Sfintele Mucenițe Capitolina și Erotiida din Capadocia, Turcia (27 octombrie)

3. Sf Mc Capitolina si Erotiida din Capadocia (304) 1.1Miniatură din Menologion-ul (Mineiul) împăratului Vasile al II-lea Bulgaroctonul (976-1025), săvârșită în anul 985 la Constantinopol și păstrată în Biblioteca Vaticanului, Roma, Italia

(Sursă: http://days.pravoslavie.ru/)

Acestea au trăit în vremea împăratului Dioclețian și a lui Zilichinhie, guvernatorul Capadociei.

Sfânta Capitolina de neam mare fiind și bogată, împărțindu-și toată averea săracilor și liberându-și robii săi cu îndestulare, luă îndrăznire și merse înaintea guvernatorului mărturisind că este creștină. Fiind aruncată în temniță, a doua zi i se tăie capul.

Iar sfânta Erotiida, care era roaba sfintei Capitolina, de vreme ce și cu pietre zvârli în eparh de-l lovi, fu bătută cu toiege și cu harul lui Hristos făcându-se sănătoasă, i se tăie și ei capul.

Sfintele Capitolina și Erotiida primiră cununa cea cu bună mireasmă a muceniciei în anul 304 d.Hr., fiind până astăzi izvoare necurmate de mângâiere și tămăduire celor ce le săvârșesc pomenirea cu credință.

+ * + * +

Sfânta Muceniță Capitolina din Capadocia

3. Sf Mc Capitolina din Capadocia (304) 1.1(Sursă: http://pravicon.com/)

Sfânta Muceniță Capitolina din Capadocia. Miniatură săvârșită la sfârșitul veacului al XV-lea în Mănăstirea Iviron din Sfântul Munte Athos, Grecia, și păstrată în Biblioteca Națională a Rusiei din Sankt Petersburg

3. Sf Mc Capitolina din Capadocia (304) 4.1(Sursă: http://pravicon.com/)

Sfânta Muceniță Capitolina și Sfântul Cuvios Alexandru

3. Sf Mc Capitolina din Capadocia (304) 2.1 sf Sf Cuv Alexandru(Sursă: http://pravicon.com/)

Sfânta Mare Muceniță Ecaterina și Sfânta Muceniță Capitolina

????????????????????????????????(Sursă: http://pravicon.com/)

Published in: on 27 octombrie, 2014 at 11:40  Lasă un comentariu  
Tags: , , , , , , , , ,

Sfântul Nou Mucenic Ioasaf din Constantinopol, Turcia (26 octombrie)

3. Sf Nou Mc Ioasaf din Sf Munte Athos, Grecia, ucenicul Sf Ier Nifon, patr Constantinopolului (1536) 1(Sursă: http://vatopaidi.files.wordpress.com/)

Acesta a fost monah și ucenic al sfântului ierarh Nifon, patriarhul Constantinopolului (pomenit la 11 august). Asemeni sfântului nou mucenic Macarie (pomenit la 14 septembrie), și el ucenic al sfântului ierarh, acesta hotărî să-și dea viața pentru Mântuitorul Hristos.

Sfântul Ierarh Nifon, patriarhul Constantinopolului, alături de Sfinții Noi Mucenici Macarie (stânga) și Ioasaf (dreapta)

3. Sf Ier Nifon, patr Constantinopolului, si ucenicii sai, Sf Noi Mc Ioasaf si Macarie 2.1(Sursă: http://diakonima.wpengine.netdna-cdn.com/)

Deci sfătuindu-se cu sfântul ierarh Nifon, primi de la acesta binecuvântare pentru nevoința mucenicească. Însă așteptă ca mai întâi să treacă la cele veșnice sfântul Nifon și abia apoi se înfățișă cadiului pentru a mărturisi dreapta credință.

