Întâmpinarea Domnului (2 februarie)

Icoană din veacul al XII-lea

(Sursă: http://www.ruicon.ru/)

Din sânurile Părintelui nedespărţindu-Te cu Dumnezeirea, Te-ai întrupat precum ai binevoit şi ţinut fiind în braţele pururea Fecioarei, Cel ce ţii toate cu mâna Ta, Te-ai dat în mâinile primitorului de Dumnezeu Simeon, care pentru aceasta cu bucurie a strigat: acum slobozeşte pe robul Tău, că Te-am văzut, Stăpâne. (Dintre Stihurile Praznicului ce se cântă la Utrenie)

Troparul Întâmpinării Domnului (audio, clic aici)

Acatistul Întâmpinării Domnului (text, clic aici)

+ * + * +

Maica Domnului

O, fericit pântece! De unde ai odrăslit o slavă ca aceasta? Dumnezeu este Cel ce S-a născut, o, Fecioară! Şi Lumina neamurilor, şi Slava şi Izbăvirea! (Din Canonul Înainteprăznuirii Întâmpinării Domnului)

Cea preacurată a strigat: primeşte, dreptule Simeon, în braţe, ca un prunc, pe Domnul slavei şi Mântuitorul lumii. (Dintre Stihirile ce se cântă la Vecernie)

Axionul Întâmpinării Domnului (audio, clic aici)

+ * + * +

Sfântul şi Dreptul Simeon

Spune, Simeon: pe Cine porţi în braţe în Templu, bucurându-te? Cui strigi şi grăieşti: acum am fost slobozit, că am văzut pe Mântuitorul meu? Acesta este Cel ce S-a născut din Fecioara; Acesta este Dumnezeu Cuvântul din Dumnezeu, Care S-a întrupat pentru noi şi a mântuit pe om. Acestuia să ne închinăm. (Dintre Stihirile ce se cântă la Vecernia Praznicului)

Întăriţi-vă mâini slăbite de bătrâneţe ale lui Simeon şi picioare obosite ale bătrânului înainte vă mişcaţi; spre întâmpinarea lui Hristos; dănţuire împreună cu cei fără de trup începeţi. Să cântăm Domnului, căci cu slavă S-a preaslăvit. (Din Canonul Praznicului ce se citeşte la Utrenie)

+ * + * +

Sfânta Proorociţă Ana

Cu sfinţită cuviinţă proorociţa Ana, înţeleapta, cuvioasa şi bătrâna, s-a mărturisit Stăpânului în Templu în chip lămurit, iar pe Născătoarea de Dumnezeu propovăduind-o tuturor celor de faţă, a mărit-o. (Stihire ce se cântă la Utrenia Praznicului)

+ * + * +

(Sursă: http://www.ruicon.ru/)

(Sursă: http://www.ruicon.ru/)

(Sursă: http://www.ruicon.ru/)

(Sursă: www.ruicon.ru/)

Miniatură din veacul al XIII-lea aflată în Sfântul Munte Athos, Grecia

(Sursă: http://www.ruicon.ru/)

Miniatură din veacul al XIV-lea, aflată la Oxford, Anglia

(Sursă: http://www.ruicon.ru/)

Miniatură din veacul al XI-lea aflată în Sfântul Munte Athos, Grecia

(Sursă: http://www.ruicon.ru/)

Published in: on 1 februarie, 2012 at 20:10  Lasă un comentariu  
Tags: ,