Sfântul Ierarh Eustatie I, arhiepiscopul Serbiei (4 ianuarie)

(Sursă: http://pravicon.com/)

Acesta a trăit în a doua jumătate a veacului al XIII-lea, în vremea domniei sfântului țar Ștefan Uroș (1262-1320).

Sfântul Ștefan Uroș, țarul Serbiei (pomenit la 2 decembrie)

Sf Stefan Uros, tarul Serbiei 1.1(Sursă: http://images.oca.org/)

Sfântul Eustatie se născu din părinți evlavioși de la care deprinse învățătura și faptele cele bineplăcute Domnului. Arătându-se încă din fragedă pruncie un copil ales, fu dat de părinți unui dascăl care îl călăuzi în înțelesul adânc al lucrurilor și înțelepciunea dumnezeiască tăinuită în Sfintele Scripturi.

În tinerețea sa, merse la Mănăstirea Sfântului Arhanghel Mihail din Zeta (Muntenegru) unde se deprinse cu aspra viețuire. Curând deveni un aspru nevoitor. De acolo plecă într-un pelerinaj la Ierusalim pentru a se închina la Sfântul Mormânt al Domnului, de unde mai apoi porni către Sfântul Munte Athos. Cu inima plină de dulceața viețuirii nevoitorilor de acolo, se așeză în Mănăstirea Hilandar.

Nu după multă vreme, se răspândi vestea asprimii petrecerii sale și a învățăturilor sale și tot mai mulți îl căutau pentru povețe duhovnicești. Mai târziu, fu așezat egumen al mănăstirii.

După o vreme, fu așezat episcop de Jinca. Acolo se arătă pildă pentru toți. Toți se bucurau a avea în bunul lor păstor o pildă de viețuire.

Mai apoi, după adormirea arhiepiscopului Ioanichie, sfântul Eustatie fu ales arhiepiscop al Serbiei, călăuzind astfel binecredinciosul popor sârb vreme de 7 ani.

Împodobit de ani, se mută la cele veșnice, fiind înmormântat în Mănăstirea  Zica, iar mai apoi mutat în Biserica Sfinților Apostoli Petru și Pavel din Pec.

+ * + * +

Sf Ier Evstatie I, arhiepiscopul Serbiei (1285) 2.1(Sursă: http://pravicon.com/)

+ * + * +

Mănăstirea Zica, Serbia

Mănăstirea  Zica, Serbia 1(Sursă: http://www.spc.rs/)

+ * + * +

Biserica Sfinților Apostoli Petru și Pavel din Pec (video)

http://video.crestinortodox.ro/e6nBL3zacZv/Patriarhatul_de_Pec___Biserica_Sfintii_Apostoli.html ( clic aici)

Published in: on 3 ianuarie, 2014 at 23:41  Comments (1)  
Tags: , , , , , , ,

Sfinții Zosima Monahul şi Atanasie Comentarisiul, Turcia (4 ianuarie)

Sf Zosima Monahul si Atanasie Comentarisiul 1.1(Sursă: http://days.pravoslavie.ru/)

Acest sfânt Zosima era sihastru din Cilicia, vieţuind în pustie la un loc cu fiarele, la sfârșitul veacului al III-lea.

Fiind prins de tiranul Domiţian şi mărturisind că Hristos este Dumnezeu adevărat, i se arseră urechile cu fiare înroşite. Apoi fu aruncat într-un cazan plin de murdării clocotite şi spânzurat cu capul în jos. Însă, sfântul Zosima, întărit de Harul lui Dumnezeu, răbdă toate.

Altă dată, pe când iară fu chinuit, se arătă un leu, care cu glas omenesc vorbi despre Dumnezeirea lui Hristos. Minunea aceasta aduse la credinţa creştină pe Atanasie Comentarisiul.

Mai târziu, fiind slobozit de tiran, sfântul Zosima se întoarse în inima pustiei, luând cu dânsul şi pe Atanasie, pe care îl catehiză şi îl boteză.

Amândoi viețuiră departe de zbuciumul lumii, în liniștea crăpăturii unei stânci, unde îşi dădură sufletele lor în mâinile lui Dumnezeu dinaintea Căruia pururea mijlocesc pentru cei ce le săvârșesc pomenirea cu credință.

Published in: on 3 ianuarie, 2014 at 22:21  Comments (1)  
Tags: , , , , , , , , ,

Sfântul Nou Mucenic Onufrie, călugărul din Gabrovo, Bulgaria (4 ianuarie)

Sf Mc Onufrie din Gabrovo 1.1

(Sursă: http://picasaweb.google.com/lh/photo/jP1Vu2g8IZD-bpAgNgcR7A)

Acesta s-a născut în Gabrovo din părinți binecredincioși, tatăl său mai târziu a îmbrăcat haina monahală cu numele Daniil. La botez primi numele Matei.

În preajma vârstei de 9 ani, fiind mustrat și pedepsit de părinți pentru o greșeală oarecare, spuse în prezența unor musulmani că se va face musulman. Cu multă osteneală, părinții reușiră să-l înduplece să părăsească acest gând.

Când crescu, plecă din Gabrovo să îmbrace haina monahală la Mănăstirea Hilandar din Sfântul Munte Athos, unde primi numele Manase, fiind hirotonit diacon.

În Sfântul Munte, spori duhovnicește prin ascultare, rugăciune plină de umilință, post și citire din scrierile sfinte. Însă în inima sa stăruia mustrarea că amenințase că se va face musulman. Pentru aceea, merse la Schitul Sfântului Ioan Botezătorul unde îi ceru starețului Nichifor să-l ajute să se pregătească pentru mucenicie.

Bătrânul Nichifor, duhovnic încercat, care-i pregătise pentru mucenicie și pe sfinții noi mucenici Eftimie, Ignatie și Acachie, îl primi dându-i o chilie unde se sălășlui în taină.

Sub îndrumarea bătrânului, Manase petrecu în posturi aspre, adesea gustând cu măsură doar pâine și apă, iar sâmbăta și duminica mânca hrană săracă. Săvârșea 3000 de metanii pe zi și nenumărate rugăciuni cu șiragul de metanii. După patru luni, simțindu-se gata pentru chinuire, după ce primi schima cea mare cu numele Onufrie, primi bincuvântarea bătrânului să meargă pentru a mărturisi dreapta credință.

Onufrie merse în insula Chios unde petrecu o săptămână în post și rugăciune. În Joia Mare făcu ultimele pregătiri, își rase barba și capul, fu uns cu ulei din candela de la o biserică unde se rugă toată noaptea. A doua zi, primi Sfânta Împărtășanie, apoi se îmbrăcă în haine musulmane și porni spre orașul Chios. Pe drum își cumpără niște papuci roșii și se opri la biserica Sfintei Matrona care, împreună cu alți sfinți, este ocrotitoarea Chiosului.

După aceasta, merse la un spital unde împărți milostenie, apoi se opri la Biserica Preacuratei Maici a Domnului Keharitomeni unde se săvârși un paraclis pentru el.

Când intră în dinvanul de judecată, fiind întrebat de cadiu ce plângere îl aduce acolo, acesta răspunse:

– Acum cincisprezece ani, într-un loc ca acesta mi s-a făcut o rană și de atunci, deși am umblat prin multe locuri, nu mi-am putut tămădui rana. Iată de ce m-am întors aici să mă tămăduiesc.

Fiind întrebat de cadiu de ce rană vorbește, Onufrie spuse:

– Iată care e rana mea. Pe când eram tânăr, din neștiință, m-am lepădat de credința creștin-ortodoxă și am mărturisit-o pe a voastră, dar nu am ținut-o niciodată și am trăit mereu ca un creștin, fiind între creștini. Însă când am crescut, am început să pricep răul făcut prin lepădarea credinței mele și am socotit aceasta ca pe o rană de moarte a sufletului meu. Am călătorit prin multe locuri ca să mă tămăduiesc prin pocăință, ca să fiu iertat de păcat. Dar cugetul meu nu a aflat nicicând odihnă, având mereu înainte preamarele păcat săvârșit de mine când m-am lepădat de adevărata mea credință și am mărturisit credința voastră mincinoasă. Deci acum, cu cuget deplin și înaintea voastră a tuturor mărturisesc că sunt creștin și lepăd credința voastră.

Apoi își scoase turbanul verde de musulman și-l aruncă pe podea.

Toți cei de față rămaseră fără grai.

Cadiul, cuprins de mânie, strigă:

– Omul acesta nu mai trebuie să trăiască.

Iar Onufrie fu aruncat în închisoare și supus la felurite cazne. Văzându-i neclintirea, chinuitorii îl osândiră la moarte.

La 4 ianuarie 1818, fiind dus la locul de osândă, Onufrie fu lovit de trei ori cu sabia peste gât și astfel i se tăie capul, primind cununa înmiresmată a muceniciei din mâinile Domnului Celui ce dă cunună deopotrivă celor ce Îl iubesc fără abatere, dar și celor ce se pocăiesc cu osârdie.

+ * + * +

Viața sa poate fi aflată în

Marturisitori ai lui Hristos

+ * + * +

Sf Mc Onufrie din Gabrovo 1.2

Mucenicul Tău, Doamne, Onufrie, întru nevoința sa, cununa nestricăciunii a luat de la Tine, Dumnezeul nostru, că având puterea Ta, pe chinuitori a învins, zdrobit-a și ale demonilor neputincioase îndrăzniri. Pentru rugăciunile lui, mântuiește sufletele noastre, Hristoase Dumnezeule. (Condacul Sfântului)

Published in: on 4 ianuarie, 2013 at 00:05  Comments (4)  
Tags: , , , , , , ,

Înainteprăznuirea Botezului Domnului (2-5 ianuarie)

Botezul Domnului 1.1(Sursă: http://www.ruicon.ru/)

Începând din această zi, 2 ianuarie, glasul Bisericii se umple de cântări de bucurie în așteptarea marelui praznic al Dumnezeieștii Arătări a Domnului sau al Botezului Domnului, săvârșit la 6 ianuarie, pregătind inimile credincioșilor să-l întâmpine cum se cuvine.

+ * + * +

sf-apostol-si-evanghelist-luca-1-1

Sfantul Apostol si Evanghelist Luca

(Sursă: http://www.ruicon.ru/)

2 ianuarie

Căutându-mă pe mine, cel rătăcit pe căi neumblate, Dumnezeule al meu, îmbrăcându-Te cu sărăcia cea preabogată, stai de față să Te botezi, Izbăvirea tuturor.

Se minunează de venirea Ta, Iisuse, Făcătorule de bine, Înaintemergătorul, și umilit strigă Ție: foc fiind, Stăpâne, să nu mă arzi pe mine, cel ce sunt iarbă uscată, Doamne.

Rourează-ne dezlegarea de păcate, Iubitorule de oameni, Cel ce în curgerile Iordanului ai cufundat greșelile pământenilor pentru mila Ta.

3 ianuarie

Lumea cea îmbătrânită în greșeli, înnoind-o, Iubitorule de oameni, vii să faci oamenilor uimitoare naștere a doua, prin apă și prin Duh. Pentru aceasta slăvim Arătarea Ta.

Pustiu însetat, fire omenească toată, veselește-te; că iată, Apa vieții, Se arată Hristos, înnoirea tuturor, ca să te adape pe tine cu harul din destul.

Saltă de bucurie și te pregătește Iordane, ca sa primești Apa ce curge spre viața de veci. Râuri dănțuiți, văzând acum pe Izvorul desfătării, intrând în apele Iordanului și uscând revărsările răutății.

