Sfântul Nou Mucenic Gheorghe slujbașul din Cipru (23 aprilie)

Sf Nou Mc Gheorghe din Cipru 3.1(Sursă: http://www.diakonima.gr/)

Acest tânăr Gheorghe, de obârșie din Cipru, om cumpătat, înțelept și chipeș, se duse în orașul Tir din Siria unde intră în slujba unuia din consulii unei țări europene.

Pe când se afla în cetatea Tirului, sfântul Gheorghe obișnuia să cumpere ouă de la o bătrână musulmană săracă. Celelalte precupețe care vindeau ouă erau foarte supărate că tânărul Gheorghe cumpăra numai de la bătrâna aceea și de la fiica ei, iar de la ele nu cumpăra nimic. Deci căutau prilej ca să se răzbune pe el.

Prilejul se ivi într-o zi când sfântul Gheorghe se duse după obicei la casa bătrânei musulmane să cumpere ouă. Se întâmplă însă ca fiica femeii să fie singură. Atunci celelalte precupețe aflară prilejul și începură să țipe, strigând și învinuindu-l pe sfântul Gheorghe de gânduri necinstite față de tânăra femeie. Astfel, în jurul casei se adună o mulțime de oameni care îl prinseră pe sfântul Gheorghe și îl duseră la cadiu.

Nefiind vinovat de nicio neleguire, sfântul Gheorghe tăgădui toate învinuirile. Cadiul îl îmbie cu fel de fel de răsplătiri de se convertește la islam, iar de va refuza, va fi dat morții.

Rămânând tare în credința dreptmăritoare, fu trimis la închisoare unde fu supus la cazne. După alte câteva cercetări, pătimiri, îmbieri și făgăduieli pe care sfântul Gheorghe le înfruntă cu statornicie, fu osândit la moarte.

Ducându-l musulmanii la locul de osândă ce se afla aproape de mare, mai încercară încă o dată să-l înduplece să se convertească la islam, însă văzând că nici în apropierea morții nu primește, îl înconjurară, își scoaseră pistoalele și-i spuseră că dacă nu se convertește atunci și acolo vor trage. Însă sfântul Gheorghe ridică mâinile către cer și se rugă zicând:

– Doamne, Iisus Hristoase, primește duhul meu și fă-mă vrednic de Împărăția Ta.

Iară ei trăgând pe dată, se năpustiră apoi asupra lui și-l tăiară cu cuțitele.

Mai apoi creștinii ortodocși îi luară rămășițele și le îngropară într-o biserică ortodoxă din cetatea Acra.

La 13 aprilie 1967, cinstitele sale moaște fură mutate din Acra în Cipru, unde fură îngropate în Biserica Sfântul Apostol Ioan din orașul Lefkosia.

Astfel sfântul Gheorghe, slujbașul din Cipru, își jertfi viața din dragoste pentru Iisus Hristos în orașul Tir, la 23 aprilie 1752.

+ * + * +

Viața Sfântului Noului Mucenic Gheorghe din Cipru poate fi aflată în:

Marturisitori ai lui Hristos

+ * + * +

Sf Nou Mc Gheorghe din Cipru 2(Sursă: http://agiosgeorgios57.blogspot.ro/)

Sf Nou Mc Gheorghe din Cipru 4.1(Sursă: http://www.pigizois.net/)

Sf Nou Mc Gheorghe din Cipru 1.1(Sursă: http://www.diakonima.gr/)

+ * + * +

Biserica Sfântul Apostol Ioan din orașul Lefkosia

Biserica Sf Ioan din Lefkosia, Cipru 1Biserica Sf Ioan din Lefkosia, Cipru 2

Biserica Sf Ioan din Lefkosia, Cipru 3

Biserica Sf Ioan din Lefkosia, Cipru 4

Biserica Sf Ioan din Lefkosia, Cipru 5

Biserica Sf Ioan din Lefkosia, Cipru 6

Biserica Sf Ioan din Lefkosia, Cipru 7

Biserica Sf Ioan din Lefkosia, Cipru 9

Biserica Sf Ioan din Lefkosia, Cipru 8

Biserica Sf Ioan din Lefkosia, Cipru 10

Biserica Sf Ioan din Lefkosia, Cipru 14

Biserica Sf Ioan din Lefkosia, Cipru 12

Biserica Sf Ioan din Lefkosia, Cipru 13

Biserica Sf Ioan din Lefkosia, Cipru 16

Biserica Sf Ioan din Lefkosia, Cipru 11

Biserica Sf Ioan din Lefkosia, Cipru 15(Sursă imagini: http://www.churchofcyprus.org.cy/)

 

Reclame
Published in: on 23 aprilie, 2015 at 02:00  Lasă un comentariu  
Tags: , , , , , ,

Sfântul Sfințit Mucenic Teodot, episcopul Cirenei, Cipru (2 martie)

Sf Sf Mc Teodot, ep Cirenei din Cipru 1

Icoană rusească de la mijlocul veacului al XVIII-lea

(Sursă: http://pravicon.com/images/icons/22/22869.jpg)

Pentru înțelepciunea și viața sa îmbunătățită, sfântul Teodot fu ales episcop și păstori Biserica lui Dumnezeu cu dragoste și râvnă.

