Sfinții Teodor Mărturisitorul și fratele său Teofan, făcătorul de canoane, Palestina (27 decembrie)

Sf Teodor Marturisitorul si fratele sau Teofan, facatorul de canoane 1

Sfinții Teofan și Teodor Mărturisitorul. Frescă din anul 1547 din Mănăstirea Dionisiu, Sfântul Munte Athos

(Sursă: http://pravicon.com/)

Aceștia fură frați de sânge născuți din părinți nobili binecredincioși din Palestina.

Sfântul Teodor încă din fragedă tinerețe iubea petrecerea în locașurile lui Dumnezeu. Ajuns în vârstă, părinții îl dară unui preot din Mănăstirea Sfântul Sava pentru a învăța stiința Sfintei Scripturi și nevoințele cele bineplăcute lui Dumnezeu.

Sfântul Teodor avea un frate pe nume Teofan, mai mic de ani, însă deopotrivă în obiceiurile cele bune. Amândoi învățau la același preot, însă Teodor fiind ascuțit la minte, în puțină vreme străbătu toată învățătura cărții. Mai apoi ieși din mănăstire și deprinse filosofia cea dinafară de la un bătrân împodobit cu viața și înțelepciunea. Întorcându-se în mănăstirea sa, se făcu monah, covârșind pe alții cu viețuirea.

Preotul la care ucenicise sfântul Teodor, prooroci despre dânsul:

– Acest copil frumos afară de alte nevoinţe ce va suferi pentru Hristos, cu sfârşit mucenicesc se va duce din viaţa aceasta.

Sfinții Teodor și Teofan pătimiră cumplit pentru apărarea icoanelor sub trei împărați: Leon Armeanul, Mihail Malbus și Teofil.

Smintitul împărat Teofil îi bătu cu mâinile sale și porunci să li se pecetluiască pe fețe cu fierul înroșit stihuri pline de batjocură, pentru care fură numiți „Scrișii”.

Mai pe urmă fură aruncați în temniță în Apameea Bitiniei, unde sfântul Teodor își dădu sufletul său în mâinile lui Dumnezeu din pricina durerilor și a rănilor.

Iar sfântul Teofan, fiind liberat în zilele împăraților Teodor și Mihail, fu sfințit mitropolit al Niceei de către patriarhul Metodie.

Sfântul Teodor se mută la cele veșnice în anul 833.

Acești slăviți frați pătimiră pentru Hristos și primiră de la Dânsul îmbelșugată răsplată în Împărăția Sa unde neîncetat se roagă pentru toți cei ce îi pomenesc cu credință.

+ * + * +

Sf Teodor Marturisitorul 1

Răsărind ca soarele de la răsărit, semănat-ai pe pământ raza dreptei cinstiri de Dumnezeu, care luminează și învață cinstirea icoanei lui Hristos, părinte Teodor.

Aducând Stăpânului cântare, fericite, roagă-te Lui neîncetat pentru slăbiciunea mea, pentru viața de obște și pentru dragostea fraților; ca împreună petrecând viața, împreună să dăbândim și îndemnezeirea. (Din Canonul Sfântului ce se citește la Utrenie)

+ * + * +

Sfinții Teodor Mărturisitorul și Teofan. Frescă din anul 1552 din Mănăstirea Sfântul Pavel, Sfântul Munte Athos, Grecia

Sf Teodor Marturisitorul si fratele sau Teofan, facatorul de canoane 2(Sursă: http://pravicon.com/)

Sfinții Teofan și Teodor Mărturisitorul

Sf Teodor Marturisitorul si fratele sau Teofan, facatorul de canoane 3(Sursă: http://days.pravoslavie.ru/)

Icoana Maicii Domnului Lenkovskaia sau Izbăvitoarea de înec (20 decembrie)

Icoana Maicii Domnului Izbavitoarea de inec 1(Sursă: http://pravicon.com/)

În satul Lenkovo, aflat în apropiere de Novgorod, Rusia, se afla odinioară o biserică având hramul Soborul Maicii Domnului, ce a dat și numele locului „Bogorodicini” adică „al Maicii Domnului”.

Din pricina invaziei polone din veacul al XVII-lea, atât satul, cât și biserica fură în întregime distruse. Astfel, se ridică pe acel loc o biserică închinată Sfântului Arhanghel Mihail. Se spune că icoana Maicii Domnului adusă în noua biserică fusese mai înainte în biserica cea veche.

Pe valea râului Desno, lângă dealul pe care se va ridica mai apoi biserica, era un curent de apă foarte primejdios, astfel că în partea aceea a râului chiar și cei mai iscusiți înotători cu anevoie reușeau să treacă. Adesea, vasele încărcate cu cereale dimpreună cu oamenii se scufundau în apele acelea învolburate. În acest acel loc deosebit de primejdios, pe malul râului fu aflată în chip minunat această icoană a Maicii Domnului. Creștinii evlavioși o așezară cu fața către partea râului cea plină de primejdii.

