Sfântul Mucenic Veniamin diaconul din Persia, Iran (31 martie)

Sf Mc Veniamin diaconul din Persia 1.1(Sursă: http://pravicon.com/)

Acest sfânt mucenic al Domnului este pomenit alături sfântul sfințit mucenic Avdas episcopul socotindu-se a fi pătimit dimpreună cu dânsul, însă Mineiul împăratului Vasile al II-lea Bulgaroctonul, săvârșit în preajma anului 985 la Constantinopol, consemnează faptul că a acesta a primit cununa cea nestricăcioasă a muceniciei la 3 ani după sfântul Avdas, deci în anul 421 sau 424, în orașul persan Susa.

+ * + * +

Sf Mc Veniamin diaconul din Persia 2(Sursă: http://pravicon.com/)

+ * + * +

Orașul Susa de odinioară, vestul Iranului de astăzi

Susa, Iran 2(Sursă: http://iranarchaeology.blogspot.ro/)

Published in: on 31 martie, 2015 at 11:46  Lasă un comentariu  
Tags: , , , , , , , ,

Sfântul Sfințit Mucenic Zaharia cel Nou, mitropolitul Corintului, Grecia (30 martie)

Sf Sf Mc Zaharia cel Nou, mitropolitul Corintului, Grecia (1684) 1(Sursă: http://paraklisi.blogspot.ro/)

Din 1545 până în 1670 Veneția s-a aflat în război cu turcii otomani și, când se făcu pace, în 1670 ea trebui să dea înapoi multe din pământurile grecești pe care le cucerise. Însă în 1684 Veneția se alătură celei de-a 3-a Sfinte Alianțe, împreună cu Polonia și Austria, spre a lupta din nou împotriva turcilor, în încercarea de a redobândi pământurile pierdute. Din această pricină turcii erau foarte neîncrezători și bănuitori față de oricine avea de-a face cu venețienii, mai ales față de locuitorii Peloponezului, ale cărui orașe de pe coastă fuseseră în stăpânirea Veneției.

În 1684 mitropolitul Zaharia din Corint, care se născuse în eparhia Arta, fu învinuit în chip mincinos de către niște turci că trimite pe ascuns mesaje venețienilor. Sfântul mitropolit fu îndată luat sub pază, bătut și pus în lanțuri.

Adus dinaintea cadiului, i se ceru să-și lepede credința și să se facă musulman, altfel va fi osândit la moarte. Însă sfântul Zaharia refuză a lua seama la vorbele cadiului și îi spuse acestuia:

– Dumnezeul cel Sfânt să nu mă lase să mă lepăd vreodată de Domnul meu Iisus Hristos, adevăratul Dumnezeu, căci eu cred că El este Cel Atotputernic și Ziditorul lumii. Sunt gata să-mi vărs sângele pentru sfântul Lui Nume.

Răspunsul îi aduse o altă bătaie după care fu iară dus în temniță. Însă oricât l-ar fi bătut, acesta nu-l putea face să se lepede de Iisus Hristos. Deci musulmanii turci hotărâră că trebuie să moară cu o moarte neobișnuit de crudă: avea să fie tras în țeapă și apoi prăjit de viu.

Vestea aceasta îngrozi mulțimea creștinilor ortodocși care strânseră grabnic o sumă de bani pe care o dădu valiului cetății, cerându-i să aibă milă de mitropolit. Astfel, ca un act de milă, i se tăie capul.

Astfel sfântul mitropolit Zaharia al Corintului își dădu viața din dragoste pentru Iisus Hristos în cetatea Corint, în a 3-a duminică a Postului Marem a Închinării Sfintei Cruci, la 30 martie 1684.

