Sfântul Cuvios Agapit doctorul fără de arginți din Lavra Peșterilor din Kiev, Ucraina (1 iunie)

Sf Cuv Agapit doctorul fara de arginti de la Lavra Pesterilor din Kiev (sec XI) 1.1(Sursă: http://radiovera.ru/)

Acesta se îndreptă către marea Lavră a Peșterilor cu gândul fierbinte de a deveni monah în vremea starețului Antonie care, după rânduita vreme de încercare, îl tunse în monahism. De la acesta sfântul Agapit deprinse slujirea bolnavilor și tămăduirea acestora cu rădăcini, plante și rugăciuni.

Astfel, dacă vreun frate de îmbolnăvea, sfântul Agapie lăsa chilia și liniștea sa și alerga lângă acela. Priveghea lângă dânsul, îl ajuta la orice nevoie ar fi avut și-l îngrijea până la deplina sa însănătoșire. Și chiar de boala era îndelungată, iar bolnavul își pierdea răbdarea și începea a se văita, sfântul Agapit îl mângâia cu multe cuvinte de îmbărbătare și cu îndemnuri la răbdare.

Urmând astfel cu smerenie pilda părintelui său duhovnicesc, starețul Antonie, cuviosul Agapit fu învrednicit de Dumnezeu cu darul tămăduirii, căci tămăduia de orice boală prin rugăciune și dând bolnavilor să mănânce din rădăcinile cu care și el se hrănea.

Vestea despre dânsul nu întârzie să se răspândească în tot ținutul Kievului. Pricină pentru care mare mulțime de bolnavi începură a veni la mănăstire pentru a primi tămăduire de la sfântul Agapit.

În vremea aceea trăia la Kiev un medic armean cu credința (în veacul al V-lea armenii se rupseră de Biserica Ortodoxă respingând hotărârile Sinodului al IV-lea Ecumenic de la Calcedon, din anul 451, și îmbrățișând erezia monofizită). Acesta era vestit pentru a vedea orice boală, a vindeca mare parte dintre boli și a spune celor bolnavi cât mai aveau de trăit, iar dacă bolnavul era în stare critică nu primea să se îngrijească de el.

Odată aduseră la mănăstire un boier grav bolnav căruia acest doctor armean îi vestise că avea să moară peste 8 zile. Cuviosul Agapit se rugă deasupra bolnavului, îi dădu să mănânce rădăcini din farfuria sa, iar bolnavul se tămădui pe dată.

Ajungând la urechile doctorului vestea tămăduirii minunate a bolnavului și umplându-i-se inima de invidie, începu a-l învinui dinaintea oamenilor de înșelătorie.

Odată, aduseră slujitorii doctorului un bolnav de care acesta era sigur că avea să moară căci îi dăduse a bea otravă în chip de medicament. Cuviosul Agapit, văzând starea gravă a bolnavului, aduse repede niște rădăcini tămăduitoare și le băgă cu greutate în gura bolnavului, apoi căzu cu fața la pământ rugându-se fierbinte către Dumnezeu pentru sărmanul om. Nu după multă vreme, cel muribund se umplu de viață și se ridică din patul bolii.

Auzind aceasta, doctorul orbit de furie, porunci slujitorilor să ticluiască o cale de a-l otrăvi pe însuși Agapit. Iar aceștia venind cu chip de închinători evlavioși îi dădură băutura otrăvitoare cuviosului părinte spunându-i că este sirop de fructe. Iar cuviosul o bău și nu păți nimic.

Nu după multă vreme se îmbolnăvi chiar domnitorul Vladimir Vsevolod Monomahul, ce se să găsea pe atunci la Cernigov.

Vladimir al II-lea Vsevolod Monomahul

Vladimir II Vsevolod Monomahul 1(Sursă: http://upload.wikimedia.org/)

Mult se strădui doctorul armean să îl însănătoșească fără însă a izbuti ceva, căci domnitorul ajunse în pragul morții. Văzând aceasta, trimise vorbă starețului Lavrei Peșterilor de atunci Ioan să-l trimită pe cuvios la Cernigov, însă sfântul Agapit îi spuse cu smerenie starețului:

– Cinstite părinte, dacă voi merge la domnitor pentru a-l vindeca, atunci va trebui să merg și la alții care vor avea aceeași nevoie. Toți oamenii sunt egali în fața lui Dumnezeu. Cer deci binecuvântarea voastră să nu mă duc în acel loc unde mă așteaptă slava omenească, căci am făgăduit Domnului să o ocolesc până la ultima mea suflare. Dacă va fi nevoie, dați-mi binecuvântare să plec într-un loc ascuns, până ce va trece această ispită. Dacă însă doriți să mă trimiteți cu orice chip la Cernigov, atunci voi face ascultare. Fie deci nu după cum voiesc eu, ci după voia sfinției voastre.

