Sfânta Proorociță Ana, mama Sfântului Prooroc Samuel (9 decembrie)

3. Sf Proorocita Ana, mama Sf Prooroc Samuel (sec IX i.Hr.) 12.1(Sursă: http://pravicon.com/)

Aceasta era din cetatea Armatem, din muntele Efraim. Era căsătorită cu un bărbat din seminţia lui Levi, numit Elcana. Pentru că era stearpă şi nu făcea copii, bărbatul ei își mai luă o femeie, pe Fenana, cu care făcu copii şi se bucură.

Sfânta Ana, ca şi cum nu i-ar fi fost îndeajuns durerea pricinuită de sterpiciunea ei, mai era şi defăimată de bărbat şi de Fenata, de rude şi prieteni. Şi se ruga mult lui Dumnezeu să-i dea copii, însă nu izbuti nimic, deşi împlinea fără trândăvie poruncile Legii. Căci uneori chiar sfinţilor cu anevoie şi cu încetul şi târziu li se împlinesc cererile.

Suindu-se dar sfânta Ana cu bărbatul ei în Silom, în casa Atotputernicului Dumnezeu, ca să aducă Jertfe prin mâna lui Eli preotul, ea, după săvârşirea jertfelor, primi numai o parte din jertfe, pentru că nu avea fiu sau fiică, pe când celelalte femei cu copii primiră câte două părţi. Aceasta o întristă mult, însă nu deznădăjdui, nici nu îi întunecă faţa.

Lăsă însă pe bărbatul ei să plece acasă, iar ea rămase singură în casa Domnului. Se aruncă cu faţa la pământ şi se rugă aşa:

3. Sf Proorocita Ana, mama Sf Prooroc Samuel (sec IX i.Hr.) 2.1(Sursă: http://pravicon.com/)

Doamne Dumnezeul părinţilor mei, caută spre roaba Ta şi spre smerenia mea. Dă-mi rod pântecelui meu şi Ţi-l voi da Ţie să-Ţi slujească toate zilele vieţii lui.

Dumnezeu văzând că Ana nu se dezlipeşte de casa Lui, că se roagă şi că stăruie în rugăciunea ei, nu îi făgădui numai că îi va da rod pântecelui el, ci îi spuse mai dinainte şi ce nume va purta fiul ce i se va naşte.

După ce luă aceasta încredinţare, sfânta Ana plecă de acolo săltând de bucurie, iar mai apoi născu pe sfântul prooroc Samuel.

Sfântul Prooroc Samuel (clic aici, pomenit la 20 august)

1. Sf Prooroc Samuel (sec IX I.Hr.) 3(Sursă: http://pravicon.com/)

După ce îl înţărcă, se sui cu el în Silom, căzu înaintea Domnului Dumnezeu şi Îi mulţumi.

Preotul Eli o binecuvântă, zicând:

– Să-ţi dea ţie Dumnezeu un alt rod pântecelui în locul lui Samuel, fiul tău.

Sânta Ana îşi luă pruncul şi se coborî acasă, pentru că acesta era încă mic de tot. Când ajunse mai măricel, îl luă de mână, îl sui în casa Domnului Dumnezeului cel atotputernic, ca să împlinească făgăduinţa ce-o făcuse Domnului şi îl dădu în mâna lui Eli preotul. Şi îi făcu maica sa haine preoţeşti mici, pe măsura lui, iară copilul slujea cu ele Domnului Dumnezeu înaintea lui Eli preotul. Sfânta Ana se uita la el şi se bucura. Şi mai născu Ana 3 feciori şi 3 fete, apoi se sui în casa Domnului, căzu cu faţa la pământ şi-L lăudă pe Domnul.

Sfânta Ana cea stearpă născu 7 prunci, iară Fenata cea cu mulţi fii slăbi. Căci ea sălta de bucurie pentru cei 7 copii ai ei, iară Fenana,  după ce a născu 5 copii, ajunse stearpă şi nu mai născu.

După ce trăi vreme îndelungată, lăudând pe Domnul şi proorocind, mai pe urmă se mută în locaşurile cele veşnice de unde fără oprire mijlocește pentru cei ce îi săvârșesc pomenirea cu credință.