Cu timpul, ridicară acolo o biserică închinată Maicii Domnului, unde cei ce călătoreau pe râul Desno se opreau pentru a se închina dinaintea icoanei Maicii Domnului, apoi unii dintre ei se încumetau să treacă prin partea învolburată a râului, iar ceilalți mergeau pe jos de-a lungul malului.

Din clipa aflării icoanei Maicii Domnului, oamenii văzură că pagubele deveniră tot mai rare până când dispărură cu desăvârșire.

Icoana Maicii Domnului era cinstită cu multă evlavie de locuitorii satului, cu deosebire de aceia care erau nevoiți să înfrunte vâltoarea apelor.

Vestea minunilor săvârșite de icoana Maicii Domnului se răspândi în întreaga Rusie, mai ales în orașele cu porturi, fiind socotită ocrotitoare a marinarilor și a călătorilor pe ape.

În veacul al XVIII-lea, icoana fu mutată în mănăstirea Schimbării la Față unde rămase până la revoluția rusă din 1917. De atunci, nu se mai știe ce s-a întâmplat cu icoana.

Cinstirea icoanei se săvârșește o singură dată în an, pe 20 decembrie.

+ * + * +

Icoana Maicii Domnului Izbavitoarea de inec 1.1

Nu este, Fecioară, nu este să alerge cineva la acoperământul tău și să nu dobândească multele tale mile, pentru aceea și eu te rog să dobândesc apărarea ta. (Din Canonul aghiorit al Maicii Domnului de marți seara, glasul al 6-lea)

Published in: on 20 decembrie, 2013 at 11:48  Lasă un comentariu  
Tags: , , , ,

Sfântul Mucenic Bonifatie și Sfânta Aglaida, Italia (19 decembrie)

1. Sf Mc Bonifatie 21.1

(Sursă: http://iconsv.ru/)

Acesta slujea la Roma unei femei bogate și desfrânate, pe nume Aglaida, viețuind cu dânsa în necurății și fărădelegi. Ei erau amândoi păgâni.

Odată, Aglaida voi să aibă în casa sa moaștele unui sfânt, spre a fi ferită de rele și de aceea îl trimise pe slujitorul ei în Asia ca să afle și să dobândească ceea ce voia.

Bonifatie luă cu sine mai mulți robi și mulțime de aur și, mai înainte de a se despărți de Aglaida, zise către dânsa:

– De nu voi putea afla vreun mucenic și vor aduce la tine în schimb trupul meu muncit pentru Hristos, oare îl vei primi cu cinste, doamna mea?

Aglaida râse de dânsul și astfel se despărțiră.

Sosind în cetatea Tars, sfântul Bonifatie văzu mulțime de creștini dați la chinuri: pe unii cu picioarele tăiate, pe alții cu mâinile scurtate, pe alții cu ochii scoși, pe alții spânzurați, pe alții munciți cu alte feluri de chinuri. Atunci inima lui Bonifatie se schimbă, se pocăi pentru viața sa păcătoasă și începu a plânge. Apoi, intrând în mijlocul creștinilor, prinse a strigă:

– Și eu sunt creștin!

Judecătorul începu să-l cerceteze și porunci să fie biciuit cu cruzime, apoi să i se toarne pe gât plumb topit și, de vreme ce nici această muncire nu îl putu vătăma, puse a i se tăia capul.

1. Sf Mc Bonifatie 3Frescă de la 1547 din Mănăstirea Dionisiu, Sfântul Munte Athos, Grecia

(Sursă: http://pravicon.com/)

Mai pe urmă, robii ce veniseră împreună cu dânsul luară trupul său și îl duseră la Roma.

În vremea aceea, un înger al Domnului i se arătă Aglaidei și îi zise:

– Primește pe acela care odinioară ți-a fost slugă, iar acum este fratele nostru și împreună slujitor. El este păzitorul sufletului tău și apărătorul vieții tale.

Aglaida, umplându-se de spaimă, ieși întru întâmpinarea mucenicului și primind cinstitele sale  moaște, le așeză într-o biserică pe care o ridică în numele lui. Apoi veni la pocăință, împărți averile sale la săraci și, lepădând lumea, viețui încă 15 ani în mare pocăință.

Pătimirea sfântului Bonifatie avu loc în anul 290.

Tot în această zi se săvârșește și pomenirea sfintei Aglaida cea care odinioară îl avuse slugă în fărădelegi pe Bonifatie, iar mai apoi petrecu în adâncă pocăință până la sfârșitul vieții sale.

+ * + * +

Sfânta Aglaida

1. Sf Mc Bonifatie 8.1 si Sf Aglaida

(Sursă: http://pravicon.com/)

+ * + * +

1. Sf Mc Bonifatie 21.2

Înflorit-ai ca un crin în văile cele înțelegătoare ale mucenicilor, Bonifacie. Înălțatu-te-ai ca un finic, ca un cedru răspânditor de mireasmă te-ai făcut cunoscut, ca un chiparos ales te-ai arătat, umplând de bună mireasmă sufletele noastre. (Din Canonul Sfântului ce se citește dimineața la Utrenie)

Astăzi ne-a răsărit nouă pomenirea ta, purtătorule de biruință, ca un soare strălucind cu dumnezeieștile daruri, luminând sufletele celor ce te laudă pe tine, și depărtând negura patimilor, mucenice purtătorule de biruințe și vrednicule de laudă.