Admirând smerenia cuviosului părinte, starețul nu stărui să se ducă. În cele din urmă, după multe stăruinți, trimișii primiră de la cuviosul Agapit câteva rădăcini tămăduitoare pe care luându-le domnitorul îndată se făcu sănătos.

Plin de bucurie și recunoștință, domnitorul trimise multe răsplăți în aur cuviosul părinte pe care acesta le lepădă ca pe nimic, cerând ca toată bogăția aceea să fie dată săracilor, spunându-i boierului trimis de domnitor:

– Fiul meu, eu niciodată nu primesc răsplată pentru tămăduirile săvârșite, căci acestea se săvârșesc nu prin puterea mea, ci prin puterea lui Hristos.

Peste câțiva ani, se îmbolnăvi și cuviosul Agapie, prilej cu care îl cercetă și doctorul armean prefăcându-se că se interesează de sănătatea lui.

– Ia spune-mi, părinte, cu ce plante se tratează boala voastră?

– Cu acelea pe care mi le va arăta Domnul, Doctorul sufletelor și al trupurilor, răspunse fără de răutate cuviosul.

Disprețuindu-l ca pe unul ce nu are nici cea mai mică idee de medicină doctorul armean îi spuse:

– Vă spun cu adevărat că nu mai aveți mai mult de 3 zile de trăit. Vă dau cuvântul meu că dacă în 3 zile nu veți muri, eu îmi voi schimba viața și mă voi face monah ca și sfinția voastră!

Auzind aceste cuvinte, cuviosul se înfurie spunându-i:

– Aceasta este arta ta? În loc să salvezi, prevezi moartea? Dacă ești capabil, fă-mă bine! De nu, de ce-mi spui că voi muri în 3 zile? Află deci că Domnul m-a înștiințat că mă va lua lângă Dânsul peste 3 luni!

Între timp aduseseră la cuvios un bolnav de la Kiev pentru a-l face bine căruia cuviosul îi dădu unele plante pentru însănătoșire. Auzind batjocurile medicului se întoarse către dânsul spunându-i:

– Mănâncă și tu din aceste plante, te rog.

– Nu pot, părinte, deoarece noi avem în aceste zile post negru și astăzi nu pot mânca nimic.

– Dar cărei credințe aparții tu?, întrebă cu îndoială cuviosul.

– Dar bine, nu ați auzit despre mine? Sunt armean.

– Armean, strigă cuviosul cu furie sfântă. Și cum ai îndrăznit să intri aici înlăuntru? Cum ai îndrăznit să-mi întinezi chilia cu prezența ta eretică și să mă atingi? Pleacă de aici nerușinatule și ereticule!

Iară medicul plecă rușinat.

Cuviosul Agapit mai trăi 3 luni, așa după cum îl înștiințase Domnul, iar la i iunie adormi în pace fiind îngropat cu cinste în peștera cuviosului Antonie, alături de ceilalți nevoitori ai obștii.

După o vreme, medicul se înfățișă starețului povestindu-i că îi apăruse cu o zi înainte sfântul Agapit spunându-i:

– Ai promis că te vei lepăda de erezia ta și că te vei face monah. Dacă acum nu vei respecta această făgăduință îți vei pierde sufletul! Dumnezeu nu se lasă înșelat!

Sf Cuv Agapit doctorul fara de arginti de la Lavra Pesterilor din Kiev (sec XI) 8.1(Sursă: http://upload.wikimedia.org/)

Și într-adevăr acesta trecu la credința dreptslăvitoare, rămase în mănăstire și deveni monah, dăruindu-și întreaga viață tămăduirii rănilor sufletului său și rugăciunii neîncetate către marele Doctor Iisus Hristos.

Pomenirea sfântului Agapit se săvârșește la 1 iunie (ziua fericitei sale adomiri, veacul al XI-lea) și la 28 septembrie (Soborul Sfinților din Peșterile de Aproape).

+ * + * +

Viața Sfântului Cuvios Agapit poate fi aflată în:

Patericul Lavrei Pesterilor din Kiev+ * + * +

Sf Cuv Agapit doctorul fara de arginti de la Lavra Pesterilor din Kiev (sec XI) 8.2(Sursă: http://upload.wikimedia.org/)

Sf Cuv Agapit doctorul fara de arginti de la Lavra Pesterilor din Kiev (sec XI) 9.1(Sursă: http://pravicon.com/)

+ * + * +

Sf Cuv Agapit doctorul fara de arginti de la Lavra Pesterilor din Kiev (sec XI) 3.1(Sursă: http://pravicon.com/)

Sf Cuv Agapit doctorul fara de arginti de la Lavra Pesterilor din Kiev (sec XI) 14.1(Sursă: http://iconograf.com.ua/)