Când veni vremea, propovădui cu vitejie dinaintea tuturor dreapta credință. Atunci pe dată musulmanii îl prinseră și îl bătură fără cruțare fără însă a-l face să se lepede de credința în Mântuitorul Iisus Hristos. Când chinuitorii înțeleseră că e cu neputință a-l îndupleca, îl osândiră la moarte și îi tăiară capul.

Astfel monahul Ioasaf primi cununa cea cu bună mireasmă a mucenciei în cetatea Constantinopolului, la 26 octombrie 1536, mijlocind cu căldură pentru cei ce îi săvârșesc pomenirea cu credință.

+ * + * +

Viața Sfântului Nou Mucenic Ioasaf poate fi aflată în:

Marturisitori ai lui Hristos

+ * + * +

Sfântul Ierarh Nifon, patriarhul Constantinopolului, alături de Sfinții Noi Mucenici Ioasaf (stânga) și Macarie (dreapta)

3. Sf Ier Nifon, patr Constantinopolului, si ucenicii sai, Sf Noi Mc Ioasaf si Macarie 1.1(Sursă: http://www.saint.gr/)

Published in: on 26 octombrie, 2014 at 03:56  Lasă un comentariu  
Tags: , , , , , , ,

Sfântul Ierarh Teofil, ahiepiscopul Novgorodului, Rusia (26 octombrie)

2. Sf Ier Teofil de la Lavra Pesterilor din Kiev, arhiepiscop de Novgorod (1482) 2.1(Sursă: http://pravicon.com/)

Acesta se nevoi în mănăstirea Otesk și fu așezat arhiepiscop al Novgorodului la 15 decembrie 1472 la Moscova, după fericita adormire a sfântului ierarh Iona.

Sfântul Ierarh Iona, arhiepiscopul Novgorodului (pomenit la 5 noiembrie)

2. Sf Ier Iona, arhiepiscopul Novgorodului 1.1(Sursă: http://pravicon.com/)

Vremea păstoririi sfântului ierarh fu una plină de frământări pentru ținutul Novgorodului, căci văduva Marta Borețkaia și cei cu dânsa răspândeau printre locuitorii ținutului răzvrătirea împotriva cneazului întregii Rusii Ivan al III-lea a cărui cea dintâi soție a fost Elena, fiica sfântului Ștefan cel Mare.

Călugărul Pimen, și el adept al taberei rezvrătite, stârni poporul împotriva sfântului ierarh. Chiar o parte dintre locuitori erau dispuși să treacă de partea lituanienilor și să nege ascultarea față de Moscova.

Văzând primejdia ce păștea turma sa, în anul 1479, bunul păstor adresă o scrisoare, ce se păstrează până astăzi, locuitorilor Novgorodului cuprinși de furia răzvrătirii în care le spuse:

„Nu trădați Ortodoxia pentru a deveni turmă a apostaților. Mă voi întoarce înapoi în umila mea chilie de unde m-ați luat pentru rușinea acestei răzvrătiri”.

Aceștia însă nu ascultară de cuvintele bunului păstor și un război fratricid izbucni între Moscova și Novgorodul. Înfrângerea locuitorilor Novgorodului îi sili pe aceștia să ceară mila Moscovei pe care o primiră prin mijlocirea sfântului Teofil.

Un an mai târziu, în 1480, sfântul Teofil fu închis din porunca cneazului Ivan al III-lea în mănăstirea Ciudov din Moscova unde petrecu vreme de 3 ani după care se mută la odihna cea de Sus.

Tradiția spune că pe când sfântul ierarh Teofil se afla pe patul de boală în mănăstirea Ciudov, i se arătă sfântul ierarh Nifon al Novgorodului ale cărui cinstite moaște odihneau în peștera sfântului cuvios Antonie din Lavra Peșterilor.

