Icoană a Maicii Domnului cu Pruncul pe tron, Sfântul Munte Athos, Grecia

Icoana Maicii Domnului cu Pruncul pe tron, Athos, sec XVI 1.1(Sursă: http://www.ruicon.ru/)

Această icoană a Preacuratei Maici a fost zugrăvită în veacul al XVI-lea și se află în Sfântul Munte Athos, Grecia.

+ * + * +

Icoana Maicii Domnului cu Pruncul pe tron, Athos, sec XVI 2.1

Noian de vindecări având, Fecioară, ca ceea ce ai născut pe Hristos, varsă din belșug picăturile tale și mie, rugătorului tău celui neputincios și rănit cumplit din toate părțile.

Preasfântă Fecioară, umple de pocăință smeritul meu suflet, ca să ud cu curgerile lacrimilor mele dumnezeiască biserica ta, Născătoare de Dumnezeu, și să spăl, Curată, întinăciunea patimilor mele. (Din Noul Theotokarion, Canonul Maicii Domnului de Miercuri seara, glasul al 8-lea)

Published in: on 26 martie, 2015 at 22:54  Comments (1)  
Tags: , , , , ,

Icoana Maicii Domnului Odighitria din Smolensk aflată în Iaroslav (12 octombrie)

Icoana Maicii Domnului Odighitria din Smolensk aflata in Iaroslav 1.3(Sursă: http://www.pravmir.ru/)

La 12 octombrie 1642, arhimandritul Antonie din Mănăstirea Sfânta Treime, în vremea rugăciunii săvârșite dinaintea icoanei făcătoare de minuni a Maicii Domnului Odighitiria din Smolnesk (prăznuită la 28 iulie), auzi o voce venind dintr-însa și spunându-i:

– Merg la marginea orașului Iaroslav, în mănăstirea ridicată în numele meu.

Atunci pe dată acesta ceru monahului Gherman să zugrăvească o copie a acestei slăvite icoane pentru a o duce în mănăstirea nou ridicată în pădurea din apropierea Iaroslavului, cel mai vechi oraș de pe Volga, întemeiat în veacul al XI-lea de domnitorul Iaroslav cel Înțelept.

Icoana fu așezată cu evlavie în biserica mănăstirii în apropierea Sfântului Altar și pentru mulțimea minunilor săvârșite la aceasta, i se rândui de Biserica Ortodoxă Rusă zi de prăznuire la 12 octombrie.

+ * + * +

Icoana Maicii Domnului Odighitria din Smolensk aflata in Iaroslav 1.4

Cugetând, o, Fecioară, la puterea ta, cu frică strig ție celei uneia bune: Deși nu am pocăință fierbinte cu rugăciunile tale către Stăpânul, dă-mi mie desăvârșită îndreptare.

(Din Canonul aghiorit al Maicii Domnului ce se citește sămbătă seara, glasul 1, întocmit de Sfântul Cuvios Teodor Studitul, pomenit la 11 noiembrie)

+ * + * +

Icoana Maicii Domnului din Smolensk aflata in Iaroslav 2(Sursă: http://pravicon.com/)

Published in: on 13 octombrie, 2014 at 01:45  Comments (1)  
Tags: , , , , ,

Icoana Maicii Domnului Trubcevsk (3 octombrie)

Icoana Maicii Domnului Trubcevsk 1(Sursă: http://pravicon.com/)

În ziua de 3 octombrie, sinaxarul Bisericii Ortodoxe Ruse a așezat cinstirea icoanei Maicii Domnului Trubcevsk.

Aceasta a fost zugrăvită în anul 1765 de către monahul Eftimie din Mănăstirea Mântuitorului din ținutul Briansk, fiind mai apoi donată Mănăstirii Sfânta Treime din Navrochat Skanovo.

Prima mențiune ce ni s-a păstrat a acestei icoane este de la sfârșitul veacului al XVIII-lea când ținutul Navrochatului fusese cuprins de holeră, iară icoana fiind purtată în procesiune prin ținut, boala fu alungată în chip minunat.

În vremea bolșevică, mănăstirea fu transformată în fermă de păsări, iară icoana fu dusă la muzeu servind o vreme ca suport pentru ghivece de flori, iară după o vreme fiind așezată undeva în spate așteptând acolo tăcut trecerea acelor vremuri tulburi. În urma inventarului obiectelor aflate în muzeu săvârșit în anul 1975 în dreptul icoanei stătea scrisă mențiunea „pierdută”.