Înălțându-te către Dumnezeu, fericite, cu adaosul patimilor ai surpat pe vrăjmașii cei nevăzuți și celor căzuți te-ai făcut ajutător, purtătorule de chinuri.

Văzându-te pe tine, comoara sfințită,  se veselea cea pururea pomenită, strigând: trimisu-te-am pe tine rob, fericite, dar te-am primit stăpân adevărat, izbăvindu-mă cu rugăciunile tale cele bine primite de robia răutăților. (Din Canonul Sfântului ce se citește dimineața la Utrenie)

+ * + * +

Acatistul Sfântului Mucenic Bonifatie:

http://www.doxologia.ro/acatist/acatistul-sfantului-mucenic-bonifatie (clic aici)

+ * + * +

Fragment din cinstitele moaște al Sfântului Mucenic Bonifatie

1. Sf Mc Bonifatie 16 moaste

(Sursă: http://georgievskiy.prihod.ru/)

+ * + * +

Frescă din veacul al XIV-lea, aflată în Mănăstirea Gracanica, Serbia

1. Sf Mc Bonifatie 12.1

(Sursă: http://www.ruicon.ru/)

Frescă din veacul al XIV-lea aflată în Mănăstirea Visoki Decani, Serbia

1. Sf Mc Bonifatie 13.1

(Sursă: http://www.ruicon.ru/)

1. Sf Mc Bonifatie 1.1

(Sursă: http://pravicon.com/)

1. Sf Mc Bonifatie 20.1

(Sursă: http://iconsv.ru/)

1. Sf Mc Bonifatie 8

1. Sf Mc Bonifatie 8.2

(Sursă: http://pravicon.com/)

1. Sf Mc Bonifatie 15

(Sursă: http://www.mospat.ru/)

Published in: on 19 decembrie, 2013 at 01:24  Comments (1)  
Tags: , , , , , ,

Sfântul Simeon de Verhotur, Siberia, Rusia (18 decembrie)

3. Sf Simeon de Verhotur 70

(Sursă: http://days.pravoslavie.ru/)

Acesta s-a născut în jurul anului 1607 în Rusia, într-o familie de oameni de seamă și foarte evlavioși care si-au dat din plin osteneala pentru ca fiul lor să aibă o educație aleasă și să devină un creștin destoinic.

De la fragedă vârstă, sfântul Simeon își întoarse fața de la grijile și desfătările lumești, pentru ca în vremea tinereții să crească într-însul dorința de a se înstrăina de locul său natal pentru a-și putea închina viața lui Dumnezeu.

3. Sf Simeon de Verhotur 19

Astfel, își îndreptă pașii către Siberia unde abia începuse să pătrundă razele dreptei credințe și încă era plină de oameni certați cu legea și fugari stabiliți prin părțile acelea pentru a scăpa de pedepsele cuvenite.

Sfântul Simeon se așeză în satul Merkușino, în apropiere de orașul Verhotur. În sat se afla o biserică a Sfântului Arhanghel Mihail, la care sfântul Simeon mergea adesea pentru a se ruga.

3. Sf Simeon de Verhotur 12

Își ducea traiul săvârșind meseria de croitor. Pe vremea aceea, croitorii mergeau în casele oamenilor unde erau chemați și zăboveau până terminau cele ce aveau de cusut. Sfântul Simeon cosea mai ales șube cu modele – din piei de oaie ori de capră, cu țesătură bătută. De la oamenii sărmani refuza plata pentru munca sa. Socotea că este de ajuns că avusese adăpost și hrană pe timpul lucrului. Ca să fugă de plată, sfântul Simeon mai lăsa ceva nefinisat și nu arareori, dimineața devreme, fără știrea gazdei, ieșea din casă, mutându-se în alt loc. Pentru aceasta, el trebui să îndure de multe ori jigniri și chiar bătăi. Însă pe toate sfântul Simeon le primea cu răbdare.

Altă îndeletnicire dragă sfântul Simeon era pescuitul.

3. Sf Simeon de Verhotur 17

Pentru aceasta mergea adeseori la 10 verste de sat, pe malul râului Tur, sub un brad umbros, unde ședea cu undița în mână și pescuia, cugetând la măreția Ziditorului cerului și al pământului. Însă și în această îndeletnicire arăta cumpătare, căci prindea pește numai cât să își ducă traiul. Și astăzi poate fi văzută stânca pe care stătea sfântul Simeon când pescuia, iar din bradul acela a mai rămas doar un ciot și resturi de rădăcină.

