Sfânta Cuvioasă Isidora cea nebună pentru Hristos din Mănăstirea Tabena, Egipt (1 mai)

Sf Cuv Isidora 1.1Această cuvioasă maică s-a nevoit în Mănăstirea Tabena sau Tabenisioților din Egipt în veacul al IV-lea. Ea își luă greaua cruce a nebuniei pentru Hristos căci se prefăcea a fi nebună și îndrăcită.

Celelalte maici o disprețuiau atât de mult, încât nu voiau să mănânce cu ea. De aceea, rămânând la bucătărie, făcea acolo toate treburile și era ștergarul mănăstirii, împlinind cu fapta ce s-a scris: „De se socotește cineva înțelept între voi în veacul acesta, să se facă nebun ca să fie înțelept” (1 Cor. 3, 18).

Aceasta, având o cârpă zdrențăroasă pe cap, în vreme ce toate celelalte erau împodobite cu culion, își săvârșea astfel rânduiala. Pe ea n-a văzut-o nici una dintre cele 400 de maici ce se nevoiau în acea mănăstire mâncând în anii vieții ei; ea nu se așeză la masă, nici nu luă vreo bucată de pâine, ci se mulțumea să șteargă fărâmiturile de pe mese și să spele murdăria de pe ele. Nu ocăra niciodată pe cineva, nu cârtea, nu grăia puțin sua mult, chiar de era lovită sau batjocorită, sau ocărâtă sau injuriată.

Deci se arătă un înger sfântului cuvios Pitirim (Pitirum sau Pitirion, pomenit la 29 noiembrie), pustnicul încercat de pe muntele Porfiriti, și îi spuse:

– De ce socotești că ești foarte evlavios șezând în acest loc? Voiești să vezi o femeie mai evlavioasă ca tine? Du-te în mănăstirea femeilor tabenisiote și vei afla acolo pe una purtând o diademă pe cap. Ea este mai bună ca tine. Căci luptând cu atâta mulțime, niciodată nu și-a despărțit inima de Dumnezeu. Iar tu, șezând aici, hoinărești cu minte prin cetăți.

Și cel ce nu ieșise niciodată se duse la mănăstirea aceea de femei și rugă pe învățători să-i îngăduie să intre în mănăstirea femeilor. Iar aceia cutezară să-l lase să intre, ca pe unul ce era vestit și bătrân.

Și intrând ceru să le vadă pe toate. Dar aceea nu se arătă. La sfârșit le spuse:

– Aduceți-le pe toate. Căci mai lipsește una.

Îi spuseră lui:

– Avem una nebună la bucătărie. (Căci așa numeau pe cele bolnave la minte)

Le zise:

– Aduceți-mi-o și  pe aceea. Lăsați-mă să o văd.

Plecară să o cheme, însă ea nu ascultă, poate simțind ce se petrece sau poate fiindcă nu i se descoperise.

– Sfântul Pitirim dorește să te vadă.

Căci era vestit. Intrând ea, cuviosul părinte îi văzu cârpa zdrențăroasă de pe frunte și, căzând la picioarele ei, îi spuse:

– Binecuvântează-mă tu!

Toate maicile se uimiră și-i spuseră:

– Avva, nu răbda ocara! E nebună!

Atunci le spuse sfântul Pitirim tuturor:

– Voi sunteți nebune. Aceasta este și maica mea, și a voastră. (Așa erau numite femeile duhovnicești.) Și mă rog să fiu găsit vrednic de ea în ziua judecății.

Auzind ele acestea, îi căzură  la picioare și-și mărturisiră toate greșelile lor: una de a-i fi aruncat apă în spatele cuvioasei maici, alta de a o fi lovit cu pumnii, alta de a-și fi suflat nasul asupra ei. Și toate își arătară batjocurile lor deosebite. Iară el, după ce se rugă pentru ele, plecă.

După puține zile, cuvioasa Isidora, nesuportând slava și cinstea surorilor și simțindu-se împovărată de laude, ieși din mănăstire și nimeni nu știu unde se duse și cum sfârși.

Pomenirea sfintei cuvioase Isidora este săvârșită de Biserica Ortodoxă Română și de cea Greacă în ziua de 1 mai, iară de Biserica Ortodoxă Rusă și în Viețile Sfinților pe 10 mai.

+ * + * +

Sf Cuv Isidora 1.2Pentru dragostea Mirelui Tău Hristos ai coborât cu mintea în adâncul smereniei şi luând de acolo jugul nebuniei pentru Cel Iubit, ai început să lucrezi mântuirea în noaptea scurtă a acestei vieţi, pentru care te lăudăm aşa: Bucură-te, Cuvioasă Isidora, tainică purtătoare a Crucii nebuniei pentru Hristos!

