Sfânta Proorociţă Ana (3 februarie)

(Sursă: http://www.ruicon.ru/)

Aceasta era fiica lui Fanuil, din neamul lui Asir. După ce locui cu bărbatul ei vreme de 7 ani, acela săvârşindu-se prin moarte, ea rămase la Templu toată viaţa ei, petrecând în post şi rugăciune.

Ţinând acest fel de viaţă în chip neobosit, pe când avea 84 de ani, ea se învrednici a vedea pe Domnul, când fu adus la Templu, la 40 de zile de la naşterea Sa în trup, de preafânta Lui Maică şi dreptul Iosif.

Mulţumind lui Dumnezeu, Ana prooroci despre Dânsul către toţi cei care se aflau în Templu:

– Acesta este Hristos, despre Care au proorocit toţi proorocii.

Pomenirea ei se săvârşeşte pe 3 februarie  şi 28 august.

+ * + * +

(Sursă: http://www.ruicon.ru/)

Propovăduitoare a mântuirii s-a arătat Ana, cea insuflată de Dumnezeu, că nu se depărta de biserica Domnului, slujind ziua şi noaptea în post şi în rugăciuni. Aceasta ieşind cu dreptul Simeon, în întâmpinarea Pruncului Iisus, a mărturisit că acesta este Ziditorul cerului şi al pământului. Şi îmbrăţişând pe Hristos, L-a sărutat şi Duhul s-a sălăşluit întru ea şi a grăit: „Tu eşti Dumnezeu şi Fiul Omului, Fiul împărăţiei şi al umilinţei. Tu auzi şi taci, vezi şi eşti nevăzut, eşti pretutinea şi ascuns”. Şi a grăit şi alte proorocii despre Pruncul adus, pentru cei ce aşteptau izbăvirea în Ierusalim cântând lui Dumnezeu: Aliluia.  (Din Acatistul Întâmpinării Domnului)

Înţeleapta Ana ne prooroceşte nouă cele viitoare şi arată de mai înainte, în chip tainic, aşteptarea neamurilor şi izbăvirea lui Israel. (Din Canonul Înainteprăznuirii Întâmpinării Domnului)

Cu sfinţită cuviinţă proorociţa Ana, înţeleapta, cuvioasa şi bătrâna, s-a mărturisit Stăpânului în Templu în chip lămurit, iar pe Născătoarea de Dumnezeu propovăduind-o tuturor celor de faţă, a mărit-o. (Stihire ce se cântă la Utrenia Praznicului)

+ * + * +

Sfântul şi Dreptul Simeon şi Sfânta Proorociţă Ana

(Sursă: http://pravicon.com/images/sv/s1889/s1889004.jpg)

Astăzi să lăudăm cu toţii, duhovniceşte dănţuind, pe Simeon primitorul de Dumnezeu şi împreună cu dânsul pe Ana cea înţeleaptă, ca pe cei ce au fost prooroci ai lui Dumnezeu, şi L-au văzut pe Dânsul Prunc făcut pentru noi. (Din Canonul Sfântului Simeon ce se citeşte la Utrenie)

+ * + * +

(Sursă: http://www.ruicon.ru/)

(Sursă: http://img1.liveinternet.ru/images/attach/c/2//70/746/70746047_anna_proroica.jpg)

(Sursă: http://www.mrosso.narod.ru/icona.iv/iv83.gif)

(Sursă: http://pravicon.com/images/sv/s0206/s0206004.jpg)

Miniatură din veacul al XIV-lea

(Sursă: http://www.ruicon.ru/)

Published in: on 2 februarie, 2012 at 19:06  Lasă un comentariu  
Tags: , , , ,