 4 ianuarie

Cu dumnezeiasca Ta strălucire, Bunule, luminează, Te rog, sufletele celor ce vin la Tine, Cuvinte al lui Dumnezeu, adevăratul Dumnezeu, Cel ce cheamă la Sine pe cei din negura greșelilor.

Cel ce ca un râu al păcii ești plin de ape tainice; Unule Doamne, venit-ai la râu, cerând să Te botezi de la o mică picătură, Cel ce singur ești fără de păcat.

Curățirea sufletelor se gătește, luminarea și dezlegarea din cele cumplite a venit. Râule Iordan, veselește-te! Dănțuiește întreagă făptură; pământule și marea bucurați-vă, slăvind pe Preabunul Hristos.

 5 ianuarie

Iată Lumina se arată; iată curățirea se ivește; iată Mântuitorul stă de față, ca să strălucească celor din întuneric dumnezeieștile raze. Pe Acesta, cu gânduri curate, cu bucurie să-L primim.

Nu cu înțelepciunea și cu bogăția lui să se laude muritorul, ci cu credință în Domnul, cu dreptate să strige lui Hristos, Dumnezeu, cântând pururea: pe piatra poruncilor Tale întărește-mă, Stăpâne.

Lumina Ta cea nepătrunsă, fă-o să strălucească în inimile celor ce cu credință Te lăudăm pe Tine; pacea Ta cea mai presus de minte dă-ne-o nouă, ca alergând din noaptea neștiinței către lumina poruncilor Tale, să Te slăvim pe Tine, Iubitorule de oameni.

Sfântul Apostol Nicanor, diacon, din cei 70 de Apostoli (28 decembrie)

Sf Ap Nicanor 1.1

(Sursă: http://pravicon.com/images/sv/s1519/s1519001.jpg)

Acesta a fost unul dintre cei 70 de Apostoli şi primii diaconi ai Bisericii, alături de Sfântul Întâi Mucenic Ştefan, Filip, Parmena, Timon şi Nicolae.

A primit cununa cea nestricăcioasă a muceniciei în aceeaşi zi cu Sfântul Întâi Mucenic Ştefan, pricină pentru care Biserica îl prăznuieşte în ziua de după pomenirea Sfântului Ştefan, adică pe 28 decembrie, dar şi la 28 iulie, dimpreună cu Sfinţii Prohor, Timon şi Parmena, precum şi la 4 ianuarie (soborul Sfinţilor 70 de Apostoli).

+ * + * +

Sf Ap Nicanor 1.2

În ziua în care s-a săvârşit Ştefan, întâiul mucenic, fiind junghiat ca o oaie, Nicanor, împreună cu cei două mii ce au nădăjduit întru Hristos, ai moştenit cinste dumnezeiască, fericite.

Nicanor, vestind viaţa cea fără de sfârşit, Crucea şi patimile Celui ce pentru milostivirea Sa a pătimit cu trupul, a fost omorât de mâinile iudeilor.

Dumnezeiasca şi purtătoarea de lumină şi plină de dar pomenirea voastră, apostolilor, sfinţeşte cugetele tuturor celor ce cu credinţă o săvârşesc pe dânsa, fericiţilor. (din Slujba Sfinţilor Apostoli şi diaconi Prohor, Nicanor, Timon şi Parmena, ce se citeşte în Biserică la 28 iulie)

+ * + * +

Sf Ap Nicanor 2.1

(Sursă: http://pravicon.com/images/sv/s1519/s1519003.jpg)

Sf Ap Nicanor 3

(Sursă: http://www.ruicon.ru/)

Frescă din Biserica Sfântul Nicolae din Kosovo, Serbia, veacul al XIV-lea

Published in: on 28 decembrie, 2012 at 11:09  Comments (8)  
Tags: , , , , , , , ,