Sfântul Sfințit Mucenic Zaharia cel Nou, mitropolitul Corintului, Grecia (30 martie)

Sf Sf Mc Zaharia cel Nou, mitropolitul Corintului, Grecia (1684) 1(Sursă: http://paraklisi.blogspot.ro/)

Din 1545 până în 1670 Veneția s-a aflat în război cu turcii otomani și, când se făcu pace, în 1670 ea trebui să dea înapoi multe din pământurile grecești pe care le cucerise. Însă în 1684 Veneția se alătură celei de-a 3-a Sfinte Alianțe, împreună cu Polonia și Austria, spre a lupta din nou împotriva turcilor, în încercarea de a redobândi pământurile pierdute. Din această pricină turcii erau foarte neîncrezători și bănuitori față de oricine avea de-a face cu venețienii, mai ales față de locuitorii Peloponezului, ale cărui orașe de pe coastă fuseseră în stăpânirea Veneției.

În 1684 mitropolitul Zaharia din Corint, care se născuse în eparhia Arta, fu învinuit în chip mincinos de către niște turci că trimite pe ascuns mesaje venețienilor. Sfântul mitropolit fu îndată luat sub pază, bătut și pus în lanțuri.

Adus dinaintea cadiului, i se ceru să-și lepede credința și să se facă musulman, altfel va fi osândit la moarte. Însă sfântul Zaharia refuză a lua seama la vorbele cadiului și îi spuse acestuia:

– Dumnezeul cel Sfânt să nu mă lase să mă lepăd vreodată de Domnul meu Iisus Hristos, adevăratul Dumnezeu, căci eu cred că El este Cel Atotputernic și Ziditorul lumii. Sunt gata să-mi vărs sângele pentru sfântul Lui Nume.

Răspunsul îi aduse o altă bătaie după care fu iară dus în temniță. Însă oricât l-ar fi bătut, acesta nu-l putea face să se lepede de Iisus Hristos. Deci musulmanii turci hotărâră că trebuie să moară cu o moarte neobișnuit de crudă: avea să fie tras în țeapă și apoi prăjit de viu.

Vestea aceasta îngrozi mulțimea creștinilor ortodocși care strânseră grabnic o sumă de bani pe care o dădu valiului cetății, cerându-i să aibă milă de mitropolit. Astfel, ca un act de milă, i se tăie capul.

Astfel sfântul mitropolit Zaharia al Corintului își dădu viața din dragoste pentru Iisus Hristos în cetatea Corint, în a 3-a duminică a Postului Marem a Închinării Sfintei Cruci, la 30 martie 1684.

+ * + * +

Viața Sfântului Sfințitului Mucenic Zaharia cel Nou poate fi aflată în:

Marturisitori ai lui Hristos

+ * + * +

Hartă a Corintului din anul 1685

Corint 2.1 Coronelli, 1685(Sursă: http://corinth.sas.upenn.edu/)

Altă hartă a Corintului a cărei vechime ne este necunoscută

Corint 1(Sursă: http://www.diakonima.gr/)

+ * + * +

Corintul Antic astăzi, Grecia

Corintul Antic, Grecia 3(Sursă: http://upload.wikimedia.org/)

Corintul Antic, Grecia 1(Sursă: http://www.ancient.eu/)

Corintul Antic, Grecia 6(Sursă: http://www.suitcasesandsippycups.com/)

Sfântul Ierarh Ignatie, mitropolit de Mithimni, Grecia (14 octombrie)

3. Sf Ier Ignatie, mitropolit de Mithimna, Grecia 1.1(Sursă: http://www.saint.gr/)

Acesta se născu în anul 1492 în Mitilene si primi la Botez numele Ioan. Tatăl său era preot.

Din fragedă tinerețe se căsători și deveni la rândul său preot, precum tatăl său. După plecarea la cele veșnice a soției și copiilor lui, fără numai unul rămas în viață cu numele Metodie, păstorul de suflete se retrase din slujirea sa dăruindu-se studiului, rugăciunii și nevoinței.

