Sfânta Cuvioasă Eufrosina, stareța Mănăstirii din Poloțk, Belarus (23 mai)

Sf Cuv Eufrosina, stareta Man Polotk (1164) 5.1(Sursă: http://www.pravoslavie.ru/)

Aceasta a primit la botez numele Predslava, fiind fiica cneazului Gheorghe Vseslavici. Încă din copilărie arătă o aplecare deosebită către rugăciune și citirea cărților. După ce respinse o cerere în căsătorie, Predslava îmbrăcă haina monahală cu numele Eufrosina. Cu binecuvântarea episcopului Ilie al Poloțkului, începu a se nevoi lângă Catedrala Sofia, îndeletnicindu-se cu copierea cărților.

În preajmam anului 1128, episcopul Ilie îi încredință monahiei Eufrosina ocârmuirea unei Mănăstirii Schimbarea la Față unde sfânta Eufrosina le îndrumă pe maici în copierea de cărți, cântare, cusut și alte chipuri ale lucrului de mână. Ea însă compuse unele cântări.

Prin osteneala sa, Catedrala Sfimbarea la Față se ridică ân anul 1161 care se păstrează până astăzi. În spatele peretelui catedralei se zidiră două chilii mici, iar într-una dintre ele se nevoia sfânta Eufrosina, ascultând slujbele săvârșite în catedrală și cântarea stranei printr-o ferestruică gotică.

Acestui sfânt lăcaș sfânta Eufrosina dărui o cruce împodobită cu aur, având într-însa sfintele moaște ale mai multor sfinți și o părticică din lemnul Sfintei Cruci a Domnului.

Crucea Sfântei Cuvioase Efrosina din Poloțk

Sf Cuv Eufrosina, stareta Man Polotk (1164) 6 crucea(Sursă: http://www.pravoslavie.ru/)

Între anii, 1579-1841 crucea a fost ținută în Catedrala Sofia din Poloțk. Păstrarea acesteia fu o minune căci iezuiții căutară multă vreme să distrugă toate odoarele Ortodoxiei din vestul Rusiei.

De asemenea, sfânta Eufrosina ctitori și o mănăstire de călugări așezată sub ocrotirea Preacuratei Maici a Domnului.

La rugămintea sa, patriarhul Luca al Constantinopolului trimise o copie a icoanei făcătoare de minuni a Maicii Domnului din Efes.

Cu puțină vreme înaintea plecării sale din lumea aceasta, sfânta Eufrosina porni în pelerinaj la Locurile Sfinte cu nepotul său David și sora Eupraxia.

După ce se închină la cele sfinte din Constantinopol, ajunse la Ierusalim unde în Mănăstirea rusească a Maicii Domnului se rugă:

– Doamne, primește duhul meu în cetatea Ta sfântă a Ierusalimului și învrednicește-mă de Ierusalimul Tău din ceruri.

Și astfel se mută la odihna cea veșnică, la 24 mai 1173.

În anul 1187, cinstitele moaște ale cuvioasei maici fură mutate întâi în Lavra Peșterilor din Kiev, iar mai apoi, în anul 1910, în mănăstirea ridicată de dânsa.

Biserica Rusă proslăvi cu sfinții pe sfânta Eufrosina numind-o ocrotitoare a monahiilor. De asemenea, în Belarus este cinstită ca ocrotitoare țării și a artelor frumoase.

+ * + * +

Cinstitele moaște ale Sfintei Cuvioase Eufrosina din Poloțk

Sf Cuv Eufrosina, stareta Man Polotk (1164) 13(Sursă: http://rermesla.blogspot.ro/)

Sf Cuv Eufrosina, stareta Man Polotk (1164) 14(Sursă: http://rermesla.blogspot.ro/)

Sf Cuv Eufrosina, stareta Man Polotk (1164) 18 sf moaste(Sursă imagini: http://pelerinajerusia.blogspot.ro/)

+ * + * +

Crucea Sfintei Cuvioase Eufrosina din Poloțk

Sf Cuv Eufrosina, stareta Man Polotk (1164) 15(Sursă: http://upload.wikimedia.org/)

Sf Cuv Eufrosina, stareta Man Polotk (1164) 7 crucea(Sursă: http://www.pravoslavie.ru/)

Sf Cuv Eufrosina, stareta Man Polotk (1164) 10(Sursă: http://rermesla.blogspot.ro/)

Sf Cuv Eufrosina, stareta Man Polotk (1164) 8(Sursă: http://devadnes.ru/)

+ * + * +

Sf Cuv Eufrosina, stareta Man Polotk (1164) 2.1(Sursă: http://ikonique.org/)

(Sursă: http://www.google.ro/)

Sf Cuv Eufrosina, stareta Man Polotk (1164) 16.1(Sursă: http://pravicon.com/)

Sf Cuv Eufrosina, stareta Man Polotk (1164) 1.1(Sursă: http://blagodat-i.ru/)

Sf Cuv Eufrosina, stareta Man Polotk (1164) 4(Sursă: http://www.zakonbozhiy.ru/)

Sf Cuv Eufrosina, stareta Man Polotk (1164) 9.1(Sursă: http://1939.ru/)

+ * + * +

Poloțkul de odinioară, Belarus

Polotk 1(Sursă: http://uploads.ru/)

 

Published in: on 23 mai, 2015 at 10:02  Comments (1)  
Tags: , , , , ,

Sfântul Ierarh Calinic, patriarhul Constantinopolului, Turcia (23 august)

6. Sf Ier Calinic, patriarhul Constantinopolului (705) 2Icoană veche rusească pictată de maica Iuliania Socolova (clic aici), autoare a cărții „Truda iconarului” (clic aici)

(Sursă: http://pravicon.com/)

Acesta a fost patriarh al Constantinopolului în perioada 693-705. Mai înainte a fost preot la bisericii Maicii Domnului din Vlaherne, iar pentru bunătățile cele dumnezeiești sălășluite într-însul, fu hirotonit arhiepiscop al Constantinopolului în anul 693, după izgonirea în Armenia și adomirea sfântului patriarh Pavel mărturisitorul (686-693, pomenit la 6 noiembrie).

Sfântul Ierarh Pavel Mărturisitorul, patriarhul Constantinopolului (6 noiembrie)

Sf Ier Pavel Marturisitorul, patriarhul Constantinopolului 1Frescă săvârșită în anul 1547 ce se află în Mănăstirea Dionisiu, Sfântul Munte Athos, Grecia

(Sursă: http://pravicon.com/)

Urcarea sa pe tronul patriarhal se petrecu în zilele crudului împărat Iustinian cel tânăr (685-695), nepotul lui Iraclie, care cugetând multe scârbe împotriva lui, îi porunci odată să binecuvânteze surpatarea bisericii Născătoarei de Dumnezeu ce se numea a Mitropoliilor.

Însă sfântul Calinic îi răspunse că nu este rugăciune de stricăciune a locașurilor sfinte, ci mai vârtos de zidire, căci Dumnezeu a făcut lumea spre întărire, nu spre stricăciune. Deci grăbindu-l cei ce erau trimiși, și supărându-l și silindu-l, zise sfântul Calinic:

– Slavă Ție, Hristoase, Celui ce pururea îngăduiești.

Și îndată biserica se surpă.

Deci fiind scos împăratul din împărăție, pentru multele lui fapte rele, și tăindu-i-se nasul fu izgonit în Cherson, ținut aflat în sudul Crimeei. Și de acolo scăpând, luă ajutor de oști de la bulgari și mergând la zidurile Constantinopolului, plecă cu vicleșug pe sfântul Calinic și pe tot sfatul care ieși primindu-l.

Apoi îsi călcă jurământul ce-l făcuse pe cinstita Cruce și pe Sfânta Evanghelie și pe cinstitul Trup și Sânge. Și cum intră în cetate, îndată umplu cetatea de omor. Și fu răpit sfântul Calinic de ostașii lui și izgonit la Roma, arătându-i Iustinian nasul cel tăiat și chinuindu-l.

Apoi ducându-l la Roma, îl puse la o temelie de zid și îl zidi pe dinafară, căci așa poruncise tiranul. Și peste 40 de zile spărgând zidul, fu aflat încă viu cu suflet. Mai trăind încă 4 zile după aceea, ce mută către Domnul fiind îngropat în biserica Sfinților Apostoli Petru și Pavel, precum porunciseră trimișii papei ce era atunci la Roma. De atunci s-a aflat cald mijlocitor pentru toți cei se îi săvârșesc pomenirea cu credință.

+ * + * +

Pe icoana sfântului Calinic stă scris patriarh al Țarigradului, căci acesta este numele cu care slavona si româna veche numeau cetatea Constantinopolului. În slavonă, „țarĭgradŭ” însemna oraș împărătesc, fiind format din „țarĭ” ce se tâlcuia împărat și „gradŭ” ce însemna oraș.

6. Sf Ier Calinic, patriarhul Constantinopolului (705) 3(Sursă: http://pravicon.com/)

Published in: on 23 august, 2014 at 07:45  Comments (1)  
Tags: , , , , , ,

Chipul Sfântului Nou Mucenic Nicolae Varjanski, Rusia (23 august)

(Sursă: http://www.fond.ru/userfiles/person/719/full_1254078830.jpg)

(Sursă: http://www.fond.ru/userfiles/person/719/full_1254078492.jpg)

Sfântul Nicolae şi lângă dânsul soţia sa, Zinaida

(Sursă: http://www.fond.ru/userfiles/person/719/full_1254078422.jpg)

Împreună cu soţia sa, Zinaida

(Sursă: http://www.pravoslavie.ru/sas/image/varzhanski-supr.jpg)

(Sursă: http://www.fond.ru/userfiles/person/719/full_1254078463.jpg)

Pentru râvna propovăduirii sale din care s-au păstrat cuvântări adunate în mai multe volume, Dumnezeu îl învrednici de cununa cea nestricăcioasă a muceniciei pe care o primi în anul 1918, fiind proslăvit cu sfinţii în vremurile din urmă.

Cuvântări ale Sfântului Nou Mucenic Nicolae Varjanski

(Sursă: http://orthodisc.ru/knigafoto/031105.jpg)

Published in: on 22 august, 2011 at 21:09  Lasă un comentariu  
Tags: , , , , , ,

Sfântul Mucenic Lup, România (23 august)

(Sursă: http://ocafs.oca.org/FeastSaintsViewer.asp?SID=4&ID=1&FSID=102378)

Acesta a vieţuit la cumpăna veacurilor al III-lea şi al IV-lea şi a fost slujitorul sfântului marelui mucenic Dimitrie, mai-marele oştirii din cetatea Tesalonicului (pomenit la 28 octombrie).

După ce împăratul Maximian i-a tăiat capul sfântului Dimitrie, sfântul Lup a înmuiat marginea veşmântului său şi un inel în sângele marelui mucenic, cu ele săvârşind multe minuni în cetate,  tămăduindu-i pe oameni de toată boala şi neputinţa.

Împăratul Maximian, care încă se afla în Tesalonic, a prins de veste şi a poruncit ca Lup să fie dat la cazne şi apoi ucis. Ostaşii, care îndreptaseră armele împotriva sfântului, le-au abătut unii asupra altora, vătămându-se rău.

Pentru că încă nu era botezat, sfântul Lup s-a rugat lui Dumnezeu să-l învrednicească a primi botezul mai înainte de moarte. Atunci îndată a pornit o ploaie şi astfel, sfântul mucenic a primti botezul dintru Înălţime.

După grele pătimiri, sfântul Lup s-a săvârşit de sabie şi s-a sălăşluit întru cele de Sus spre desfătare veşnică, de unde pururea săvârşeşte minuni pentru cei ce înalţă rugăciuni către dânsul.

+ * + * +

Astăzi, pomenirea ta, pe care peste an o prăznuim, ne-a strălucit nouă mai luminat decât soarele, luminând tot pământul, gonind norii sufletelor şi ridicând întunericul patimilor.

Sicriul tău s-a făcut doctorie izgonitoare de tot felul de boli şi casă de tămăduire necheltuită a sufletelor; căci de la Dumnezeu, te-ai îmbogăţit cu darul tămăduirilor, Prealăudate Lup. (din Canonul Sfântului ce se citeşte la Utrenie)

Din roadele ostenelii şi evlaviei vrednice de laudă pentru sfinţii neamului nostru românesc

http://www.sfintiromani.ro/ro/pagina/112/sfinti_august.html

+ * + * +

(Sursă: http://4.bp.blogspot.com/_jPc5hebaTs8/SQQRS8XinoI/AAAAAAAADaA/z4DaNO4YQ5M/s1600-h/1021hilarion-bp-moglensk0001.jpg)

Published in: on 22 august, 2011 at 21:08  Comments (1)  
Tags: , , , ,