Sfântul Ierarh Nifon, episcopul Novgorodului (pomenit la 8 aprilie)

2. Sf Ier Nifon, episcopul Novgorodului 1.1(Sursă: http://pravicon.com/)

Acesta îi aminti sfântului ierarh Teofil de făgăduința sa de a se închina la sfinții aflați în marea Lavră a Peșterilor. Însă pe când se îndrepta spre Kiev, aproape de Nipru, din pricina bolii, sfântul Teofil nu mai ajunse în viață la peșteri, însă trupul său fu așezat în acestea alături de cele ale mulțimii sfinților din Lavra Peșterilor față de care avea adâncă evlavie.

Pomenirea sfântului ierarh Teofil se mai săvârșește și la 28 august (Soborul sfinților din Peștera din Depărtare) și în a doua Duminică a Postului Mare (Soborul sfinților din Lavra Peșterilor din Kiev).

+ * + * +

(Sursă: http://pravicon.com/)

2. Sf Ier Teofil de la Lavra Pesterilor din Kiev, arhiepiscop de Novgorod (1482) 3.1(Sursă: http://pravicon.com/)

2. Sf Ier Teofil de la Lavra Pesterilor din Kiev, arhiepiscop de Novgorod (1482) 4(Sursă: http://pravicon.com/)

2. Sf Ier Teofil de la Lavra Pesterilor din Kiev, arhiepiscop de Novgorod (1482) 5.1(Sursă: http://pravicon.com/)

+ * + * +

Moscova în vremea cneazului Ivan al III-lea. Acuarelă săvârșită de Apollinari Wasnezow în anul 1921

2. Moscova în vremea lui Ivan ak III-lea, acuarela (1921) de Apollinari Wasnezow 1(Sursă: http://ro.wikipedia.org/)

+ * + * +

Mănăstirea Ciudov în care a fost închis vreme de 3 ani Sfântul Ierarh Teofil al Novgorodului din porunca cneazului Ivan al III-lea, aflată în Moscova, Rusia

2. Manastirea Ciudov, Moscova 1(Sursă: http://strana.ru/)

Published in: on 26 octombrie, 2014 at 01:53  Comments (2)  
Tags: , , , , , , ,

Sfântul Prooroc Ioil (19 octombrie)

1. Sf Prooroc Ioil 8.2

Frescă săvârșită în preajma anului 1350 și aflată în Mănăstirea Decani, Kosovo, Serbia

(Sursă: http://www.ruicon.ru/)

Acesta este al doilea dintre proorocii mai mici. A fost fiul lui Fanuil din seminția lui Ruben și a trăit cu 8 veacuri înainte de Hristos.

El a proorocit pustiirea Ierusalimului și robia babiloniană în care va cădea poporul lui Israel din pricina păcatelor săvârșite înaintea lui Dumnezeu. Sfântul Ioil chemă poporul la post și pe preoți la pocăință cu rugăciuni și lacrimi ca Dumnezeu să facă milă cu dânșii:

„Postiți post sfânt […] și strigați către Domnul” (Ioil 1, 14), „Între tindă și altar să plângă preoții, slujitorii Domnului” (Ioil 2, 17).

Sfântul Ioil a mai proorocit și pogorârea Sfântului Duh asupra apostolilor și revărsarea darului Său peste toți creștinii:

„Dar după aceea, vărsa-voi Duhul Meu peste tot trupul” (Ioil 3, 1).

De asemenea, a proorocit ziua Înfricoșatei Judecăți, precum și slava Sfintei Bisericii Lui.

Apoi se sfârși cu pace, fiind îngropat în pământul său.

+ * + * +

Ceata proorocilor se vese­leşte împreună cu noi, când se face ţie laudă, gânditorule de cele cereşti, Sfinte Ioil, de Dumnezeu arătătorule. Cu care împreună roagă-te, să ne mântuim noi, fericite.

Cei ce urmăm învăţăturile tale din toată inima şi din tot cugetul, cu plângere şi cu rugă­ciune căutăm pe Dumnezeu, vrednicule de laudă.

