Sfântul Mucenic Filumen din Licaonia, Turcia (29 noiembrie)

Sf Mc Filumen din Licaonia care a patimit in Ancira, Turcia (274) 1.1(Sursă: http://days.pravoslavie.ru/)

Acesta a trăit pe vremea împăratului Aurelian, trăgându-se din Licaonia (care este o parte a Capadociei).

Lucrul său era să aducă grâu de vândut la Galatia. Fiind pârât la mai-marele Ancirei, Felix, şi fiind adus înaintea lui, mărturisi că este creştin. De aceea fu supus la felurite şi nenumărate chinuri, după care îşi dădu duhul în mâinile lui Dumnezeu de la Care primi cununa cea cu bună mireasmă și neveştejită a muceniciei, în anul 274.

Sfântul mucenic Filumen din Licaonia mai apare în sinaxare și ca Filumen din Ancira, după locul pătimirii sale mucenicești.

Published in: on 28 noiembrie, 2014 at 20:01  Lasă un comentariu  
Tags: , , , , , ,

Sfântul Mucenic Irinarh din Sevastia, Armenia (28 noiembrie)

Sf Mc Irinarh din Sevastia, Armenia 1(Sursă: http://pravicon.com/)

Acesta se trăgea cu neamul din cetatea Sevastia. Tânăr fiind, era în slujba ucigaşilor şi când erau pedepsiţi sfinţii mucenici, slujea şi el la pedepsiri.

Întâmplându-se în zilele împăratului Diocleţian nişte femei creştine să fie cercetate de Maxim, domnul Sevastiei, se lumină sufletul lui Irinarh din dumnezeiescul har al lui Hristos şi, văzând pe femeile acelea îmbărbătându-se pentru Hristos şi ruşinând pe tiranul cu minunile ce le făceau, mărturisi şi el pe faţă cu îndrăzneală pe Hristos. Și vădindu-se astfel că este creştin, fu chinuit în multe feluri din porunca tiranului şi la urmă i se tăie capul, dimpreună și preotului Acachie care-l botezase.

Miniatură din Menologion-ul (Mineiul) împăratului Vasile al II-lea Bulgaroctonul (976-1025), săvârșită în anul 985 la Constantinopol și păstrată în Biblioteca Vaticanului, Roma, Italia

Sf Mc Irinarh din Sevastia, Armenia 2.1(Sursă: http://www.pravenc.ru/)

Published in: on 28 noiembrie, 2014 at 19:30  Lasă un comentariu  
Tags: , , , , ,

Sfântul Apostol Lin, episcopul Romei, Italia (5 noiembrie)

3. Sf Ap Lin, episcopul Romei, Italia 1.1(Sursă: http://www.saint.gr/)

Acesta fu unul dintre cei 70 de apostoli, iară numele său este amintit în epistola a doua către Timotei, în care sfântul apostol Pavel îi scrie acestuia din urmă:

„Te îmbrăţişează Eubul şi Pudenţiu şi Linos şi Claudia şi fraţii toţi.” (2 Timotei 4, 21)

Pentru vrednicia vieții sale, sfântul apostol Lin fu urmașul sfântului apostol Petru la Roma. Sfântul Lin păstori turma sa vreme de 11 ani și tâindu-i-se capul, se mută la odihna cea de Sus de unde mijlocește cu căldură pentru toți cei ce îi săvârșesc pomenirea cu credință.

Published in: on 5 noiembrie, 2014 at 01:02  Comments (1)  
Tags: , , , , , , , ,