Sfântul Roman, cneaz de Uglici, Rusia (3 februarie)

Sf Roman, cneaz de Uglici 1.1

(Sursă: http://iconsv.ru/)

Acesta era fiul cneazului Vladimir și al cneaghinei Fotinia din Uglici, și nepot al sfântului Vasile al Rostovului.

Sfântul Vasile, cneaz al Rostovului, pomenit la 4 martie

Sf Vasile, cneaz al Rostovului (4 martie) 1

(Sursă: http://www.gradrostov.ru/foto/svetie/vasilko.jpg)

Venind pe lume la 1 octombrie 1235, încă din copilărie se arătă aplecat spre rugăciune, ascultare de părinți și citirea din Sfânta Scriptură.

După plecarea la cele veșnice a tatălui său, în 1248, și al fratelui său, în 1261, sfântul Roman, la vârsta de 26 de ani, luă pe umerii săi ocârmuirea ținutului Uglici. Arăta dragoste părintească față de toți supușii săi, căutând nu atât sporirea avuțiilor, cât ridicării de spitale, aziluri și așezăminte de binefacere. Cei sărmani și părăsiți, aflând de purtarea sa de grijă, veneau la dânsul de pretutindeni.

În cei 24 de ani ai domniei sale, ridică și dărui cu danii bogate 15 biserici.

Era nelipsit de la slujbele Bisericii și vorbea adesea cu părinți cuvioși iscusiți în viața duhovnicească.

După plecarea la cele de Sus a soției sale, cneaghina Alexandra, în 1280, se dărui mai cu osârdie postului, rugăciunii și și împlinirii faptelor bune.

Acesta ridică orașul Romanov (astăzi Tutaev) pe malul înalt al Volgăi.

Împodobit cu faptele bune, adormi în pace la 3 februarie 1285, fiind îngropat în Biserica Schimbării la Față din Uglici.

În anul 1486, fu aflat trupul sfântului Roman necuprins de stricăciune și fu mutat în noua Catedrală a Schimbării la Față. Mai apoi, în anul 1595, patriarhului Iov binecuvântă trecerea sfântului Roman în rândul sfinților, ținând seama de mulțimea minunilor săvârșite de sfântul Roman adunate de sfântul mitropolit, mai târziu patriarh al Moscovei, Ermoghen.

Sfântul Ierarh Ermoghen, patriarhul Moscovei (17 februarie)

Sf Ermoghen, patriarhul Moscovei (17 februarie) 1.1

(Sursă: http://pravicon.com/images/icons/6/6081.jpg)

În anul 1609, din îngăduința lui Dumnezeu, trupul sfântului Roman arse dimpreună cu biserica, în vremea invaziei polonezilor.

Până astăzi, sfântul Roman săvârșește minuni și este preacald ocrotitor și călăuzitor tuturor celor ce îi săvârșesc pomenirea cu credință.

+ * + * +

Viața Sfântului Roman de Uglici

Sf Roman, cneaz de Uglici 6 carte

+ * + * +

Sf Roman, cneaz de Uglici 3

(Sursă: http://www.gradromanov.ru/images/01_2_rom_1_02.jpg)

Sf Roman, cneaz de Uglici 5

(Sursă: http://www.gradromanov.ru/images/8_21.jpg)
Sf Roman, cneaz de Uglici 2

(Sursă: http://lib.pstgu.ru/icons/images/stories/base/orig/00012174.jpg)

Sfinții Dimitrie și Roman de Uglici

Sf Roman, cneaz de Uglici 4.1 si Sf Dimitrie de Uglici

(Sursă: http://pravicon.com/images/icons/9/9663.jpg)

Sf Roman, cneaz de Uglici 4.2 si Sf Dimitrie de Uglici

Published in: on 2 februarie, 2013 at 18:45  Comments (1)  
Tags: , , , , , , ,

Sfântul Mucenic Gheorghe Vsevolodovici, mare cneaz al Vladimirului, Rusia (4 februarie)

(Sursă: http://pravicon.com/images/sv/s0504/s0504005.jpg)

Acesta se născu în anul 1189, fiind fiul marelui cneaz Vsevolod, zis  „Cuibul cel mare”, al cărui scaun îl moşteni în anul 1212. Se distinse prin iscusinţa militară, smerenia şi cucernicia sa. Având multă evlavie pentru locaşurile Domnului, citori Mănăstirea Nijni Novgorod.

În anul 1237, când hoarda tătară a lui Batu ajunse pe pământul rus, cneazul Gheorghe pentru a-şi cruţa fiii părăsi oraşul mergând în nord pentru a se uni pe alţi cneji.

La 4 martie 1238, purtă sângeroasa luptă de pe râul Sita împotriva tătarilor. Chiar înaintea bătăliei, cneazul Gheorghe primi vestea că tătarii ocupaseră capitala Vladimirului, iar fiii săi fură ucişi. Cuprins de tristeţe adâncă, se rugă lui Dumnezeu să fie învrenicit de martiriu pentru dreapta credinţă şi pentru poporul bine credincios. Iar Dumnezeu ascultă rugăciunea robului Său, căci în luptă primi cununa martiriului prin tăierea capului.

După sfârşirea bătăliei, episcopul Rostovului Chiril al II-lea, trecând pe câmpul de luptă, află trupul marelui cneaz şi îl luă cu multă cinste la Rostov. Doi ani mai târziu trupul său fu mutat în Catedrala Adormirii Maicii Domnului din Vladimir.

În anul 1645, fiind aflat trupul sfâtului Gheorghe necuprins de stricăciune răspândind bună mireasmă, fu proslăvit cu sfinţii. Iar în vremea patriarhului Iosif moaştele fură mutate într-o raclă de argint. De-a lungul veacurilor, sfântul Gheorghe umplu inimile credincioşilor de mângâiere, izbăvindu-i din necazuri şi nevoi.

+ * + * +

Moaştele Sfântului Mucenic Gheorghe, cneazul Vladimirului

(Sursă: http://www.nne.ru/gallery.php?pr=1718)

+ * + * +

(Sursă: http://pravicon.com/images/sv/s0504/s0504002.jpg)

(Sursă: http://pravicon.com/images/sv/s0504/s0504001.jpg)

(Sursă: http://pravicon.com/images/sv/s0504/s0504003.jpg)

+ * + * +

Pelerinaj la moaştele Sfântului Mucenic Gheorghe, cneaz al Vladimirului

(Sursă: http://www.nne.ru/gallery.php?pr=1718)

Published in: on 4 februarie, 2012 at 12:24  Lasă un comentariu  
Tags: , , , , , , , ,

Sfântul Alexandru Nevski, mare cneaz al Vladimirului şi Novgorodului, Rusia (23 noiembrie)

(Sursă: http://pravicon.com/images/sv/s0099/s0099025.jpg)

(Sursă: http://varvar.ru/arhiv/gallery/parsuna/images/alexandr_nevskiy_parsuna.jpg)

Gravură din 1807

(Sursă: http://www.liveinternet.ru/users/stephanya/post191664184/)

Acesta a fost fiu al cneazului Iaroslav, „un cneaz dăruit cu blândeţe, jertfelnicie şi minte sclipitoare”. Copilăria şi-o petrecu în Novgorod. Era înalt şi chipeş, viteaz şi cu multă credinţă. Încă din pruncie se deprinse cu citirea Sfintei Scripturi, limbile latină şi greacă, iar mai apoi deprinse meşteşugul războiului.

Îşi începu domnia în anul 1236, iar în anul 1239 se căsători. La logodnă primit de la tatăl său o icoană a Maicii Domnului făcătoare de minuni numită Teodorovskaia (după numele de botez al tatălui său, prăznuită la 14 martie şi 16 august, al cărei chip poate fi aflat aici, clic) dinaintea căreia se rugă întreaga viaţă.

În acea vreme, Rusia era ameninţată din partea de apus, căci cu binecuvântarea papei, cavalerii apuseni puseseră stăpânire pe Livonia şi pe Finlanda şi urmau a supune stăpânirii catolice şi nordul Rusiei.