Cu gândurile smerite ale inimii alergai cuvioasă, pe cărările poruncilor dumnezeieşti şi niciodată încălţând picioarele tale, te osteneai a săvârşi alergarea cea bună şi să iei din mâna Împăratului slavei cununa măririi, căreia ne învredniceşte şi pe noi, cu rugăciunile tale, pentru a-I cânta Domnului: Aliluia!

Ploaia ocărilor neîncetat te cuprindea, însă, o, minune, rămâneai neudată, având totdeauna acoperământul Duhului Sfânt, care ca un veşmânt al păcii luminate îmbrăca sufletul tău, ca să cânţi neîncetat lui Dumnezeu: Aliluia

Cu veşmântul blândeţii acoperindu-ţi inima ta, săgeata nici unui gând de osândire nu a rănit sufletul tău, ci pe toate răbdându-le cu mulţumire, neîncetat aduceai Stăpânului laude îngereşti de: Aliluia!

Nesuferind a primi laudele surorilor, prin care-ţi era primejduită comoara smereniei, în taină ai părăsit mănăstirea şi până la sfârşitul vieţii ţi-ai împodobit inima cu laude dumnezeieşti, pentru care ai fost slăvită de Ziditorul tuturor cu cântări ca acestea: Bucură-te, Cuvioasă Isidora, tainică purtătoare a Crucii nebuniei pentru Hristos! (Din Acastistul Sfintei)

+ * + * +

Acatistul Sfintei Cuvioase Isidora din Egipt:

http://sfminasv.blogspot.ro/2013/04/acatistul-cuvioasei-isidora.html (clic aici)

Acatiste ale Sfintilor de peste an vol 2+ * + * +

Viața Sfintei Cuvioase Isidora din Egipt poate fi aflată în:

Istoria lausiaca (Lavsaiconul) - Paladie+ * + * +

Sf Cuv Isidora 3(Sursă: http://agiografikesmeletes.blogspot.ro/)

Sf Cuv Isidora 5.1(Sursă: http://www.apostoliki-diakonia.gr/)

Sf Cuv Isidora 2.1(Sursă: http://days.pravoslavie.ru/)

Sf Cuv Isidora 4.1(Sursă: http://www.rel.gr/)

Chipul Sfintei Cuvioase Eufrosina din Koliupanovo, cea nebună pentru Hristos, Rusia (16 iulie)

(Sursă: http://www.vidania.ru/icons/evfrosiniya_kolyupanovskaya.jpg)

Celei alese de Dumnezeu din palatele împărăteşti pentru Cămara Cerească a Raiului, fericitei Eufrosina cea nebună pentru Hristos, ocrotitoarei şi rugătoarei noastre, cântare vrednică de laudă să îi aducem. Iar tu, o, fericită maică, îndrăzneală având către Domnul, slobozeşte-ne din toate necazurile şi bolile, ca să îţi cântăm cu dragoste: Bucură-te, fericită maică Eufrosina, lauda Koliupanovului şi podoaba preamărită a întregului ţinut Tul! (din Acatistul Fericitei Eufrosina)

Acatistul Fericitei Eufrosina din Koliupanovo, cea nebună pentru Hristos (text, clic aici)

(Sursă: http://www.akafist.mrezha.by/wp-content/uploads/2009/07/evfr_kol.jpg)

+ * + * +

Viaţa, minunile şi acatistul Fericitei

+ * + * +

Izvorul tămăduitor al Fericitei Eufrosina

Rugăciunea citită la izvorul Fericitei Eufrosina

Sfânta Pelaghia cea nebună pentru Hristos de la Mănăstirea Diveevo, Rusia (30 ianuarie)

(Sursă: http://www.4udel.nne.ru/image.php?&src=assets/images/saints/blazhen/blj_Pelagiya.jpg&w=457&f=jpeg&q=75&sia=blj_Pelagiya.jpg)

(Sursă: http://hram-troicy.prihod.ru/zhitie_svjatykh_razdel/view/id/33495)

Aceasta s-a născut în Arzamas, iar pentru purtarea sa neobişnuită încă din copilărie a fost numită „nebună”. După dorinţa părinţilor săi s-a căsătorit, însă în urma întâlnirii cu sfântul cuvios Serafim de Sarov a început să-şi petreacă nopţile în rugăciune şi să pară a fi nebună, de parcă şi-ar fi pierdut minţile. A adus pe lume doi fii, însă curând aceştia trecut la cele veşnice. Sfânta Pelagia a primit cu răbdare aceste încercări, iar de atunci începu să hoinărească pe străzi, purtându-se ca o nebună şi fiind batjocorită şi luată în râs. Nopţile şi le petrecea în rugăciune în pragul bisericii.