În vremea ocupației turcești a insulei, sluji cu prisosință creștinilor înrobiți și mănăstirii de acolo. Pentru acestea toate și pentru sfințenia vieții sale, fu așezat mitropolit de Mithimni în anul 1531.

Păstorindu-și turma ca un bun păstor, adormi cu pace în anul 1566, arătânu-se cald folositor tuturor celor ce îi săvârșesc pomenirea cu credință.

Cea mai veche imagine ce ni se păstrează, cea de mai sus, a fost probabil pictată în vremea vieții sale, după cum reiese din faptul că nu se scrie numele sfântului, ci doar „ctitor”.

+ * + * +

3. Sf Ier Ignatie, mitropolit de Mithimna, Grecia 2.1(Sursă: http://www.saint.gr/)

Published in: on 14 octombrie, 2014 at 12:55  Comments (1)  
Tags: , , , , ,

Aflarea moaștelor Sfântului Ierarh Mihail, întâiul mitropolit al Kievului, Ucraina (30 septembrie)

Sf Ier Mihail, intaiul mitropolit al Kievului, Ucraina 1.1(Sursă: http://pravicon.com/)

Acesta a fost întâiul mitropolit al Kievului și a toată Rusia și era după unele izvoare de neam sirian, iar după altele bulgar sau sârb.

După ocuparea Hersonului de către sfântul Vladimir (pomenit pe 15 iulie), împăraţii Bizanţului Vasilie al II-lea Bulgaroctonul (976-1025) şi Constantin al VIII-lea (979-1028) se grăbiră să-şi îndeplinească făgăduința de a-i da de soţie pe sora lor Ana, după ce mai întâi ţarul rus şi poporul său îmbrăţişară dreapta credință.

Sfântul Vladimir, țarul și luminătorul Rusiei și întocmai cu apostolii (pomenit la 15 iulie). Miniatură din anul 1770

3. Sf Vladimir, luminatorul Rusiei, intocmai cu apostolii (1015) 21

(Sursă: http://www.icon-art.info/)

Principesa porfirogenetă Ana însoţi misiunea bizantină a episcopilor, clericilor şi demnitarilor, care avea în frunte pe sfântul mitropolit Mihail, căruia sfântul patriarh Nicolae al II-lea Hrisoverghis (983-996, pomenit pe 16 decembrie) îi încredinţase anevoioasa lucrare a creştinării ruşilor.

În anul 989, sfântul ierarh Mihail îl boteză pe sfântul Vladimir şi pe boierii ruşi, iar apoi săvârşi nunta împărătească în Herson. În continuare, însoţit de perechea princiară şi de clerul bizantin, care purta sfintele moaşte, icoane şi sfinte vase, se duse la Kiev. Călătoria ţarului şi sfântului Mihail către cetatea-capitală a pământului rusesc era ca o sfântă expediţie, care se îndrepta către dezrădăcinarea politeismului strămoşesc al ţării.

În capitala Rusiei kievene, sfântul Mihail boteză copiii sfântului Vladimir şi poporul în râul Nipru. În timpul scurtei perioade a păstoririi sale, sprijinit de sfântul Vladimir, episcopii vicari şi clericii săi, sfântul Mihail desfășură o activitate misionară foarte largă.

Propovăduia închinătorilor la idoli Evanghelia, catehiza poporul, boteza şi îi întărea pe cei proaspăt aduși la dreapta credință.

Cântările Bisericii înfățișează cum sfântul ierarh Mihail ,,a dărâmat idolii cu securea învăţăturii evanghelice, a dezrădăcinat spinii mulţimii zeilor şi a semănat seminţe roditoare în pământul Rusiei”.

În anii următori, 990 şi 991, se duse şi în alte 2 puternice cetăţi domneşti ale vremii, Novgorod şi Rostov, unde cu râvna propovăduirii sale nimici superstiţiile politeiste, boteză poporul, ridică biserici şi hirotoni preoţi.

