Sfântul Cuvios Atanasie Zăvorâtul de la Lavra Peşterilor din Kiev, Ucraina (2 decembrie)

(Sursă: http://www.kremonastery.org.ua/wp-content/uploads/2010/12/Afanasiy_Zatvornik1.jpg)

Acest cuvios părinte se nevoi în marea Lavră a Peşterilor, având viaţă sfântă şi bineplăcută Domnului. După o vreme, mult bolind, muri. Fraţii îi îngrijiră trupul, însă din negrijă, acesta rămase două zile neîngropat. Atunci noaptea se făcu arătare egumenului, zicându-i:

– Omul lui Dumnezeu, Atanasie, zace de două zile neîngropat şi tu nu bagi de seamă.

Iar a treia zi egumenul veni dimpreună cu fraţii pentru a-l îngropa, însă îl aflară şezând şi plângând.

Înspăimântaţi, îl întrebară:

– Cum ai înviat şi cei ai văzut sau ai auzit?

Iară el nu le răspunse decât atât:

– Să aveţi ascultare către egumen, pocăiţi-vă în tot ceasul şi vă rugaţi Domnului Iisus Hristos şi Preacuratei Lui Maici, şi cuvioşilor părinţi Antonie şi Teodosie, ca să vă săvârşiţi viaţa voastră bine şi să vă învredniciţi a fi îngropaţi aici în peşteră, împreună cu sfinţii părinţi. Pentru că aceste trei lucruri sunt mai mari decât toate faptele cele bune. Şi dacă cineva va ajunge să săvârşească acestea toate după rânduială, fericit va fi, dar să nu se înalţe cu mintea. Iar mai mult să nu mă întrebaţi, ci vă rog, iertaţi-mă.

Acestea ziscând, intră în peşteră şi, astupându-şi uşa după sine, petrecu acolo 12 ani, neieşind nicăieri, încât niciodată nu văzu soarele. Şi plângea neîncetat ziua şi noaptea, gustând puţină pâine şi apă la două zile, iar în toţi anii aceia nu grăi nimănui nimic.

Apoi, când fu să se mute la Domnul, chemă pe toţi fraţii şi le zise aceleaşi cuvinte, pentru ascultare şi pocăinţă. Şi adormi în pace, fiind aşezat cu cinste în peştera în care se nevoise.

Iar după adormire, adeveri sfinţenia sa prin facerea de minuni. Căci unui frate, anume Vavila, fiind bolnav de şale de mulţi ani, i se arătă cuviosul Atanasie îndemnându-l:

– Vino la mine şi te voi vindeca!

Iar acesta fiind dus la moaştele cuviosului părinte şi sărutând trupul lui, îndată se tămădui.

De atunci pricepură toţi că acest cuvios părinte Atanasie este fericit şi  plăcut lui Dumnezeu.

+ * + * +

Viaţa sa poate fi aflată în

sau în ediţia nouă a

+ * + * +

Moaştele Sfântului Cuvios Atanasie Zăvorâtul

(Sursă: http://www.proshkolu.ru/content/media/pic/std/1000000/835000/834840-ef6776c619f88c21.jpg)

+ * + * +

(Sursă: http://www.kplavra.kiev.ua/img_site/6/big/pb_10_3.jpg)

(Sursă: http://pravicon.com/images/sv/s0303/s0303001.jpg)

Published in: on 2 decembrie, 2011 at 11:49  Comments (1)  
Tags: , , , , , , , ,

Sfântul Prooroc Avacum (2 decembrie)

(Sursă: http://pravicon.com/images/sv/s0003/s0003001.jpg)

Acesta era din seminţia lui Simeon, din părţile Iudeii, şi pentru viaţa sa cea plină de fapte bune primi de la Dumnezeu darul proorocirii. El prooroci despre robia Ierusalimului, pustiirea Bisericii şi luarea poporului în robie şi plânse mult văzând mai înainte nevoile ce aveau să vină asupra poporului.

Când veni Nabucodonosor, împăratul haldeilor, cu puterea sa asupra Ierusalimului, atunci Avacum fugi în pământul ismaelitenilor fiind pribeag în pământ străin. Iar după robia Ierusalimului, întorcându-se Nabucodonosor în ale sale, se întoarse şi Avacum în ţara sa, arând pământul şi slujind celor ce secerau la vremea secerişului.

Odată, el făcu o fiertură şi înmuie pâine într-un vas, zicând către cei din casă:

– Eu mă duc departe şi, de voi zăbovi, voi să duceţi pâine secerătorilor.

Acestea zicând, ieşi din casă şi i se arătă îngerul Domnului pe cale care îi zise:

– Avacume, du prânzul pe care-l ai lui Daniil în Babilon, în groapa cu lei.

Şi apucându-l îngerul de creştet, îl ridică de părul capului şi îl duse în Babilon desupra gropii, la depărtare de 265 de stadii, şi strigă Avacum zicând:

– Daniile, Daniile, primeşte prânzul pe care ţi l-a trimis ţie Dumnezeu.

Iar Daniil zise:

– Ţi-ai adus aminte, Dumnezeule, şi n-ai lăsat pe cei ce Te iubesc pe Tine.

Şi sculându-se Daniil mâncă. Iar îngerul Domnului iarăşi îl duse pe Avacum la locul lui în pământul iudaic.

Şi prooroci şi despre întoarcerea poporului din Babilon, ca şi despre naşterea Domnului Hristos şi încetarea Legii celei Vechi, răposând cu 2 ani înainte de întoarcerea poporului din robie şi fiind îngropat în satul său.

+ * + * +

Luminează, Dumnezeule, sufletele celor ce Te laudă pe Tine, cu rugăciunile cinstitului şi de Dumnezeu înţelepţitului Avacum, căruia cu dumnezeiască insuflare i-ai luminat cugetul. (din Canonul Sfântului ce se citeşte la Utrenie)

O, frumuseţea cea dumnezeiască şi cinstită a proorocului Avacum! Că acesta, veselindu-se împreună cu puterile îngereşti, se bucură, lăudând pe Dumnezeu în veci. (din Canonul Sfântului ce se citeşte la Utrenie)

Toţi proorocii veselindu-se, se bucură de ziua ta cea plină de veselie, de Dumnezeu înţelepţite, împărtăşindu-se din bucuria şi dumnezeiasca ta mărire; cu care împreună rugându-te, scapă din nevoi pe cei ce te laudă pe tine. (din Canonul Sfântului ce se citeşte la Utrenie)

+ * + * +

(Sursă: http://days.pravoslavie.ru/Images/ib381.jpg)

(Sursă: http://biblia.okis.ru/foto/biblia/2508.jpg)

(Sursă: http://bibliotekar.ru/rusIcon/22.files/image001.jpg)

(Sursă: http://pravicon.com/images/sv/s0003/s0003006.jpg)

(Sursă: http://pravicon.com/images/sv/s0003/s0003006.jpg)

(Sursă: http://iconsv.ru/index.php?option=com_joomgallery&func=watermark&catid=331&id=1182&Itemid=1)

(Sursă: http://pravicon.com/images/sv/s0003/s0003003.jpg)

Din Mineiul rusesc de la începutul veacului al XVII-lea

(Sursă: http://pravicon.com/images/sv/s0003/s0003008.jpg)

(Sursă: http://iconsv.ru/index.php?option=com_joomgallery&func=watermark&catid=331&id=1184&Itemid=1)

(Sursă: http://www.sedmitza.ru/data/2009/12/14/1234934179/02.jpg)

Published in: on 1 decembrie, 2011 at 21:43  Lasă un comentariu  
Tags: , , , ,