În anul 1837, fiind primită în obştea mănăstirii Diveevo, sfânta Pelagia  îşi continuă nevoinţa părutei nebunii: trăia pe stradă într-o groapă plină de mizerie, spărgea geamurile chiliilor, se bătea cu capul de pereţii clădirilor, întotdeauna mergea desculţă, îşi înţepa picioarele în cuie şi îşi pedepsea trupul în orice fel, hrănindu-se numai cu pâine şi apă, neparticipând niciodată la mesele mănăstirii. Unele surori o cinsteau, altele o socoteau stăpânită de un demon înainte-văzător. Fericita Pelagia Ivanovna era cinstită de toate maicile cele binecuvântate din Diveevo, care o strigau „mămică”.

Încă din timpul vieţii, sfânta Pelaghia obişnuia să-i vindece pe toţi cei care veneau la dânsa. Astfel, artistul M. P. Petrov s-a vindecat de paralizia mâinii.  Ea vedea toată viaţa oricui şi proorocea. Apărea în vise şi dăruia tămăduire. A reuşit să stingă un foc de la distanţă. Surorile din obşte şi însăşi egumena se sfătuiau cu fericita înainte-văzătoare. Faima înaintei-vederii sale s-a împrăştiat peste tot şi binecuvântata era vizitată de mulţi oameni din toate colţurile Rusiei. Cu patru ani înainte de fericita sa adormire, sfânta Pelagia a proorocit răspândirea iacobinismului şi a terorismului în Imperiu. Acestea aveau să ducă până la urmă la uciderea ţarului Alexandru al II-lea, pentru care Pelaghia plângea şi se ruga neîncetat.

După 20 de ani de aspră nevoinţă, sfânta Pelaghia, la îndemnul sfântului Serafim de Sarov care i s-a arătat în vis, s-a închis într-o chilie, a început să ocolească oamenii, a devenit tăcută, stătea şi plângea pe podea lângă uşa de la intrare şi îşi petrecea nopţile în rugăciune. Se hrănea mai ales cu pâine neagră, din care făcea biluţe ce îi serveau drept metanii pentru rugăciunea lui Iisus. Nu s-a spălat şi nu şi-a tăiat unghiile niciodată. Binecuvântata a trăit în obşte pânp la plecarea sa din lumea aceasta şi după cuvântul Sfântului Serafim de Sarov „multe suflete s-au salvat prin mijlocirea ei”.

Înainte de moartea sa a făgăduit tuturor celor care îşi vor aminti de dânsa că şi ea îşi va aminti şi se va ruga pentru ei. Sfânta Pelagia s-a mutat la cele de Sus la 30 ianuarie 1884. Trupul său s-a aflat nesupus stricăciunii răspândind bună mireasmă în anul 2004, în acelaşi an fiind trecută în rândul Sfinţilor.

+ * + * +

Viaţa Sfintei Pelaghia poate fi aflată în

sau

+ * + * +

(Sursă: http://www.diveevo.ru/files/file_440.jpg)

(Sursă: http://s004.radikal.ru/i208/1002/9a/d3f5440ba4af.jpg)

 + * + * +

Moaştele Sfintei Pelaghia

(Sursă: http://www.vsetsaritsa.ru/dsQsdsEn&mode=articles&option=targetcontent&fao=0&id=6174&cur=1)

(Sursă: http://www.vsetsaritsa.ru/dsQsdsEn&mode=articles&option=targetcontent&fao=0&id=6174&cur=2)

(Sursă: http://www.vsetsaritsa.ru/dsQsdsEn&mode=articles&option=targetcontent&fao=0&id=6174&cur=3)

+ * + * +

Mănăstirea Diveevo

(Sursă: http://www.sokolovs.narod.ru/nign/diveevo1024.jpg)

(Sursă: http://www.sokolovs.narod.ru/nign/sobory1024.jpg)

(Sursă: http://www.sokolovs.narod.ru/nign/divpreo1024.jpg)

(Sursă: http://www.sokolovs.narod.ru/nign/indiv1024.jpg)

(Sursă: http://www.sokolovs.narod.ru/nign/divtrap1024.jpg)

+ * + * +

Cântări din slujbă ale maicilor de la Mănăstirea Diveevo:

 clic 1, 2, 3 , 4 , 5, 6, 7 şi 8.

Published in: on 28 ianuarie, 2011 at 00:55  Comments (1)  
Tags: , , , , ,

Sfânta Xenia cea nebună pentru Hristos din Sankt Petersburg, Rusia (24 ianuarie)

(Sursă: http://www.flickr.com/photos/amargitich/4997438536/sizes/l/in/photostream/)

Aceasta a trăit în veacul al XVIII-lea, în vremea domniei împărăteselor Elisabeta şi Ecaterina a II-a, şi şi-a petrecut cea mai mare parte a vieţii sale în Petersburg.

