Aflarea moaștelor Sfântului Ierarh Mihail, întâiul mitropolit al Kievului, Ucraina (30 septembrie)

Sf Ier Mihail, intaiul mitropolit al Kievului, Ucraina 1.1(Sursă: http://pravicon.com/)

Acesta a fost întâiul mitropolit al Kievului și a toată Rusia și era după unele izvoare de neam sirian, iar după altele bulgar sau sârb.

După ocuparea Hersonului de către sfântul Vladimir (pomenit pe 15 iulie), împăraţii Bizanţului Vasilie al II-lea Bulgaroctonul (976-1025) şi Constantin al VIII-lea (979-1028) se grăbiră să-şi îndeplinească făgăduința de a-i da de soţie pe sora lor Ana, după ce mai întâi ţarul rus şi poporul său îmbrăţişară dreapta credință.

Sfântul Vladimir, țarul și luminătorul Rusiei și întocmai cu apostolii (pomenit la 15 iulie). Miniatură din anul 1770

3. Sf Vladimir, luminatorul Rusiei, intocmai cu apostolii (1015) 21

(Sursă: http://www.icon-art.info/)

Principesa porfirogenetă Ana însoţi misiunea bizantină a episcopilor, clericilor şi demnitarilor, care avea în frunte pe sfântul mitropolit Mihail, căruia sfântul patriarh Nicolae al II-lea Hrisoverghis (983-996, pomenit pe 16 decembrie) îi încredinţase anevoioasa lucrare a creştinării ruşilor.

În anul 989, sfântul ierarh Mihail îl boteză pe sfântul Vladimir şi pe boierii ruşi, iar apoi săvârşi nunta împărătească în Herson. În continuare, însoţit de perechea princiară şi de clerul bizantin, care purta sfintele moaşte, icoane şi sfinte vase, se duse la Kiev. Călătoria ţarului şi sfântului Mihail către cetatea-capitală a pământului rusesc era ca o sfântă expediţie, care se îndrepta către dezrădăcinarea politeismului strămoşesc al ţării.

În capitala Rusiei kievene, sfântul Mihail boteză copiii sfântului Vladimir şi poporul în râul Nipru. În timpul scurtei perioade a păstoririi sale, sprijinit de sfântul Vladimir, episcopii vicari şi clericii săi, sfântul Mihail desfășură o activitate misionară foarte largă.

Propovăduia închinătorilor la idoli Evanghelia, catehiza poporul, boteza şi îi întărea pe cei proaspăt aduși la dreapta credință.

Cântările Bisericii înfățișează cum sfântul ierarh Mihail ,,a dărâmat idolii cu securea învăţăturii evanghelice, a dezrădăcinat spinii mulţimii zeilor şi a semănat seminţe roditoare în pământul Rusiei”.

În anii următori, 990 şi 991, se duse şi în alte 2 puternice cetăţi domneşti ale vremii, Novgorod şi Rostov, unde cu râvna propovăduirii sale nimici superstiţiile politeiste, boteză poporul, ridică biserici şi hirotoni preoţi.

Doborât din cauza osteneala drumurilor și asprimea vremii friguroase, se mută la odihna gătită lui de Dumnezeu la 15 iunie 992, după ce mai înainte ațezase temeliile creştinării Rusiei prin botezarea Kievului.

Adormirea sa pricinui mare tristeţe sfântului Vladimir pentru pierderea atât de grabnică a bunului păstor al poporului său, dar şi a unui înţelept sfâtuitor în treburile statului.

Fu înmormântat în Biserica Născătoarei de Dumnezeu ,,Desiatinaia” (A zecea), pe care o ridicase sfântul țar cu binecuvântarea sfântului Mihail, dar pe care cel din urmă nu o văzuse terminată.

La 30 septembrie 1103, în vremea sfântului Teoctist, pe atunci egumen al marii lavre iar mai târziu episcop al Cernigovului (pomenit la 5 august), cinstitele sale moaşte fură aflate necuprinse de stricăciune și răspândind bună mireasmă şi aduse cu cinste în Lavra Peşterilor, unde se află până astăzi. Mai târziu, la 1 octombrie 1730, moaștele fură așezate în biserica mare a marii lavre.

Sfântul Ierarh Teoctist, episcop de Cernigov (pomenit la 5 august sau, după alte surse, la 6 august)

10. Sf Ier Teoctist, episcop de Cernigov (1123) 1..1(Sursă: http://pravicon.com/)

Biserica îl cinsteşte pe sfântul ierarh Mihail ca luminător al Kievului şi îi cântă: ,,Se laudă cetatea Kievului astăzi pentru cămaşa Botezului cu care ai îmbrăcat-o, Sfinte”.

Pomenirea sfântului mitropolit Mihail al Kievului se săvârșește la 15 iunie (ziua adormirii sale, 992) și la 30 septembrie (aflarea cinstitelor sale moaște, 1103).

+ * + * +

Miniatură din veacul al XVII-lea

Sf Ier Mihail, intaiul mitropolit al Kievului, Ucraina 3(Sursă: http://pravicon.com/)

Sf Ier Mihail, intaiul mitropolit al Kievului, Ucraina 4.1(Sursă: http://pravicon.com/)

Published in: on 29 septembrie, 2014 at 18:25  Comments (1)  
Tags: , , , , , , ,

Sfântul Cuvios Mihail cel nebun pentru Hristos din Mănăstirea Klops, Novgorod, Rusia (11 ianuarie)

(Sursă: http://pravicon.com/images/sv/s1461/s1461010.jpg)

Acesta se trăgea din neam de nobili, fiind rudă cu Sfântul Dimitri Donskoi, mare cneaz al Moscovei (pomenit la 19 mai) (1363-1389). Pentru a fugi de slava deşartă, luă asupra sa crucea nebuniei pentru Hristos. astfel, părăsind Moscova, merse la mănăstirea Klops, în apropiere de Novgorod.