+ * + * +

Viața Sfântului Sfințitului Mucenic Zaharia cel Nou poate fi aflată în:

Marturisitori ai lui Hristos

+ * + * +

Hartă a Corintului din anul 1685

Corint 2.1 Coronelli, 1685(Sursă: http://corinth.sas.upenn.edu/)

Altă hartă a Corintului a cărei vechime ne este necunoscută

Corint 1(Sursă: http://www.diakonima.gr/)

+ * + * +

Corintul Antic astăzi, Grecia

Corintul Antic, Grecia 3(Sursă: http://upload.wikimedia.org/)

Corintul Antic, Grecia 1(Sursă: http://www.ancient.eu/)

Corintul Antic, Grecia 6(Sursă: http://www.suitcasesandsippycups.com/)

Sfântul Ierarh Diadoh, episcop al Foticeei, Epir, Grecia (29 martie)

Sf Ier Diadoh, episcop al Foticeii, Epir, Grecia (sec V) 1.1Frescă săvârșită în anul 1318 și aflată în Mănăstirea Gracanica, Kosovo, Serbia

(Sursă: http://pravicon.com/)

Acest sfânt ierarh și-a petrecut viața sa pământească înveșmântat în haina smereniei, căci cele despre dânsul au fost acoperite de vreme. S-a mai păstrat despre dânsul până la noi doar faptul că la anul 458 semnă dimpreună cu alți ierarhi o scrisoare către împăratul Leo I vestind trecerea la Domnul a patriarhului Proterie al Alexandriei, omorât de monofiziți.

Însă din rânduiala lui Dumnezeu s-a păstrat scrierea sa ce ni-l arată a fi un mare nevoitor și un adânc cunoscător al vieții duhovnicești. Astfel că scrierea sfântului păstor s-a bucurat de o deosebită prețuire după fericita sa adormire, după cum arată mulțimea manuscriselor ce s-au păstrat.

+ * + * +

Sf Ier Diadoh, episcop al Foticeii, Epir, Grecia (sec V) 5.1(Sursă: http://iconsv.ru/)

Viata ta, Sfinte Diadoh, a rămas înveșmântată în taină, însă din cuvântul tău ca un mare ascet și cunoscător al dumnezeieștii viețuiri ai strălucit, pom înmiresmat al Raiului din roade vădindu-te.

Doctor și călăuză iscusită ești celor încercați de patimi, pătrunzând prin harul lui Dumnezeu în tainițele inimii și vindecând cu puterea Lui sufletele celor ce voiesc tămăduirea. Iar prin tine lucrând Hristos, toată Biserica se întărește și într-un glas cântă: Aliluia. (Din Acatistul Sfântului)

+ * + * +

Acatistul Sfântului Ierarh Diadoh, episcop al Foticeei, poate fi aflat aici:

http://www.crestinortodox.ro/acatiste/acatistul-sfantului-diadoh-episcopul-foticeii-123548.html (clic aici)

+ * + * +

Scrierea Sfântului Ierarh Didadoh, episcop al Foticeei poate fi aflată în:

Filocalia vol I+ * + * +

Sf Ier Diadoh, episcop al Foticeii, Epir, Grecia (sec V) 5(Sursă: https://calindragan.files.wordpress.com/)

Frescă săvârșită în anul 1318 și aflată în Mănăstirea Gracanica, Kosovo, Serbia

Sf Ier Diadoh, episcop al Foticeii, Epir, Grecia (sec V) 2.1(Sursă: http://pravicon.com/)

Sf Ier Diadoh, episcop al Foticeii, Epir, Grecia (sec V) 3.1(Sursă: http://pravicon.com/)

Sf Ier Diadoh, episcop al Foticeii, Epir, Grecia (sec V) 4(Sursă: http://paramythia-online.gr/)

Published in: on 28 martie, 2015 at 22:18  Lasă un comentariu  
Tags: , , , , , , , ,

Sfântul Mucenic Evstatie Postitorul de la Lavra Peșterilor din Kiev, Ucraina (28 martie)

Sf Mc Evstatie de la Lavra Pesterilor din Kiev, Ucraina 8.1Miniatură săvârșită în anul 1661

(Sursă: http://pravicon.com/)

Sfântul Evstatie fusese un om foarte bogat, însă, aprinzându-se de dragostea lui Hristos, își împărți avuția și intră în Mănăstirea Peșterilor unde îmbrăcă haina monahală.

În anul 1097, când poloviții porniră război asupra Kievului, jefuiră mănăstirea și uciseră mulți creștini printre care și monahi. Însă sfântul Evstatie împreună cu mai mulți credincioși fură vânduți ca robi unui evreu din cetatea Cherson, aflată în sudul Crimeei.

Evreul acesta batjocorea credința creștină și se silea să-i facă pe creștini să treacă la iudaism. Văzând că nu au de ales, ei primiră lesne să moară de foame decât să se lepede de adevărata credință.

