Sfântul Nou Mucenic Ghenadie de la Mănăstirea Dionisiu, Sfântul Munte Athos, Grecia (6 aprilie)

Sf Nou Mc Ghenadie de la Man Dionisiu, Sf Munte Athos (1818) 1.1(Sursă: http://agioritikesmnimes.blogspot.ro/)

Acesta era un ieromonah dintre părinții Mănăstirii Dionisiu din Sfântul Munte Athos.

Într-una din zile, fu trimis de către egumenul său la Constantinopol ca să-i însoțească pe călugării Bonifatie și Evdochim, care se duceau acolo pentru a se face mucenici. Însă lui Bonifatie și Evdochim li se schimbă inima, căci temându-se de caznele ce le stăteau înainte, aceștia se lepădară de Iisus Hristos. Apoi, mâniați, se întoarseră asupra însoțitorului lor, sfântul Ghenadie, pe care-l făcură răspunzător de călătoria lor fără roadă la Constantinopol. Ei îl învinuiră înaintea stăpânirii  că venise la Constantinopol ca să se facă mucenic.

Astfel sfântul Ghenadie fu prins și întemnițat.

În temniță, sfântul Ghenadie fu chinuit cu cruzime și silit să se lepede de credința creștină și să primească religia islamică. Însă în ciuda celor suferite, sfântul Ghenadie se ținu tare în credincioșia sa față de Iisus Hristos. Pentru aceasta fu osândit la moarte prin tăierea capului.

După moartea sfântului Ghenadie, cinstitele sale moaște fură așezate în mănăstirea Dionisiu din Sfântul Munte.

Astfel, sfântul Ghenadie, ieromonahul din mănăstirea Dionisiu, își dădu viața din dragoste pentru Iisus Hristos în Constantinopol la 6 aprilie 1818.

+ * + * +

Viața Sfântului Nou Mucenic Ghenadie de la Mănăstirea Dionisiu poate fi aflat în

Marturisitori ai lui Hristos+ * + * +

Mănăstirea Dionisiu, Sfântul Munte Athos, Grecia

Man Dionisiu, Sf Munte Athos 3(Sursă: http://upload.wikimedia.org/)

Published in: on 5 aprilie, 2015 at 21:58  Lasă un comentariu  
Tags: , , , , , , , ,

Sfântul Nou Mucenic Pavel Rusul, Constantinopol, Turcia (3 aprilie)

Sf Mc Pavel Rusul (1683) 1(Sursă: http://www.pravoslavie.ru/)

Multă vreme tătarii din Crimeea năvăleau an de an în ținuturile Rusiei și Ucrainei după robi. Într-o asemenea năvălire din veacul al XVII-lea a fost prins și un tânăr rus pe nume Pavel care fu vândut unei familii creștin-ortodoxe.

După ce își sluji cu credință stăpânul câțiva ani, fu slobozit. Deci sfântul Pavel se căsători cu o fată care fusese luată și ea cândva roabă și apoi slobozită. Amândoi locuiau în cetatea Constantinopolului.

Curând după căsătoria lor, sfântul Pavel se îmbolnăvi de epilepsie, care se înrăutățea din ce în ce mai mult. Astfel, prietenii și vecinii hotărâră să-l ducă în biserica Născătoarei de Dumnezeu numită Mouglouniou pentru a se tămădui. Sfântul Pavel însă nu voia să meargă, însă ei hotărâră să-l ducă cu orice preț.

Pe drum se întâlniră cu niște musulmani care-i întrebară unde merg. Sfântul Pavel se folosi de acea întâlnire ca să strige că este musulman. Musulmanii auziră, însă nu făcură nimic. Mai tâziu însă, după ce se gândiră, hotărâră că trebuie să vină în ajutorul omului care strigase că este musulman și era dus la biserică de către creștini ortodocși ca să-l împiedice să facă așa cum voia, pretinzând că este bolnav la cap.

Unul dintre musulmani hotărî că cel mai bine era să-i spună situația fratelui lor musulman marelui vizir Kara Mustafa care, auzind acestea, se mânie cumplit poruncind ca Pavel să fie adus la el.