Sf Cuv Agapit doctorul fara de arginti de la Lavra Pesterilor din Kiev (sec XI) 2.1(Sursă: http://pravicon.com/)

Sf Cuv Agapit doctorul fara de arginti de la Lavra Pesterilor din Kiev (sec XI) 15.1(Sursă: http://www.rudata.ru/)

(Sursă: http://www.google.ro/)

Sf Cuv Agapit doctorul fara de arginti de la Lavra Pesterilor din Kiev (sec XI) 16(Sursă: http://alchevskpravoslavniy.ru/)

Sf Cuv Agapit doctorul fara de arginti de la Lavra Pesterilor din Kiev (sec XI) 12(Sursă: http://agapit.at.ua/)

Sfântul Cuvios Gherontie Canonarhul de la Lavra Peșterilor din Kiev, Ucraina (1 aprilie)

Sf Cuv Gherontie Canonarhul de la Lavra Pesterilor din Kiev, Ucraina 1.1(Sursă: http://pravicon.com/)

Acesta a viețuit în veacul al XIV-lea, nevoindu-se în Marea Lavră a Peșterilor din Kiev unde împlinea ascultarea de canonarh, adică se îndeletnicea cu orânduirea slujbei la strană. Întreaga sa viață și-o petrecu în înfrânare, ascultare și rugăciune.

După fericita sa adormire, fu îngropat în Peșterile de departe.

Pomenirea sa se mai săvârșește și la 28 august (Soborul Sfinților din Peșterile de departe).

+ * + * +

Icoană cu o părticică din cinstitele moaște ale Sfântului Cuvios Gherontie Canonarhul

Sf Cuv Gherontie Canonarhul de la Lavra Pesterilor din Kiev, Ucraina 4.1(Sursă: http://pravicon.com/)

+ * + * +

Sf Cuv Gherontie Canonarhul de la Lavra Pesterilor din Kiev, Ucraina 3.1(Sursă: http://pravicon.com/)

Sf Cuv Gherontie Canonarhul de la Lavra Pesterilor din Kiev, Ucraina 2.1(Sursă: http://pravicon.com/)

Published in: on 1 aprilie, 2015 at 00:24  Lasă un comentariu  
Tags: , , , , , , , ,

Sfântul Mucenic Evstatie Postitorul de la Lavra Peșterilor din Kiev, Ucraina (28 martie)

Sf Mc Evstatie de la Lavra Pesterilor din Kiev, Ucraina 8.1Miniatură săvârșită în anul 1661

(Sursă: http://pravicon.com/)

Sfântul Evstatie fusese un om foarte bogat, însă, aprinzându-se de dragostea lui Hristos, își împărți avuția și intră în Mănăstirea Peșterilor unde îmbrăcă haina monahală.

În anul 1097, când poloviții porniră război asupra Kievului, jefuiră mănăstirea și uciseră mulți creștini printre care și monahi. Însă sfântul Evstatie împreună cu mai mulți credincioși fură vânduți ca robi unui evreu din cetatea Cherson, aflată în sudul Crimeei.

Evreul acesta batjocorea credința creștină și se silea să-i facă pe creștini să treacă la iudaism. Văzând că nu au de ales, ei primiră lesne să moară de foame decât să se lepede de adevărata credință.

Sfântul Evstatie îi întări în credință spre a-și împlini gândul lor. Astfel muriră cu toții de foame, unii după 3 zile, alții după 4, iar alții după 7.

Fiind deprins cu postirile și strâmtorarea trupului, Evstatie fu singurul care rămase în viață, răbdând 14 zile fără hrană.

Evreul, mâniindu-se că pierduse banii cheltuiți pe robi, se răzbună pe sfântul Evstatie, spânzurându-l pe cruce.

Sf Mc Evstatie de la Lavra Pesterilor din Kiev, Ucraina 3.1(Sursă: http://pravicon.com/)

De pe cruce, sfântul Evstatie mulțumi lui Dumnezeu, iar evreului îi prooroci o moarte năpraznică și apropiată. Săbăticit de mânie, acesta îl străpunse cu o suliță. Și astfel bineplăcutul lui Dumnezeu își dădu sufletul.

Mai apoi, fiindu-i aruncat trupul în mare, acesta pluti pe deasupra apei.

Sf Mc Evstatie de la Lavra Pesterilor din Kiev, Ucraina 8.2

Mari minuni săvârșiră cinstitele moaște ale acestui sfânt mucenic.

La scurtă vreme după moartea lui Evstatie, împăratul bizantin poruncii ca evreii din cetatea Cherson să fie pedepsiți pentru purtarea lor cea ticăloasă față de creștini. Și astfel, acel chinuitor al creștinilor fu spânzurat de un copac, primind răsplata lui Iuda.