Doborât din cauza osteneala drumurilor și asprimea vremii friguroase, se mută la odihna gătită lui de Dumnezeu la 15 iunie 992, după ce mai înainte ațezase temeliile creştinării Rusiei prin botezarea Kievului.

Adormirea sa pricinui mare tristeţe sfântului Vladimir pentru pierderea atât de grabnică a bunului păstor al poporului său, dar şi a unui înţelept sfâtuitor în treburile statului.

Fu înmormântat în Biserica Născătoarei de Dumnezeu ,,Desiatinaia” (A zecea), pe care o ridicase sfântul țar cu binecuvântarea sfântului Mihail, dar pe care cel din urmă nu o văzuse terminată.

La 30 septembrie 1103, în vremea sfântului Teoctist, pe atunci egumen al marii lavre iar mai târziu episcop al Cernigovului (pomenit la 5 august), cinstitele sale moaşte fură aflate necuprinse de stricăciune și răspândind bună mireasmă şi aduse cu cinste în Lavra Peşterilor, unde se află până astăzi. Mai târziu, la 1 octombrie 1730, moaștele fură așezate în biserica mare a marii lavre.

Sfântul Ierarh Teoctist, episcop de Cernigov (pomenit la 5 august sau, după alte surse, la 6 august)

10. Sf Ier Teoctist, episcop de Cernigov (1123) 1..1(Sursă: http://pravicon.com/)

Biserica îl cinsteşte pe sfântul ierarh Mihail ca luminător al Kievului şi îi cântă: ,,Se laudă cetatea Kievului astăzi pentru cămaşa Botezului cu care ai îmbrăcat-o, Sfinte”.

Pomenirea sfântului mitropolit Mihail al Kievului se săvârșește la 15 iunie (ziua adormirii sale, 992) și la 30 septembrie (aflarea cinstitelor sale moaște, 1103).

+ * + * +

Miniatură din veacul al XVII-lea

Sf Ier Mihail, intaiul mitropolit al Kievului, Ucraina 3(Sursă: http://pravicon.com/)

Sf Ier Mihail, intaiul mitropolit al Kievului, Ucraina 4.1(Sursă: http://pravicon.com/)

Published in: on 29 septembrie, 2014 at 18:25  Comments (1)  
Tags: , , , , , , ,

Sfântul Nou Mucenic Veniamin Kazanski, mitropolit de Sankt Petersburg si Gdovsk, Rusia (31 iulie)


(Sursă: http://www.pravolimp.ru/assets/lihov_picture/207/big/3_%D1%81%D0%B2%D1%89%D0%BC%D1%87%D0%BA_%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80._%D0%92%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%BD_%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_.jpg?1258473240)


(Sursă: http://www.hrono.ru/biograf/bio_we/veniamin_kazan.jpg)

După numirea sa în scaunul de mitropolit din anul 1917, sfântul Veniamin îşi păstră simplitatea în care vieţuise până atunci.

Astfel, continuă să meargă la cei care îl chemau, mai ales în cele mai sărace cartiere ale oraşului, pentru a se ruga acolo sau a ţine slujbele religioase care i se cereau. Muncitorii îl chemau adesea să boteze copii, iar sfântul ierarh cobora cu bucurie în întunecatele subsoluri, fără să poate vreun semn exterior al înaltei demnităţi ecleziastice pe care o avea.

Sala de primire a sa era mereu plină de oameni modeşti. El asculta uneori pe vizitatori până la ore târzii, şi nu lăsa pe nimeni să plece fără a fi mângâiat, uitând chiar şi de propria sa odihnă şi hrană.

Sfântul Veniamin nu era un orator strălucit, însă predicile sale foarte simple aveau o căldură duhovnicească aparte, astfel, mulţimea umplea întotdeauna biserica unde se ştia că va sluji el.

Împotrivindu-se formării unei Biserici revoluţionare cu calm şi fermitate şi ştiind că avea să urmeze arestarea şi condamnarea sa, îşi puse la punct problemele cele mai urgente ale eparhiei şi îşi luă rămas bun de la prieteni. În ziua rânduită de Dumnezeu, fu arestat împreună cu mulţi din membrii Direcţiei centrale a parohiilor.