În anul 1993 se află icoana în care  se puteau vedea numai chipurile Maicii Domnului și al Pruncului Iisus Hristos, căci restul fusese acoperit de praf și mucegai.

Icoana Maicii Domnului Trubcevsk în anul 1994

Icoana Maicii Domnului Trubcevsk 5(Sursă: http://www.vidania.ru/)

Însă harul facerii de minuni nu plecase de la dânsa, căci atunci când o femeie bolnavă de tuberculoză din Saransk se rugă dinaintea sa, plecând cu ulei din cadelele ce o vegheau și ungându-se mai apoi cu el, aceasta primi tămăduire. O lună mai târziu veni iară la Mănăstirea Navrochat pentru a mulțumi.

O femeie din orașul Toliatti, rugându-se dinaintea icoanei și ungându-se cu ulei din candelele veghind la aceasta, primi tămăduire de o boală de spate.

Una din maicile mănăstirii suferea de tuberculoză severă, pricină pentru care medicii îi recomandaseră intervenția chirurgicală. Celelalte maici se rugară dinaintea icoanei Preacuratei Maici, iar spre marea uimire a tuturor, medicii anulară operația, nemaifiind socotită necesară, căci plămânii își recăpătaseră în chip minunat sănătatea.

Un locuitor al orașului Samara ce suferea de astm bronșic și alergie, iară medicii îi refuzară tratamentul dată fiind starea gravă în care se afla, veni în vara anului 2002 la mănăstire și ajută la treburile mănăstirii, se spovedi, se împărtăși și se rugă fierbinte dinaintea icoanei. După un timp, repetând analizele, spre mare uimire a medicilor, acesta se vindecase complet.

Soția unui diacon din Penza ce aștepta venirea pe lume a unui copil fu avertizată de medici că nașterea copilului va pune în pericol viața ei și a pruncului, însă diaconul se rugă dinaintea icoanei Maicii Domnului, iară soția sa născu în siguranță, pentru ca în iarna anului 2003 să vină să mulțumească dinaintea icoanei pentru izbăvirea de primejdie.

O pelerină care suferea ulcer și polipi intestinali și vreme de mai mulți fusese tratată fu nevoită să-și părăsească locul de muncă. În august 2004, ajungând la mănăstire și închinându-se dinaintea icoanei, acesta se tămădui.

În septembrie 2004, un tată îndurerat veni cu fiul său cuprins de patima drogurilor. Rugându-se dinaintea icoanei făcătoare de minuni și plecând acasă, băiatul se dovedi a fi scăpat  din strânsoarea patimii.

Pentru a nu lungi peste măsură cuvântul, ne curmăm aici înșiruirea minunilor săvârșite prin harul icoanei Maicii Domnului ce nu încetează a izvorî mângâiere, izbăvire și tămăduire tuturor celor ce i se închină cu credință.

+ * + * +

Icoana Maicii Domnului Trubcevsk 1.1

Arată-te acum mie în primejdii ocrotitoare, alinare în nenorociri, ajutor în necazuri, în bolile cele de multe feluri izvor tămăduitor și vindecare patimilor, alungând de la mine toată vătămarea, Născătoare de Dumnezeu, ca să te slăvesc pe tine întru toți vecii. (Din Canonul aghiorit al Maicii Domnului ce se citește joi seara, glasul al 7-lea)

+ * + * +

Published in: on 3 octombrie, 2014 at 14:51  Comments (1)  
Tags: , , ,

Icoana Maicii Domnului aflată în Mănăstirea Glavacioc, România

1. Icoana facatoare de minuni a Maicii Domnului din Manastirea Glavacioc 1.1(Sursă: http://ziarullumina.ro/)

Povestea mănăstirii începe cu drumul unui cioban prin Gleava Ciocoiului, loc rămas în legendă prin povestirile bătrânilor din sat.

Pe dealul din apropiere, ridicat ca o cetate desupra așezării, ciobanul de multe ori se urca cu oile sale și privea de sus satele și pământurile care îl înconjurau. Aici se apucă într-o zi să taie un lemn de corn și mare îi fu mirarea când în trunchi descoperi o icoană a Maicii Domnului. O luă și o duse cu sine acasă punând-o pe peretele de răsărit, însă a doua zi dimineață icoana dispăru.

Mare îi fu supărarea ciobanului nostru, fiind sigur că cineva îl văzuse și îi furase icoana frumoasă găsită sus în deal. Însă și mai mare îi fu uimirea când după câteva zile descoperi icoana rezemată de trunchiul unui corn, în același loc unde o găsise.

De data asta îi dădu de veste părintelui din sat, povestindu-i toată întâmplarea. Părintele luă icoana și o puse în biserică, însă după două zile icoana iarăși dispăru. De data asta tot satul fugi pe dealul unde auziseră că ciobanul nostru descoperise prima dată icoana. Căzură cu toții în genunchi în fața icoanei care stătea în același loc, parcă mustrându-i și dorind parcă să le vorbească.

De minunea din Glavacioc auziră apoi țăranii din satele din jur și în fiecare zi popor mult venea să se închine icoanei Maicii Domnului. Vestea ajunse până la scaunul domnesc, astfel că într-una din zile sătenii se pomeniră că trimișii domnului sosesc să ia icoana și să o ducă în cetatea de scaun. Numai că voia Maicii Domnului era cu totul alta și într-o dimineață icoana apăru în chip minunat în același loc, unde fusese găsită întâia dată.

Domnul porunci atunci ca pe locul unde fusese descoperită icoana să se ridice o biserică și de atunci, vreme de 600 de ani, pe dealul Glavaciocului o mănăstirea priveghe mereu la viața românilor din zonă.

Această icoană este mici dimensiuni (45 x 34 cm), iar data și numele zugravului sunt necunoscute.

În vremea sfântului Constantin Brâncoveanu (pomenit la 16 august), icoana fu îmbrăcată în argint de arhimandritul Damian de Glavacioc, după cum reiese din inscripția pe ferecătură, datată 30 aprilie 1700. Iar în anul 1847, aceasta fu așezată într-un cadru de lemn, poleit de către protosinghelul Ierotei Glavacioțeanul.

Astăzi, icoana făcătoare de minuni a Maicii Domnului se află așezată la loc de cinste în biserica nouă a mănăstirii, străjuind liniștea locurilor și a inimilor celor ce i se roagă cu credință.

+ * + * +

1. Icoana facatoare de minuni a Maicii Domnului din Manastirea Glavacioc 1.2Sfeșnic primitor de lumină, smeritul meu suflet cel întunecat de păcate luminează-l acum cu lumina ta, ca o bună, ca să-ți cânt cântare de mulțumire.

Bucură-te, scară care urci pe cei de pe pământ la cer; bucură-te, bucuria tuturor celor necăjiți; bucură-te, puternică scăpare a păcătoșilor. (Din Canonul aghiorit al Maicii Domnului ce se citește vineri seara, glasul al 5-lea)

+ * + * +

Mănăstirea Glavacioc, județul Argeș, România

Aceasta a fost una dintre cele mai însemnate și mai bogate mănăstiri ale Țării Românești.

Oamenii satului cred că numele aşezării vine de la aflarea în albia râului a unui craniu (glava) de la un boier străin (ciocoi), omorât de turci după ce fusese urmărit pentru că lupta pentru independența față de Împeriul Otoman. Turcii l-ar fi decapitat și i-ar fi aruncat capul într-un pârâu care curge astăzi la poalele mănăstirii. Legenda spune că cei care treceau prin aceste locuri își clătinau capetele spunând: „Aici este glava ciocoiului nostru”. Apoi din Glavaciocoiului, prin prescurtare, se ivi demuriea de Glavacioc, ce se păstrează până astăzi.

Izvorul Mănăstirii Glavacioc

1. Manastirea Glavacioc 3 izvorul(Sursă: http://upload.wikimedia.org/)

Acesta țâșnește la suprafață de undeva de la poalele dealului pe care e ridicată mănăstirea și formează un mic lac în apropierea acesteia.

1. Manastirea Glavacioc 1(Sursă: http://ziarullumina.ro/)

Bând din apa tămăduitoare a acestui izvor, Vlad Vodă Călugărul, domnitor al Munteniei între 1482-1495, se vindecă de o boală de stomac. Din această pricină refăcu întreaga mănăstire, construi biserica din piatră și îi dărui felurite moșii și proprietăți.

Părintele Casian Crețu, starețul mănăstirii, povestește: „Minuni se întâmplă în fiecare zi la acest izvor, oameni din toată țara vin și iau din această apă și apoi îmi spun că o păstrează timp îndelungat, fără să se strice. Cei bolnavi simt în trupul lor puterea aceste ape vindecătoare, care o face să fie atât de căutată”.

1. Manastirea Glavacioc 2(Sursă: http://str.crestinortodox.ro/)

Published in: on 19 septembrie, 2014 at 14:41  Lasă un comentariu  
Tags: , , , ,

Icoana Maicii Domnului din Volokolamsk (3 martie)

Icoana Maicii Domnului din Volokolamsk 7.1

(Sursă: http://www.iosif-vm.ru/)

Această icoană a Maicii Domnului este o copie a icoanei Maicii Domnului din Vladimir aflată în Catedrala Adormirii Maicii Domnului din Moscova.

Icoana Maicii Domnului din Vladimir (prăznuită la 21 mai, 23 iunie și 26 august)

Icoana Maicii Domnului din Vladimir 1.1

Icoana Maicii Domnului din Volokolamsk a fost adusă din Zvenigorod în mănăstirea Adormirii Maicii Domnului a sfântului Iosif de Volokolamsk în ziua de 2 martie 1572, în cea de-a doua săptămână a Sfântului și Marelui Post, și întâmpinată cu evlavie de egumenul Leonid (1563-1566, 1568-1573) și întreaga obște.

Icoana are zugrăviți pe margine pe sfântul Ciprian (dreapta) și sfântul Gherontie (stânga), mitropoliții Moscovei.

Numele sfântului mitropolit Ciprian este asociat primei veniri a vechii icoane a Maicii Domnului din Vladimir de la Constantinopol la Moscova în anul 1395, iar numele sfântului ierarh Gherontie este legat de așezarea definitivă a icoanei în Moscova.

În anul 1588 icoana din Volokolamsk fu așezată în biserica de deasupra porții de sud a mănăstirii sfântului Iosif de Volokolamsk în cinstea sărbătorii Întâmpinării icoanei Preacuratei Maici a Domnului din Vladimir.

Întâmpinarea icoanei Maicii Domnului din Vladimir (26 august)

????????????????????????????????

(Sursă: http://images.oca.org/)

La sfârșitul veacului al XVII-lea, când o biserică având același hram fu ridicată în Moscova la Staraia Basmana, iar biserica de deasupra porții din mănăstirea din Volokolamsk fu resfințită cu hramul sfinților apostoli Petru și Paul, icoana din Volokolamsk fu mutată la loc de cinste pe iconostasul bisericii mari a mănăstirii.

Pentru mulțimea mare a minunilor săvârșite prin harul acestei icoane, în anul 1578 fu recunoscută ca fiind făcătoare de minuni.

+ * + * +

Icoana Maicii Domnului din Volokolamsk 6.1

(Sursă: http://pravicon.com/images/icons/19/19050.jpg)

Icoana Maicii Domnului din Volokolamsk 2.1

(Sursă: http://standrew-books.com/)

Icoană a Maicii Domnului din Volokolamsk zugrăvită la sfârșitul veacului al XVII-lea, înfățișând pe Sfântul Mihail din Tver și Sfântul Prooroc Ilie

Icoana Maicii Domnului din Volokolamsk 1.1

(Sursă: http://pravicon.com/images/icons/13/13654.jpg)

+ * + * +

Se spune despre această copie a icoanei că a fost comandată de un oarecare Grigorie Grozni. Durerea de pe chipul Maicii Domnului este considerată o expresie a stării sufletești de plângere amară a păcatelor avută de cel ce o comandase. Nu știm cu siguranță dacă acest lucru este adevărat, însă știm că tristețea chipului Maicii Domnului din icoana aceasta a atras o atenție sporită.

????????

SONY DSC

(Sursă: http://osobicon.ru/item108)

+ * + * +

Mănăstirea Sfântului Cuvios Iosif de Volokolamsk

Manastirea Sf Iosif de Volokolamsk 1

(Sursă: http://static.panoramio.com/photos/large/60800341.jpg)

Published in: on 2 martie, 2014 at 20:10  Lasă un comentariu  
Tags: , , ,

Icoana Maicii Domnului Lenkovskaia sau Izbăvitoarea de înec (20 decembrie)

Icoana Maicii Domnului Izbavitoarea de inec 1(Sursă: http://pravicon.com/)

În satul Lenkovo, aflat în apropiere de Novgorod, Rusia, se afla odinioară o biserică având hramul Soborul Maicii Domnului, ce a dat și numele locului „Bogorodicini” adică „al Maicii Domnului”.

Din pricina invaziei polone din veacul al XVII-lea, atât satul, cât și biserica fură în întregime distruse. Astfel, se ridică pe acel loc o biserică închinată Sfântului Arhanghel Mihail. Se spune că icoana Maicii Domnului adusă în noua biserică fusese mai înainte în biserica cea veche.

Pe valea râului Desno, lângă dealul pe care se va ridica mai apoi biserica, era un curent de apă foarte primejdios, astfel că în partea aceea a râului chiar și cei mai iscusiți înotători cu anevoie reușeau să treacă. Adesea, vasele încărcate cu cereale dimpreună cu oamenii se scufundau în apele acelea învolburate. În acest acel loc deosebit de primejdios, pe malul râului fu aflată în chip minunat această icoană a Maicii Domnului. Creștinii evlavioși o așezară cu fața către partea râului cea plină de primejdii.

Cu timpul, ridicară acolo o biserică închinată Maicii Domnului, unde cei ce călătoreau pe râul Desno se opreau pentru a se închina dinaintea icoanei Maicii Domnului, apoi unii dintre ei se încumetau să treacă prin partea învolburată a râului, iar ceilalți mergeau pe jos de-a lungul malului.

Din clipa aflării icoanei Maicii Domnului, oamenii văzură că pagubele deveniră tot mai rare până când dispărură cu desăvârșire.

Icoana Maicii Domnului era cinstită cu multă evlavie de locuitorii satului, cu deosebire de aceia care erau nevoiți să înfrunte vâltoarea apelor.

Vestea minunilor săvârșite de icoana Maicii Domnului se răspândi în întreaga Rusie, mai ales în orașele cu porturi, fiind socotită ocrotitoare a marinarilor și a călătorilor pe ape.

În veacul al XVIII-lea, icoana fu mutată în mănăstirea Schimbării la Față unde rămase până la revoluția rusă din 1917. De atunci, nu se mai știe ce s-a întâmplat cu icoana.

Cinstirea icoanei se săvârșește o singură dată în an, pe 20 decembrie.

+ * + * +

Icoana Maicii Domnului Izbavitoarea de inec 1.1

Nu este, Fecioară, nu este să alerge cineva la acoperământul tău și să nu dobândească multele tale mile, pentru aceea și eu te rog să dobândesc apărarea ta. (Din Canonul aghiorit al Maicii Domnului de marți seara, glasul al 6-lea)

Published in: on 20 decembrie, 2013 at 11:48  Lasă un comentariu  
Tags: , , , ,

Icoana Maicii Domnului Petrovskaia sau a Sfântului Petru (24 august)

10. Icoana Maicii Domnului pictata de Sf Petru, mitropolitul Moscovei 2.1(Sursă: http://pravicon.com/images/icons/1/1897.jpg)

Această icoană este numită a sfântului Petru deoarece a fost zugrăvită de sfântul Petru, mitropolitul Moscovei (pomenit la 21 decembrie), pe când acesta era egumen al Mănăstirii Rațk, în apropiere de Volinia.

Sfântul Ierarh Petru, mitropolitul Moscovei (21 decembrie)

Sf Ier Petru, mitropolitul Moscovei 3

(Sursă: http://pravicon.com/images/icons/9/9374.jpg)

În vremea unei vizite la această mănăstire a sfântului Maxim, mitropolitul Kievului și al întregii Rusii (pomenit la 6 decembrie), sfântul Petru îi dărui această icoană. Mitropolitul o luă și o duse cu sine  în ținutul Vladimir, la Kliazma, unde se afla catedrala în care slujea dânsul.

După fericita adormire a sfântului Maxim, egumenul Gherontie care dorea să devină noul mitropolit, dori să ia această icoană la sfântul patriarh Atanasie al Constantinopolului (pomenit la 24 octombrie). În vremea călătoriei sale, egumenul Gherontie întârzie din pricina unei furtuni pe mare. În timpul furtunii, Maica Domnului îi apăru spunându-i:

– Slujirea de episcop nu îți va fi dată ție, ci aceluia care a pictat icoana mea.

Când se înfățișă dinaintrea patriarhului Atahasie, sfântul Petru era deja în Constantinopol fiind numit mitropolit. Patriarhul îi dădu această icoană sfântului Petru spunându-i:

– Ia această icoană pe care ai pictat-o cu mâinile tale. căci Maica Domnului ți-a făcut acest dar și ea îți va călăuzi drumul.

Cu inima plină de bucurie, sfântul Petru luă icoana Preacuratei Maici a Domnului la Vladimir pururea împletindu-și slujirea sa cu rugăciuni săvârșite dinaintea ei. Când mitropolitul fu mutat la Moscova, în anul 1325, icoana fu așezată în Catedrala Adormirii Maicii Domnului.