Roagă-te pentru cei ce te laudă pe tine, Preafericite Ioil, să se mântuiască de toată su­părarea şi să dobândească ha­rul Dumnezeieştii Lumini.

Păzeşte cu rugăciunile tale, proorocule al lui Dumnezeu, pe cei ce cu dragoste laudă mărită şi pururea fericită pomenirea ta, ca unul ce ai Dumnezeiască îndrăznire către Dumnezeu. (Din Canonul Sfântului ce se citește la Utrenie)

+ * + * +

Întregul Canon al Sfântului Prooroc Ioil poate fi aflat aici:

http://www.doxologia.ro/canon-cantari/canon-de-rugaciune-catre-sfantul-prooroc-ioil (clic aici)

+ * + * +

Frescă săvârșită în preajma anului 1350 și aflată în Mănăstirea Decani, Kosovo, Serbia

1. Sf Prooroc Ioil 7.1(Sursă: http://www.ruicon.ru/)

1. Sf Prooroc Ioil 1.1(Sursă: http://pravicon.com/)

1. Sf Prooroc Ioil 2.1(Sursă: http://pravicon.com/)

1. Sf Prooroc Ioil 5.1(Sursă: http://pravicon.com/)

Icoană rusească din veacul al XVII-lea

1. Sf Prooroc Ioil 16.1(Sursă: http://www.ruicon.ru/)

Miniatură sinaxar pentru ziua de 19 octombrie din veacul al XIV-lea aflată în Oxford, Anglia

1. Sf Prooroc Ioil 14.1 icoana sinaxar 19 octombrie(Sursă: http://www.ruicon.ru/)

Fresca săvârșită în anul 1547 și aflată în Mănăstirea Dionisiu, Sfântul Munte Athos, Grecia

1. Sf Prooroc Ioil 4(Sursă: http://pravicon.com/)

Frescă din Mănăstirea Decani, Serbia, din veacul al XIV-lea

1. Sf Prooroc Ioil 9(Sursă: http://www.ruicon.ru/)

Miniatură din veacul al XII-lea

1. Sf Prooroc Ioil 13.1(Sursă: http://www.ruicon.ru/)

Fragment dintr-o icoană săvârșită la sfârșitul veacului al XVI-lea

1. Sf Prooroc Ioil 3(Sursă: http://pravicon.com/)

Published in: on 19 octombrie, 2014 at 02:16  Lasă un comentariu  
Tags: , , , ,

Sfântul Ierarh Ignatie, mitropolit de Mithimni, Grecia (14 octombrie)

3. Sf Ier Ignatie, mitropolit de Mithimna, Grecia 1.1(Sursă: http://www.saint.gr/)

Acesta se născu în anul 1492 în Mitilene si primi la Botez numele Ioan. Tatăl său era preot.

Din fragedă tinerețe se căsători și deveni la rândul său preot, precum tatăl său. După plecarea la cele veșnice a soției și copiilor lui, fără numai unul rămas în viață cu numele Metodie, păstorul de suflete se retrase din slujirea sa dăruindu-se studiului, rugăciunii și nevoinței.

În vremea ocupației turcești a insulei, sluji cu prisosință creștinilor înrobiți și mănăstirii de acolo. Pentru acestea toate și pentru sfințenia vieții sale, fu așezat mitropolit de Mithimni în anul 1531.

Păstorindu-și turma ca un bun păstor, adormi cu pace în anul 1566, arătânu-se cald folositor tuturor celor ce îi săvârșesc pomenirea cu credință.

Cea mai veche imagine ce ni se păstrează, cea de mai sus, a fost probabil pictată în vremea vieții sale, după cum reiese din faptul că nu se scrie numele sfântului, ci doar „ctitor”.