+ * + * +

Viața Sfântului Mucenic Evstatie de la Lavra Peșterilor din Kiev poate fi aflată în:

Patericul Lavrei Pesterilor din Kiev

+ * + * +

Sf Mc Evstatie de la Lavra Pesterilor din Kiev, Ucraina 1.1(Sursă: http://pravicon.com/)

????????????????????????????(Sursă: http://pravicon.com/)

Sf Mc Evstatie de la Lavra Pesterilor din Kiev, Ucraina 5(Sursă: http://pravicon.com/)

Sf Mc Evstatie de la Lavra Pesterilor din Kiev, Ucraina 6(Sursă: http://pravicon.com/)

Sf Mc Evstatie de la Lavra Pesterilor din Kiev, Ucraina 7.1(Sursă: http://pravicon.com/)

Published in: on 28 martie, 2015 at 09:37  Comments (1)  
Tags: , , , , , , ,

Sfântul Cuvios Nicon Suhoi sau cel Uscat de la Lavra Peșterilor din Kiev, Ucraina (11 decembrie)

Sf Cuv Nicon Suhoi sau cel Uscat de la Lavra Pesterilor din Kiev, Ucraina 1.1(Sursă: http://pravicon.com/)

Acesta se trăgea dintr-o familie bogată, boierească, din Kiev. Dorind a sluji Domnului în chip desăvârșit, merse la marea Lavră a Peșterilor unde deveni în scurtă vreme unul dintre cei mai râvnitori monahi.

Pe când pământul rus fu invadat de polofți, alături de cuviosul Evstratie, fu dus în robie și sfântul Nicon. Legat cu fiare îl conduseră către țara lor și-l închiseră dimpreună cu mulți alți creștini.

Când războiul se termină, unul dintre iubitorii din Hristos din Kiev, care era foarte bogat, veni cu mult aur dinaintea polofților pentru a-i răscumpăra pe prizonieri. Pe sfântul Nicon îl ceru printre primii, în semn de prețuire pentru faptul că era monah. Acesta însă se împotrivi spunând:

– Îți mulțumesc, frate. Domnul să te binecuvânteze pentru iubirea ta. Însă eu nu am nevoie de răscumpărarea frăției tale. Eliberează-i mai întâi cu banii tăi pe ceilalți creștini.

Sf Cuv Nicon Suhoi sau cel Uscat de la Lavra Pesterilor din Kiev, Ucraina 4.1(Sursă: http://ru.kplavra.kiev.ua/)

Gândindu-se că aștepta să fie răscumpărat de rudele sale, eliberă pe ceilalți creștini și se întoarse cu aceștia în Kiev. Aici se întâlni cu rudele sfântului Nicon cărora le spuse despre sfântul părinte. Deci fără întârziere rudeniile sosiră în țara polofților cu foarte mult aur pentru a-l elibera. Însă sfântul Nicon le spuse și acestora:

– Nu vă cheltuiți degeaba averea voastră. Dacă Domnul ar fi vrut să fi fost liber, nu m-ar fi predat în mâinile barbarilor. El este cel care ne dăruiește și binefacerile, și tot El îngăduie și încercările. „Dacă am primit de la Dumnezeu cele bune, nu voi primi oare și pe cele rele?” (Iov 2, 10)

Rudele, văzând că nu izbutesc nimic, îl certară cu asprime și se întoarseră în Kiev.

Atunci polofții, văzând că din pricina refuzului monahului pierduseră o sumă mare de bani, se înfuriară cumplit și se porniră ca niște fiare spălbatice a-l tortura fără milă.

Vreme de 3 ani îl biciuiră, îl puseră să calce pe cărbuni aprinși, îl bătură cu nuiele de fier și-i tăiară carnea cu cuțite încinse. Iară când vedeau că ajungea în pragul morții, îl lăsau puțin să-și revină și iar începeau chinurile. Mâncare îi dădeau o dată la 2-3 zile, când își aduceau aminte. Atunci când nu-l chinuiau, îl țineau legat de mâini și de picioare cu lanțuri grele de fier. Vara îl lăsau să se usuce sub arșița îngrozitoare a soarelui, iară iarna îl lăsau în zăpadă până când i se învinețea tot trupul de frig.

Prin harul lui Dumnezeu săvâși nenumărate minuni. Odată prin rugăciunile sale prizonierii care se sfârșeau de foame se ridicară întremați și sătui, chiar dacă nu mâncaseră, iar peste câteva zile fură eliberați.

