Sfântul Mucenic Pafnutie Egipteanul, Egipt (25 septembrie)

6. Sf Mc Pafnutie Egipteanul (sec IV) 1.1Miniatură din Menologion-ul (Mineiul) împăratului Vasile al II-lea Bulgaroctonul (976-1025), săvârșită în anul 985 la Constantinopol și păstrată în Biblioteca Vaticanului, Roma, Italia

(Sursă: http://commons.wikimedia.org/)

Acesta fu chemat din Egipt si se nevoi în deșert. În vremea persecuțiilor lui Dioclețian (284-305), guvernatorul Adrian porunci ca sfântul Pafnutie să îi fie adus înainte. Sfântul părinte, neașteptând după aceștia, se înfățișă singur înaintea guvernatorului pentru a mărturisii pe Hristos și pentru a primi muceniceștile cazne.

Dintre soldații care îl puseră la cazne, Dionisie si Calimachi, văzând puterea cu care Dumnezeu îl ținea pe sfântul mucenic neatins crezură în Hristos Mântuitorul ei înșiși, pricină pentru care le fură tăiate capetele. După aceste cazne, sfântul Pafnutie fu aruncat în închisoare unde  aduse la Hristos 40 de întemnițați care primiră mai apoi și ei cununa muceniciei prin arderea de vii.

După o vreme, arătându-se nevătămat prin grija lui Hristos, sfântul Pafnutie fu lăsat liber, iar un creștin pe nume Nestorie îl primi pe dânsul la sine. Acesta împreună cu familia sa, primind îndrumarea cea duhovnicească a sfântului, ajunseră curând dintre cei mai râvnitori în credință, primind până în sfârșit moartea cea mucenicească. Sfântul fu sfătuitor și întări în credință mulți alți creștini pentru a-L mărturisi pe Hrsitos și pentru a primi de Dumnezeu binecuvantatele cazne. Unii fură tăiați cu sabia, alții arși de vii, iar cu toții fură în număr de 546.

Sfântul însuși fu aruncat de călăi într-un râu cu o piatră atârnată de gât, însă acesta se arătă plutind la mal cu piatra. În cele din urmă îl trimiseră pe sfântul mucenic înaintea împăratului Dioclețian însuși, iar acesta porunci ca sfântul Pafnutie să fie răstignit într-un smochin.

Și astfel se mută sfântul Pafnutie la odihna cea de Sus gătită lui de Dumnezeu, de unde pururea mijlocește cu căldură pentru toți cei ce îi săvârșesc pomenirea cu credință.

+ * + * +

6. Sf Mc Pafnutie Egipteanul (sec IV) 1.2(Sursă: http://commons.wikimedia.org/)

Frescă săvârșită în veacul al XIV-lea și aflată în Mănăstirea Gracanica, Serbia

6. Sf Mc Pafnutie Egipteanul (sec IV) 2.3

6. Sf Mc Pafnutie Egipteanul (sec IV) 2.4(Sursă: http://www.ruicon.ru/)

Reclame
Published in: on 25 septembrie, 2014 at 11:36  Comments (1)  
Tags: , , , , , ,

Sfântul Cuvios Macarie cel Mare sau Egipteanul, Egipt (19 ianuarie)

(Sursă: http://www.apostolia.eu/uploads/images/2009/13/apostolia-13-31.jpg)

Acesta se născu în patria Egiptului din prărinţi binecredincioşi care în toată vremea îşi înfrumuseţau viaţa cu înfrânarea, cu postul, cu rugăciunea şi privegherea, milosteniile şi primirea de străini şi multe alte fapte bune.La vârsta cuvenită, fu silit de părinţi să se căsătorească. Tânărul se arătă ascultător de voia părinţilor, încredinţându-şi Domnului dorinţa sa fierbinte de a se face monah. Curând, femeia sa se îmbolnăvi de friguri şi muri.

După mutarea părinţilor la cele veşnice, liber de legăturile pământeşti zbură precum vulturul către locul unde dorea de vreme îndelungată să petreacă, în inima pustiei, alături de părinţii cei îmbunătăţiţi. Iar pustia îl primi precum o maică iubitoare de fii, povăţuindu-l prin bătrânii duhovniceşti şi cercându-l precum aurul curat în topitoare.

60 de ani petrecu sfântul Macarie în pustie în nevoinţe şi lupte duhovniceşti înlăuntru şi în afară, pentru Împărăţia lui Dumnezeu.

