a viețui în necuviință, urând pe soția sa Maria, și păcătuind în taină cu o oarecare Teodotia.

Pentru aceasta, sfântul Tarasie îl mustră cu multe cuvinte pline de înțelepciune pe tânărul împărat care nevoind a asculta povețele, o izgoni pe leguita soție la o mănăstire de călugărițe unde o îmbrăcă în haina monahală cu sila și se însură cu cea zisă mai înainte, care îi era pe de-asupra și rudenie după tată. Iar mijlocitorul la acea nuntă fu un preot oarecare Iosif, econom al Bisericii, fără știrea sfântului patriarh. Pentru aceea, preotul acela fu izgonit mai apoi din Biserică.

Văzând sfântul Tarasie că nu poate cu niciun chip să despartă acea însoțire nelegiuită, ba auzind încă și că împăratul se lăuda că dacă îl va opri de la nuntă, va ridica iară eresul împotriva sfintelor icoane, îl lăsă să petreacă în fărădelegi, ca nu cumva răutate mai amară să vină asupra Bisericii.

Și mâniindu-se împăratul asupra patriarhului, îi făcea diferite supărări, iar sfântul le răbda pe toate, împlinind mai departe cele cuvincioase rânduielii sale celei păstorești. Iar pe împărat l-a ajuns pedeapsa lui Dumnezeu, căci după câtăva vreme maica lui Irina, văzând viața lui cea rea și dorirea lui de a ridica iarăși luptă împotriva sfintelor icoane, sfătuindu-se cu cei mai de frunte boieri, îl apucă de fiul săi și îl închise în palatul în care îl născuse, poruncind să îi scoată ochii, precum și el făcuse la trei unchi ai săi și frați ai tatălui său. Primind astfel de pedeapsă, împăratul muri de durere. Iar Irina însăși luă iarăși sceptrul împărăției îndreptând toate cele răzvrătire de fiul său.

Iar sfântul Tarasie petrecu în pace și liniște, bine păscând turma lui Dumnezeu. În toate zilele de la sfințirea sa ca arhiereu, săvârșea dumnezeiasca Liturghie și niciodată nu o lăsa, chiar și în boală fiind.

Ajuns la adânci bătrâneți și cuprins de boală, în chip pașnic și cu fața luminoasă își dădu sufletul în mâinile Domnului căruia Îi slujise cu credincioșie întreaga viață, din care 22 de ani ca patriarh. Plângându-l toți, îl îngropară în mănăstirea zidită de dânsul în Bosfor, de unde începu a dărui tămăduiri tururor celor ce se apropiau de mormântul său. Încă și mulți luând untdelemn din candela ce veghea la mormânt  și ungându-se cu dânsul dobândeau tămăduire.

+ * + * +
Sf Ier Tarasie, patriarhul Constantinopolului 3.1

(Sursă: http://www.ruicon.ru/)

Revărsându-se râurile harurilor Duhului astăzi, la pomenirea ierarhului lui Hristos, adapă cugetele credincioșilor și spală patimile și spurcăciunile sufletelor.

Ca un chip însuflețit și ca un stâlp viu al faptelor bune și al credinței, stând de față, strigi neîncetat cu faptele și cu cuvintele, înțeleptule, și pe toți credincioșii îi îndemni să te urmeze. Pentru aceea și ei uitându-se la tine, te cinstesc cu pomenire nepieritoare. (din Canonul sfantului ce se citește la Utrenie)

Ca un soare mare, cu strălucirile dogmelor și ale minunilor, luminezi totdeauna plinirea lumii, tăinuitorule al celor cerești, preafericite Tarasie. (Condacul Sfântului)

Cu dumnezeieștile străluciri ale darurilor, preaînțelepte Tarasie, luminezi Biserica lui Hristos, propovăduitorule al Dumnezeirii. Că supunând, părinte, ceea ce este mai rău celui mai bun, te-ai arătat dumnezeiască oglindă a preaslăvitei Dumnezeiri, Celei în trei Lumini, de la Care luminându-te, luminezi toată lumea, ierarhe. (Luminânda Sfântului ce se citește la Utrenie)

+ * + * +

Viața sa poate fi aflată în

Vietile Sfintilor februarie

+ * + * +

Sf Ier Tarasie, patriarhul Constantinopolului 4

(Sursă: http://days.pravoslavie.ru/jpg/im4085.jpg)

Sf Ier Tarasie, patriarhul Constantinopolului 5.1

(Sursă: http://pravicon.com/images/icons/10/10392.jpg)

Sf Ier Tarasie, patriarhul Constantinopolului 1

(Sursă: http://days.pravoslavie.ru/jpg/im4232.jpg)

Sf Ier Tarasie, patriarhul Constantinopolului 2

(Sursă: http://days.pravoslavie.ru/jpg/im4087.jpg)

Sf Ier Tarasie, patriarhul Constantinopolului 6 si Sf Ier Mitrofan

Sf Ier Tarasie, patriarhul Constantinopolului 6.1

(Sursă: http://www.ruicon.ru/)

Reclame
Published in: on 25 februarie, 2013 at 10:31  Lasă un comentariu  
Tags: , , , , , ,

The URI to TrackBack this entry is: https://sfintisiicoane.wordpress.com/2013/02/25/sfantul-ierarh-tarasie-patriarhul-constantinopolului-turci-25-februarie/trackback/

RSS feed for comments on this post.

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

w

Conectare la %s

%d blogeri au apreciat asta: