Icoană a Maicii Domnului cu Pruncul pe tron, Sfântul Munte Athos, Grecia

Icoana Maicii Domnului cu Pruncul pe tron, Athos, sec XVI 1.1(Sursă: http://www.ruicon.ru/)

Această icoană a Preacuratei Maici a fost zugrăvită în veacul al XVI-lea și se află în Sfântul Munte Athos, Grecia.

+ * + * +

Icoana Maicii Domnului cu Pruncul pe tron, Athos, sec XVI 2.1

Noian de vindecări având, Fecioară, ca ceea ce ai născut pe Hristos, varsă din belșug picăturile tale și mie, rugătorului tău celui neputincios și rănit cumplit din toate părțile.

Preasfântă Fecioară, umple de pocăință smeritul meu suflet, ca să ud cu curgerile lacrimilor mele dumnezeiască biserica ta, Născătoare de Dumnezeu, și să spăl, Curată, întinăciunea patimilor mele. (Din Noul Theotokarion, Canonul Maicii Domnului de Miercuri seara, glasul al 8-lea)

Published in: on 26 martie, 2015 at 22:54  Comments (1)  
Tags: , , , , ,

Icoana Maicii Domnului aflată în Mănăstirea Glavacioc, România

1. Icoana facatoare de minuni a Maicii Domnului din Manastirea Glavacioc 1.1(Sursă: http://ziarullumina.ro/)

Povestea mănăstirii începe cu drumul unui cioban prin Gleava Ciocoiului, loc rămas în legendă prin povestirile bătrânilor din sat.

Pe dealul din apropiere, ridicat ca o cetate desupra așezării, ciobanul de multe ori se urca cu oile sale și privea de sus satele și pământurile care îl înconjurau. Aici se apucă într-o zi să taie un lemn de corn și mare îi fu mirarea când în trunchi descoperi o icoană a Maicii Domnului. O luă și o duse cu sine acasă punând-o pe peretele de răsărit, însă a doua zi dimineață icoana dispăru.

Mare îi fu supărarea ciobanului nostru, fiind sigur că cineva îl văzuse și îi furase icoana frumoasă găsită sus în deal. Însă și mai mare îi fu uimirea când după câteva zile descoperi icoana rezemată de trunchiul unui corn, în același loc unde o găsise.

De data asta îi dădu de veste părintelui din sat, povestindu-i toată întâmplarea. Părintele luă icoana și o puse în biserică, însă după două zile icoana iarăși dispăru. De data asta tot satul fugi pe dealul unde auziseră că ciobanul nostru descoperise prima dată icoana. Căzură cu toții în genunchi în fața icoanei care stătea în același loc, parcă mustrându-i și dorind parcă să le vorbească.

De minunea din Glavacioc auziră apoi țăranii din satele din jur și în fiecare zi popor mult venea să se închine icoanei Maicii Domnului. Vestea ajunse până la scaunul domnesc, astfel că într-una din zile sătenii se pomeniră că trimișii domnului sosesc să ia icoana și să o ducă în cetatea de scaun. Numai că voia Maicii Domnului era cu totul alta și într-o dimineață icoana apăru în chip minunat în același loc, unde fusese găsită întâia dată.

Domnul porunci atunci ca pe locul unde fusese descoperită icoana să se ridice o biserică și de atunci, vreme de 600 de ani, pe dealul Glavaciocului o mănăstirea priveghe mereu la viața românilor din zonă.

Această icoană este mici dimensiuni (45 x 34 cm), iar data și numele zugravului sunt necunoscute.

În vremea sfântului Constantin Brâncoveanu (pomenit la 16 august), icoana fu îmbrăcată în argint de arhimandritul Damian de Glavacioc, după cum reiese din inscripția pe ferecătură, datată 30 aprilie 1700. Iar în anul 1847, aceasta fu așezată într-un cadru de lemn, poleit de către protosinghelul Ierotei Glavacioțeanul.

Astăzi, icoana făcătoare de minuni a Maicii Domnului se află așezată la loc de cinste în biserica nouă a mănăstirii, străjuind liniștea locurilor și a inimilor celor ce i se roagă cu credință.

+ * + * +

1. Icoana facatoare de minuni a Maicii Domnului din Manastirea Glavacioc 1.2Sfeșnic primitor de lumină, smeritul meu suflet cel întunecat de păcate luminează-l acum cu lumina ta, ca o bună, ca să-ți cânt cântare de mulțumire.

Bucură-te, scară care urci pe cei de pe pământ la cer; bucură-te, bucuria tuturor celor necăjiți; bucură-te, puternică scăpare a păcătoșilor. (Din Canonul aghiorit al Maicii Domnului ce se citește vineri seara, glasul al 5-lea)

+ * + * +

Mănăstirea Glavacioc, județul Argeș, România

Aceasta a fost una dintre cele mai însemnate și mai bogate mănăstiri ale Țării Românești.

Oamenii satului cred că numele aşezării vine de la aflarea în albia râului a unui craniu (glava) de la un boier străin (ciocoi), omorât de turci după ce fusese urmărit pentru că lupta pentru independența față de Împeriul Otoman. Turcii l-ar fi decapitat și i-ar fi aruncat capul într-un pârâu care curge astăzi la poalele mănăstirii. Legenda spune că cei care treceau prin aceste locuri își clătinau capetele spunând: „Aici este glava ciocoiului nostru”. Apoi din Glavaciocoiului, prin prescurtare, se ivi demuriea de Glavacioc, ce se păstrează până astăzi.

Izvorul Mănăstirii Glavacioc

1. Manastirea Glavacioc 3 izvorul(Sursă: http://upload.wikimedia.org/)

Acesta țâșnește la suprafață de undeva de la poalele dealului pe care e ridicată mănăstirea și formează un mic lac în apropierea acesteia.

1. Manastirea Glavacioc 1(Sursă: http://ziarullumina.ro/)

Bând din apa tămăduitoare a acestui izvor, Vlad Vodă Călugărul, domnitor al Munteniei între 1482-1495, se vindecă de o boală de stomac. Din această pricină refăcu întreaga mănăstire, construi biserica din piatră și îi dărui felurite moșii și proprietăți.

Părintele Casian Crețu, starețul mănăstirii, povestește: „Minuni se întâmplă în fiecare zi la acest izvor, oameni din toată țara vin și iau din această apă și apoi îmi spun că o păstrează timp îndelungat, fără să se strice. Cei bolnavi simt în trupul lor puterea aceste ape vindecătoare, care o face să fie atât de căutată”.

1. Manastirea Glavacioc 2(Sursă: http://str.crestinortodox.ro/)

Published in: on 19 septembrie, 2014 at 14:41  Lasă un comentariu  
Tags: , , , ,

Așezarea în raclă a brâului Maicii Domnului la Constantinopol, Turcia (31 august)

1. Punerea in racla a braului Maicii Domnului la Constantinopol (530) 8.10

Icoană zugrăvită în veacul al XVII-lea

(Sursă: http://www.ruicon.ru/)

După cinstita sa adormire, Maica Domnului dădu brâul său sfântului apostol Toma. Iar mai pe urmă brâul fu adus la Constantinopol și așezat într-o raclă pecetluită în Biserca Maicii Domnului din Vlaherne, ridicată de împărăteasa Pulheria.

Racla nu fu deschisă până în vremea împăratului Leon cel Înțelept (886-912), când femeia sa, împărateasa Zoe, era cuprinsă de un duh necurat. Pentru aceasta, împăratul și rudele lui erau cuprinse de mâhnire și săvârșeau stăruitoare rugăciuni către Dumnezeu pentru împărăteasa ce pătimea.

Odată i se arătă împărătesei o vedenie dumnezeiască, spunându-i că de se va pune pe dânsa brâul Preasfintei Născătoare de Dumnezeu, va primi tămăduire, iară ea îi spuse bărbatului ei, împăratul Leon. Atunci, pe dată, împăratul Leon îl rugă pe patriarh și dezlegă pecetea, apoi deschise racla și află întreg cinstitul brâu al Maicii lui Dumnezeu, nevătămat câtuși de puțin de trecerea vremii, și îl sărută cu adâncă evlavie.

Când patriarhul îl întinse deasupra împărătesei aceasta fu pe dată izbăvită de chinuirea diavolească primind tămăduire bolii sale.

Atunci toți cu bucurie preamăriră pe Domnul Iisus Hristos și pe Preacurata Maica Sa cântând cântări de mulțumire, iar cinstitul brâu așezându-l în aceeași raclă de aur, îl pecetlui cu pecete împărătească și așeză prăznuire în cinstea Preacuratei Maici a Domnului întru aducerea aminte a minunii ce se săvârșise.

+ * + * +

1. Punerea in racla a braului Maicii Domnului la Constantinopol (530) 8.6

Făclie de lumină arătătoare și neapusă, biserica Fecioarei aflând brâul cel prealuminat, ca un cer luminos luminează lumea astăzi cu razele minunilor.

Ca niște rouă de dimineață, veselia ta, Curată, curgând, potolește pururea cuptorul patimilor celor ce te laudă pe tine.

Îngerii, Preacinstită Curată, acum împreună dănțuiesc, în cinstită biserica ta, și înconjură, Stăpână, cinstitul și sfântul tău brâu, căruia cu dragoste și cu bucurie și cu veselie multă ne închinăm, lăudându-te pe tine, slava neamului nostru.

Izvorâți munți acum dulceață și dealuri veselie veșnică, adunările patriarhilor și toate cetele mucenicilor, împreunarea proorocilor și cinstita ceată a dumnezeieștilor Apostoli, veseliți-vă împreună cu noi toți, întru punerea dumnezeiescului brâu al Fiicei lui Dumnezeu.

+ * + * +

Istoria brâului Maicii Domnului poate fi aflată aici:

http://www.doxologia.ro/viata-bisericii/sfantul-munte-athos/istoria-sfantului-brau-al-maicii-domnului (clic aici)

+ * + * +

O parte a brâului Maicii Domnului aflată în Mănăstirea Kato Xenias din Grecia și adusă spre închinare în România în anul 2008

1. Braul Maicii Domnului

1. Braul Maicii Domnului in Romania 1

1. Braul Maicii Domnului in Romania 6

+ * + * +

Asezarea in racla a braului Maicii Domnului(Sursă: http://pravicon.com/)

1. Punerea in racla a braului Maicii Domnului la Constantinopol (530) 4.1(Sursă: http://pravicon.com/)

1. Punerea in racla a braului Maicii Domnului la Constantinopol (530) 6.1(Sursă: http://pravicon.com/)

1. Punerea in racla a braului Maicii Domnului la Constantinopol (530) 5.1(Sursă: http://pravicon.com/)

Icoană veche rusească zugrăvită în veacul al XVI-lea

1. Punerea in racla a braului Maicii Domnului la Constantinopol (530) 7.1(Sursă: http://www.ruicon.ru/)

Published in: on 31 august, 2014 at 00:55  Lasă un comentariu  
Tags: , , , ,

Zămislirea Maicii Domnului de către Sfânta Ana (9 decembrie)

1. Zamislirea Sfintei Fecioare Maria de catre Sf Ana 2.2 Man Stavronichita

Frescă din veacul al XVI-lea de la Mănăstirea Stavronichita, Sfântul Munte Athos, Grecia

(Sursă: http://www.ruicon.ru)

Sfinții și drepții părinți Ioachim și Ana fiind lipsiți vreme de 50 de ani de copii și ajungând la adânci bătrâneți, Arhanghelul Gavriil li se arătă fiecăruia în parte și le vesti că Dumnezeu auzise rugăciunile lor și vor naște o fiică pe care o vor numi Maria.

Atunci sfânta Ana, la plinirea vremii după însoțirea cu bărbatul său, născu o fiică binecuvântată de Dumnezeu și fericită de toate neamurile, pe Sfânta Fecioară Maria, de Dumnezeu Născătoarea.

+ * + * +

1. Zamislirea Sfintei Fecioare Maria de catre Sf Ana 2.3 Man Stavronichita

Zămislind Ana cea stearpă, mai presus de orice nădejde, rod, pe Fecioara care avea să nască pe Dumnezeu cu trup, tresaltă de veselie, se luminează, dănțuiește și se bucură, strigând cu glas mare: toate semințiile lui Israel bucurați-vă împreună cu mine, că port în pântece, și lepăd rușinea nenașterii de fii, precum a voit Făcătorul de bine, Care a auzit rugăciunea mea și a vindecat inima mea cea plină de durere, prin durerile nașterii celei dorite de mine. (Dintre Stihirile ce se cântă la Vecernie) 

Să bată azi din palme cei mai de seamă dintre prooroci! Că iată arătările de mai înainte ale harului cele făcute de ei încep cu adevărat să se împlinească întru cinstita zămislire a celei ce singură este curată Maica lui Dumnezeu, întru care toți ne lăudăm. 

Se așează scara pe care pogorându-Se Ziditorul, Domnul, va ridica la cer firea noastră. Bucură-te cerule împreună cu îngerii; bucură-te toată zidirea lui Dumnezeu; bucură-te neamule omenesc cel îndumnezeit prin har!

Încep a seca pâraiele răutății și se îndreaptă a curge râurile harului, propovăduindu-se astăzi zămislirea ta, Fecioară, ceea ce ești mai presus de toate. (Din cele trei Canoane ale Zămislirii Maicii Domnului ce se citesc la Untrenie)

+ * + * +

Icoană din veacul al XVII-lea din Rusia

1. Zamislirea Sfintei Fecioare Maria de catre Sf Ana 1

(Sursă: http://www.ruicon.ru/)

Icoană de la mijlocul veacului al XIX-lea din Bulgaria

1. Zamislirea Sfintei Fecioare Maria de catre Sf Ana 5.1 icoana din mijlocul sec XIX Bulgaria

(Sursă: http://www.pravmir.ru/)

Frescă din veacul al XVI-lea de la Mănăstirea Dionisiu, Sfântul Munte Athos, Grecia

1. Zamislirea Sfintei Fecioare Maria de catre Sf Ana 3 Sec XVI Man Dionisiu

(Sursă: http://www.ruicon.ru/)

Published in: on 9 decembrie, 2013 at 11:40  Comments (3)  
Tags: , ,