În 1240, nemţii cuceriră Pskovul. În acelaşi an, din porunca papei, suedezii se porniră pe neaşteptate cu o uriaşă armată asupra ruşilor. Corăbiile suedeze se opriră pe râul Neva, vrând să urce mai departe spre Novgorod. Dimpreună cu oastea suedeză erau şi preoţi, ca să-i boteze pe ruşi.

În acest timp, sfântul cneaz Alexandru nu putu să adune decât o mică armată. Însă mai înainte de bătălie, la revărsatul zorilor, un străjer al său văzu pe sfinţii mucenici Boris şi Gleb (pomeniţi la 24 iulie şi 2 mai, al căror chip poate fi aflat aici, clic) înveşmântaţi în straie împărăteşti purpurii. Sfântul Boris rosti către sfântul Gleb:

– Frate Gleb, să ajutăm pe cel de-un neam cu noi, prinţul Alexandru.

Descoperindu-i străjerul vedenia avută, sfântul Alexandru îi porunci să nu spună nimănui despre aceasta. Îmbărbătat de această descoperire, tânărul cneaz dimpreună cu oastea sa porniră împotriva duşmanilor şi îi nimiciră. Un înger al Domnului ajută în chip nevăzut armata dreptcredincioasă: când se iviră zorile, pe malul celălalt al râului Izora, unde oastea sfântui Alexandru nu putuse ajunge, se afla mulţime de ostaşi ai armatei duşmane doborâtă la pământ. De la această biruinţă, sfântul Alexandru primi numele de Nevski, întrucât bătălia se purtă pe râul Neva.

În 1246 trebui să meargă şi el să se închine la hanul tătar Batie, care supusese pe ceilalţi domni ai Rusiei. Se plecă aşadar în faţa împăratului însă nu primi să se închine focului, după obiceiul idolesc, ci zise cu bărbăţie şi înţelepciune:

– Împărate, ţie mă închin, căci Dumnezeu te-a cinstit cu împărăţia, dar făpturii nu mă închin, căci toate sunt zidite pentru om. Eu sunt creştin şi nu mi se cade a mă închina făpturii, ci lui Dumnezeu cel slăvit în Sfânta Treime, Care a zidit cerul şi pământul şi toate cele dintr-însele.

Deci, împăratul, văzând vitejia şi frumuseţea sfântului, nu îi făcu nici un rău, ci îl lăudă, dându-i cinste mare.

După aceea, sfântul se înfruntă din nou cu primejdia din apus. Văzând că nu poate cu oştile să supună pe ruşi, papa trimise misionari să-i aducă la înşelăciunea sa, însă sfântul Alexandru apără cu tărie credinţa ortodoxă. Atunci puterile catolice porniră o adevărată cruciadă împotriva lui, o mulţime de oşti suedeze, daneze, finlandeze şi teutonice năvălind asupra Novgorodului, însă sfântul le înfrânse pe toate, ba chiar ocupă din Finlanda.

Cuprins de boală năpraznică, în drumul de spre Vladimir, îşi dădu sufletul în mâinile Domnului la mănăstirea Goroneţ, unde mai înainte de plecarea la cele veşnice îmbrăcă haina monahală cu numele Alexie, ca un fiu ascultător al Bisericii şi cald apărător al dreptei credinţe şi al poporului rus.

Mitropolitul Chiril, părintele său duhovnicesc, la slujba de înmormântare spuse:

– Soarele a apus pentru pământul Suzdalului, căci nu va mai fi astfel de prinţ pe pământul rusesc.

Multe minuni şi arătări se săvârşiră la mormântul său, iar în 1380 fură aflate moaştele sale necuprinse de stricăcine, răspândind bună mireasmă şi săvârşind minuni până astăzi.

Trecerea sa în rândul sfinţilor se săvârşi în anul 1547 în vremea mitropolitului Macarie la Catedrala din Moscova. Pomenirea sa se săvârşeşte la 23 noiembrie (ziua înmormântării sale, 1263), 30 august (mutarea cinstirelor sale moaşte la Sankt Petersburg, 1724), precum şi la 30 mai (Soborul sfinţilor din Rostov şi Iaroslav, a căror cinstire dimpreună s-a pus în anul 1964).