3. Sf Simeon de Verhotur 15

Deoarece în locurile acelea abia începuseră să răsară zorii creștinismului, sfântul Simeon nu arareori de întâlnea cu noii creștinați, vorbindu-le despre cele ale credinței în Dumnezeu.Cei de altă credință, auzind îndemnurile sale simple și însuflețitoare, părăseau încetul cu încetul obiceiurile păgâne dorind să ducă o viață creștină.

Suferind de o boală de stomac, sfântul Simeon trecu la cele veșnice încă de la vârsta de 35 de ani (cândva între anii 1642 și 1659). Locuitorii satului, nutrind un adânc respect către sfântul Simeon, îl îngropară cu cinste în biserica parohială a satului.

3. Sf Simeon de Verhotur 20

După 50 de ani de la fericita sa adormire, mormântul cu cinstitele sale moaște începu a șiroi tot mai multe minuni, spre marea bucurie a oamenilor locului.

3. Sf Simeon de Verhotur 21

Pomenirea sa se săvârșește 18 decembrie (data proslăvirii sale cu sfinții), 12 septembrie (prima mutare a moaștelor sale) și 12 mai (a doua mutare a cinstitelor sale moaște).

+ * + * + 

O minune a Sfântului Simeon

3. Sf Simeon de Verhotur 16

În anul 1694, în Verhotur, se îmbolnăvi un cazac pe nume Ivan Grigorievici, care avea îndeletnicirea de tunar. El suferea de o slăbire generală. Boala îl doborâse într-atât, încât cei apropiați se așteptau ca el să moară. Odată, în timp ce dormea, bolnavul auzi pe cineva că îi spune:

– Ivane, mergi în satul Merkușino și cere-i preotului bisericii de acolo să-ți facă o rugăciune către Arhanghelul Mihail, iar mai apoi, la mormânt, să facă o panihidă, și te vei face sănătos!

Trezindu-se cel bolnav, chiar în acel ceas trimise la Merkușino pe fiul său Ștefan, spre a împlini porunca primită în taină. Și de cum fu săvârșită slujba și panihida, bolnavul se simți pe deplin sănătos.

După o săptămână, cazacul merse el însuși acolo pentru a mulțumi.

+ * + * +

Alte imagini ale minunilor săvârșite de Sfântul Simeon

3. Sf Simeon de Verhotur 22

3. Sf Simeon de Verhotur 14

3. Sf Simeon de Verhotur 18

3. Sf Simeon de Verhotur 7

3. Sf Simeon de Verhotur 11

(Sursă imagini: http://www.cirota.ru/)

+ * + * +

O altă minune a Sfântului Simeon

În luna iulie, anul 1992, de sărbătoarea Maicii Domnului de la Kazan, mi-a dăruit Domnul fericirea de a veni în pelerinaj la Verhotur. În biserică, la Liturghie, i-am făgăduit sfântului Simeon de Verhotur că atunci când mă voi întoarce acasă, la Magnitogorsk, voi merge la biserică, unde voi cere să mi se facă o rugăciune și voi aprinde pentru el o lumânare. Însă nu mi-am împlinit făgăduința și, în vis, m-am văzut că stau într-o biserică mare; mijlocul bisericii se afla o raclă, din care se întindea o mână. Mi s-a făcut frică și am ieșit din biserică. Atunci, cineva din raclă a zis:

 – Iat-o pe cea de care am nevoie!

Au venit către mine două femei, m-au luat de braț și m-au dus la raclă. Îmi era frică. Sfântul din raclă mi-a prins mâna; iar mâna lui era vie, caldă. M-a cuprins teama pe de-a-ntregul. Mi-a spus:

– Ce ai făgăduit și nu ai împlinit?

Am răspuns:

 – Ce am fădăuit? Să merg la biserică?

Și a venit răspunsul:

– Împlinește!

Când m-am deșteptat, mi-am adus aminte: era Simeon cel neprihănit. Și din acel moment, am fost atrasă către credință. El mi-a vindecat sufletul cel păcătos.

Acum, cu fiecare an care trece, mă apropii tot mai mult de Domnul. De atunci merg în fiecare an la sfântul Simeon cel neprihănit. Cu ajutorul lui am dobândit o mare dragoste către Domnul, pe care nu o pot descrie în cuvinte.

Slavă lui Dumnezeu, sfântului Simeon și Maicii Domnului din Kazan!