La 10 iunie 1922, în ziua procesului, 10000 de oameni aşteptau în linişte şi nemişcate sosirea acuzaţilor şi, întâi de toate, a mitropolitului. Când îl zăriră, căzură în genunchi şi începură a cânta „Mântuieşte, Doamne, poporul Tău şi binecuvântează moştenirea Ta! Şi cu Crucea Ta cea Sfântă păzeşte oraşul Tău!”. Priviră cu ochii în lacrimi pe ierarhul lor binecuvântându-i de la fereastra maşinii.

În vremea procesului, sfântul Veniamin rămase calm şi plin de bunătate ca întotdeauna.

La sfârşitul îndelungatului şi greului proces, sfântul ierarh mărturisi:

– Am spus întotdeauna şi repet în faţa judecătorilor ca şi în faţa poporului că numai eu sunt singurul vinovat. Cei care sunt acuzaţi aici nu reprezintă decât oastea lui Hristos, aflată sub oblăduirea mea şi care îndeplineşte cu supusă credincioşie poruncile lui Dumnezeu.

Fiind condamnat la moarte dimpreună cu alţi preoţi, fură tunşi şi raşi, apoi duşi într-o sală de la sinistrul subsol al Lubiankăi fură împuşcaţi, primind astfel cununa cea nestricăcioasă a mărturisirii.

Proslăvirea sa cu sfinţii se săvârşi la 31 martie 1992, dimpreună cu alţi sfinţi printre care sfintele noi muceniţe Elisabeta Feodorovna, mare ducesă a Rusiei, şi ucenica sa Varvara (pomenite la 5 iulie, chipul sfintei Elisabeta poate fi văzut aici: https://sfintisiicoane.wordpress.com/2011/07/05/chipul-sfantei-noi-mucenite-elisabeta-feodorovna-ducesa-rusia-5-iulie/).

+ * + * +

(Sursă: http://www.icon-rus.ru/catalog?id=100&parent=4)

+ * + * +

(Sursă: http://www.fond.ru/userfiles/person/602/full_1295083319.jpg)


(Sursă: http://www.fond.ru/userfiles/person/602/full_1295082750.jpg)

Mormântul Sfântului Nou Mucenic Veniamin, mitropolit de Sankt-Petersburg

(Sursă: http://skorbim.com/usr/memory/import/17134/157.jpg)

Chipul Sfântului Nou Mucenic Vladimir, mitropolit, Rusia (25 ianuarie)

(Sursă: http://ocafs.oca.org/FeastSaintsViewer.asp?SID=4&ID=1&FSID=100311)

(Sursă: http://www.fond.ru/userfiles/person/89/full_1218735209.jpg)

 

(Sursă: http://2.bp.blogspot.com)

Icoană cu părticică din moaştele Sfântului Nou Mucenic Vladimir

(Sursă: http://www.fond.ru/userfiles/person/89/full_1218735290.jpg)

Acesta a mărturisit dreapta credinţă primind moartea mucenicească în anul 1918.

Published in: on 21 ianuarie, 2011 at 01:51  Lasă un comentariu  
Tags: , , , , ,

Icoana Maicii Domnului Bucurie neaşteptată (25 ianuarie, 1 mai şi 9 decembrie)

 

 

Icoana Maicii Domnului „Bucurie neaşteptată” înfăţişează o minune a Maicii Domnului săvârşită cu un păcătos.

Văzând Preasfântă pe omul care deşi era în fărădelege, dar în fiecare zi cădea cu credinţă înaintea cinstitei tale icoane, ai luat aminte la slavoslovia şi a unui astfel de păcătos, ca şi toţi văzând îndurerarea ta de Maică, în cer şi pe pământ să-I strige lui Dumnezeu: Aliluia! 