Odată, diavolul îl întâmpină voind a-l lovi cu o seceră şi neputând, izbucni:

– Multe nevoi rabd eu pentru tine, o, Macarie, căci nu pot să te biruiesc. Că iată toate cele ce le faci tu, le fac şi eu: posteşti tu, nici eu nu mănânc; priveghezi tu, nici eu nu dorm deloc. Dar una este cu care mă biruieşti pe mine.

Auzind acestea, între sfântul Macarie:

– Care este aceasta?

Răspuns-a diavolul:

– Smerenia ta; pentru aceea nu pot să stau împotriva ta.

Sfântul Macarie adesea cerceta pe părintele şi învăţătorul său, sfântul Antonie cel Mare, cu care mult se povăţuia. După fericitul sfârşit al sfântului Antonie, se învrednici să primească toiagul cu care sfântul Antonie îşi sprijinise trupul neputincios.

Cuviosul părinte îi spunea adesea ucenicului său, Pafnutie:

– Nu judeca pe nimeni şi te vei mântui.

Acesta trăi până la vârsta de 96 de ani, umplându-se de daruri duhovniceşti, săvârşind mulţime mare de minuni şi îndestulând sufletele tuturor celor care îl cercetau cu hrana duhovnicească din poveţele sale.

Cu 9 zile înaine de a muri, sfinţii mari părinţi ai pustiei Antonie şi Pahomie i se înfăţişară din cealaltă lume şi îi spuseră că peste 9 zile se va muta la cele de Sus.

Înainte de moarte, sfântul Macarie văzu în duh şi un heruvim care îi arătă bunătăţile cereşti şi îi spuse că este trimis
să-i ducă sufletul în Împărăţia cea fără de moarte. Adormirea sa se petrecu în anul 390.

+ * + * +

Pe cel iubit al Domnului, lauda călugărilor, vistiernicul minunilor, pe marele Macarie să-l lăudăm cu credinţă. Că acesta, cu raza nevoinţelor sale, a strălucit ca soarele, luminând pe cei ce erau în întunericul patimilor şi al păcatului şi amăgirea cea întunecată a demonilor alungând. Pentru aceasta râuri de bogată tămăduire izvorând, adapă ca dintr-o fântână cuvântătoare sufletele tuturor celor ce strigă: părinte al părinţilor, Macarie preacuvioase. (Icosul ce se citeşte la Utrenie)

Roagă-te, purtătorule de Dumnezeu, Celui ce singur este dătător de bunătăţi, ca să se facă milostiv celor ce prăznuiesc pomenirea ta cea preacinstită, cerând iertare de păcate celor ce strigă: pe Domnul lăudaţi-L făpturile, şi preaînălţaţi-L întru toţi vecii. (din Canonul Sfântului ce se citeşte la Utrenie)

+ * + * +

Acatistul Sfântului Macarie Egipteanul (clic aici)

+ * + * +

Moaştele Sfântului Macarie Egipteanul aflate la Biserica Pajura din Bucureşti

+ * + * +

Viaţa sa poate fi aflată în

sau

http://www.vietile-sfintilor.ro/vieti/ianuarie/01-19-cv_macarie_egipteanul.html (clic aici)

+ * + * +

Cuvintele Sfântului Macarie pot fi aflate aici

sau

http://www.pateric.ro/despre-avva-macarie-egipteanul/ (clic aici)

sau

sau

sau

http://www.scribd.com/doc/22484153/Sfantul-Macarie-Egipteanul-omilii-Duhovnicesti (clic aici)

+ * + * +

(Sursă: http://www.calendar-ortodox.ro/luna/ianuarie/macaire19ianuarie.jpg)

(Sursă: http://orthograf.ru/images/catalog/86f7ab4987955a156d31340e1ee99746.jpg)

(Sursă: http://www.razbointrucuvant.ro/wp-content/uploads/2008/04/2008/05/sf-macarie-cel-mare.jpg)

+ * + * +

Mănăstirea Sfântul Macarie cel Mare, Egipt

Chiar dacă astăzi Mănăstirea Sfântului Macarie este coptă, aşezăm aici câteva imagini numai spre apropiere duhovnicească de sfântul nostru părinte.

(Sursă: http://mistersaly.blogspot.com/2010/05/monasteries-in-wadi-natrun-egypt.html)

(Sursă: http://www.flickr.com/photos/howiemj/6285198707/sizes/l/in/photostream/)

+ * + * +

Biserica Pajura, Bucureşti

(Sursă: http://www.nuntabucuresti.ro/uploads/4408/images/sfanta-vineri-bucuresti-pajura-bucuresti-biserici-si-manastiri-bff28a0833-small.jpg)

Published in: on 19 ianuarie, 2012 at 10:50  Lasă un comentariu  
Tags: , , , , , , ,