+ * + * +

3. Sf Ier Ignatie, mitropolit de Mithimna, Grecia 2.1(Sursă: http://www.saint.gr/)

Published in: on 14 octombrie, 2014 at 12:55  Comments (1)  
Tags: , , , , ,

Sfântul Sfințit Mucenic Silvan, episcop de Gaza, Palestina (14 octombrie)

2. Sf Sf Mc Silvan, episcop de Gaza, Palestina 1.1Frescă săvârșită în anul 1547 și aflată în Mănăstirea Dionisiu, Sfântul Munte Athos, Grecia

(Sursă: http://pravicon.com/)

Acesta a trăit în vreme împărăției lui Dioclețian (284-305) și era din Gaza.

Blând cu firea și întreg cu credința, sfântul Silvan se învrednici a sluji ca preot al bisericii din Gaza.

Ajuns la vârsta bătrâneții și stând înaintea poporului chesarenilor, fu bătut cu amar și i se strujiră coastele. Apoi fu osândit să muncească la băile de aramă din Zoora de unde, fiind scăpat de credincioși, se învrednici a fi făcut episcop.

Și ajungând mai apoi la adânci bătrâneți și în neputință, căci era slăbit de boală, i se tăie capul de către închinătorii la idoli.

Numele sfântului este deopotrivă Silvan sau Siluan.

Sfântul Mucenic Florentie din Tesalonic, Grecia (13 octombrie)

2. Sf Mc Florentie din Tesalonic, Grecia 1.1

Frescă săvârșită în anul 1547 și aflată în Mănăstirea Dionisiu, Sfântul Munte Athos, Grecia

(Sursă: http://pravicon.com/)

Acesta era din cetatea Tesalonicului. Fiind creștin și râvnitor binelui, ocăra și defăima pe înaintea tuturor pe zeii cei neînsuflețiți ai elinilor, îi întărea pe creștini în credința cea în Hristos și îi îndemna spre lucrarea dumnezeieștilor porunci.

Deci săvârșind el acestea în toată vremea și fiind prins de guvernatorul cetății și întrebat de credința sa, acesta mărturisi cu îndrăzneală înaintea tuturor pe Dumnezeul cel mai înainte de veci și Făcătorul tuturor, iar că zeii păgânilor sunt neînsuflețiți și fără simțire, făcuți din lemne, pietre, aur, argint și aramă.

Din porunca guvernlatorului, slujitorii îl bătură cumplit și îl strujiră. Apoi aprinzând foc mare, îl aruncară în mijlocul focului.

2. Sf Mc Florentie din Tesalonic, Grecia 2.1Miniatură din Menologion-ul (Mineiul) împăratului Vasile al II-lea Bulgaroctonul (976-1025), săvârșită în anul 985 la Constantinopol și păstrată în Biblioteca Vaticanului, Roma, Italia

(Sursă: http://days.pravoslavie.ru/)

Iară el bucurându-se și rugându-se în taină, îi mulțumi lui Dumnezeu și își dădu sufletul în mâinile Sale, în anul 310.

Mai apoi se arătă cald ajutător tuturor celor ce îi săvârșesc pomenirea cu credință.

Published in: on 13 octombrie, 2014 at 08:01  Lasă un comentariu  
Tags: , , , , ,

Icoana Maicii Domnului Odighitria din Smolensk aflată în Iaroslav (12 octombrie)

Icoana Maicii Domnului Odighitria din Smolensk aflata in Iaroslav 1.3(Sursă: http://www.pravmir.ru/)

La 12 octombrie 1642, arhimandritul Antonie din Mănăstirea Sfânta Treime, în vremea rugăciunii săvârșite dinaintea icoanei făcătoare de minuni a Maicii Domnului Odighitiria din Smolnesk (prăznuită la 28 iulie), auzi o voce venind dintr-însa și spunându-i:

– Merg la marginea orașului Iaroslav, în mănăstirea ridicată în numele meu.