Olga Molodova,

oraș Magnitogorsk, regiunea Celeabinsk

+ * + * +

3. Sf Simeon de Verhotur 70.1

Izbăvire lumii te-a arătat pe tine Domnul, lumină strălucitoare tuturor celor ce aleargă la racla moaștelor tale; iar noi, primind, milă de la Doctorul cel fără de plată, cu mulțumire, într-un glas Îl lăudăm pe Dumnezeu, cântând cântarea: Aliluia! (Condacul al 10-lea din Acatistul Sfântului)

Zid și acoperământ tuturor celor ce aleargă la tine, dreptule Simeoane, te-ai făcut, căci Domnul te-a proslăvit pe tine, prin neputrezirea trupului și prin minuni, iar noi îți cântăm ție unele ca acestea:

Bucură-te, stâlp neclintit al Ortodoxiei;

Bucură-te,  comoară nesecată a multor vindecări;

Bucură-te,  dar de folos al tuturor celor ce se roagă ție;

Bucură-te,  apărare a turmei celei preaînțelepte;

Bucură-te,  îndrumătorule al celor întunecați cu mintea;

Bucură-te,  învățătorule al curăției și al răbdării;

Bucură-te,  cel care în vis arătându-te ai învățat către viața cea bună;

Bucură-te, stea care ai răsărit minunat în părțile Siberiei;

Bucură-te,  că strălucirea minunilor tale se arată și în țări îndepărtate;

Bucură-te,  că, dacă odinioară nu erai cunoscut, astăzi însă cu slavă te măresc toți cei ce te caută pe tine;

Bucură-te, că în chipul pescarilor fiind, te-ai făcut pescar de oameni;

Bucură-te,  că, pentru mijlocirea ta la Dumnezeu, din muncile cele veșnice ne slobozim noi;

Bucură-te,  Simeoane, făcătorule de minuni, preaminunate! (Icosul al 10-lea din Acatistul Sfântului)

+ * + * +

Cinstitele moaște ale Sfântului Simeon de Verhotur

3. Sf Simeon de Verhotur 71 moaste

(Sursă: http://trelogiannis.blogspot.ro/)

+ * + * +

Viața, minunile și acatistul Sfântului Simeon de Verhotur pot fi aflate în

3. Sf Simeon de Verhotur carte 001

+ * + * +

3. Sf Simeon de Verhotur 1.1

3. Sf Simeon de Verhotur 2

3. Sf Simeon de Verhotur 6

(Sursă imagini: http://www.cirota.ru/)

3. Sf Simeon de Verhotur 24.1

3. Sf Simeon de Verhotur 25

Sfântul Ierarh Nicolae și Sfântul Simeon de Verhotur

3. Sf Simeon de Verhotur 26.1 si Sf Ier Nicolae

(Sursă imagini: http://www.cirota.ru/)

3. Sf Simeon de Verhotur 69

3. Sf Simeon de Verhotur 72

3. Sf Simeon de Verhotur 73

3. Sf Simeon de Verhotur 35

3. Sf Simeon de Verhotur 36

3. Sf Simeon de Verhotur 37

3. Sf Simeon de Verhotur 42

3. Sf Simeon de Verhotur 38

3. Sf Simeon de Verhotur 39

3. Sf Simeon de Verhotur 40

3. Sf Simeon de Verhotur 41

3. Sf Simeon de Verhotur 43

3. Sf Simeon de Verhotur 48

(Sursă imagini: http://www.cirota.ru/)

Published in: on 18 decembrie, 2013 at 11:16  Comments (3)  
Tags: , , , , , ,

Sfântul Prooroc Agheu (16 decembrie)

1. Sf Prooroc Agheu 2.1

Miniatură din veacul al XV-lea, Rusia

(Sursă: http://pravicon.com/)

Acesta se născu în Babilon, pe vremea căderii poporului lui Israel în robie. Era din seminția lui Levi și a proorocit cu aproape 470 de ani înainte de Hristos. Numele său se tâlcuiește „praznic” sau „cel ce prăznuiește”.

Pe când era tânăr, sfântul Agheu veni la Ierusalim și îl îndemnă pe Zorobabel și pe preotul Iisus să înnoiască Templul Domnului din Ierusalim, proorocind că acel templu va avea mai mare slavă decât templul lui Solomon: „Mare va fi mărirea casei acesteia, mai mare decât a celei dintâi, zice Domnul Savaot” (Agheu 2, 10), căci în acel templu avea să intre Domnul și Mântuitorul nostru Iisus Hristos.

El trăi îndeajuns ca să vadă zidirea templului înnoit de Zorobabel.

Sfântul prooroc Agheu era iubit și cinstit de toți ca un prooroc preaslăvit.

Se săvârși la adânci bătrâneți și fu îngropat cu cinste în mormintele preoților, căci el era din neam preoțesc.

+ * + * +

1. Sf Prooroc Agheu 2.3

Cel ce toate le vede și le cunoaște ca un Dumnezeu, luminând privirea sufletului tău celui curat, prealăudate proorocule, povățuitor lumii te-a arătat. Pentru aceasta săvârșind sfântă pomenirea ta, te aducem pe tine ales rugător și mijlocitor către Dumnezeu. (Sedealna Sfântului ce se cântă dimineața, la Utrenie)

Făcându-te locaș dumnezeiesc, mărite, și biserică însuflețită, cu strălucirea vieții și a traiului tău, ai ridicat biserica cea însuflețită, care căzuse de demult, preacinstite, Celui ce împărățește peste lume. Pentru aceasta cu rugăciunile tale roagă-te să se dăruiască tuturor mare milă. (Dintre Stihirile Sfântului ce se cântă la Vecernie)

