Sfântul Nou Mucenic Antonie din Atena, Grecia (5 februarie)

Sf Nou Mc Anntonie din Atena, Grecia (1774) 1.1(Sursă: https://vatopaidi.files.wordpress.com/)

Acesta s-a născut în Atena din părinți foarte săraci, Mitros și Kalomira. În ciuda sărăciei, aceștia izbutiră să-i dea o oarecare învățătură, însă nu îl deprinseră cu nicio meserie. Văzând lipsurile numeroase în care trăiau părinții săi, sfântul Antonie hotărî să îi ajute angajându-se la niște albanezi musulmani.

Pe când avea 16 ani, rușii năvăliră în Peloponez pentru a se lupta cu turcii, în anul 1773. Stăpânii lui se alăturară oștilor turcești ce mergeau spre Moreea pentru a înfrunta pe rușii ortodocși, luându-l cu ei. Acolo sfântul Antonie fu vândut ca rob. Noii săi stăpâni încercară să-l facă a se lepăda de credința cea dreaptă, însă în ciuda făgăduielilor de răsplătire, acesta rămase neclintit.

Pornind către ținuturile dunărene dimpreună cu oastea turcească, stăpânii săi îl vândură unui creștin, negustor de mătase, pentru 400 de groși. Iar neguțătorul îl luă cu dânsul la Constantinopol unde își avea familia și prăvălia.

La Constantinopol, sfântul Antonie își află un duhovnic la care își mărturisea păcatele și, cu inimă zdrobită, primea Sfânta Împărtășanie, în biserica Sfântul Nicolae din Tzubiali. Apoi mergea cu bucurie să slujească stăpânului său creștin.

Într-o noapte, sfântul Antonie avu un vis care îl îmbărbăta să se facă mucenic și în care văzu o frumoasă doamnă care îi făgădui să-l scape din orice primejdie și îl încurajă să se țină tare și cu vitejie, apoi îl acoperi cu mantia ei. Când sfântul Antonie se trezi, îi povesti visul soției stăpânului său care îl tâlcui zicând că avea să-și dea viața pentru Hristos.

În zori, se duse ca de obicei la prăvălia stăpânului, unde fu recunoscut de fostul său stăpân. Acesta începu să strige că sfântul Antonie îl părăsise fără a avea dreptul și că se făcuse musulman, iară acum se întorsese la ortodoxie. Deci îl duse dinaintea cadiului Murad Mulla și o mulțime de martori mincinoși jurară la proces că se făcuse musulman.

Când cadiul îl cercetă pe sfântul Antonie și-l întrebă dacă cele spuse erau adevărate, sfântul Antonie răspunse că se născuse din părinți creștini ortodocși și că era și el creștin ortodox. Cu toate acestea, era gata să își dea viața pentru Iisus Hristos.

Auzind cadiul aceasta, începu a-l inguși și a-i face făgăduieli, numai să primească islamismul. Îi făgădui că odată cu convertirea va ajunge bogat și va primi multe cinstiri. Iar când se dumiri că sfântul Antonie nu-l lua în seamă, începu să-l amenințe cu cazne de neîndurat și cu cea mai cumplită moarte. La aceasta sfântul Antonie răspunse:

– Să nu crezi, cadiule, că mă vei converti cu asemenea amenințări. Deci pune-mă la cazne, bate-mă și taie-mi trupul și caută o moarte nouă și mult mai dureroasă pentru mine, căci mai ușor te vei face tu creștin decât să mă lepăd eu de Hristos și să nu-L mărturisesc ca Fiu al lui Dumnezeu și Dumnezeu adevărat.

Văzându-i neclintirea, cadiul își dădu seama de nevinovăția lui și își întoarse mânia către martorii mincinoși învinuindu-i de a fi încercat să-i convertească pe creștini cu sila. Însă musulmanii care erau de față continuau a cere moartea lui Antonie.

Cadiul îl luă atunci pe sfântul Antonie deoparte și-l sfătui să aibă milă de sine și să se convertească o vreme la islam, apoi va fi slobod să se ducă unde îi place și să se întoarcă la credința sa în Hristos. Însă aducându-și aminte de cuvintele Mântuitorului Hristos că „Oricine se leapădă de Mine înaintea oamenilor și Eu mă voi lepăda de el înaintea Tatălui Meu care este în ceruri” (Matei 10, 33), strigă că este creștin ortodox și voia mai bine să moară pentru Iisus Hristos.

Văzând că nici Antonie și nici pârâșii săi nu dădeau înapoi, cadiul amână sentința și o trimise în taină la marele vizir Mehmed Melik Kadi, spunându-i că sfântul Antonie e nevinovat.

Marele vizir, ascultând dovezile împotriva sfântului Antonie, îl socoti nevinovat. Totuși, îl sfătui să se convertească la islam. Când acesta nu primi, fu întemnițat. Acolo sfântul Antonie dădu ajutor celorlalți prizonieri creștini. El scrise și o scrisoare fostului său stăpân creștin, cerându-i iertare pentru orice greșeală ar fi săvârșit și mulțumindu-i pentru multa sa bunătate.

Între timp, pârâșii îl îndemnară pe marele vizir să-l osândească pe sfântul Antonie. Ei merseră și la sultanul Abdulhamid I (1774-1789) și-l învinuiră pe marele vizir că luase mită.

Sultanul nu luă în seamă învinuirile aduse vizirului, însă înrâurit de învazia rusească și temându-se de răscoala șupușilor săi, porunci ca sfântul Antonie să se convertească sau să moară.

Deci fiind iară dus mai apoi dinaintea marelui vizir și aflându-se neclintit, fu osândit la moarte. Când auzi hotărârea acestuia, inima sfântului Antonie se umplu de bucurie și plecându-și capul spuse:

– Doamne, în mâinile Tale îmi încredințez duhul meu.

Creștinii ortodocși din mahalaua Vlanga cumpărară cinstit trupul său cu 70 de groși, ducându-l cu mare alai în curtea bisericii Izvorul Tămăduirii unde îl îngropară.

Astfel sfântul Antonie salahorul din Atena și dădu viața pentru Mântuitorul Hristos la Ak Serai, în Constantinopol, la 5 februarie 1774.

+ * + * +

Viața Sfântului Nou Mucenic Antonie din Atena poate fi aflată în:

Marturisitori ai lui Hristos

Published in: on 5 februarie, 2015 at 05:55  Lasă un comentariu  
Tags: , , , , , , ,

The URI to TrackBack this entry is: https://sfintisiicoane.wordpress.com/2015/02/05/sfantul-nou-mucenic-antonie-din-atena-grecia-5-februarie/trackback/

RSS feed for comments on this post.

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

%d blogeri au apreciat: