Sfântul Ierarh Agapit, episcopul Sinaului sau Sinadei, Frigia, Turcia (18 februarie)

Sf Ier Agapit, ep Sinaului sau Sinadei, Frigia, Trucia (324) 1.1(Sursă: http://days.pravoslavie.ru/)

Acesta a trăit în vremea lui Diocleţian şi Maximian (284-305) şi era de fel din Capadocia, fiu de părinţi creştini.

Pe când era încă tânăr cu vârsta, se duse la mănăstirea de acolo, în care se aflau ca la 1000 de monahi. De la aceia culegând felurite bunătăţi, precum strânge albina din felurite flori, ajunse un încercat lucrător al poruncilor Domnului, topindu-și trupul cu postul, privegherea şi înfrânarea de la toate. Pentru aceasta era iubit şi cinstit de toţi. El se arătă folositor în ascultările fraţilor mănăstirii şi pe toţi monahii îi socotea şi îi numea stăpâni ai săi.

Pentru aceasta se învrednici a lua de la Dumnezeu darul minunilor, căci vindeca nu numai bolile oamenilor, ci şi ale animalelor.

În vremea aceea, aflând împăratul Liciniu (307-324) despre dânsul că este tare la trup, îl luă şi fără voie îl încorporă în oastea lui. Însă sfântul părinte şi acolo aflându-se, nu părăsi nevoinţele sale pustniceşti, căci şi ostăşeştile slujbe fără zăbavă le împlinea şi obişnuitele pustniceşti osteneli urma.

Iar în vremea aceea fiind chinuiţi cumplit pentru credinţa în Hristos, Victorin şi Dorotei, Teodul şi Agripa, bunii biruitori mucenici şi alţii mai mulţi, fericitul acesta Agapit voi să fie şi el părtaş cu aceia. Însă aceia săvârşindu-se în Hristos prin sabie, sfântul Agapit, fu doar rănit de o suliţă, pricină pentru care scăpă, poate spre mântuirea mai multora fiind păzit.

După ce muri Liciniu şi cârmele ocârmuirii împărăţiei romanilor fură luate de marele Constantin, se întâmplă ca o slugă vrednică a împăratului să fie cuprinsă de un duh necurat şi chema numele sfântului Agapit. Împăratul aduse pe sfânt la palat şi îndată ce acesta făcu rugăciune, izgoni duhul necurat, iară sluga dobândi vindecare.

Pentru aceasta sfântul părinte nu cerut alt dar de la împărat, decât să fie slobozit din oştire pentru a se duce la mult dorita lui linişte, dorință pe care împăratul i-o împlini.

Deci întorcându-se sfântul la liniştea sa, episcopul cetăţii Sinadei trimise de-l chemă la sine şi-l hirotonit preot, şi nu după multă vreme, mutându-se episcopul din viaţă, sfântul Agapit, din voinţă dumnezeiască şi cu alegerea preoţilor şi a întregului popor, fu făcut episcop al cetăţii Sinadei. Şi îndată ce a fu făcut arhiereu, sfântul făcu şi mai mari minuni, învrednicindu-se şi de dar proorocesc. Dar nu putem să pomenim aici proorocirile şi marile faceri de minuni ale sfântului.

Deci, bine şi în chip plăcut lui Dumnezeu vieţuind, şi plin de zile făcându-se, la anul 324 se odihni în Domnul fiind până astăzi izvor îmbelșugat de mângâiere și ajutor tuturor celor ce îi săvârșesc pomenirea cu credință.

Întrucât în Mineiul nostru și în calendarul creștin-ortodox românesc sfântul ierarh Agapit apare ca fiind episcop al Sinaului, totuși lucrarea „Sinaxar ortodox general și dicționar aghiografic” îngrijită de părintele Ioaninchie Bălan precum și sinaxarele altor popoare lămuresc asupra numelui cetății păstorită de sfântul părinte ca fiind Sinada.

+ * + * +

Sf Ier Agapit, ep Sinaului sau Sinadei, Frigia, Trucia (324) 2.1

(Sursă: http://pravicon.com/)

Published in: on 17 februarie, 2015 at 22:28  Comments (1)  
Tags: , , , , , , , ,

Sfântul Cuvios Cosma din Iakroma, Rusia (18 februarie)

(Sursă: http://pravicon.com/images/sv/s1223/s1223002.jpg)

Sfântul părinte Cosma din Iakroma a fost servitorul unui oarecare nobil cuprins de boală îndelungată, căruia îi citea cărţi, aducând-i astfel mângâiere în suferinţe. Şi astfel, călătorind din oraş în oraş, se întâmplă să poposească la râul Iakroma. Aici, în liniştea pădurii, sfântul Cosma află într-un copac o icoană a Preacuratei Maici a Domnului şi auzi o voce care îi spuse să se facă monah şi să întemeieze o mănăstire.Atingându-se de icoană, stăpânul său află tămăduire.

Sfântul Cosma păstrând icoana ca o comoară de mult preţ, merse la marea Lavră a Peşterilor din Kiev, unde îmbrăcă haina monahală.

Mai apoi, luând cu sine icoana aflată în chip minunat, se întoarse la Iakroma, la 40 de verste de Vladimir, unde cu ajutorul unor creştini ridică o biserică închinată Adormirii Maicii Domnului.

Încetul cu încetul, şi alţi fraţi se alăturară cuviosului părinte, formându-se obşte şi întemeindu-se mănăstire al cărui stareţ fu ales dânsul.

Ajuns la adânci bătrâneţe, cuviosul părinte Cosma se odihni în Domnul la 18 februarie 1492, fiind înmormântat în mănăstirea ctitorită de dânsul.

Pomenirea sa se săvârşeşte la 18 februarie (ziua fericitei sale adormiri, 1492) şi la 14 octombrie (ziua prăznuirii icoanei Maicii Domnului de la Iakroma).

+ * + * +

(Sursă: http://pravicon.com/images/sv/s1223/s1223003.jpg)

(Sursă: http://pravicon.com/images/sv/s1223/s1223001.jpg)

+ * + * +

Icoana Maicii Domnului din Iakroma, aflată de Sfântul Cosma (prăznuită la 14 octombrie)

(Sursă: http://lib.pstgu.ru/icons/images/stories/base/orig/00000791.jpg)

+ * + * +

Locul aflării minunate a Icoanei Maicii Domnului şi, puţin mai jos, izvorul Sfântului Cosma

Locul aflării minunate a icoanei

(Sursă: http://www.svechaforum.ru/lofiversion/index.php?t65.html)

Izvorul Sfântului Cosma

(Sursă: http://www.temples.ru/show_picture.php?PictureID=53968)

+ * + * +

Mănăstirea Adormirii Maicii Domnului din Iakroma, Rusia

În anul 1930, mănăstirea a fost închisă, fiind transformată în cantină, iar în anul 1970, în restaurant. Abia în 1990, a revenit Bisericii, fiind renovată.

În anul 1864

(Sursă: http://kosmin.hram.by/Sajt/Html/Istorija%20monastyra.htm)

În anul 1933

(Sursă: http://kosmin.hram.by/Sajt/Html/Istorija%20monastyra.htm)

Biserica Adormirii Maicii Domnului din mănăstire

(Sursă: http://www.temples.ru/gallery.php?CardID=10660)

Biserica Sfânta Mahramă a Domnului din mănăstire

(Sursă: http://www.temples.ru/gallery.php?CardID=10661)

Biserica Sfântul Nicolae din mănăstire

(Sursă: http://www.temples.ru/gallery.php?CardID=10662)

Published in: on 17 februarie, 2012 at 20:02  Lasă un comentariu  
Tags: , , , , , ,