Însă înainte ca oamenii vizirului să-l găsească pe sfântul Pavel, cineva îi înștiință pe preoții de la biserica în care se afla acesta și acesta fu scos din biserică pentru ca sfântul locaș să nu fie nimicit sau luat de musulmani pe motiv că ar fi adăpostit un musulman. Însă oamenii vizirului sosiră înainte ca ei să poată face ceva și arestară pe preoții bisericii, ducându-i împreună cu sfântul Pavel la marele vizir.

Acesta, văzându-l pe sfântul Pavel, îl întrebă dacă este musulman. Iară acesta răspunse că nu este. Însă musulmanii ce povestiseră întâmplarea stăruiră zicând că el însuși spusese că este musulman. Sfântul Pavel însă îi învinui că mint.

Când marele vizir îl întrebă pe sfântul Pavel de ce îl duseseră creștinii la biserică, el răspunse nu l-au dus acolo, ci acasă fiindcă avea o boală care trebuia îngrijită. Dar pe lângă aceasta el stăruia că nu este musulman, ci creștin ortodox.

Marele vizir îi aminti lui sfântului Pavel că avea mărturii sub jurământ de la martori care îl auziseră zicând că este musulman. Deci el avea de ales: fie se făcea musulman, fie avea să fie dat morții. Întâia alegere era însoțită de bogăție, iar cealaltă de cazne și moarte.

Soția sfântului Pavel, care-și însoțise bărbatul la marele vizir, îl încuraja să se țină tare, zicând:

– Nu te teme, soțul meu, ci să stai tare în credința lui Hristos, căci paharul morții ține doar o clipită, după care te vei veseli și te vei bucura împreună cu mucenicii lui Hristos.

Adăugă apoi:

– Nu m-am gândit niciodată că voi fi soție de mucenic.

Auzind spusele femeii, marele vizir întrebă cine era și ce spusese. Unul dintre musulmani care înțelegea rusa îi spuse că îl încuraja să stea neclintit în credința sa creștin-ortodoxă. Vestea aceasta îl mânie pe marele vizir care porunci ca soția lui Pavel să fie dusă la curte și biciuită. Iar pe sfântul Pavel îl trimise la închisoare.

După 3 zile, sfântul Pavel fu adus iară dinaintea marelui vizir care îl ispiti iară cu răsplăți să se facă musulman, altfel va fi osândit la moarte. Însă sfântul Pavel rămase tare în credința sa în Iisus Hristos.

Văzând că nu izbutește cu niciun chip, marele vizir Kara Mustafa îl osândi la moarte, în Hipodromul din cetatea Constantinopolului tăindu-i-se capul sfântului Pavel.

Astfel sfântul Pavel Rusul se jertfi pentru dragostea lui Iisus Hristos în cetatea Constantinopolului la 3 aprilie, în Vinerea Mare a anului 1683.

+ * + * +

Viața Sfântului Mucenic Pavel Rusul poate fi aflată în:

Marturisitori ai lui Hristos+ * + * +

Hipodromul din Costantinopol, gravat de Onufrio Panavinio în anul 1600

Hipodromul din Costantinopol, gravat de Onufrio Panavinio, 1600 1.1(Sursă: http://www.roger-pearse.com/)

Published in: on 3 aprilie, 2015 at 09:54  Lasă un comentariu  
Tags: , , , , , , , ,

Sfântul Mucenic Veniamin diaconul din Persia, Iran (31 martie)

Sf Mc Veniamin diaconul din Persia 1.1(Sursă: http://pravicon.com/)

Acest sfânt mucenic al Domnului este pomenit alături sfântul sfințit mucenic Avdas episcopul socotindu-se a fi pătimit dimpreună cu dânsul, însă Mineiul împăratului Vasile al II-lea Bulgaroctonul, săvârșit în preajma anului 985 la Constantinopol, consemnează faptul că a acesta a primit cununa cea nestricăcioasă a muceniciei la 3 ani după sfântul Avdas, deci în anul 421 sau 424, în orașul persan Susa.

+ * + * +

Sf Mc Veniamin diaconul din Persia 2(Sursă: http://pravicon.com/)

+ * + * +

Orașul Susa de odinioară, vestul Iranului de astăzi

Susa, Iran 2(Sursă: http://iranarchaeology.blogspot.ro/)

Published in: on 31 martie, 2015 at 11:46  Lasă un comentariu  
Tags: , , , , , , , ,

Sfântul Sfințit Mucenic Zaharia cel Nou, mitropolitul Corintului, Grecia (30 martie)

Sf Sf Mc Zaharia cel Nou, mitropolitul Corintului, Grecia (1684) 1(Sursă: http://paraklisi.blogspot.ro/)

Din 1545 până în 1670 Veneția s-a aflat în război cu turcii otomani și, când se făcu pace, în 1670 ea trebui să dea înapoi multe din pământurile grecești pe care le cucerise. Însă în 1684 Veneția se alătură celei de-a 3-a Sfinte Alianțe, împreună cu Polonia și Austria, spre a lupta din nou împotriva turcilor, în încercarea de a redobândi pământurile pierdute. Din această pricină turcii erau foarte neîncrezători și bănuitori față de oricine avea de-a face cu venețienii, mai ales față de locuitorii Peloponezului, ale cărui orașe de pe coastă fuseseră în stăpânirea Veneției.

În 1684 mitropolitul Zaharia din Corint, care se născuse în eparhia Arta, fu învinuit în chip mincinos de către niște turci că trimite pe ascuns mesaje venețienilor. Sfântul mitropolit fu îndată luat sub pază, bătut și pus în lanțuri.

Adus dinaintea cadiului, i se ceru să-și lepede credința și să se facă musulman, altfel va fi osândit la moarte. Însă sfântul Zaharia refuză a lua seama la vorbele cadiului și îi spuse acestuia:

– Dumnezeul cel Sfânt să nu mă lase să mă lepăd vreodată de Domnul meu Iisus Hristos, adevăratul Dumnezeu, căci eu cred că El este Cel Atotputernic și Ziditorul lumii. Sunt gata să-mi vărs sângele pentru sfântul Lui Nume.

Răspunsul îi aduse o altă bătaie după care fu iară dus în temniță. Însă oricât l-ar fi bătut, acesta nu-l putea face să se lepede de Iisus Hristos. Deci musulmanii turci hotărâră că trebuie să moară cu o moarte neobișnuit de crudă: avea să fie tras în țeapă și apoi prăjit de viu.

Vestea aceasta îngrozi mulțimea creștinilor ortodocși care strânseră grabnic o sumă de bani pe care o dădu valiului cetății, cerându-i să aibă milă de mitropolit. Astfel, ca un act de milă, i se tăie capul.

Astfel sfântul mitropolit Zaharia al Corintului își dădu viața din dragoste pentru Iisus Hristos în cetatea Corint, în a 3-a duminică a Postului Marem a Închinării Sfintei Cruci, la 30 martie 1684.

+ * + * +

Viața Sfântului Sfințitului Mucenic Zaharia cel Nou poate fi aflată în:

Marturisitori ai lui Hristos

+ * + * +

Hartă a Corintului din anul 1685

Corint 2.1 Coronelli, 1685(Sursă: http://corinth.sas.upenn.edu/)

Altă hartă a Corintului a cărei vechime ne este necunoscută

Corint 1(Sursă: http://www.diakonima.gr/)

+ * + * +

Corintul Antic astăzi, Grecia

Corintul Antic, Grecia 3(Sursă: http://upload.wikimedia.org/)

Corintul Antic, Grecia 1(Sursă: http://www.ancient.eu/)

Corintul Antic, Grecia 6(Sursă: http://www.suitcasesandsippycups.com/)

Sfântul Mucenic Evstatie Postitorul de la Lavra Peșterilor din Kiev, Ucraina (28 martie)

Sf Mc Evstatie de la Lavra Pesterilor din Kiev, Ucraina 8.1Miniatură săvârșită în anul 1661

(Sursă: http://pravicon.com/)

Sfântul Evstatie fusese un om foarte bogat, însă, aprinzându-se de dragostea lui Hristos, își împărți avuția și intră în Mănăstirea Peșterilor unde îmbrăcă haina monahală.

În anul 1097, când poloviții porniră război asupra Kievului, jefuiră mănăstirea și uciseră mulți creștini printre care și monahi. Însă sfântul Evstatie împreună cu mai mulți credincioși fură vânduți ca robi unui evreu din cetatea Cherson, aflată în sudul Crimeei.

Evreul acesta batjocorea credința creștină și se silea să-i facă pe creștini să treacă la iudaism. Văzând că nu au de ales, ei primiră lesne să moară de foame decât să se lepede de adevărata credință.

Sfântul Evstatie îi întări în credință spre a-și împlini gândul lor. Astfel muriră cu toții de foame, unii după 3 zile, alții după 4, iar alții după 7.

Fiind deprins cu postirile și strâmtorarea trupului, Evstatie fu singurul care rămase în viață, răbdând 14 zile fără hrană.

Evreul, mâniindu-se că pierduse banii cheltuiți pe robi, se răzbună pe sfântul Evstatie, spânzurându-l pe cruce.

Sf Mc Evstatie de la Lavra Pesterilor din Kiev, Ucraina 3.1(Sursă: http://pravicon.com/)

De pe cruce, sfântul Evstatie mulțumi lui Dumnezeu, iar evreului îi prooroci o moarte năpraznică și apropiată. Săbăticit de mânie, acesta îl străpunse cu o suliță. Și astfel bineplăcutul lui Dumnezeu își dădu sufletul.

Mai apoi, fiindu-i aruncat trupul în mare, acesta pluti pe deasupra apei.

Sf Mc Evstatie de la Lavra Pesterilor din Kiev, Ucraina 8.2

Mari minuni săvârșiră cinstitele moaște ale acestui sfânt mucenic.

La scurtă vreme după moartea lui Evstatie, împăratul bizantin poruncii ca evreii din cetatea Cherson să fie pedepsiți pentru purtarea lor cea ticăloasă față de creștini. Și astfel, acel chinuitor al creștinilor fu spânzurat de un copac, primind răsplata lui Iuda.

+ * + * +

Viața Sfântului Mucenic Evstatie de la Lavra Peșterilor din Kiev poate fi aflată în:

Patericul Lavrei Pesterilor din Kiev

+ * + * +

Sf Mc Evstatie de la Lavra Pesterilor din Kiev, Ucraina 1.1(Sursă: http://pravicon.com/)

????????????????????????????(Sursă: http://pravicon.com/)

Sf Mc Evstatie de la Lavra Pesterilor din Kiev, Ucraina 5(Sursă: http://pravicon.com/)

Sf Mc Evstatie de la Lavra Pesterilor din Kiev, Ucraina 6(Sursă: http://pravicon.com/)

Sf Mc Evstatie de la Lavra Pesterilor din Kiev, Ucraina 7.1(Sursă: http://pravicon.com/)

Published in: on 28 martie, 2015 at 09:37  Comments (1)  
Tags: , , , , , , ,

Sfânta Muceniță Ilaria, dimpreună cu Claudiu Tribunul, soțul său, și cei doi fii, Iason și Mavru (19 martie)

Sf Mc Ilaria 4.1(Sursă: http://www.doxologia.ro/)

Aceștia împreună cu preotul Diodor şi diaconul Marian pătimiră cu sfinţii mucenici Hrisant şi Daria (pomeniți deopotrivă în ziua de 19 martie).

Tribunul Claudiu îmbrăţişă credința în Iisus Hristos și primi botezul împreună cu soţia sa Ilaria și fiii lor, Iason şi Mavru, cu toţi ai casei, chiar şi soldaţii.

Sf Mc Claudiu Tribunul, sotia sa Ilaria si fiii lor Iason si Mavru 1.1(Sursă: http://images.oca.org/)

Când împăratul Numerian (283-284) află acest lucru, porunci să fie osândiți la moarte. Astfel sfântul Claudiu fu înecat în mare, iar copiilor şi soldaţilor săi  li se tăiară capetele.

Creştinii înmormântară sfintele moaşte ale mucenicilor într-o peşteră, unde sfânta Ilaria mergea adesea la rugăciune.

Într-o zi, fiind urmărită, sfânta Ilaria fu prinsă şi dusă spre chinuire. Sfânta îi rugă să o lase puţin să se roage şi făcând aceasta își dădu sufletul în mâinile Domnului.

Un slujitor o îngropă în aceeaşi peşteră unde odihnea familia sa.

+ * + * +

Sf Mc Claudiu Tribunul 1.1(Sursă: http://www.doxologia.ro/)

+ * + * +

Sf Mc Ilaria 3.1(Sursă: http://4spisok.ru/)

Sf Mc Ilaria 1.1(Sursă: http://pk-semya.ru/)

Sfântul Mucenic Papa din Licaonia, Turcia (16 martie)

Sf Mc Papa din Licaonia (310) 1.2Frescă săvârșită în veacul al XIV-lea și aflată în Mănăstirea Gracanica, Kosovo, Serbia

(Sursă: http://www.ruicon.ru/)

Acest sfânt, văzând că lumea se găseşte în primejdia de a se cufunda în idolatrie, înfăţişându-se înaintea stăpânitorului locului unde trăia, îl ruşină pe acesta, cu îndrăzneala lui cea multă în Hristos.

Fiind aruncat la pământ i se bătu mai întâi trupul şi apoi şi faţa cu toiege.

Sf Mc Papa din Licaonia (310) 2.1Miniatură din Menologion-ul (Mineiul) împăratului Vasile al II-lea Bulgaroctonul (976-1025), săvârșită în anul 985 la Constantinopol

(Sursă: http://pravicon.com/)

Mai apoi fiind chinuit în multe chipuri, îşi dădu duhul.

Moaştele sale fură ridicate de cei din Licaonia, care avându-le la ei se bucură şi se veselesc.

+ * + * +

Sf Mc Papa din Licaonia (310) 3(Sursă: http://www.ruicon.ru/)

Published in: on 16 martie, 2015 at 12:08  Comments (1)  
Tags: , , , , , ,

Sfântul Nou Mucenic Manuil robul din Sfakia, Creta, Grecia (15 martie)

Sf Nou Mc Manuil robul din Sfakia, Creta, Grecia (1792) 2.1(Sursă: http://syndesmosklchi.blogspot.ro/)

După cucerirea Cretei de către turcii musulmani, creștinii ortodocși cretani se răzvrătiră de mai multe ori, căutând să-i alunge pe turci din insula lor. După fiecare răscoală mulți creștini fugeau de pe insulă, iar alții erau robiți și siliți să se convertească la islam. Între acești creștini ortodocși robiți la o fragedă vârstă se afla și un tânăr pe nume Manuil, din orașul Sfakia, care fu luat și tăiat împrejur împotriva voii sale.

Când i se ivi prilejul, Manuil fugi din Creta și debarcă pe insula Mikonos, unde merse pe dată la un preot ortodox și se spovedi. Primind un canon, mai apoi fu primit din nou în Biserica Ortodoxă prin Mirungere.

Pe insula Mikonos, Manuil se căsători și fu binecuvântat cu 6 copii. Soția sa se dovedi a-i fi necredincioasă, iar Manuil, temându-se de Dumnezeu, hotărî să nu o pedepsească în niciun fel. Își luă copiii și plecă de acasă. Însă cumnatul său îl ocăra că și-a părăsit soția și amenința să se răzbune.

Într-una din zile, pe când mergea cu corabia cu o încărcătură de lemne din insula Samos în insula Mikonos, Manuil întâlni un vas pe care lucra cumnatul său. În fața căpitanului musulman, acesta îl învinui pe Manuil că fusese musulman și se făcuse creștin ortodox.

Dus înaintea căpitanului, Manuil fu întrebat cărei religii aparține. Iară Manuil răspunse:

– Am fost creștin ortodox de când m-am născut.

Dar căpitanul îi aduse aminte:

– Ai fost cândva creștin ortodox, dar apoi ai devenit de bună voie musulman. Deci acum trebuie să te întorci la credința ta, căci de nu te învoiești să faci așa, am sa te chinui fără milă până mori.

Fără să se descurajeze, Manuil răspunse:

– Creștin ortodox m-am născut, creștin ortodox sunt și creștin ortodox vreau să mor.

Mâniat peste măsură, căpitanul îl puse la cazne pe tot drumul până la Chios, unde îl predă amiralului flotei Kapudan Pașa.

Când sosi, Manuil ceru unui creștin ortodox să caute un preot care să-l sfătuiască și să-l mărturisească. Însă de frică, niciun preot nu vru să vină. Unul dintre ei îi trimise sfat de îmbărbătare prin altcineva. Atunci Manuil își spunse:

– Mi-e totuna dacă mor azi sau mâine. Lumea aceasta este trecătoare; decât să mor mâine păcătos, mai bine să mor azi pentru credința mea și să-mi mântuiesc sufletul.

Kapudan Pașa puse să-l aducă pe Manuil dinaintea lui să-l cerceteze. Când îl întrebă pe Manuil ce este, acesta răspunse:

– Sunt creștin ortodox.

Iară Kapudan Pașa puse să fie dezbrăcat și văzând că este tăiat împrejur întrebă cum se întâmplă.

Manuil răspunse:

– Din naștere sunt creștin ortodox, dar când eram mic am fost luat rob și silit să mă fac musulman. Acum vreau sa fiu din nou creștin ortodox.

Ca răspuns, amiralul porunci să fie deîndată executat. Auzind porunca, Manuil spuse:

– Slavă Ție, Dumnezeule!

Ei îl duseră la Fântâna Veche unde Manuil îngenunche de bună voie și așteptă sabia călăului. Însă călăul, fiind nepriceput, nu fu în stare să taie capul sfântul mucenic dintr-o singură lovitură îndelungându-i astfel chinurile robului lui Dumnezeu. Reușind în cele din urmă călăul să-i despartă capul de trup , valiul hotârî ca trupul său să fie legat cu greutăți și aruncat în mare.

Creștinii ortodocși care fuseră martori la mucenicia sfântului Manuil fură foarte mișcați de mucenicia sa.

Astfel Manuil, robul din Creta, își dădu viața din dragoste pentru Iisus Hristos în insula Chios la 15 martie 1792, fiind de mai bine de 2 veacuri, până astăzi, cald și tainic ocrotitor tuturor ce îi săvârșesc pomenirea cu credință.

+ * + * +

Sf Nou Mc Manuil robul din Sfakia, Creta, Grecia (1792) 1(Sursă: http://syndesmosklchi.blogspot.ro/)

Apropiatu-te-ai de Domnul ca un fierbinte mijlocitor, dumnezeiască roadă și porumbel din Sfakia. Manuile, Preacinstite Noule Mucenic, mărturisit-ai după lege pentru Hristos și ai primit cununa muceniciei. Pentru aceasta, mijlocește pentru noi, cei ce te cinstim pe tine, ca să dobândim izbăvire de păcate și mare milă. (Troparul Sfântului, glasul al 3-lea)

Înflorit-ai ca un phoenix în mijlocul sfakienilor și, după lege, ai suferit mucenicie în Chios, slăvite al lui Hristos Dumnezeu. Socotit ai fost întocmai cu Sfinții Mucenici, Fericite Manuil, Noule Mucenic al Domnului, și împreună cu ei te rogi în toată vremea să ne dăruiască izbăvire de păcate. (Condacul Sfântului, glasul al 4-lea)

+ * + * +

Viața Sântului Nou Mucenic Manuil din Sfakia poate fi aflată în:

Marturisitori ai lui Hristosși

Sfinti cretani - carte+ * + * +

Sf Nou Mc Manuil robul din Sfakia, Creta, Grecia (1792) 4(Sursă: http://syndesmosklchi.blogspot.ro/)

Sf Nou Mc Manuil robul din Sfakia, Creta, Grecia (1792) 3.1(Sursă: http://syndesmosklchi.blogspot.ro/)

+ * + * +

Procesiune în cinstea Sfântului Nou Mucenic Manuil din Sfakia, Grecia

Sf Nou Mc Manuil robul din Sfakia, Creta, Grecia (1792) 5 procesiune

Sf Nou Mc Manuil robul din Sfakia, Creta, Grecia (1792) 6 procesiune

Sf Nou Mc Manuil robul din Sfakia, Creta, Grecia (1792) 7 procesiune(Sursă: http://syndesmosklchi.blogspot.ro/)

+ * + * +

Sfakia, Insula Creta, Grecia

Sfakia, Creta, Grecia 1(Sursă: http://upload.wikimedia.org/)

Published in: on 15 martie, 2015 at 07:13  Lasă un comentariu  
Tags: , , , , , , , , ,

Sfântul Mucenic Epimah din Pelusium, Egipt (11 martie)

Sf Mc Epimah din Pelusium, Egipt (250) 1.1Miniatură din Menologion-ul (Mineiul) împăratului Vasile al II-lea Bulgaroctonul (976-1025), săvârșită în anul 985 la Constantinopol

(Sursă: http://days.pravoslavie.ru/)

Acesta era din cetatea Pelusium, aflată pe valea Nilului, în Egipt.

În vremea prigoanei împotriva creștinilor din preajma anului 250, sfântul Epimah, cuprins de multă râvnă, merse în marea cetate a Alexandriei și intrând într-un templu idolesc la vremea săvârșirii jertfelor, acesta răsturnă jertfelnicul și dărâmă idolii păgâni mărturisind pe Hristos.

Aflând de aceasta, guvernatoarul Apelian porunci să fie prins și supus la chinuri. Iară slujitorii îl spânzurară de un lemn și îl strujiră cu unghii de fier și îi zdrobiră oasele cu pietre. Din voia Domnului de a-l slăvi pe robul Său încă din lumea aceasta, în vremea pătimirii sale, o picătură din sângele său sări pe ochiul orb al unei femei care pe dată văzu lumina și i se făcu ochiul sănătos.

Mai apoi, sfântului Epimah i se tăie capul, fiind de atunci pururea izvor îmbelșugat de milostivire tuturor celor ce îi săvârșesc pomenirea cu credință.

Sf Mc Epimah din Pelusium, Egipt (250) 2.1Frescă săvârșită în anul 1547 și aflată în Mănăstirea Dionisiu din Sfântul Munte Athos, Grecia

(Sursă: http://pravicon.com/)

Pomenirea sfântului mucenic Epimah se mai săvârșește și la 31 octombrie.

+ * + * +

Cetatea Pelusium de odinioară, Egipt

Pelusium 7(Sursă: http://www.panoramio.com/)

Pelusium 6(Sursă: http://www.panoramio.com/)

Pelusium 3(Sursă: http://www.panoramio.com/)

Pelusium 5(Sursă: http://www.panoramio.com/)

Pelusium 4(Sursă: http://www.panoramio.com/)

Published in: on 11 martie, 2015 at 15:05  Lasă un comentariu  
Tags: , , , , , , ,

Sfântul Mucenic Ioasaf, starețul Mănăstirii Snetogorsk, Pskov, Rusia (4 martie)

Sf Mc Ioasaf, staretul Man Snetogorsk, Pskov, Rusia (1299) 2.1(Sursă: http://pravicon.com/)

În veacul al XIII-lea, în vremea invaziei germanilor, 2 dintre cele mai vechi mănăstiri ale Pskovului avură de suferit dimpreună cu stareții lor care primiră cununa cea cu bună mireasmă a muceniciei: sfântul Vasile, starețul Mănăstirii Schimbarea la Față, (pomenit tot în această zi) și sfântul Ioasaf, starețul Mănăstirii Nașterii Maicii Domnului Snetogorsk.