Multe minuni se săvârșiră cu harul acestei icoane de-a lungul vremii, pricină pentru care evlavia poporului rus se înmulți și tot mai multe copii ale acesteia împânziră Rusia.

+ * + * +

10. Icoana Maicii Domnului pictata de Sf Petru, mitropolitul Moscovei 3.1

(Sursă: http://lib.pstgu.ru/icons/images/stories/base/orig/00000653.jpg)

Bucură-te, zori de taină ai dumnezeieștii zile, Prealăudată; bucură-te, desfătarea lumii; bucură-te locașul luminii; bucură-te, zidul credincioșilor și armă nezdrobită.

Alt ajutor nu am, nici grabnic izbăvitor din primejdii, nici ocrotire sigură, cu totul fără prihană, nici doctor în boli, nici altă bucurie și veselie, în felurite întristări afară numai de tine, Fecioară. (Din Canonul aghirot al Maicii Domnului citit vineri seara la Vecernie, glasul al 7-lea)

Published in: on 24 august, 2013 at 08:03  Comments (6)  
Tags: , , , ,

Sfântul Cuvios Avramie din Galici sau Ciuhloma, Rusia (20 iulie)

6. Cuv Avraam din Galici (Ciuhloma) (1375) 7.1(Sursă: http://knu.znate.ru/pars_docs/refs/403/402999/402999_html_m46947dd2.jpg)

Acesta a fost sârguincios și ascultător ucenic al sfântului Serghie de Radonej.

Sfântul Cuvios Serghie de Radonej (pomenit la pomenit la 5 iulie, 7 iulie şi 25 septembrie)

Sf Cuv Serghie de Radonej 1.1(Sursă: http://www.cirota.ru/forum/images/101/101555.jpeg)

A făcut ascultare la brutărie și bucătărie. Le căra fraților apă, venea primul la biserică și pleca ultimul. Era mult mai în vârstă decât preacuviosul Serghie., numărându-se totuși printre primii săi ucenici și frați care au îmbrățișat călugăria.

Pentru viețuirea sa aleasă, se învrednici de harul preoției.

După ani îndelungați de nevoințe și de viață de obște, inima începu să îl tragă spre viețuirea în liniște. Sfântul Serghie îl binecuvântă cu dragoste spunându-i:

 – De vor veni la tine în pustie și alți frați, primește-i, nu de dragul tău, ci de dragul aproapelui, luând asupra ta neputințele neputincioșilor.

Sfântul Avramie se retrase în ținutul sălbatic al Galiciului, pe malul lacului.

Odată, aflându-se la rugăciune, la poalele unui deal, auzi glas zicându-i:

– Urcă dealul, Avramie, vei găsi icoana Maicii lui Dumnezeu.

Avramie, aruncându-și privirea spre deal, văzu o lumină pe culme.

Urcând acolo, află o icoană a Maicii Domnului prinsă în tulpina unui copac. Îngenunchind de spaimă în fața sfintei icoane, petrecu toată noaptea în rugăciune plină de umilință.

După un timp, îi trecu prin minte să ia icoana și să se ducă cu ea mai departe, în pustie. În noaptea următoare însă auzi din nou, prin somn, aceeași voce tainică:

– Avramie, rămâi pe loc și te vei mântui și îmi vei face mie locaș; mulți vor dori să vină la tine, să-ți fie ție fii duhovnicești, iar eu voi avea grijă de ucenicii tăi; vor rămâne în paza mea cât timp vei trăi și după ce vei trece la Domnul.

Și Avramie nu mai plecă. Își făcu acolo o chilioară săracă în care își petrecea zilele în mare înfrânare. Singura lui hrană era puțin pâine uscată și apa de la izvorul din apropiere, dar numai o dată la câteva zile. Acolo, dădu peste el un țăran din apropiere, care începu să îi aducă pâine în taină, ferindu-se să spună cuiva de sfântul pustnic.

Totuși, preacuviosul nu se putu ascunde multă vreme în pustie. Vestea minunatei aflări a icoanei Maicii Domnului ajunse la urechile evlaviosului cneaz Dimitrie Feodorovici al Galiciului care trimise stăruitor vorbă să vină sfântul părinte la dânsul cu icoana.

Se spune că pe țărmul de la care porni barca țâșni un izvor numit până astăzi „Izvorul lui Avramie”.

Binecredinciosul cneaz porunci să se adune clerul din cetate, care, purtând în mâini lumânări aprinse și cădelnițe cu bună mireasmă, ieși în întâmpinarea sfintei icoane la porțile cetății. Multe minuni se săvârșiră de la această sfântă icoană, ceea ce îl făcu pe cneaz să făgăduiască ajutor spre ridicarea unei mănăstiri pe locul unde se arătase sfânta icoană.

Nu trecu multă vreme, și se ridică pe acel loc o biserică purtând hramul Adormirii Maicii Domnului.

Cu toate că localnicii primiseră Sfântul Botez, era printre ei multă necunoaștere și se mai dădea crezare vrăjitorilor. Sfântul Avramie cu inima împovărată de durere le vorbea zicând:

– Fiii mei, de credeți în Hristos, Fiul lui Dumnezeu, nu va mai lăsați amăgiți de vrăjitori și veți descoperi în voi înșivă slava lui Dumnezeu.

El nu contenea să se roage dinaintea icoanei Maicii Domnului pentru luminarea lor. Iar pentru rugăciunile sale, multora li s-au înmuiat inimile; întorcându-se spre bine, mulți se vindecară de neputințe trupești.

Mănăstirea începu să înflorească, iar sfântul Avramie puse în fruntea ei pe ucenicul său, Porfirie, și se retrase în locuri mai neumblate unde, la dorința ucenicilor, întemeie o nouă chinovie cu hramul Așezarea Cinstitului Brâu al Maicii Domnului. Apoi trecu dincolo de râul Viga, dându-le binecuvântare ucenicilor să ridice acolo încă o biserică purtând hramul Soborul Maicii Domnului și o a treia mănăstire.

În sfârșit, neobositul ostenitor, își găsi  pentru sine un loc mai bun, sub un munte, unde se aflase mai demult așa zisul „orășel al minunilor”, cuibul vechilor eresuri și superstiții întreținute de vraci și de vrăjitori. Sfântul părinte ridică și acolo o biserică purtând hramul Acoperământului Maicii Domnului. El însuși, cu brațele slăbite de bătrânețe, cără pământ pentru consolidarea unui mal abrupt, lucrând cu multă râvnă alături de ucenicii săi, la ridicarea așezământului.

Cele patru mănăstiri ridicate în ținuturile din preajma lacului Ciudovo îi aduseră mare faimă bătrânului părinte. Ajunsese să viețuiască singur, la poalele muntelui, unde îl căutau neîncetat ucenicii, pentru a-i mărturisi gândurile și preocupările; veneau și mulți localnici din împrejurimi pentru povețe și cuvânt de folos.

În tot ținutul Ciuhlomei era cinstit ca un luminător al acelor locuri, căci acest smerit purtător de lumină, trecând dintr-un loc într-altul, aprindea la fiecare popas făclii de viață duhovnicească.

Preacuviosul părinte Avramie, zis „cel din Ciuhloma”, trecu la Domnul la 20 iulie 1375.

+ * + * +

Copie veche a icoanei Maicii Domnului Ciuhloma din Galici aflate în anul 1350 de Sfântul Avramie, întrucât cea originală a dispărut

6. Cuv Avraam din Galici (Ciuhloma) (1375) 11.1 icoana(Sursă: http://alchevskpravoslavniy.ru/wp-content/uploads/2010/08/14.jpeg)

Această icoană se cinstește la 28 mai, presupunem a fi ziua aflării icoanei, 20 iulie, ziua adormirii sfântului cuvios Avramie, cel care a aflat icoana, și 15 august, de hramul Adormirii Maicii Domnului purtat de mănăstirea ce s-a ridicat pe locul unde a fost aflată.

+ * + * +

Cinstitele moaște ale Sfântului Cuvios Avramie

6. Cuv Avraam din Galici (Ciuhloma) (1375) 9 moastele

(Sursă: http://klin-demianovo.ru/wp-content/uploads/2012/10/001seny_nad_moshami_Avraamiya1.jpg)

+ * + * +

Izvorul Sfântului Avramie

6. Cuv Avraam din Galici (Ciuhloma) (1375) 13.1 izvorul

(Sursă: http://en.wikigogo.org/en/246597/)

+ * + * +

Viața sa poate fi aflată în

Patericul Lavrei Sf Serghie de Radonej

+ * + * +

6. Cuv Avraam din Galici (Ciuhloma) (1375) 3.2

(Sursă: http://pravicon.com/images/icons/3/3355.jpg)

6. Cuv Avraam din Galici (Ciuhloma) (1375) 6.1(Sursă: http://pravicon.com/images/icons/3/3358.jpg)

6. Cuv Avraam din Galici (Ciuhloma) (1375) 4.1

(Sursă: http://pravicon.com/images/icons/3/3356.jpg)