Xenia Grigorievna Petrovna a fost soţia unui ofiţer de armată, Andrei Feodorovici Petrov. Rămânând văduvă la 26 de ani, sfânta Xenia părăsi cele lumeşti şi ridică greaua cruce a nebuniei pentru Hristos.

La început, îmbrăcă hainele soţului său cerând să fie numită Andrei Feodorovici şi spunând oamenilor că ea a murit, şi nu soţul ei. Aceasta era adevărat, căci sfânta Xenia părăsise viaţa sa dinainte, îmbrăţişând petrecerea închinată Domnului în smerenie, sub haina părutei nebunii. Când dărui altora casa şi toată agoniseala, rudeniile sale se plânseră autorităţilor. Însă, după ce vorbiră cu dânsa, autorităţile se încredinţară că mintea sa era întreagă şi avea dreptul să dăruiască bunurile sale după socoteala sa.

În scurt timp, nemailăsând nimic pentru sine, sfânta începu a umbla prin zona săracă a Petersburgului, nemaiavând nici unde să îşi plece capul. Nevoind să primească ajutor de la rudeniile sale, era fericită să fie slobodă de orice legătură cu lumea.

După o vreme, sfânta Xenia părăsi Petersburgul pentru 8 ani. Se pare că merse în pelerinaj la locurile sfinte şi în întreaga Rusie. Întorcându-se în cele din urmă la Petersburg, unii oameni o batjocoreau şi o ocărau pentru purtarea sa neobişnuită. Aceasta însă îşi urma calea sa neabătut. Dacă primea bani, nu lua decât monedele mici pe care, apoi, le dădea săracilor. Nopţile şi pe letrecea în rugăciune, priveghind, pe un câmp din apropierea oraşului.

Degrab, virtutea şi darurile sale începură a se face cunoscute. Sfânta prevesti întâmplări viitoare unora dintre locuitorii Petersburgului şi chiar familiei ţarului. Împotriva voinţei ei, sfânta începu să fie socotită ca fiind bine plăcută lui Dumnezeu, creştinii primind ca o mare binecuvântare intrarea ei în casele lor.

Sfânta Xenia trăi vreme de 45 de ani  după plecarea la cele veşnice a soţului său, plecând la Domnul la 71 de ani.

După fericita sa adormire, petrecută în anul 1803, fu înmormântată în cimitirul din Smolensk. De atunci mormântul său se arătă izvor îmbelşugat de tămăduiri şi mângâiere dăruite tuturor fără oprire.

+ * + * +

Iubind sărăcia lui Hristos, acum te îndulcești de ospățul cel veșnic; cu nebunia cea părută ai rușinat nebunia acestei lumi, prin smerenia Crucii ai primit puterea lui Dumnezeu. Pentru aceasta, dobândind darul ajutorării prin minuni, Fericită Xenia, roagă pe Hristos Dumnezeu să ne izbăvească prin pocăinţă de tot răul. (Troparul Sfintei)

+ * + * +

Viaţa Sfintei Xenia (audio)

 Troparul Sfintei Xenia (video, română)

Troparul si condacul (video, rusă)

Acatistul Sfintei Xenia (text)

+ * + * +

 Viaţa şi minuni ale Sfintei Xenia pot fi aflate în

+ * + * +

(Sursă: http://www.idrp.ru/buy/content/products/3139/img/kseniya800.jpg)

(Sursă: http://days.pravoslavie.ru/Images/im3321.jpg)

Sf. Xenia şi Sf. Cuv. Serafim de Sarov (clic aici, pomenit la 2 ianuarie şi 19 iulie), dimpreună cu icoana Maicii Domnului Umilenie (a Sf. Serafim de Sarov)

(Sursă: http://www.icon-art.ru/icons/info/759/Ikona_Presvjatojj_Bogorodicy_Umilenie._Svjataja_Ksenija_Peterbur.html)

(Sursă: http://www.ikona-kiot.ru/wp-content/uploads/ksenia-peterburgskaya-5.jpg)

(Sursă: http://www.ikona-kiot.ru/wp-content/uploads/ksenia-peterburgskaya-7.jpg)

(Sursă: http://www.ikona-kiot.ru/wp-content/uploads/ksenia-peterburgskaya-6.jpg)

+ * + * +

Capela din cimitirul Smolensk unde se află cinstitele moaşte ale Sfintei Xenia

(Sursă: http://palmernw.ru/ksenia/ksenia.html)