Sfântul Evstatie îi întări în credință spre a-și împlini gândul lor. Astfel muriră cu toții de foame, unii după 3 zile, alții după 4, iar alții după 7.

Fiind deprins cu postirile și strâmtorarea trupului, Evstatie fu singurul care rămase în viață, răbdând 14 zile fără hrană.

Evreul, mâniindu-se că pierduse banii cheltuiți pe robi, se răzbună pe sfântul Evstatie, spânzurându-l pe cruce.

Sf Mc Evstatie de la Lavra Pesterilor din Kiev, Ucraina 3.1(Sursă: http://pravicon.com/)

De pe cruce, sfântul Evstatie mulțumi lui Dumnezeu, iar evreului îi prooroci o moarte năpraznică și apropiată. Săbăticit de mânie, acesta îl străpunse cu o suliță. Și astfel bineplăcutul lui Dumnezeu își dădu sufletul.

Mai apoi, fiindu-i aruncat trupul în mare, acesta pluti pe deasupra apei.

Sf Mc Evstatie de la Lavra Pesterilor din Kiev, Ucraina 8.2

Mari minuni săvârșiră cinstitele moaște ale acestui sfânt mucenic.

La scurtă vreme după moartea lui Evstatie, împăratul bizantin poruncii ca evreii din cetatea Cherson să fie pedepsiți pentru purtarea lor cea ticăloasă față de creștini. Și astfel, acel chinuitor al creștinilor fu spânzurat de un copac, primind răsplata lui Iuda.

+ * + * +

Viața Sfântului Mucenic Evstatie de la Lavra Peșterilor din Kiev poate fi aflată în:

Patericul Lavrei Pesterilor din Kiev

+ * + * +

Sf Mc Evstatie de la Lavra Pesterilor din Kiev, Ucraina 1.1(Sursă: http://pravicon.com/)

????????????????????????????(Sursă: http://pravicon.com/)

Sf Mc Evstatie de la Lavra Pesterilor din Kiev, Ucraina 5(Sursă: http://pravicon.com/)

Sf Mc Evstatie de la Lavra Pesterilor din Kiev, Ucraina 6(Sursă: http://pravicon.com/)

Sf Mc Evstatie de la Lavra Pesterilor din Kiev, Ucraina 7.1(Sursă: http://pravicon.com/)

Published in: on 28 martie, 2015 at 09:37  Comments (1)  
Tags: , , , , , , ,

Icoană a Maicii Domnului cu Pruncul pe tron, Sfântul Munte Athos, Grecia

Icoana Maicii Domnului cu Pruncul pe tron, Athos, sec XVI 1.1(Sursă: http://www.ruicon.ru/)

Această icoană a Preacuratei Maici a fost zugrăvită în veacul al XVI-lea și se află în Sfântul Munte Athos, Grecia.

+ * + * +

Icoana Maicii Domnului cu Pruncul pe tron, Athos, sec XVI 2.1

Noian de vindecări având, Fecioară, ca ceea ce ai născut pe Hristos, varsă din belșug picăturile tale și mie, rugătorului tău celui neputincios și rănit cumplit din toate părțile.

Preasfântă Fecioară, umple de pocăință smeritul meu suflet, ca să ud cu curgerile lacrimilor mele dumnezeiască biserica ta, Născătoare de Dumnezeu, și să spăl, Curată, întinăciunea patimilor mele. (Din Noul Theotokarion, Canonul Maicii Domnului de Miercuri seara, glasul al 8-lea)

Published in: on 26 martie, 2015 at 22:54  Comments (1)  
Tags: , , , , ,

Sfântul Cuvios Zaharia, Egipt (24 martie)

Sf Cuv Zaharia, Egipt (405) 1.1(Sursă: http://days.pravoslavie.ru/)

Acesta se născu în preajma anului 372, fiind fiul sfântului Carion Egipteanul (pomenit la 5 decembrie) care își lăsă femeia și copiii, făcându-se monah. Însă acesta luă cu sine și pe Zaharia, care avea pe atunci 7 ani, căci maica sa nu putea avea grijă și de dânsul.

Acesta lucrând dragostea lui Dumnezeu din copilărie, se învrednici  de mari daruri duhovnicești mai mult decât alții. El se simțea cuprins cu toată ființa sa de văpaia darului lui Dumnezeu.