6. Cuv Avraam din Galici (Ciuhloma) (1375) 5

(Sursă: http://pravicon.com/images/icons/3/3357.jpg)

6. Cuv Avraam din Galici (Ciuhloma) (1375) 8.1

(Sursă: http://pravicon.com/images/icons/3/3359.jpg)

+ * + * +
Veche icoană a Maicii Domnului din Kazan care se păstrează în mănăstire

6. Cuv Avraam din Galici (Ciuhloma) (1375) 10 o icoana MD din Kazan pastrata acolo

(Sursă: http://klin-demianovo.ru/wp-content/uploads/2012/10/002ikona_obnovlyaetsya1.jpg)

+ * + * +

Mănăstirea Sfântului Avramie din Galici

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

(Sursă: http://ivan-da-maria.org/2011/11/galich-chukhloma-soligalich-monza/)

Manastirea Sf Avramie 1

(Sursă: http://gallery.greedykidz.net/svart/XLIV/IMG_3408s.jpg.html)

+ * + * +

Lacul Galici pe malul căruia  sfântul Avramie a aflat icoana Maicii Domnului

Lacul Galici 1

 (Sursă: http://www.geocaching.su/showmemphotos.php?cid=3375)

Icoana Maicii Domnului Odighitria din Catedrala Adormirii Maicii Domnului din Kremlin, Moscova, Rusia

Icoana Maicii Domnului din Catedrala Adormirii Maicii Domnului din Moscova, Kremlin, Rusia 1.1

(Sursă: http://ruicon.ru/)

Această icoană a fost zugrăvită în veacul al XII-lea și se află în Catedrala Adormirii Maicii Domnului din Kremlin, Moscova.

+ * + * +

Icoana Maicii Domnului din Catedrala Adormirii Maicii Domnului din Moscova, Kremlin, Rusia 2

(Sursă: http://ruicon.ru/)

Sfeșnic primitor de lumină, smeritul meu suflet cel întunecat de păcate luminează-l acum cu lumina ta, ca o bună, ca să-ți cânt ție cântare de mulțumire.

Cu cele mai sfinte glasuri, noi, credincioșii te cinstim pe tine împreună cu îngerul, Fecioară, strigând ție cu mulțumire: Bucură-te, dumnezeiesc acoperământ al celor ce te laudă pe tine întru toți vecii.

(Din Canonul aghiorit ce se citește dinaintea icoanei Maicii Domnului la Pavecernița de vineri seara, glasul al 5-lea, facere a Sfântului Ioan Damaschinul)

+ * + * +

Icoana Maicii Domnului din Catedrala Adormirii Maicii Domnului din Moscova, Kremlin, Rusia 7

(Sursă: http://www.ruicon.ru/)

+ * + * +

Catedrala Adormirii Maicii Domnului sau Uspenski din Kremlin, Moscova, Rusia (ridicată între anii 1475 – 1479)

Catedrala Adormirii Maicii Domnului din Kremlin, Moscova, Rusia 1

(Sursă: http://xn--b1afkimsn3a.xn--p1ai/foto/18-10-2012-kreml/01.jpg)

Published in: on 9 februarie, 2013 at 00:12  Comments (1)  
Tags: , , , , , ,

Icoana Mântuitorului Iisus Hristos Pantocrator de la Mănăstirea Sfânta Ecaterina din Sinai, Egipt

Icoana Iisus Hristos Pantocrator Man Sf Ecaterina din Sinai  1.1

(Sursă: http://ruicon.ru/images/arts/icons/Hristos_Pantokrator_6v_Egipet_84h45.5_Sinaj.jpg)

Această icoană, aflată la Mănăstirea Sfânta Ecaterina din Sinai, a fost zugrăvită în veacul al VI-lea.

+ * + * +

Icoana Iisus Hristos Pantocrator Man Sf Ecaterina din Sinai  2

(Sursă: http://ruicon.ru/images/arts/icons/000.jpg)

Icoana Iisus Hristos Pantocrator Man Sf Ecaterina din Sinai  3.1

(Sursă: http://ruicon.ru/images/arts/icons/Sinaj_5_.jpg)

+ * + * +

Mănăstirea Sfânta Ecaterina din Sinai, Egipt

Man Sf Ecaterina din Sinai 1

(Sursă: http://commons.orthodoxwiki.org/)

Published in: on 4 februarie, 2013 at 08:23  Comments (1)  
Tags: , , , , ,