Altădată comandantul închisorii se însănătoși prin rugăciunile sfântului Nicon, însă acesta crezu că datorită idolilor celor necuvântători. Astfel, chemă pe cuviosul părinte la dânsul amenințându-l cu chinurile, însă sfântul Nicon îi răspunse liniștit:

– Domnul mă va scăpa fără recompensă din mâinile voastre nelegiuite. Fratele meu Evstratie, pe care l-ați vândut evreilor și pe care aceia l-au răstignit, a venit și m-a înștiințat că în curând voi fi eliberat. Pentru rugăciunile cuvioșilor părinților noștri Antonie și Teodosie, mi-a spus, peste 3 zile te vei afla în mănăstirea Peșterilor.

Polofții, neînțelegând cuvintele sfântului și crezând că va evada, îl răniră cu sabia greu pe cuvios la picioare. Un râu de sânge curgea din acestea, însă sfântul Nicon răbdă și aceste chinuri.

Deci peste 3 zile, soldații înarmați îl pierdură pe cuvios din fața ochilor, căci se făcu nevăzut. Mai auziră numai cîteva clipe psalmodia:

– Toată suflarea să laude pe Domnul!… Lăudați pe Domnul din ceruri!…

Deci fu într-o clipă purtat până în biserica Maicii Domnului a Lavrei Peșterilor, în vremea când părinții săvârșeau Sfânta Liturghie. Când îl văzură pe cuvios, întrerupseră cântarea și-l înconjurară uimiți.

Sf Cuv Nicon Suhoi sau cel Uscat de la Lavra Pesterilor din Kiev, Ucraina 4.2(Sursă: http://ru.kplavra.kiev.ua/)

Înduplecat de rugămințile părinților, sfântul Nicon le povesti tot ce i se întâmplase de-a lungul anilor de robie. În ciuda împotrivirii sfântului, părinții îi dădură jos lanțurile și topindu-le făcură dintr-însele vase de fier trebuincioase pentru biserică.

După mulți ani, sosi la mănăstire comandantul închisorii care între timp primise dreapta credință și se botezase. Văzându-l pe cuvios, căzu la picioarele sale și stărui să rămână în mănăstire pentru a intra în rândul monahilor. Acesta își sfârși viața în pocăință, slujindu-l cu mare dăruire pe  fostul său prizonier, pe cuviosul Nicon.

După adormirea sfântului Nicon, cinstitul său trup rămase nestricăcios, mărturisind prin vindecări și minuni fericirea de care se împărtășește în ceruri sufletul său.

+ * + * +

Cinstitele moaște ale Sfântului Cuvios Nicon Suhoi sau cel Uscat

Sf Cuv Nicon Suhoi sau cel Uscat de la Lavra Pesterilor din Kiev, Ucraina 3(Sursă: http://ru.kplavra.kiev.ua/)

+ * + * +

Viața Sfântului Cuvios Nicon Suhoi sau cel Uscat poate fi aflată în:

Patericul Lavrei Pesterilor din Kievsau

Vietile Sfintilor decembrie+ * + * +

Sf Cuv Nicon Suhoi sau cel Uscat de la Lavra Pesterilor din Kiev, Ucraina 2.1(Sursă: http://pravicon.com/)

Published in: on 11 decembrie, 2014 at 08:05  Lasă un comentariu  
Tags: , , , , , , , , ,

Sfântul Cuvios Alipie Iconarul de la Lavra Peșterilor din Kiev, Ucraina (17 august)

3. Cuv Alipie, iconarul de la Lavra Pesterilor din Kiev (1114) 1.1(Sursă: http://pravicon.com/)

Acesta a viețuit în veacul al XII-lea, fiind printre cei dintâi și cei mai iscusiți iconari din Rusia, multe dintre icoanele sale fiind făcătoare de minuni, la care se adaugă tămăduirile pe care acesta le săvârșea din darul lui Dumnezeu.

Pe când era tânăr, veniră iconari greci plini de iscusiță pentru a picta biserica marii lavre. El văzu minunea pictării singură a icoanei Maicii Domnului pe când iconarii împodobeau cu aur altarul. După zugrăvire, icoana se lumină mai mult decât soarele și un porumbel zbură din gura ei și intră în gura icoanei Mântuitorului ce era sus.

3. Cuv Alipie, iconarul de la Lavra Pesterilor din Kiev (1114) 8.1Însă de pe atunci, sfântul Alipie ajutând pe iconarii greci așeza toate tainele meșteșugului pictării icoanelor în mintea sa. Pe când iconarii terminară lucrul lor, sfântul Alipie îmbrăcă haina monahală. Curând începu a deprinde viețile sfinților, căci închipuirea lor în icoane știa a o săvârși deja. El învăță acest meșteșug nu pentru a aduna bogății, ci pentru folosul duhovnicesc al starețului și fraților.