Pornindu-se aprigă prigoană împotriva creștinilor în vremea împăratului Licinius, acest dumnezeiesc bărbat fu dus la judecată și supus la multe cazne. Când chinuitorul Savin îl îndemnă să se lepede de Hristos și să se închine idolilor, sfântul păstor răspunse:

– De ai cunoaște bunătatea Dumnezeului meu, de la Care nădăjduiesc a mă învrednici de viața cea veșnică pentru chinurile acestea vremelnice, și tu ai dori să pătimești asemenea mie.

Atunci chinuitorii începură a struji trupul său cu colți de fier încît i se vedeau oasele goale, însă el se ruga lui Dumnezeu cu mulțumire. Apoi porunci ighemonul ca, luându-l de pe lemnul cel de muncă, să-l ducă în temniță unde petrecu 5 zile. La porunca acestuia, sfântul Teodot fu pus pe un pat de fier sub care se aprinse foc din vreascuri și paie. Văzând răbdarea sfântului, mult de minună Savin și născoci o chinuire mai cumplită căci porunci să i se bată piroane în picioarele lui şi să fie prigonit de ostaşi.

Atunci sfântul Teodot rosti creștinilor adunați împrejurul său:

– A mea nevoință, fraților, acum se sfârșește și cununa îmi este aproape. Iată plata dreptății mele pe care mi-o va dărui mie Iisus Hristos. El S-a răstignit pentru mine, iar eu trupul mi l-am dat la răni pentru Dânsul! El a murit pentru mine, ca să mă izbăvească din stricăciune, iar eu mor pentru Dânsul, ca să mă învrednicesc Împărăției Lui! O, cât este de mare darul lui Hristos! Că pentru pătimirea cea de puțin timp pentru El, veșnice și negrăite bunătăți răsplătește, mai mult decât măsura cea vrednică. Nu sunt vrednice pătimirile vremii de acum, pe lângă slava ce are să se arate întru noi!

Și așa, cu piroanele în picioare, alerga sfântul părinte, fiind izgonit de ostași pe drum.

Mulți din cei de față, văzând o răbdare ca a lui și cuvintele cele ca mierea curgătoare ascultându-le, crezură în Hristos și batjocoreau necurații idoli, pe tiran îl ocărau, iar numele lui Hristos îl preamăreau. Aflând de aceasta ighemonul Savin, porunci ca iarăși să-l arunce pe sfântul Teodot în temniță, căci zicea el:

– Să nu se înșele poporul cu fermecătoarele lui învățături.

Deci, se sfătui cu sfetnicii săi cu ce moarte să piardă pe sfântul mucenic. Trecând multe zile, începură a i se înmulți rănile și toți binecredincioșii creștini venind cu mahrame curate, i le ștergeau.

După aceasta marele împărat Constantin, biruind pe Maxențiu cu puterea Crucii (în anul 312) și dăruind libertate tuturor creștinilor (313), veni poruncă de la dânsul să înceteze prigonirea și cei ținuți în legături pentru Hristos să fie eliberați.

Auzind de aceasta sfântul Teodot se mâhni foarte tare căci mult dorea a-și da viața pentru Hristos. Deci, fiind eliberat, se duse la cetatea sa, Cirene, și petrecând după a sa pătimire 2 ani pe scaunul său, adormi întru Domnul, luând îndoită cunună, a arhieriei și a muceniciei, din mâna Domnului nostru Iisus Hristos, Care încununează pe nevoitorii Săi cu slavă veșnică.

+ * + * +

Sf Sf Mc Teodot, ep Cirenei din Cipru 1.1

Racla cea dumnezeiască a moaștelor preasfințitului păstor izvorăște tot felul de tămăduiri și potolește patimile și dezleagă durerile cele din toată vremea, cu darul cel dumnezeiesc al Mântuitorului.

Ca un sfințit mucenic având puterea de a lega și de a dezlega, dezleagă lanțurile răutății mele și răcorește sufletul meu, cel ce arde cu focul păcatului, rugând pe Cel milostiv pentru mine.

Astăzi Biserica prăznuiește cu credință pomenirea ta cea preasfințită și mutarea ta către Iubitorul de oameni; și bucurându-se, îți împletește ție cuvinte dumnezeiești de laude.

Câștigându-te pe tine ca pe o stea plină de lumină strălucitoare, cu razele luminoase ale dumnezeieștilor doriri și cu luminile cele curate ale minunilor tale ne luminăm, de Dumnezeu-grăitorule Teodot. (Din Canonul Sfântului ce se citește la Utrenie)

+ * + * +

Sf Sf Mc Teodot, ep Cirenei din Cipru 7.1

(Sursă: http://www.doxologia.ro/)

Sf Sf Mc Teodot, ep Cirenei din Cipru 4

(Sursă: http://pravicon.com/images/icons/10/10815.jpg)

Sf Sf Mc Teodot, ep Cirenei din Cipru 2.1

(Sursă: http://pravicon.com/images/icons/18/18372.jpg)

Sfântul Sfințit Mucenic Teodot al Cirenei într-o icoană rusească a Sfântului Ierarh Nicolae din veacul al XVII-lea

Sf Sf Mc Teodot, ep Cirenei din Cipru 5.1

Sf Ier Nicolae 1.1

(Sursă: http://www.ruicon.ru/)

Frescă din veacul al XIV-lea aflată în Mănăstirea Gracanica, Kosovo, Serbia

Sf Sf Mc Teodot, ep Cirenei din Cipru 6.1

(Sursă: http://www.ruicon.ru/)

Published in: on 2 martie, 2014 at 09:00  Lasă un comentariu  
Tags: , , , , , , ,