Atunci pe dată acesta ceru monahului Gherman să zugrăvească o copie a acestei slăvite icoane pentru a o duce în mănăstirea nou ridicată în pădurea din apropierea Iaroslavului, cel mai vechi oraș de pe Volga, întemeiat în veacul al XI-lea de domnitorul Iaroslav cel Înțelept.

Icoana fu așezată cu evlavie în biserica mănăstirii în apropierea Sfântului Altar și pentru mulțimea minunilor săvârșite la aceasta, i se rândui de Biserica Ortodoxă Rusă zi de prăznuire la 12 octombrie.

+ * + * +

Icoana Maicii Domnului Odighitria din Smolensk aflata in Iaroslav 1.4

Cugetând, o, Fecioară, la puterea ta, cu frică strig ție celei uneia bune: Deși nu am pocăință fierbinte cu rugăciunile tale către Stăpânul, dă-mi mie desăvârșită îndreptare.

(Din Canonul aghiorit al Maicii Domnului ce se citește sămbătă seara, glasul 1, întocmit de Sfântul Cuvios Teodor Studitul, pomenit la 11 noiembrie)

+ * + * +

Icoana Maicii Domnului din Smolensk aflata in Iaroslav 2(Sursă: http://pravicon.com/)

Published in: on 13 octombrie, 2014 at 01:45  Comments (1)  
Tags: , , , , ,

Sfântul Cuvios Ioan pustnicul și cei 98 de pustnici împreună cu dânsul din Creta, Grecia (7 octombrie)

2. Sf Cuv Ioan pustnicul și cei 98 de pustnici împreună cu dânsul din Creta, Grecia 1.1(Sursă: http://www.saint.gr/)

Sfântul Ioan dimpreună cu cei 98 de cuvioși părinți care s-au nevoit împreună cu dânsul sunt precum 99 de candele luminătoare ale virtuților care au sfințit pământul Cretei cu ostenelile lor în veacul al XVI-lea.

Din păcate prea puține se păstrează despre dânșii. Se crede că mănăstirea în care acești viețuitori au bineplăcut Domnului este cea mai veche din Creta, însă acest lucru nu este confirmat de nicio sursă istorică, iar un document venețian de la 1637 nu află nicio mănăstire aici fără numai biserica sfântului Ioan pustnicul care a aparținut Mănăstirii Gouvernetou care a fost construită în anul 1537 și unde se aflau la data consemnării venețiene 60 de părinți ostenitori.

Peștera sfântului Ioan, aflată în albia unui râu subteran, are o lungime de 100 de metri și o întindere de 1500 mp. Aici cuviosul părinte se osteni în toată viața sa. Se spune că aproape de plecarea sa la Domnul, un vântător alerga după un animal slobozind asupra acestuia multe săgeți, însă una dintre ele nimeri pe sfântul Ioan care se ruga în locurile acelea pustii. Rănit, se întoarse în peștera sa și întinzându-se pe o piatră își dădu sufletul în mâinile Domnului. În locul unde se află piatra pe care a plecat la Domnul sfântul Ioan pustnicul pelerinii se închină cu credință rupând părticele din aceasta pentru le lua cu dânșii.

În vremea invaziei otomane, turcii distruseră cele sfinte, dar și arhivele mănăstirii, iar pe monahii aflați atunci pe acele locuri îi uciseră cu cruzime.

Începutul cinstirii sfinților se puse de către patriarhul cretan Kiril Loukaris dimpreună cu alți 21 de ierarhi ai Sinodului în anul 1632 când hotărâră:

„În insula cea bine-ocârmuită a Cretei, cuviosul Ioan Pustnicul a strălucit în nevoință; iar cei 98, asemenea, cu aceeași râvnă au viețuit împreună în nevoință. Astfel, Domnul le-a slăvit viețile cu minuni preaslăvite”.