***

Odată sfântul Macarie îi spuse sfântului Zaharia:

– Spune-mi care este lucrul monahului?

Iar acesta îi răspunse:

– Pe mine mă întrebi, părinte?

Iar sfântul Macarie îi grăi:

– Am vestire către tine, fiule Zaharie, căci este cel ce mă îndeamnă să te întreb.

Iar Zaharia îi spuse lui:

– Precum socotesc, părinte, cel ce își face silă întru toate, acesta este monah.

***

Altădată mergând sfântul Moise să scoată apă, află pe Zaharia rugându-se lângă fântână și Duhul lui Dumnezeu șezând desupra lui.

***

Altădată sfântul Moise îi grăi sfântului Zaharia:

– Spune-mi, ce voi face?

Auzind aceasta, sfântul Zaharia se aruncă pe sine la picioarele lui, zicând:

– Tu mă întrebi, părinte?

Zis-a lui bătrânul:

– Cred mie, fiule Zaharie, că am văzut pe Duhul Sfânt pogorându-se peste tine și dintru aceasta sunt silit să întreb.

Atunci Zaharia luând culionul din cap și aruncându-l la pământ și călcându-l, zise:

– De nu se va zdrobi omul așa, nu poate să fie monah.

***

Șezând odată sfântul Zaharia la Schit îi veni lui vedenie și sculându-se îi vesti părintelui său Carion, iar bătrânul, fiindcă era lucrător, nu era iscusit la acestea și sculându-se îl bătu zicând că de la draci este.

Însă sfântul Zaharia rămase cu gândul acesta. Și sculându-se, se duse la sfântul Pimen noaptea și îi vesti lucrul acesta și cum se ard cele dinlăuntru ale lui și văzând bătrânul că de la Dumnezeu este, îi zise lui:

– Mergi la cutare bătrân și orice îți va zice ție, fă!

Și ducându-se către bătrânul, mai înainte de a întreba el ceva, apucând bătrânul îi spuse lui toate și că vedenia este de la Dumnezeu.

– Deci mergi și supune-te părintelui tău!

***

Zis-a sfântul Pimen că întrebă sfântul Moise pe sfântul Zaharia când era aproape să moară:

– Ce vezi?

Și îi zise lui:

– Nu este mai bine a tăcea, părinte?

Iar sfântul Moise îi răspunse:

– Așa, fiule, taci!

Și în ceasul morții sale, șezând sfântul Isidor și căutând la cer, zise:

– Veselește-te, fiul meu Zaharia, că ți s-au deschis ție porțile Împărăției cerurilor.

***

Fiind o mare făclie printe monahii pustiei, sfântul cuvios Zaharia se mută la Domnul în anul 405, la vârsta de 32 de ani, mijlocind cu căldură pentru toți cei ce îi săvârșesc pomenirea cu credință.

Pomenirea sfântului Zaharia se mai săvârșește și dimpreună cu părintele său, sfântul cuvios Carion, în ziua de 5 decembrie.

+ * + * +

Viața Sfântului Cuvios Zaharia poate fi aflată în

Patericul egipteanși

Patericul egiptean

Published in: on 24 martie, 2015 at 11:30  Lasă un comentariu  
Tags: , , , , , ,

Sfântul Cuvios Gheorghe cel Nou, făcătorul de minuni din Dipiu, Constantinopol, Turcia (23 martie)

Chip al scriitorului de odinioara Sf Nicodim Aghioritul3

Acesta, lăsându-şi femeia, copiii şi rudele, alese calea cea strâmtă şi cu nevoinţe, căci luând asupra-şi jugul cel uşor al Domnului, înconjura cetăţi şi sate şi mergea până departe în pustiu, fiind lipsit, necăjit şi cu totul amărât.

Descoperindu-i-se lui de la Domnul sfârşitul, se duse la Constantinopol şi ajungând la sfânta biserică a sfântului Ioan cuvântătorul de Dumnezeu şi anume la locul numit Dipiu, după ce rămase acolo vreme de 6 zile, se odihni întru Domnul.

Când veniră de faţă cei ce urmau să-l îngroape şi văzură lanţul cel greu cu care îi era înfăşurat tot trupul şi mulţimea de urme de lanţ ce se găseau în carnea lui, strigară:

– Doamne miluieşte!