Într-una din zile, un tânăr care purta în inima sa multă evlavie către Maica Domnului s-a rugat în faţa icoanei Preasfintei Născătoare de Dumnezeu înainte de a merge să săvârşească un păcat. Pe neaşteptate, a văzut răni pe mâinile, picioarele şi pe o parte a trupului Pruncului Iisus, din care izvora sânge. Înfricoşat, tânărul strigă:

 – O, Împărăteasă Doamnă, cine a săvârşit aceasta?

Auzi glasul Maicii Domnului venind din icoană:

– Tu şi ceilalţi păcătoşi, prin păcatele voastre, răstigniţi pe Fiul Meu încă o dată.

Văzându-şi adâncul păcătoşeniei sale, tânărul ceru milă prin rugăciuni stăruitoare cu lacrimi către Preacurata Maică şi Mântuitorul Hristos. După rugăciune îndelungată săvârşită cu pocăinţă, primi in inimă o bucurie neaşteptată în semn că primise iertarea păcatelor sale.

Această icoană se mai prăznuieşte şi în zilele de 25 ianuarie, 1 mai si 9 decembrie.

Auzind cei din ceruri despre minunata scăpare pentru rugăciunile tale, a fratelui lor pământesc care pierea, te-au proslăvit pe tine, Împărăteasa cerului şi a pământului, cea cu bună îndurare; şi noi păcătoşii cunoscând o astfel de scăpare a unui păcătos asemenea nouă, deşi nu se pricepe limba noastră cum să te laude după vrednicie, din adâncul inimii noastre umilite, cântăm ţie acestea:

Bucură-te, chezăşia mântuirii noastre a păcătoşilor;

Bucură-te, căutarea celor pierduţi;

Bucură-te, bucuria cea fără de veste a păcătoşilor;

Bucură-te, ridicarea celor căzuţi;

Bucură-te, rugătoare către Dumnezeu care scapă lumea din nevoi;

Bucură-te, că de glasul rugăciunilor tale demonii se cutremură;

Bucură-te, că de aceasta îngerii se bucură;

Bucură-te, că şi pe noi pământenii, puterea rugăciunilor tale ne umple de veselie;

Bucură-te, că prin rugăciunile tale, din tina păcatelor ne scoţi;

Bucură-te, că stingi văpaia patimilor noastre;

Bucură-te, Ceea ce dăruieşti bucurie neaşteptată celor credincioşi!

 

 

 (Sursă: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/9f/Nechayannay_Radost_006.jpg)

 

(Sursă: http://img0.liveinternet.ru/images/attach/c/2//68/178/68178024_1293003318_106209.jpg)

 

 

(Sursă: http://2.bp.blogspot.com/_qpE5hNwi618/TQDli8YYOkI/AAAAAAAAMBk/a0OFD9f7rCE/s1600/unexpected%2Bjoy.jpg)

 

* * *

 

Acatistul Maicii Domnului Bucurie neaşteptată

 

 + * + * +

 

Propovăduitor al minunatei tale îndurări ce a fost dăruită unui om oarecare, fără de lege, s-a arătat Sfântul Dimitrie al Rostovului, care adunând lucrările cele mari şi slăvite şi prea alese, arătate întru tine, a dat scrisului şi această lucrare a îndurării tale, spre povăţuirea şi mângâierea tuturor credincioşilor, ca şi aceştia fiind întru păcate, nevoi, necazuri şi întristări de multe ori, în fiecare zi să plece genunchii în rugăciune cu credinţă înaintea chipului tău, şi scăpând de acelea să strige lui Dumnezeu: Aliluia!

 

Sfântul Ierarh Dimitrie, mitropolitul Rostovului

(21 septembrie şi 28 octombrie)

 

 

(Sursă: http://days.pravoslavie.ru/Images/ib697.jpg)

 

(Sursă: http://2.bp.blogspot.com/_jPc5hebaTs8/TJg06AfTYmI/AAAAAAAAGqk/rjflOOi3XFA/s1600/0921DemetriusRostov.jpg)

 

(Sursă: http://inok.org.ua/blog/20091115/10.jpg)

 

Pomenit in zilele de 21 septembrie (aflarea moaştelor) şi 28 octombrie (ziua adormirii).