Sfântul Alipie îi ruga pe toți ca, văzând în vreo biserică icoane învechite, să-i spună lui, iar el, netrebuindu-i nicio plată, le împodobea. De i se întâmpla cândva vreo dobândă din lucrul mâinilor lui, atunci o împărţea în trei părţi: întâia parte o lăsa pentru nevoia icoanelor; a doua, pentru milostenia săracilor, iar a treia pentru, trebuinţa mănăstirii.

Astfel, nu se odihnea nici ziua, nici noaptea, pentru că noaptea se îndeletnicea cu privegheri, rugăciuni şi închinăciuni, iar ziua se nevoia la lucrul mâinilor, cu toată smerenia, necâştigarea, curăţenia, răbdarea, postul, dragostea şi dumnezeiasca gândire. El niciodată nu se vedea fără lucru.

3. Cuv Alipie, iconarul de la Lavra Pesterilor din Kiev (1114) 8.2Văzând sfântul egumen Nicon (pomenit la 23 martie) meșteșugul și râvna duhovnicească a acestuia,  îl ridică la treapta preoției.

Sfântul Cuvios Nicon, starețul Lavrei Peșterilor (23 martie)

Sf Cuv Nicon de la Lavra Pesterilor(Sursă: http://ocafs.oca.org/)

De atunci, sfântul Alipie căuta mai cu osârdie a se împodobi cu faptele bune, încât ajunse făcător de minuni.

Un bogat oarecare din cetatea Kievului, fiind plin de lepră, merse la marea lavră pentru a afla tămăduire, iar egumenul porunci să i se dea apă din fântâna cuviosului Teodosie și să-i spele capul și fața lui, însă,  pentru necredința sa, se umplu de puroi, încât toți fugeau de dânsul din pricina mirosului urât, iar el plecă acasă rușinat așteptându-și moartea.

Venindu-și odată în sine, merse iarăși la Lavra Peșterilor pentru a-și mărturisi greșelile la sfântul Alipie care la sfârșit îi spuse:

– Bine ai făcut, fiule, mărturisindu-ţi lui Dumnezeu păcatele tale înaintea nevredniciei mele, pentru că aşa şi proorocul mărturiseşte de sine, către Domnul, zicând: Voi mărturisi fărădelegea mea Domnului, şi tu ai lăsat păgânătatea inimii mele.

Apoi îl învăță pe el multe despre mântuirea sufletului și luând vopsele pentru zugrăvirea icoanelor, îi împodobi fața lui, ungându-i bubele cele cu puroi.

3. Cuv Alipie, iconarul de la Lavra Pesterilor din Kiev (1114) 8.3

Apoi ducându-l la biserică, îl împărtăși cu dumnezeieștile Taine și îi spuse să se spele cu apa aceea cu care obișnuiesc preoții a se spăla după împărtășire. Chiar acolo îi căzu bubele aflându-se pe dată cu chip sănătos.

 Pe când sfântul Alipie se apropia de plecarea sa din lumea aceasta, un dreptcredincios îl rugă să zugrăvească o icoană pentru praznicul Adormirii Maicii Domnului. După câteva zile, însă, cuviosul părinte se îmbolnăvi, iar icoana rămăsese nezugrăvită. Din această pricină tare se mâhni omul acela,  însă cuviosul Alipie îi spuse:

– Fiule, nu te supăra venind la mine, ci aruncă-ţi spre Domnul grija ta, căci El va face cum va voi, adică icoana la al său praznic va sta la locul ei.

Iar omul crezând în cuvintele sale, plecă la casa lui. Apoi venind iara la Vecernia praznicului Adormirii Maicii lui Dumnezeu și aflând icoana încă nezugrăvită îl defăimă pe sfântul Alipie spunându-i:

– De ce nu mi-ai spus de slăbiciunea ta, că aş fi dat altuia să-mi zugrăvească icoana, ca praznicul să-mi fie luminos şi cinstit, dar acum, iată că m-ai ruşinat.

Cuviosul însă răspunse cu blândețe:

– O, fiule, n-am făcut aceasta din lenevire, însă Dumnezeu poate ca icoana Maicii Sale să o zugrăvească cu un cuvânt, pentru că eu acum mă duc din lumea aceasta, precum mi-a arătat mie Domnul, iar pe tine nu te voi lăsa întristat

Însă omul plecă foarte întristat.

Îndată după plecarea aceluia, intră un tânăr luminos la cuviosul părinte și începu a zugrăvi acea icoană.

3. Cuv Alipie, iconarul de la Lavra Pesterilor din Kiev (1114) 8.4La început sfântul Alipie socotea că omul acela a trimis alt zugrav, însă graba și frumusețea lucrului îi vădeau că este înger, căci uneori punea aur pe icoană, iar alteori freca pe piatră anumite vopsele și cu acelea zugrăvea. Astfel în 3 ceasuri zugrăvi o icoană foarte frumoasă, apoi spuse cuviosului:

– Părinte, lipseşte ceva de aici sau am greşit în ceva?

Iar cuviosul îi răspunse:

– Bine ai făcut-o, Dumnezeu ţi-a ajutat să o zugrăveşti cu aşa frumoasă podoabă, şi singur El a lucrat aceasta prin tine.

Apoi, sosind seara, zugravul acela se făcu nevăzut cu icoana.

A doua zi, sculându-se omul acela și mergând la biserică, văzu icoana la locul său strălucind foarte mlt. Atunci căzu cu frică la pământ căci cunoscuse că este icoana lui. Merse apoi la egumen să îi povestească minune ce se săvârșise și împreună merseră la cuviosul Alipie care le spuse:

– Îngerul a zugrăvit-o şi iată-l şi acum stă de faţă, vrând să mă ia pe mine.

Acestea zicându-le, își dădu sufletul în mâinile Domnului, la 17 august 1114. Iar frații îl îngropară cu multă evlavie în peștera cuviosului Antonie. De atunci, multe minuni săvârșește celor ce îi săvârșesc pomenirea cu credință.

+ * + * +

Cinstitele moaște ale Sfântului Cuvios Alipie Iconarul

Sf Cuv Alipie Iconarul(Sursă: http://hairlife.ru/)

+ * + * +

Viața Sfântului Cuvios Alipie poate fi aflată în:

Patericul Lavrei Kiev+ * + * +

3. Cuv Alipie, iconarul de la Lavra Pesterilor din Kiev (1114) 8(Sursă: http://pravicon.com/)

3. Cuv Alipie, iconarul de la Lavra Pesterilor din Kiev (1114) 12(Sursă: http://dic.academic.ru/)

3. Cuv Alipie, iconarul de la Lavra Pesterilor din Kiev (1114) 6(Sursă: http://pravicon.com/)

3. Cuv Alipie, iconarul de la Lavra Pesterilor din Kiev (1114) 18(Sursă: http://www.cirota.ru/)

3. Cuv Alipie, iconarul de la Lavra Pesterilor din Kiev (1114) 19(Sursă: http://iconsv.ru/)

3. Cuv Alipie, iconarul de la Lavra Pesterilor din Kiev (1114) 17.1(Sursă: http://pravicon.com/)

3. Cuv Alipie, iconarul de la Lavra Pesterilor din Kiev (1114) 5(Sursă: http://pravicon.com/)

3. Cuv Alipie, iconarul de la Lavra Pesterilor din Kiev (1114) 2(Sursă: http://pravicon.com/)

3. Cuv Alipie, iconarul de la Lavra Pesterilor din Kiev (1114) 4(Sursă: http://azbyka.ru/)

3. Cuv Alipie, iconarul de la Lavra Pesterilor din Kiev (1114) 20.2(Sursă: http://pravicon.com/)

3. Cuv Alipie, iconarul de la Lavra Pesterilor din Kiev (1114) 21.1(Sursă: http://pravicon.com/)

3. Cuv Alipie, iconarul de la Lavra Pesterilor din Kiev (1114) 11(Sursă: http://pravicon.com/)

Published in: on 17 august, 2014 at 08:26  Lasă un comentariu  
Tags: , , , , , , ,

Sfântul Cuvios Tit de la Lavra Peșterilor din Kiev, Ucraina (27 februarie)

Sf Cuv Tit de la Lavra Pesterilor din Kiev, Ucraina 1

(Sursă: http://pravicon.com/images/icons/10/10461.jpg)

Acesta a trăit în veacul al XIV-lea, fiind mai înainte soldat vestit pentru vitejia sa. Odată, fiind rănit grav în luptă, o boală pricinuită de răni îl făcu să părărească serviciul militar și intră în obștea marii Lavre a Peșterilor unde își petrecu restul vieții sale în rugăciune și pocăință.

+ * + * +

Cinstitele moaște ale Sfântului Cuvios Tit

Sf Cuv Tit de la Lavra Pesterilor din Kiev, Ucraina 3 moaste

(Sursă: http://www.aksobor.ru/zhitya24.php)

+ * + * +

Sf Cuv Tit de la Lavra Pesterilor din Kiev, Ucraina 2.1

(Sursă: http://pravicon.com/images/icons/12/12447.jpg)

Published in: on 27 februarie, 2014 at 09:44  Lasă un comentariu  
Tags: , , , , , , ,

Sfântul Cuvios Agaton de la Lavra Peșterilor din Kiev, Ucraina (20 februarie)

Sf Cuv Agaton de la Lavra Pesterilor din Kiev, Ucraina 1

(Sursă: http://pravicon.com/images/icons/3/3432.jpg)

Acest cuvios părinte a fost un mare nevoitor al marii Lavre a Peșterilor. Sfântul părinte tămăduia bolnavii prin punerea mâinilor pe aceștia. Primi și darul mai înainte vederii căci își cunoscu mai înainte ziua mutării sale la cele veșnice.