+ * + * +

Icoană din anul 1497, Rusia

1. Sf Prooroc Agheu 1.1

(Sursă: http://pravicon.com/)

Frescă din veacul al XVII-lea din Biserica Sfinților Apostoli, Kosovo, Serbia

1. Sf Prooroc Agheu 4.1

(Sursă: http://www.ruicon.ru/)

1. Sf Prooroc Agheu 5

(Sursă: http://pravicon.com/)

Miniatură dintr-un Minei din veacul al XVII-lea, Rusia

1. Sf Prooroc Agheu 14

(Sursă: http://pravicon.com/)

1. Sf Prooroc Agheu 3

(Sursă: http://pravicon.com/)

Sfinții Prooroci Agheu și Zaharia. Miniatură dintr-o Psaltire din veacul al XI-lea, de la Psalmul 145, 1-8, Constantinopol, Bizanț

1. Sf Prooroc Agheu 7

(Sursă: http://www.ruicon.ru/)

Frescă din veacul al XII-lea, Catedrala San Marco, Veneția, Italia

1. Sf Prooroc Agheu 8

1. Sf Prooroc Agheu 9

(Sursă: http://www.ruicon.ru/)

Published in: on 16 decembrie, 2013 at 10:56  Comments (1)  
Tags: , , , ,

Sfânta Cuvioasă Anghelina, soția Sfântului Ștefan Brankovici, despotul Serbiei (10 decembrie)

2. Sf Cuv Anghelina, sotia lui Stefan, despotul Serbiei 11.1

(Sursă: http://pravicon.com/)

???????????????????????????????(Sursă: http://pravicon.com/)

La 10 decembrie, Biserica săvârșește pomenirea sfintei Anghelina, a soțului ei, sfântul Ștefan Brankovici, despotul Serbiei, și a fiului lor Ioan.

Sfânta Anghelina a fost fiica principelui Gheorghe Skanderbeg al Albaniei. Când tânărul despot al Serbiei, Ștefan Brancovici, fu orbit de turci pentru a nu mai putea domni și apoi urmărit pretutindeni pentru a fi ucis, el se refugie în Albania, unde află milă și ocrotire la Curtea principelui Gheorghe. Acolo fu îngrijit de Anghelina, fiica principelui, pe atunci o tânără frumoasă, cu educație aleasă. Astfel se înfiripă dragostea lor. Noblețea sufletului Anghelinei se aplecă asupra rănilor despotului suferind și o iubire evanghelică , binecuvântată, îi uni pentru totdeauna. La puțină vreme se căsătoriră și avură doi fii, Gheorghe și Iovan, ultimul dintre ei fiind tatăl Doamnei Milița Despina, soția sfântului Neagoe Basarab.

Sfânta Anghelina dimpreună cu multpătimitorul său soț și cei doi fii petrecură în amărăciunea surghiunului mai întâi în Albania, apoi în Italia, unde sfântul Ștefan se mută la odihna gătită de Domnul bineplăcuților Săi.

După o vreme sfânta Anghelina îmbrăcă îngereasca haină monahiscească la Mănăstirea Kurședol, dăruindu-se pe sine cu totul rugăciunii, faptelor de milostenie, ridicării și refacerii sfintelor locașuri. Soție credincioasă, maică aleasă și creștină desăvârșită, ea primi după vrednicie numele de „maica Anghelina”, așa cum este numită și acum în popor.

Cinstitele sale moaște făcătoare de minuni, împreună cu cele ale sfântului Ștefan, soțul ei, și ale fiilor săi, Maxim și Ioan, odihnesc la Mănăstirea Kruședol (deși o parte din ele au fost risipite de turci).

Sfânta Anghelina se mută la cele veșnice la începutul veacului al XVI-lea. Biserica îi săvârșește pomenirea la și 30 iulie (în unele apare surse pe 1, iar în altele pe 30 iulie), precum și pe 10 decembrie.

+ * + * +

Cântare de laudă a Sfintei Anghelina întocmită de Sfântul Ierarh Nicolae Velimirovici:

http://sfantulnicolaevelimirovici.wordpress.com/ (clic aici)

+ * + * +

Cinstitele moaște ale Sfintei Anghelina a Serbiei

2. Sf Cuv Anghelina, sotia lui Stefan, despotul Serbiei 12 sf moaste

(Sursă: http://upload.wikimedia.org/)

+ * + * +

Sfântul Sava, întâiul arhiepiscop al Serbiei, Sfânta Angelina a Serbiei, Sfântul Ioan (Iovan) Brankovici , fiul ei, și Sfântul Ștefan Brankovici, despotul Serbiei

2. Sf Cuv Anghelina, sotia lui Stefan, despotul Serbiei 6

 (Sursă: http://pravicon.com/)

2. Sf Cuv Anghelina, sotia lui Stefan, despotul Serbiei 13.1

(Sursă: http://pravicon.com/)

+ * + * +

2. Sf Cuv Anghelina, sotia lui Stefan, despotul Serbiei 1.1

(Sursă: http://pravicon.com/)