+ * + * +

Despre rugăciunea Sfintei Ana, mama proorocului Samuel:

http://www.pemptousia.ro/2014/12/rugaciunea-prorocitei-ana-mama-prorocului-samuil-1/ (clic aici)

http://www.pemptousia.ro/2014/12/rugaciunea-prorocitei-ana-mama-prorocului-samuil-2/ (clic aici)

+ * + * +

Sf Ana, mama Sf Prooroc Samuel 1.1(Sursă: http://upload.wikimedia.org/)

3. Sf Proorocita Ana, mama Sf Prooroc Samuel (sec IX i.Hr.) 1.1(Sursă: http://pravicon.com/)

3. Sf Proorocita Ana, mama Sf Prooroc Samuel (sec IX i.Hr.) 3.1(Sursă: http://pravicon.com/)

Sfânta Proorociță Ana și Sfântul Alexandru Nevski (clic aici, pomenit la 23 noiembrie, 30 august și 30 mai)

3. Sf Proorocita Ana, mama Sf Prooroc Samuel (sec IX i.Hr.) 9.1 si Sf Alexandru Nevski(Sursă: http://pravicon.com/)

Published in: on 9 decembrie, 2014 at 04:57  Comments (1)  
Tags: , , , ,

Sfânta Proorociţă Ana (3 februarie)

(Sursă: http://www.ruicon.ru/)

Aceasta era fiica lui Fanuil, din neamul lui Asir. După ce locui cu bărbatul ei vreme de 7 ani, acela săvârşindu-se prin moarte, ea rămase la Templu toată viaţa ei, petrecând în post şi rugăciune.

Ţinând acest fel de viaţă în chip neobosit, pe când avea 84 de ani, ea se învrednici a vedea pe Domnul, când fu adus la Templu, la 40 de zile de la naşterea Sa în trup, de preafânta Lui Maică şi dreptul Iosif.

Mulţumind lui Dumnezeu, Ana prooroci despre Dânsul către toţi cei care se aflau în Templu:

– Acesta este Hristos, despre Care au proorocit toţi proorocii.

Pomenirea ei se săvârşeşte pe 3 februarie  şi 28 august.

+ * + * +

(Sursă: http://www.ruicon.ru/)

Propovăduitoare a mântuirii s-a arătat Ana, cea insuflată de Dumnezeu, că nu se depărta de biserica Domnului, slujind ziua şi noaptea în post şi în rugăciuni. Aceasta ieşind cu dreptul Simeon, în întâmpinarea Pruncului Iisus, a mărturisit că acesta este Ziditorul cerului şi al pământului. Şi îmbrăţişând pe Hristos, L-a sărutat şi Duhul s-a sălăşluit întru ea şi a grăit: „Tu eşti Dumnezeu şi Fiul Omului, Fiul împărăţiei şi al umilinţei. Tu auzi şi taci, vezi şi eşti nevăzut, eşti pretutinea şi ascuns”. Şi a grăit şi alte proorocii despre Pruncul adus, pentru cei ce aşteptau izbăvirea în Ierusalim cântând lui Dumnezeu: Aliluia.  (Din Acatistul Întâmpinării Domnului)

Înţeleapta Ana ne prooroceşte nouă cele viitoare şi arată de mai înainte, în chip tainic, aşteptarea neamurilor şi izbăvirea lui Israel. (Din Canonul Înainteprăznuirii Întâmpinării Domnului)

Cu sfinţită cuviinţă proorociţa Ana, înţeleapta, cuvioasa şi bătrâna, s-a mărturisit Stăpânului în Templu în chip lămurit, iar pe Născătoarea de Dumnezeu propovăduind-o tuturor celor de faţă, a mărit-o. (Stihire ce se cântă la Utrenia Praznicului)

+ * + * +

Sfântul şi Dreptul Simeon şi Sfânta Proorociţă Ana

(Sursă: http://pravicon.com/images/sv/s1889/s1889004.jpg)

Astăzi să lăudăm cu toţii, duhovniceşte dănţuind, pe Simeon primitorul de Dumnezeu şi împreună cu dânsul pe Ana cea înţeleaptă, ca pe cei ce au fost prooroci ai lui Dumnezeu, şi L-au văzut pe Dânsul Prunc făcut pentru noi. (Din Canonul Sfântului Simeon ce se citeşte la Utrenie)

+ * + * +

(Sursă: http://www.ruicon.ru/)

(Sursă: http://img1.liveinternet.ru/images/attach/c/2//70/746/70746047_anna_proroica.jpg)

(Sursă: http://www.mrosso.narod.ru/icona.iv/iv83.gif)

(Sursă: http://pravicon.com/images/sv/s0206/s0206004.jpg)

Miniatură din veacul al XIV-lea

(Sursă: http://www.ruicon.ru/)

Published in: on 2 februarie, 2012 at 19:06  Lasă un comentariu  
Tags: , , , ,