Aducerea moaștelor Sfântului Sfințitului Mucenic Ignatie Teoforul, episcopul Antiohiei, Turcia (29 ianuarie)

Sf Sf Mc Ignatie Teoforul 1

(Sursă: http://pravicon.com/images/icons/6/6319.jpg)

Sfântul Ignatie de Dumnezeu purtătorul sau Teoforul, din porunca lui Traian (98-117), precum se scrie în viața lui, și de fiare fiind mâncat pentru Hristos, au rămas oarecare oase ale lui, pe care luându-le credincioșii ce erau atunci acolo, mai întâi le-au pus cu cinste în Roma, la un loc însemnat; apoi, în vremea împărăției aceluiași Traian, le-au adus în Antiohia, spre apărarea cetății, spre tămăduirea bolnavilor, spre veselia a toată turma lui, și spre slava lui Hristos Dumnezeu, pentru Care a pătimit cu osârdie. Despre care, cel ce va voi știe toate, să caute în viața lui la 20 decembrie.

+ * + * +

Aducerea moastelor Sf Sf Mc Ignatie Teoforul 1.1

(Sursă: http://days.pravoslavie.ru/jpg/im3989.jpg)

Purtătorule de Dumnezeu, Ignatie, izbăvește de toată amărăciunea și nedreptatea vrăjmașului pe cei ce cu dragoste prăznuiesc întoarcerea ta cea luminată, dându-le iertare de greșeli, ca unul ce ai luat putere de la Hristos Mântuitorul. (Luminânda Sfântului ce se citește la Utrenie)

Prăpădit fiindu-mi cugetul de cumplitele patimi ale trupului, vindecă-mi-l, mucenice al lui Hristos, Ignatie, pururea lăudate.

Îndreptând către fapta cea bună viața mea, luminează-mă cu lumina harului care locuiește întru tine, purtătorule de Dumnezeu Ignatie; și tulburarea patimilor, cu rugăciunile tale, o risipește. (Din Canonul Sfântului ce se citește la Utrenie) 

+ * + * +

Acatistul Sfântului Sfințit Mucenic Ignatie Teoforul (clic aici)

+ * + * +

Pătimirea Sfântului Sfințit Mucenic Ignatie Teoforul, pomenită la 20 decembrie

Sf Sf Mc Ignatie Teoforul 4.1

(Sursă: http://ruicon.ru/images/iconografy/fresco/Serbia-Pech%20Patriarshia/401-1.JPG)

Grâu al lui Dumnezeu fiind, precum ai zis, prealăudate mucenice, măcinat ai fost de gurile fiarelor și te-ai făcut pâine preacurată Celui ce cu dumnezeiască bunătate hrănește toată lumea. (Din Canonul Sfântului ce se citește la 29 ianuarie la Utrenie) 

+ * + * +

Cinstitele moaște ale Sfântului Sfințitului Mucenic Ignatie Teoforul, aflate la Mănăstirea Sireți, Republica Moldova

Sf Sf Mc Ignatie Teoforul 5 moastele de la Man Sireti, Rep Moldova

+ * + * +

Moaștele Sfântului Sfințit Mucenic Ignatie Teoforul aflate la Schitul Darvari, București

???????????????????????????????

+ * + * +

Sf Sf Mc Ignatie Teoforul 3

(Sursă: http://pravicon.com/images/icons/6/6317.jpg)

+ * + * +

Ținutul Antiohiei astăzi, Turcia

???????????????????????????????

Antiohia 3

(Sursă: http://ro.wikipedia.org/wiki/Antiohia)

+ * + * +

Mănăstirea Sireți, Republica Moldova

Man Sireti, Rep Moldova 1

(Sursă: http://www.manastirea-sireti.md/uploads/images/news/10aniversare2009/31_2008.jpg)

+ * + * +

Schitul Darvari din București

Schitul Darvari

(Sursă: http://www.autentici.ro/)

Chipul Sfântului Nou Mucenic Ignatie Sadkovski, episcop, Rusia (28 ianuarie)

(Sursă: http://www.fond.ru/userfiles/person/95/full_1218742106.jpg)

Împreună cu mama sa şi cu fratele său după trup, ieromonahul Gheorghe

(Sursă: http://www.fond.ru/userfiles/person/95/full_1262902048.jpg)

Cu fratele său, ieromonahul Gheorghe

(Sursă: http://www.fond.ru/userfiles/person/95/full_1262902091.jpg)

În închisoarea OGPU din Tula, 1929, anul arestării sale

(Sursă: http://www.fond.ru/userfiles/person/95/full_1218741899.jpg)

A fost condamnat la 10 ani de închisoare, însă în cel de-al nouălea an cu sănătatea doborâtă de asprimea regimului din detenţie plecă la cele veşnice, în anul 1938.