+ * + * +

Doamna Milița Despina, soția Sfântului Neagoe Basarab și nepoată a Sfintei Cuvioase Anghelina a Serbiei, socotită de Nicolae Iorga „unul dintre cele mai curate chipuri de doamne române. Foarte evlavioasă, iubind ca şi Neagoe clădirile, juvaierele, cărţile preţioase, bună soţie şi duioasă mamă, ea nu-şi dezminţea neamul înalt din care se cobora”

Milita Despina, sotia Sf Neagoe Basarab 1

(Sursă: http://upload.wikimedia.org/)

+ * + * +

Mănăstirea Kruședol, Serbia

2. Man Krusedol, Serbia 6

2. Man Krusedol, Serbia 7

2. Man Krusedol, Serbia 5

2. Man Krusedol, Serbia 3

2. Man Krusedol, Serbia 9

2. Man Krusedol, Serbia 4

(Sursă: http://www.panoramio.com/)

2. Man Krusedol, Serbia 10

(Sursă: http://upload.wikimedia.org/)

Published in: on 10 decembrie, 2013 at 09:37  Comments (1)  
Tags: , , , ,

Sfinții Mucenici Mina, Ermoghen și Evgraf din Alexandria, Egipt (10 decembrie)

1. Sf Mc Mina, Ermoghen si Evgraf 1 Fresca din anul 1721 Man Vatoped Sf Munte Athos Grecia

Frescă de la anul 1721 din Mănăstirea Vatoped, Sfântul Munte Athos, Grecia

(Sursă: http://pravicon.com/)

Sfinţii Mucenici Mina şi Ermoghen se trăgeau din Atena și locuiau în Bizanţ, fiind ţinuţi la mare cinste de împărat şi de popor.

Sfântul Mucenic Mina

1. Sf Mc Mina, Ermoghen si Evgraf - Sf Mc Mina 1 Fresca din 1546 Man Stavronichita Sf Munte Athos Grecia

Frescă de la anul 1546 din Mănăstirea Stavronichita, Sfântul Munte Athos, Grecia

(Sursă: http://pravicon.com/)

Sfântul Mina era vestit pentru multa sa înțelepciune şi meșteșugul vorbirii frumoase, şi, măcar că pe dinafară se comporta ca un păgân, în inima sa era creștin adevărat.

Sfântul Mucenic Evgraf, dimpreună cu Sfânta Mare Muceniță Tecla

1. Sf Mc Mina, Ermoghen si Evgraf - Sf Mc Evgraf 2.1 cu Sf Mc Tecla

(Sursă: http://pravicon.com/)

Sfântul Evgraf era ighemon al cetății Bizanţul și se purta ca un păgân și pe dinlăuntru și pe dinafară, dar era milostiv și făcea multe fapte bune.

Când se stârni gâlceavă între creștinii și păgânii din Alexandria, împăratul Maximin îl trimise pe sfântul Mina să astâmpere tulburarea și să stârpească creștinismul din cetate.

Sfântul Mina se duse și statornici pacea, însă mărturisi că este creștin, ba încă, prin meșteșugul grăirii sale și prin mulțimea minunilor, aduse mulți păgâni la credința cea adevărată. Auzind aceasta, împăratul îl trimise pe Ermoghen să-l pedepsească pe sfântul Mina și să înăbușe creștinismul.

Pătimirea Sfântului Mucenic Mina și botezul Sfântului Mucenic Ermoghen. Miniatură din veacul al XI-lea din Mănăstirea Esfigmenu, Sfântul Munte Athos, Grecia

1. Sf Mc Mina, Ermoghen si Evgraf 4 Marturisirea Sf Mina si botezul Sf Ermoghen miniatura din sec XI Sf Munte Athos, Grecia(Sursă: http://pravicon.com/)

Sfântul Ermoghen îl duse pe sfântul Mina la judecată, îi tăie picioarele și limba, îi scoase ochii și îl aruncă în temniță. În răceala temniței, sfântul Mina fu cercetat de Însuși Iisus Domnul Care îi dărui tămăduire și mângâiere robului Său celui pătimitor.

Văzând tămăduirea cea minunată a sfântului Mina, sfântul Ermoghen primi și el botezul, apoi începu a propovădui cu putere credința creștină și fu sfințit episcop al Alexandriei.

Atunci, Maximin, umplând-se de mânie, merse el însuși la Alexandria și îi dădu pe sfinții Mina și Ermoghen la chinuri grozave, însă ei le răbdară pe toate cu bărbăție, întăriți de darul lui Dumnezeu.

Văzând vitejia acestor ostași ai lui Hristos și minunile pe care Dumnezeu le săvârșea printr-înșii, Evgraf, sfetnicul și prietenul sfântului Mina, ieși dinaintea judecătorilor și îi strigă împăratului pe față:

– Și eu sunt creștin!