+ * + * +

2. Sf Cuv Ioan pustnicul și cei 98 de pustnici împreună cu dânsul din Creta, Grecia 2.1(Sursă: http://www.saint.gr/)

Marea insulă a Cretei se bucură că în munții ei, preadumnezeieștii Părinți au zdrobit meșteșugirile vrăjmașilor cu lacrimi, post și rugăciuni. Pentru aceasta, duhurile voastre se desfătează cu îngerii și sfintele voastre moaște dăruiesc tămăduiri celor ce pătimesc.  (Troparul Sfinților, glas al 3-lea)

Astăzi Creta se bucură prăznuind pe luminații și de Dumnezeu purtătorii părinți și cheamă fiecare cetate și țară la prăznuirea aceasta. Căci se bucură Creta pentru comoara ei cea din sfințitele voastre racle, Părinților, mândria Cretei.  (Condac, glas al 3-lea)

Să lăudăm, credincioșii, pe sfinții părinți care frumos au strălucit, căci avem înaintea Ziditorului pe acești păzitori fierbinți, pe care cu credință îi cinstim. Păzitorii cei ce în toată vreme veghează asupra Cretei sunt sfinții ei. Au stat pe vârful munților ca niște turnuri neclintite, iar din niște înălțimea acestea au ocrotit poporul Cretei și cele o sută de așezări ale sale. Au păzit zi și noapte pe locuitorii Cretei. Peșterile le-au făcut lăcașurile puterii lor; din acestea, moaștele lor au putut ajuta toată țara. De atunci, Creta a fost rodnică cu trandafiri și crini ai pustiei, ai noștri sfinți părinți. (Megalinarie a Sfinților)

+ * + * +

Despre Sfântului Cuvios Ioan pustnicul și cei 98 împreună cu dânsul se poate afla în:

Sfinti cretani - carte

+ * + * +

Patul Sfântului Cuvios Ioan pustnicul din Creta

2. Sf Cuv Ioan pustnicul și cei 98 de pustnici împreună cu dânsul din Creta, Grecia 7 patul Sf Cuv Ioan(Sursă: http://greece.terrabook.com/)

Pe locul mănăstirii Sfântului Ioan pustnicul a fost într-o vreme o mănăstire catolică, după cum grăiesc și unele trăsături arhitectonice ale ruinelor

2. Sf Cuv Ioan pustnicul și cei 98 de pustnici împreună cu dânsul din Creta, Grecia 9

2. Sf Cuv Ioan pustnicul și cei 98 de pustnici împreună cu dânsul din Creta, Grecia 13

2. Sf Cuv Ioan pustnicul și cei 98 de pustnici împreună cu dânsul din Creta, Grecia 12

2. Sf Cuv Ioan pustnicul și cei 98 de pustnici împreună cu dânsul din Creta, Grecia 11

2. Sf Cuv Ioan pustnicul și cei 98 de pustnici împreună cu dânsul din Creta, Grecia 15

2. Sf Cuv Ioan pustnicul și cei 98 de pustnici împreună cu dânsul din Creta, Grecia 16

2. Sf Cuv Ioan pustnicul și cei 98 de pustnici împreună cu dânsul din Creta, Grecia 10

2. Sf Cuv Ioan pustnicul și cei 98 de pustnici împreună cu dânsul din Creta, Grecia 18(Sursă imagini: http://mires46.blogspot.ro/)

2. Sf Cuv Ioan pustnicul și cei 98 de pustnici împreună cu dânsul din Creta, Grecia 3(Sursă: http://www.explorecrete.com/)

2. Sf Cuv Ioan pustnicul și cei 98 de pustnici împreună cu dânsul din Creta, Grecia 8(Sursă: http://o-nekros.blogspot.ro/)

Published in: on 7 octombrie, 2014 at 11:29  Lasă un comentariu  
Tags: , , , , , , , , , ,

Sfântul Ștefan Stelianovici, ultimul despot al Serbiei, și Sfânta Cuvioasă Elisabeta, soția sa, Serbia (4 octombrie)

3. Sf Stefan Stelianovici, ultimul despot al Serbiei (1515), si Sf Cuv Elisabeta, sotia sa (1546), Serbia 1.1(Sursă: http://pravicon.com/)

Acesta se născu într-o familie evlavioasă din Muntenegru. La cererea rudeniilor sale, sfântul Ștefan părăsi ținutul natal al Muntenegrului și se mută în nordul ținutului Srem unde deveni mai apoi despot sârb.