Nimeni nu ştia cum pătrunse în chilia încuiataă a iermonahului Macarie care cădea în chilie în timpul cântării a noua a Canonului. Un om îbrăcat în straie monahale zdrenţuite şedea acolo sub o candela copiind Epistolele sfinţilor apostoli. La sfârşitul Utreniei egumenul veni cu câţiva fraţi şi îl întrebară pe străin cine este şi care este numele lui, însă străinul în loc de răspuns repeta întrebările, fără a-şi dezvălui obârşia.

În biserică, străinul cânta în cor şi citea Apostolul, precum şi Vieţile Sfinţilor la masa de obşte. Toţi cei care ascultau erau mişcaţi de frumuseţea şi dulceaţa citirii sale. După praznicul Schimbării la Faţă a Domnului, Mănăstirea Klops fu vizitată de cneazul Constantin Dimitrievici (fiul sfântului Dimitrie Donskoi).

După săvârşirea slujbei, merse la trapeză cu cneaghina sa, în timp ce străinul citea din cartea lui Iov. Auzind ce se citirea, cneazul de apropie de cel care citea  privindu-l. Apoi se închină dinaintea lui, rostindu-i numele: Mihail Maximovici. Nebunul spuse:

– Numai Dumnezeu mă cunoaşte şi ştie cine sunt.

Însă încuviinţă că numele său era Mihail

Sfântul Mihail se arătă pildă de nevoinţă pentru întrega frăţime a mănăstirii în sânul căreia vieţui 44 de ani, petrecând în munci ostenitoare, privegheri şi nenumărate lipsiri şi primind de la Dumnezeu darul înainte-vederii. Dădea în vileag patimile oamenilor, netemându-se de puterea lumii acesteia trecătoare. Prooroci naşterea mareul cneaz Ivan al III-lea la 22 ianuarie 1440.  Îl dădu în vileag pe cneazul Dimitrie Şemiaka care îl orbise pe marele cneaz Dimitrie cel Întunecat (1425-1462).

Într-un loc secetos se ivi în chip minunat un izvor după ce scrise pe pământ: „Paharul mântuirii viu lua” (Psalmul 115, 4), să se ivească izvor cu bună apă în acest loc. Iar, în vreme unei foamete, proviziile de grâu ale mănăstirii nu se împuţinară, oricâtă milostenie dădură celor sărmani.

Una dintre minunile săvârşte de dânsul fu înmulţirea grâului mănăstirii în vremea unei foamete, din care putură da multă milostenie celor sărmani.

Arătând locul unde avea să fie îngropat, sfântul se săvârşi în pace la 11 ianuarie 1453.

+ * + * +

(Sursă: http://pravicon.com/images/sv/s1461/s1461009.jpg)

(Sursă: http://pravicon.com/images/sv/s1461/s1461007.jpg)

(Sursă: http://pravicon.com/images/sv/s1461/s1461006.jpg)

(Sursă: http://pravicon.com/images/sv/s1461/s1461011.jpg)

+ * + * +

Moaştele Sfântului Mihail Klopski cel nebun pentru Hristos

(Sursă: http://www.vsetsaritsa.ru/dsQsdsEndsAmodedsEarticlesdsAoptiondsEfulldsAsdsEndsAiddsE6032.htm)

+ * + * +

Izvorul Sfântului Mihail Klopski cel nebun pentru Hristos

(Sursă: http://www.vsetsaritsa.ru/dsQsdsEndsAmodedsEarticlesdsAoptiondsEfulldsAsdsEndsAiddsE6032.htm)

Chipul Sfântului Nou Mucenic Mihail Okolovici, protopop, Rusia (13 martie)

În anul 1917

(Sursă: http://www.fond.ru/userfiles/person/336/full_1229027725.jpg)

 

(Sursă: http://www.fond.ru/userfiles/person/336/full_1229027675.jpg)

 

În închisoarea Dallaga, în anul muceniciei sale, 1938

(Sursă: http://www.fond.ru/userfiles/person/336/full_1229027769.jpg

Acesta a mărturisit dreapta credinţă cu multă râvnă, fiind în anul 1933 condamnat la 10 ani de lagăr, iar peste 5 ani fiind condamnat la moarte, se învrednici a primi cununa muceniciei, fiind trecut în rândul sfinţilor în vremurile din urmă de Biserica Ortodoxă Rusă.

Published in: on 12 martie, 2011 at 21:30  Lasă un comentariu  
Tags: , , , , , , ,

Chipul Sfântului Nou Mucenic Mihail Piataev, preot, Rusia (15 februarie)

(Sursă: http://www.fond.ru/userfiles/person/236/full_1225836136.jpg)

 

(Sursă: http://213.171.53.29/foto_1/o60-92.jpg)

 

 Sfântul Mihail în satul Malokrasnoiarka împreună cu familia şi enoriaşii, 1927

(Sursă: http://213.171.53.29/foto_1/o60-92a.jpg)

(Sursă: http://www.fond.ru/userfiles/person/236/full_1225835873.jpg)

 

În închisoarea din oraşul Kainsk, în 1930, anul muceniciei sale

(Sursă: http://www.fond.ru/userfiles/person/236/full_1225836003.jpg)

Acesta primi cununa muceniciei în anul 1930, fiind proslăvit cu sfinţii în vremurile din urmă.

Published in: on 15 februarie, 2011 at 01:34  Lasă un comentariu  
Tags: , , , , , , ,