Mănăstirea Snetogorsk, aflat pe muntele Snatna ale cărui margini sunt înconjurate de apele râului Pskova, a fost o vatră duhovnicească de seamă a Pskovului prin ostenelile sfinților Ioasaf, Eufrosin și Sava.

Sfântul Cuvios Eufrosin din Pskov (pomenit la 15 mai)

Sf Cuv Eufrosin din Pskov (1481) 1(Sursă: http://pravicon.com/)

Sfântul Cuvios Sava din Kripețk, Pskov (28 august)

Sf Cuv Sava din Kripetk, Pskov (1495) 1.1(Sursă: http://pravicon.com/)

Sfântul Ioasaf așeză aleasă rânduială obștii sale spre buna sporire deopotrivă a celor dinafară cât și a vieții duhovnicești prin rugăciune, înfrânare și muncă. La aproape 90 de ani de la mutarea sa la odihna cea de Sus, arhiepiscopul Dionisie de Suzdal reașeză rânduiala sfântului Ioasaf în Mănăstirea Snetogorsk.

Întrucât așezământul monahal se afla în afara zidurilor cetății, fiind fără prea mare apărare, în ziua de 4 martie 1299, se năpustiră germanii asupra Pskovului incendiind mănăstirea Snetogorsk. În vreme ce flăcările cuprindeau mănăstirea, sfântul Ioasaf dimpreună cu alți părinți, arși de vii, se mutară în cămările cele de Sus ale Domnului.

În vremea aceea, fu multă suferință în ținutul Pskovului, însă pentru rugăciunile sfinților mucenici Dumnezeu ocroti pe bărbații din ținut care se adunară sub ocârmuirea cneazului Pskovului Dovmont Timotei.

Sfântul Dovmont Timotei, cneaz de Pskov (pomenit la 20 mai)

Sf Dovmont Timotei, cneaz de Pskov 2(Sursă: http://www.orthodox-books.ru/)

Sfântul cneaz dimpreună cu oastea sa înfruntă armata germanilor în apropiere de biserica sfinților apostoli Petru și Pavel înfrângându-i. Mai apoi acesta ridică o biserică de piatră în mănăstirea Snetogorsk în locul celei arse, astfel punând început revigorării vieții monahale în acest așezământ.

Curând după mutarea sa la cele veșnice, sfântul Ioasaf fu proslăvit cu sfinții, ocrotind pururea de atunci pe toți cei ce îi săvârșesc pomenirea cu credință.

+ * + * +

Sf Mc Ioasaf, staretul Man Snetogorsk, Pskov, Rusia (1299) 3(Sursă: http://pravicon.com/)

Sf Mc Ioasaf, staretul Man Snetogorsk, Pskov, Rusia (1299) 1.1(Sursă: http://pravicon.com/)

+ * + * +

Mănăstirea Snetogorsk, Pskov, Rusia

Pradă multor vitregii și invazii de-a lungul veacurilor, mănăstirea Snetogorsk a fost de fiecare dată renovată și revigorată. Ultimul val al pustirii a fost în vremea stăpânirii sovietice când mănăstirea a devenit casă de vacanță, însă în anul 1993 mănăstirea a redevenit așezământ monahal.

Man Snetogorsk, Pskov, Rusia 2

Man Snetogorsk, Pskov, Rusia 4

Man Snetogorsk, Pskov, Rusia 20

Man Snetogorsk, Pskov, Rusia 23

Man Snetogorsk, Pskov, Rusia 5

Man Snetogorsk, Pskov, Rusia 12

Man Snetogorsk, Pskov, Rusia 14

Man Snetogorsk, Pskov, Rusia 15

Man Snetogorsk, Pskov, Rusia 17

Man Snetogorsk, Pskov, Rusia 18

Man Snetogorsk, Pskov, Rusia 16(Sursă imagini: http://www.pskovkid.ru/)

Published in: on 4 martie, 2015 at 11:06  Lasă un comentariu  
Tags: , , , , , , ,