Deci cunoscând cu toţii că a fost un om al lui Dumnezeu, îl îngropară în tinda amintitei biserici, într-un mormânt de marmură ce i se făcu, de unde nu încetează a revărsa tot felul de minuni, celor ce se apropie de el cu credinţă. Iar unii dintre aceia care se bucurară de ajutorul primit din partea lui mai trăiesc încă şi acum, mărturisind tuturor facerile de bine pe care le dobândiră de la el.

Fericita adormire a sfântului Gheorghe cel Nou se petrecu în anul 910.

+ * + * +

Cea mai veche hartă ce s-a păstrat a cetății Constantinopol, săvârșită în anul 1422 de cartograful florentin Cristoforo Buondelmonte

Constaninopol - cea mai veche harta, 1422, catograful florentin Cristoforo Buondelmonte(Sursă: http://en.wikipedia.org)

Published in: on 23 martie, 2015 at 07:54  Lasă un comentariu  
Tags: , , , , , , , ,

Sfântul Cuvios Serapion Sidonitul sau Pânzarul, Egipt (21 martie)

Sf Cuv Serapion Sidonitul sau Panzarul (sec IV) 1.1(Sursă: http://1.bp.blogspot.com/)

Acesta a trăit în veacul al IV-lea în Egipt și se numea Sidonitul, ce se tâlcuișete Pânzarul, pentru că pururea purta numai o haină de pânză, nevoindu-se în multă sărăcie. Însă fiind foarte învățat, ajusese să știe pe de rost toate Scripturile. Și după o vreme, își luă nevoința de a străbate lumea.

Astfel, mergând într-un oarecare oraș se vându pe sine unor actori slujindu-le până îi făcu creștini. Afară de pâine și apă nu lua nimic, nici nu-și odihnea gura din învățarea Scripturilor. După multă vreme, primul se pocăi actorul, apoi actrița, apoi toată trupa lor. Se spune că până nu îl cunoscură, le spăla picioarele amândorura. Deci amândoi botezându-se, părăsiră teatrul ducând o viață cuviincioasă și evlavioasă. Stăruind să rămână cu dânșii, sfântul le spuse:

– Deoarece Dumnezeu a lucrat și s-a mântuit sufletul vostru, vă voi spune taina gândului meu. Îndurându-mă eu de sufletul vostru, m-am vândut pe mine vouă pentru ca să vă mântuiesc. Iar fiindcă aceasta a făcut-o Dumnezeu și v-a mântuit sufletul vostru prin smerenia mea, luați-vă aurul vostru, ca să plec și să ajut și pe alții.

Aceștia îi răspunseră:

– Dă aurul săracilor, căci s-a făcut arvună mântuirii noastre. Dar vino să ne vezi măcar o dată pe an.

Ajungând în Grecia, petrecu 3 zile în Atena și neprimind nicio pâine flămânzi tare. Căci foamea fără voie e cumplită, fiind însoțită de neîncredere. Și ducându-se în agora orașului unde erau adunați fruntașii locului, începu să plângă:

– Bărbați atenieni, ajutați-mă!

– Ce ai? îl întrebară aceștia.

– Sunt de neam egiptean. Și când am plecat din patria mea, am căzut în mâinile a trei cămătari. De doi am scăpat, nemaiputând cere ceva de la mine. Dar de unul nu am scăpat.

Întrebându-l cine erau acei cămătari, sfântul părinte le răspunse:

– M-au tulburat din tinerețe iubirea de arginți, lăcomia pântecelui și curvia. De două, anume de iubirea de arginți și de curvie am scăpat. Nu mă mai tulbură. Dar de lăcomia pântecelui nu pot scăpa. Căci e a patra zi de când nu mănânc și stomacul stăruie a mă tulbura și îmi cere datoria obișnuită, fără de care nu pot trăi.

Atunci unii dintre filosofi, socotind că joacă teatru, îi dădură o monedă. Deci primind-o el o dădu unei brutării și primi o pâine, ieșind apoi îndată din cetate. Și nu se mai întoarse acolo. Atunci cunoscură filosofii că era un om cu adevărat virtuos și dând brutarului prețul pâinii, luară înapoi moneda.