Data și locul nașterii soției sale Elena (mai apoi prin îmbrăcarea hainei monahale, Elisabeta) sunt necunoscute. Cel mai important izvor despre viața ei și al soțului său este scurta biografie a despotului Ștefan scrisă în anul 1632 de Paisie Ianevatsem. Acolo este scris că părinții Elenei erau nobili și evlavioși, însă data căsătoriei celor doi sfinți a rămas necunoscută.

Se știe că cei doi soți au trăit în Morovic, iară sfânta Elena ajuta pe soțul ei în administrarea ținuturilor Srem și Slavonia pe care le moștenise în urma trecerii la cele veșnice a despotului Ioan Brancovici (1502). Tradiția spune că sfânta Elena a participat la ctitorirea mănăstirii Kuvezhdin, în preajma anului 1520.

Sfântul despot Ștefan luptă cu vitejie împotriva turcilor care căutau să-și mărească dominația de la nord și invadau și prădau de multe ori poporul creștin.

După cucerirea de către armata turcă a Slavoniei, despotul și soția sa fură siliți să fugă în Siklos. Acolo nu încetară  milostenia și rugăciunea, mulți săraci și suferinzi fiind mângâiați prin purtarea lor de grijă. Astfel, în vremea unei foamete, la cererea soției sale sfântul Ștefan dărui fără părere de rău grâul păstrat în cămara lor pentru a hrăni pe sârbii înfometați.

După o viață bineplăcută lui Dumnezeu, sfântul Ștefan se mută la Domnul în anul 1543, fiind îngropat cu cinste de sfânta Elena dimpreună cu mulțime de credincioși.

În preajma anului 1544, aceasta află trupul sfântului Ștefan necuprins de stricăciune și plin de bună mireasmă și intră în mănăstirea Șișatovac unde îmbrăcă haina monahală cu numele Elisabeta. Zilele și nopțile sale erau pline de osteneală, post și rugăciune, iar 3 ani mai târziu, în 1546, de mută la odihna cea de Sus, fiind îngropată alături de locul unde odihneau cinstitele moaște ale soțului ei.

La 26 mai 1780, episcopul Vincențiu al Vîrșețului așeză cu evlavie cinstiele moaște ale sfintei Elisabeta alături de cele ale soțului său, sfântul Ștefan.

Cinstirea sfințilot Ștefan și Elisabeta se săvârși mai întâi în Srem, Baraia și Slavonia. Slujba sfântului Ștefan fu scrisă în anul 1675.

+ * + * +

Cinstitele moaște ale Sfântului Ștefan Stelianovici, ultimul despot al Serbiei

3. Sf Stefan Stelianovici, ultimul despot al Serbiei 6.1 sfintele moaste(Sursă: https://kb.osu.edu/)

3. Sf Stefan Stelianovici, ultimul despot al Serbiei 4 sfintele moaste(Sursă: http://www.spc.rs/)

+ * + * +

3. Sf Stefan Stelianovici, ultimul despot al Serbiei 2.1(Sursă: http://iconsv.ru/)

3. Sf Stefan Stelianovici, ultimul despot al Serbiei 3(Sursă: http://images.oca.org/)

3. Sf Stefan Stelianovici, ultimul despot al Serbiei 5.1(Sursă: http://pravicon.com/)

+ * + * +

Mănăstirea Șișatovac, Serbia

3. Man Sisatovac, Serbia 2(Sursă: http://www.panoramio.com/)