Sfântul Nou Mucenic Zaharia ieromonahul din Prusa, Turcia (22 mai)

Chip al scriitorului de odinioara Sf Nicodim Aghioritul3Într-o zi din anul 1801, un ieromonah din Prusa (Brusa), Asia Mică, cu mintea amețită de băutură se lepădă de Iisus Hristos și se făcu musulman. Când se trezi, sfântul Zaharia își dădu seama ce făcuse. Deci se duse la cadiu, își aruncă turbanul de musulman și mărturisi credința în Iisus Hristos.

De 3 ori fu adus în divan dinaintea cadiului, care-l îndemnă să părăsească creștinismul și să se întoarcă la islam. Sfântul Zaharia refuză. Între timp, suferi cazne deosebit de dureroase în temniță: trupul îi fu ars cu fiare înroșite în foc, i se smulseră unghiile, brațele îi fură răsucite. Însă sfântul Zaharia rămase neclintit în credința sa ortodoxă. În cele din urmă fu osândit la moarte și i se tăie capul.

Astfel ieromonahul Zaharia își dădu viața din dragoste pentru Iisus Hristos  în Prusa, la 22 mai 1802. În unele lucrări aghiografice, pomenirea acestuia se săvârșește la 28 mai când este socotită a fi ziua mutării sale la odihna cea de Sus.

+ * + *  +

Viața Sfântului Nou Mucenic Zaharia ieromonahul din Prusa poate fi aflată în:

Marturisitori ai lui Hristos

Published in: on 22 mai, 2015 at 07:54  Lasă un comentariu  
Tags: , , , , , , , , ,

Sfânta Nouă Muceniță Arghira din Brusa, Asia Mică (5 aprilie)

Sf Noua Mc Arghira din Brusa, Asia Mica (1721) 1.1(Sursă: https://antexoume.wordpress.com/)

Aceasta s-a născut în 1688 și era de baștină din Brusa, Asia Mică.

Această tânără și deosebit de frumoasă femeie abia se căsătorise, când necazurile cu un vecin musulman începură să-i amenințe nu numai căsătoria, ci și viața. Căci acesta se îndrăgostise foarte tare de dânsa, neținând sema defel de sfințenia căsătoriei și de credința ei creștin-ortodoxă. Deci stăruia s-o ademenească.

Stânjenită de stăruința lui, sfânta Arghira îl respingea cu statornicie, păzind cu strășnicie neîntinate căsătoria și iubirea pentru soțul ei. După o vreme însă, acest vecin începu a-și pierde răbdarea, ajungând să o cheme dinaintea stăpânirii și să o învinuiască pentru a nu voi să se convertească la credința musulmană. În divan, sfânta Arghira tăgădui mincinoasa învinuire. Însă soțul ei nădăjduind că sfânta Arghira va avea parte de o judecată mai nepărtinitoare dacă se va ține altundeva decât în Brusa și având îndestulătoare avere, izbuti să mute judecata la Constantinopol.

Sf Noua Mc Arghira din Brusa, Asia Mica (1721) 3.2Acolo fiind judecată și aflată neclintită în credința dreptmăritoare, fu deîndată întemnițată. Însă, în ciuda bătăilor necontenite pe care le primea, refuza să se lepede de Iisus Hristos.

Aflându-se în temnița din Haskoy, sfânta Arghira își arătă dragostea pentru Hristos slujind altor femei creștine care erau închise acolo.

Iară atunci când un creștin ortodox, pe nume Manuil kiutzibași-ul vru să o scoată din închisoare, aceasta alese să rămână închisă ca să aducă alinare, întărire și ajutor celorlalte femei creștine închise acolo.

Însă femeile musulmane din aceeași temniță o urau pe sfânta Arghira pentru faptele bune și frumusețea sufletului ei. făcând tot ce le stătea în putință pentru a-i face viața de neîndurat. Din această pricină sfânta Arghira suferea foarte mult.

Astfel petrecu sfânta Arghira 17 ani de temniță și nenumărate chinuri.

Sf Noua Mc Arghira din Brusa, Asia Mica (1721) 3.4La 5 aprilie 1721, pe când avea 33 de ani, se împărtăși cu Sfintele Taine.

Sf Noua Mc Arghira din Brusa, Asia Mica (1721) 3.3Apoi își dădu sufletul său în mâinile Domnului pentru a-l așeza în odihna cămărilor celor de Sus.

Trecând 4 ani de fericita sa adormire, la 30 aprilie 1725, cinstitul său trup fu dezgropat și reîngropat, cu binecuvântarea patriarhului Ieremia al III-lea al Constantinopolului, în biserica Sfânta Parascheva din aceeași cetate.

Sf Noua Mc Arghira din Brusa, Asia Mica (1721) 3.5

Ca o floare de mult preț, sfânta Arghira umple de bună mireasmă sufletele celor ce îi săvârșesc pomenirea cu credință înconjurându-i în toată vremea cu rugăciunea și ajutorul ei.

+ * + * +

Viața Sfintei Noi Mucenițe Arghira din  Brusa poate fi aflată în:

Marturisitori ai lui Hristos+ * + * +

Cinstitele moaște ale Sfintei Noi Mucenițe Arghira

Sf Noua Mc Arghira din Brusa, Asia Mica (1721) 6.1 cinstitele moaste(Sursă: http://www.pigizois.net/)

Sf Noua Mc Arghira din Brusa, Asia Mica (1721) 7.1 cinstitele moaste(Sursă: http://www.pigizois.net/)

+ * + * +

Mormântul Sfintei Noi Mucenițe Arghira

Sf Noua Mc Arghira din Brusa, Asia Mica (1721) 4.1 mormantul

Sf Noua Mc Arghira din Brusa, Asia Mica (1721) 5.1 mormantul(Sursă imagini: https://antexoume.wordpress.com/)

+ * + * +

Sf Noua Mc Arghira din Brusa, Asia Mica (1721) 3.6(Sursă: https://antexoume.wordpress.com/)

Sf Noua Mc Arghira din Brusa, Asia Mica (1721) 2.1(Sursă: https://antexoume.wordpress.com/)

+ * + * +

Orașul Bursa. În planul îndepărtat se află Muntele Olimp

Brusa, Asia Mica 3.1(Sursă: http://armenianhouse.org/)

Carte poștală cu orașul Brusa de la 10 august 1920

Brusa, Asia Mica 1.1 carte postala din 10.aug.1920(Sursă: http://www.hourmo.eu/)

Drum către orașul Brusa, în zare se află Muntele Olimp

Brusa, Asia Mica 4(Sursă: http://www.natgeocreative.com/)

Published in: on 5 aprilie, 2015 at 15:54  Lasă un comentariu  
Tags: , , , , ,