Ajungând sfântul Serapion prin părțile Spartei, auzi că una din căpeteniile cetății e maniheu, cu toți ai casei sale, însă în rest este un om virtuos. Se vându iarăși aceluia și în 2 ani îl despărți de erezie, aducându-l la Biserică. Iar aceștia nu-l mai socotiră slugă, ci frate adevărat și părinte.

Iară el se îmbarcă pe o corabie ce călătorea spre Roma. Petrecând în această cetate și săvârșind și alte lucruri minunate, se mută odihna cea de Sus gătită de Dumnezeu bineplăcuților săi, la vârsta de 60 de ani, fiind înmormântat la Roma. Până astăzi pururea veghează la izbăvirea și mântuirea tuturor celor ce îi săvârșesc pomenirea cu credință.

+ * + * +

Viața Sfântului Cuvios Serapion, scrisă de Sfântul Ierarh Paladie, episcop de Helenopolis (pomenit la 28 ianuarie), poate fi aflată în:

Istoria lausiaca (Lavsaiconul) - Paladie

Published in: on 21 martie, 2015 at 12:14  Lasă un comentariu  
Tags: , , , , , , ,

Sfânta Muceniță Ilaria, dimpreună cu Claudiu Tribunul, soțul său, și cei doi fii, Iason și Mavru (19 martie)

Sf Mc Ilaria 4.1(Sursă: http://www.doxologia.ro/)

Aceștia împreună cu preotul Diodor şi diaconul Marian pătimiră cu sfinţii mucenici Hrisant şi Daria (pomeniți deopotrivă în ziua de 19 martie).

Tribunul Claudiu îmbrăţişă credința în Iisus Hristos și primi botezul împreună cu soţia sa Ilaria și fiii lor, Iason şi Mavru, cu toţi ai casei, chiar şi soldaţii.

Sf Mc Claudiu Tribunul, sotia sa Ilaria si fiii lor Iason si Mavru 1.1(Sursă: http://images.oca.org/)

Când împăratul Numerian (283-284) află acest lucru, porunci să fie osândiți la moarte. Astfel sfântul Claudiu fu înecat în mare, iar copiilor şi soldaţilor săi  li se tăiară capetele.

Creştinii înmormântară sfintele moaşte ale mucenicilor într-o peşteră, unde sfânta Ilaria mergea adesea la rugăciune.

Într-o zi, fiind urmărită, sfânta Ilaria fu prinsă şi dusă spre chinuire. Sfânta îi rugă să o lase puţin să se roage şi făcând aceasta își dădu sufletul în mâinile Domnului.

Un slujitor o îngropă în aceeaşi peşteră unde odihnea familia sa.

+ * + * +

Sf Mc Claudiu Tribunul 1.1(Sursă: http://www.doxologia.ro/)

+ * + * +

Sf Mc Ilaria 3.1(Sursă: http://4spisok.ru/)

Sf Mc Ilaria 1.1(Sursă: http://pk-semya.ru/)

Sfântul Mucenic Papa din Licaonia, Turcia (16 martie)

Sf Mc Papa din Licaonia (310) 1.2Frescă săvârșită în veacul al XIV-lea și aflată în Mănăstirea Gracanica, Kosovo, Serbia

(Sursă: http://www.ruicon.ru/)

Acest sfânt, văzând că lumea se găseşte în primejdia de a se cufunda în idolatrie, înfăţişându-se înaintea stăpânitorului locului unde trăia, îl ruşină pe acesta, cu îndrăzneala lui cea multă în Hristos.

Fiind aruncat la pământ i se bătu mai întâi trupul şi apoi şi faţa cu toiege.

Sf Mc Papa din Licaonia (310) 2.1Miniatură din Menologion-ul (Mineiul) împăratului Vasile al II-lea Bulgaroctonul (976-1025), săvârșită în anul 985 la Constantinopol

(Sursă: http://pravicon.com/)

Mai apoi fiind chinuit în multe chipuri, îşi dădu duhul.

Moaştele sale fură ridicate de cei din Licaonia, care avându-le la ei se bucură şi se veselesc.

+ * + * +

Sf Mc Papa din Licaonia (310) 3(Sursă: http://www.ruicon.ru/)

Published in: on 16 martie, 2015 at 12:08  Comments (1)  
Tags: , , , , , ,