Soţia sfântului Alexandru este şi ea cinstită de către Biserică: Sfânta Alexandra Briacislavovna. Deşi se ştiu foarte puţine despre viaţa ei, a rămas în conştiinţa poporului rus pentru viaţa sa plină de cucernicie şi smerenie.

+ * + * +

Hristos te-a arătat pe tine, o binecuvântate Alexandru, ca pe un nou şi slăvit făcător de minuni; bărbat neînfricat şi conducător ce bine ai plăcut lui Dumnezeu, comoara dumnezeiască a pământului Rusiei. Astăzi cu credinţă şi cu dragoste ne-am adunat ca prin pomenirea ta cea întru bucurie să slăvim pe Dumnezeu. Darul tămăduirii primit-ai de la El, deci cu stăruinţă către Dânsul roagă-te pentru fii tăi duhovniceşti cei aflaţi întru nevoi şi să mântuiască pe toţi creştinii ortodocşi. (Troparul Sfântului, glas 4)

Te cinstim ca pe o stea a călăuzirii noastre duhovniceşti mult strălucitoare, ce de la răsărit se ridică; şi spre apus se îndreaptă, ca cel ce ai îmbogăţit poporul rus cu lucrări şi cu minuni, aşa ne luminează şi pe noi cei ce te pomenim cu credinţă, o, binecuvântate Alexandru. Astăzi când pomenim adormirea ta, te rugăm către Domnul cu osârdie să mijloceşti ca pe slujitorii săi cei aflați întru nevoi să-i întărească şi să mântuiască pe toţi creştinii ortodocşi. (Condacul Sfântului, glas 8 )

+ * + * +

Viaţa sa poate fi aflată în

23.11 - Sf Alexandru Nesvski carte

și

+ * + * +

Icoana Sfântului cu o părticică din moaşte sale

(Sursă: http://pravicon.com/images/sv/s0099/s0099018.jpg)

+ * + * +

(Sursă: http://pravicon.com/images/sv/s0099/s0099013.jpg)

(Sursă: http://pravicon.com/images/sv/s0099/s0099008.jpg)

Chipul Sfântului Alexandru dimpreună cu istoria icoanei făcătoare de minuni a Maicii Domnului Teodorovskaia

(Sursă: http://pravicon.com/images/sv/s0099/s0099005.jpg)

(Sursă: http://pravicon.com/images/sv/s0099/s0099011.jpg)

+ * + * +

(Sursă: http://ocafs.oca.org/FeastSaintsViewer.asp?SID=4&ID=1&FSID=103377)

(Sursă: http://www.varvar.ru/arhiv/gallery/russian/vasnetsov_v_m/images/vasnetsov_7.jpg)

(Sursă: http://www.bg-gallery.ru/images/5267/aab3238922bcc25a6f606eb525ffdc56autor_id.jpg)

(Sursă: http://pravicon.com/images/sv/s0099/s0099002.jpg)

(Sursă: http://pravicon.com/images/sv/s0099/s0099003.jpg)

+ * + * +

Film despre bătălia de pe Neva purtată de Sfântul Alexandru Nevski, realizat în anul 1938

(Sursă: http://img15.nnm.ru/2/e/7/d/1/85cd287f945addf37c29204fd60.jpg)

http://www.youtube.com/user/openflix#p/search/0/tPT6sjgPGHk (video, clic aici)

+ * + * +

(Sursă: http://www.peterikon.ru/photoalbum/content/1/2008_10_29_12_56_04.jpg)

(Sursă: http://www.icon-art.ru/icons/info/454/Svjatojj_blagovernyjj_knjaz_Aleksandr_Nevskijj.html)

(Sursă: http://petragrad.spb.ru/site/sunt/alexnevs/icon/images/2.jpg)

(Sursă: http://4.bp.blogspot.com/_tLkxDhRU-9g/S_fU-qXQuQI/AAAAAAAACyA/DKK_AIj_7EM/s1600/St-Alexander-Nevsky-2.jpg)

Published in: on 22 noiembrie, 2011 at 22:43  Comments (1)  
Tags: , , , , , , , , , ,