Pomenirea sa este săvârșită și la 28 august (Soborul Sfinților Părinți din Peșterile de departe a Lavrei Peșterilor).

+ * + * +

Sf Cuv Agaton de la Lavra Pesterilor din Kiev, Ucraina 2.1

(Sursă: http://pravicon.com/images/icons/15/15016.jpg)

Published in: on 20 februarie, 2014 at 09:54  Comments (4)  
Tags: , , , , , ,

Sfântul Cuvios Teodor cel Tăcut de la Lavra Peșterilor din Kiev, Ucraina (17 februarie)

Sf Cuv Teodor cel Tacut de la Lavra Pesterilor din Kiev, Ucraina 1

(Sursă: http://pravicon.com/images/icons/10/10663.jpg)

Acesta mult a iubit nevoința tăcerii prin care pururea păzea aducerea aminte de Domnul. Pentru multa sa nevoință, se învrednici de darul facerii de minuni.

Pomenirea sa se săvârșește și la 28 august (când se face pomenirea Soborului Sfinților Lavrei Peșterilor din Kiev).

+ * + * +

Sf Cuv Teodor cel Tacut de la Lavra Pesterilor din Kiev, Ucraina 2.1

(Sursă: http://pravicon.com/images/icons/15/15072.jpg)

Published in: on 17 februarie, 2014 at 09:37  Comments (1)  
Tags: , , , , , , ,

Sfântul Cuvios Silvestru de la Lavra Peșterilor din Kiev, Ucraina (2 ianuarie)

Sf Cuv Silvestru de la Lavra Pesterilor din Kiev 1(Sursă: http://pravicon.com/)

Acesta a trăit în veacul al XII-lea, fiind egumen al mănăstirii Mihailovsk Vidubițk din Kiev. El a continuat osteneala sfântului Nestor Cronicarul, așernând în scris mai departe viețile sfinților din marea Lavră a Peșterilor.

Sfântul Cuvios Nestor Cronicarul (27 octombrie)

Sf Cuv Nestor Cronicarul de la Lavra Pesterilor din Kiev, Ucraina 8

Viața pe scurt a Sfântului Cuvios Nestor Cronicarul poate fi aflată aici:

https://sfintisiicoane.wordpress.com/2011/10/27/sfantul-cuvios-nestor-cronicarul-de-la-lavra-pesterilor-din-kiev-ucraina-27-octombrie/

Pentru viețuirea sa aleasă, sfântul Silvestru primi de la Dumnezeu darul izgonirii demonilor. După mutarea sa în pace la cele veșnice, fu înmormântat în Peșterile de aproape, de unde se arătă izvor îmbelșugat de minuni tuturor ce îi săvârșesc pomenirea cu credință.

Biserica săvârșește pomenirea sa la 2 ianuarie și în a doua Duminică a Marelui Post.

+ * + * +

Sf Cuv Silvestru de la Lavra Pesterilor din Kiev 3(Sursă: http://pravicon.com/)

Sf Cuv Silvestru de la Lavra Pesterilor din Kiev 2.1(Sursă: http://pravicon.com/)

Published in: on 1 ianuarie, 2014 at 18:29  Lasă un comentariu  
Tags: , , , , , , ,

Sfântul Cuvios Pavel cel Ascultător de la Lavra Peșterilor din Kiev, Ucraina (10 septembrie)

4. Cuv Pavel cel Ascultator de la Lavra Pesterilor din Kiev (sec XIII) 1.1(Sursă: http://pravicon.com/images/icons/9/9131.jpg)

Acesta a fost nevoitor al Marii Lavre de la Kiev la sfârșitul veacului al XIII-lea și începutul veacului al XIV-lea. Îmbrăcând haina monahală, sfântul părinte fu trimis de stareț la ascultări grele pe care le săvârși fără murmur.

Sfântul Pavel iubi atât de mult osteneala trupului, încât atunci când nu era la ascultare, măcina grâu cu o piatră grea de moară. Pentru smerenia și osteneala sa, primi harul rugăciunii neîncetate.

+ * + * +

Cinstitele moaște ale Sfântului Cuvios Pavel cel Ascultător

???????????????????????????????

(Sursă: http://www.aksobor.ru/zhitya18.php)

+ * + * +

4. Cuv Pavel cel Ascultator de la Lavra Pesterilor din Kiev (sec XIII) 3(Sursă: http://pravicon.com/images/icons/15/15060.jpg)

Published in: on 10 septembrie, 2013 at 08:19  Comments (3)  
Tags: , , , , , , , ,