Cuprins de furie, împăratul își scoase sabia și îi tăie capul sfântului Evgraf. Apoi, porunci călăului a tăia și capetele sfinților Mina și Ermoghen.

Sfintele lor moaște fură aruncate în mare, însă plutiră în chip minunat până la Constantinopol, unde episcopul cetății, vestit de mai înainte printr-o vedenie, le întâmpină cu alai și le îngropă cu cinste. De atunci, pururea izvorăsc îmbelșugat minuni tuturor ce le săvârșesc pomenirea cu credință.

+ * + * +

Ca niște stele mult luminătoare duhovnicește răsărind pe bolta Bisericii, luminați toată zidirea, bunilor biruitori mucenici, cu lumina luptelor și cu strălucirea minunilor. Pentru aceasta, veselindu-ne, săvârșim astăzi pomenirea voastră cea purtătoare de lumină și sfântă, purtătorilor de cununi preafericiți.  (Dintre Stihirile Sfinților ce se cântă la Vecernie)

Iată praznicul cel luminat al mucenicilor cel asemenea cu lumina, a strălucit tuturor, luminând marginile lumii și împrăștiind orbirea sufletelor. Să ne apropiem de el cu osârdie, ca să scoatem sfințenie.

Cei ce ați câștigat mărirea bunătăților cerești de care v-ați învrednicit, rugați-vă ca pe aceasta să o dobândească și cei ce cinstesc cu credință luminata voastră pomenire, ca unii ce stați totdeauna înaintea lui Dumnezeu, rugămu-vă, marilor mucenici. (Din Canonul Sfinților ce se citește la Utrenie)

Published in: on 10 decembrie, 2013 at 07:08  Lasă un comentariu  
Tags: , , , , , , ,

Zămislirea Maicii Domnului de către Sfânta Ana (9 decembrie)

1. Zamislirea Sfintei Fecioare Maria de catre Sf Ana 2.2 Man Stavronichita

Frescă din veacul al XVI-lea de la Mănăstirea Stavronichita, Sfântul Munte Athos, Grecia

(Sursă: http://www.ruicon.ru)

Sfinții și drepții părinți Ioachim și Ana fiind lipsiți vreme de 50 de ani de copii și ajungând la adânci bătrâneți, Arhanghelul Gavriil li se arătă fiecăruia în parte și le vesti că Dumnezeu auzise rugăciunile lor și vor naște o fiică pe care o vor numi Maria.

Atunci sfânta Ana, la plinirea vremii după însoțirea cu bărbatul său, născu o fiică binecuvântată de Dumnezeu și fericită de toate neamurile, pe Sfânta Fecioară Maria, de Dumnezeu Născătoarea.

+ * + * +

1. Zamislirea Sfintei Fecioare Maria de catre Sf Ana 2.3 Man Stavronichita

Zămislind Ana cea stearpă, mai presus de orice nădejde, rod, pe Fecioara care avea să nască pe Dumnezeu cu trup, tresaltă de veselie, se luminează, dănțuiește și se bucură, strigând cu glas mare: toate semințiile lui Israel bucurați-vă împreună cu mine, că port în pântece, și lepăd rușinea nenașterii de fii, precum a voit Făcătorul de bine, Care a auzit rugăciunea mea și a vindecat inima mea cea plină de durere, prin durerile nașterii celei dorite de mine. (Dintre Stihirile ce se cântă la Vecernie) 

Să bată azi din palme cei mai de seamă dintre prooroci! Că iată arătările de mai înainte ale harului cele făcute de ei încep cu adevărat să se împlinească întru cinstita zămislire a celei ce singură este curată Maica lui Dumnezeu, întru care toți ne lăudăm. 

Se așează scara pe care pogorându-Se Ziditorul, Domnul, va ridica la cer firea noastră. Bucură-te cerule împreună cu îngerii; bucură-te toată zidirea lui Dumnezeu; bucură-te neamule omenesc cel îndumnezeit prin har!

Încep a seca pâraiele răutății și se îndreaptă a curge râurile harului, propovăduindu-se astăzi zămislirea ta, Fecioară, ceea ce ești mai presus de toate. (Din cele trei Canoane ale Zămislirii Maicii Domnului ce se citesc la Untrenie)

+ * + * +

Icoană din veacul al XVII-lea din Rusia

1. Zamislirea Sfintei Fecioare Maria de catre Sf Ana 1

(Sursă: http://www.ruicon.ru/)

Icoană de la mijlocul veacului al XIX-lea din Bulgaria

1. Zamislirea Sfintei Fecioare Maria de catre Sf Ana 5.1 icoana din mijlocul sec XIX Bulgaria

(Sursă: http://www.pravmir.ru/)

Frescă din veacul al XVI-lea de la Mănăstirea Dionisiu, Sfântul Munte Athos, Grecia

1. Zamislirea Sfintei Fecioare Maria de catre Sf Ana 3 Sec XVI Man Dionisiu

(Sursă: http://www.ruicon.ru/)

Published in: on 9 decembrie, 2013 at 11:40  Comments (3)  
Tags: , ,