Sfântul Sfințit Mucenic Ermoghen, patriarhul Moscovei, Rusia (17 februarie)

Sf Ier Ermoghen, patriarhul Moscovei 1.2(Sursă: http://pravicon.com/images/icons/6/6081.jpg)

Acesta se născu în Kazan în preajma anului 1530. După cum el însuși mărturisește, sluji ca preot într-o biserică a Sfântului Nicolae din apropierea târgului din Kazan. Mai apoi îmbrăcă haina monahală, iar din 1582 deveni arhimandrit al mănăstirii Schimbării la Față din Kazan, iar 13 mai 1589 fu uns episcop și cel dintâi mitropolit al Kazanului.

În vreme slujirii sale ca preot în biserica Sfântului Nicolae, fu aflată icoana Maicii Domnului din Kazan.

Una din marea mulțime de copii ale Icoanei Maicii Domnului din Kazan (8 iulie)

Sf Ier Ermoghen, patriarhul Moscovei 15.1 Icoana Maicii Domnului din Kazan - Kaplunovskaia(Sursă: http://osobicon.ru/musey/)

Cu binecuvântarea arhiepiscopului Ieremia al Kazanului, sfântul Ermoghen purtă pe brațe icoana de la locul aflării sale până la biserica Sfântului Nicolae unde slujea acesta. Având darul scrisului, sfântul Ermoghen scrise în anul 1594 despre minunata aflare a icoanei și minunile săvârșite prin harul ei.

În anul 1591, sfântul adună tătarii botezați de curând în biserică și vreme de mai multe zile îi învăță dreapta credință.

Un an mai târziu, în 1592, cinstitele moaște ale sfântului Gherman, arhiepiscopul Kazanului care trecuse la cele veșnice în Moscova la 6 noiembrie 1567, în vremea molimei, fură mutate în biserica Sfântului Nicolae unde slujea sfântul Ermoghen.

Sfântul Gherman, arhiepiscopul Kazanului (pomenit la 25 septembrie, 6 noiembrie și 23 iunie)

Sf Ier Ermoghen, patriarhul Moscovei 16.1 Sf Ier Gherman, arhiepiscopul Kazanului

(Sursă: http://www.bogomazs.ru/images/german.JPG)

Mai târziu, cu binecuvântarea patriarhului Iov, sfântul Ermoghen mută moaștele sfântului Gherman în mănăstirea Adormirii Maicii Domnului Sviajsk.

La 9 ianuarie 1592, sfântul Ermoghen trimise o scrisoare patriarhului Iov prin care îi cerea binecuvânta pomenirea în Kazan a ostașilor care își dăduseră viața pentru apărarea dreptei credinței și a patriei în lupta împotriva tătarilor. Pomeni și numele a 3 mucenici care pătimiseră în Kazan pentru credința în Hristos. Cel dintâi era Ioan care se trăgea din Nijni Novgorod (pomenit la 24 ianuarie) și fusese prins de tătari. Ceilalți doi erau Ștefan și Petru, tătarii drept credincioși (pomeniți la 24 martie). Sfântul Ermoghen își mărturisi mâhnirea că numele acestor sfinți nu sunt pomeniți în Duminica Ortodoxiei și nu li se cânta „veșnica pomenire”.

Drept răspuns la scrisoarea sa, patriarhul hotărî la 25 februarie ca în ținutul Kazan să se săvârșească o panihidă pentru toți ostașii căzuți pe câmpurile de luptă din Kazan și din preajma acestuia în prima duminică după sărbătoarea Acoperământului Maicii Domnului (1 octombrie) și binecuvântă pomenirea martirilor, lăsând pe sfântul Ermoghen să stabilească ziua când se va săvârși aceasta. Sfântul Ermoghen trimise hotărârea patriarhului Iov în întreg ținutul Kazanului, cerând a se săvârși în ziua de 24 ianuarie Liturghii, Panihide și Litii în toare bisericile și mănăstirile din Kazan.

În anul 1595, prin râvna și evlavia sfântului ierarh Emorghen, fură descoperite cinstitele moaște ale sfântului Gurie, arhiepiscopul Kazanului și ale sfântului Varsanufie, episcopul Tverului. Nespusă îi fu bucuria când află trupurile lor și hainele ce îi acopereau necuprinse de stricăciune și pline de bună mireasmă.

Sf Ierarh Gurie, arhiepiscopul Kazanului (4 octombrie5 decembrie și 20 iunie)

Sf Ier Ermoghen, patriarhul Moscovei 18.1 Ier Gurie, arhiepiscopul Kazanului

(Sursă: http://pravicon.com/images/icons/14/14919.jpg)

Sf Ier Ermoghen, patriarhul Moscovei 17 Mormanrul Sf Ier Gherman, arhiepiscopul Kazanului

(Sursă: http://orthodoxwiki.org/File:Gury-relics-kazan.jpg)

Sfântul Varsanufie, episcopul Tverului (4 octombrie și 11 aprilie)

Sf Ier Ermoghen, patriarhul Moscovei 19 Sf Ier Varsanufie, episcopul Tverului

(Sursă: http://pravicon.com/images/icons/18/18652.jpg)

Cneazul Teodor Ioannovici (1584-1598) porunci a se ridica în mănăstirea Schimbării la Față o biserică din piatră în care să fie așezate cu cinste și evlavie moaștele celor doi sfinți ierarh făcători de minuni. Sfântul Ermoghen însuși scrise vieție sfinților ierarhi Gurie și Varsanufie.

Fiind aflat vrednic, mitropolitul Ermoghen fu ales patriarg al Moscovei la 3 iulie 1606 în Catedrala Adormirii Maicii Domnului. Iubitor al smereniei, sfântul Ermoghen sosi la catedrală așezat pe un măgar.

Slujirea sa în scaunul de patriarh fu săvârșită în vremuri tulburi. Sfântul păstor se osteni mult în lupta cu Uniația și încercarea catolicilor apuseni de a sfâșia poporul drept credincios.

Tulburările crescând tot mai mult, polonezii și trădătorii ruși dădură foc orașului, îl forțară pe sfântul patriarh să părăsească tronul patriarhal și îl închiseră în mănăstirea Ciudov.

În Lunea Săptămânii luminate din anul 1611, miliția rusească se apropie de Moscova și începu asediul Kremlinului care ținu câteva luni. Asediați în Kremlin, polonezii trimiseră mesageri sfântului Ermoghen cu cererea de a porunci miliției să părăsească orașul, amenințându-l cu moartea dacă se va împotrivi.

Sfântul păstor răspunse neînfricat:

– Ce sunt amenințările voastre către mine? Eu mă tem numai de Dumnezeu. Dacă dușmanii noștri vor părăsi Moscova, voi binecuvânta ca miliția rusească să se retrag din Moscova, iar dacă rămân, binecuvântez ca aceasta să rămână neclintită și să își dea viața pentru credința cea adevărată.

În vremea șederii sale în închisoare, sfântul Ermoghen trimise o ultimă scrisoare poporului rus în care binecuvânta biruința armatei asupra invadatorilor.

Sf Ier Ermoghen, patriarhul Moscovei 9(Sursă: http://pravicon.com/images/icons/21/21359.jpg)

Comandanții ruși nu reușiră să ajungă la o înțelegere în preluarea Kremlinului și eliberarea sfântului Ermoghen. Din această pricină, sfântul păstor pătimi vreme de 9 luni în detenție îngrozitoare pentru ca la 17 februarie 1612, din pricina foamei, să își dea sufletul său cel râvnitor în mâinile Domnului.

În cele din urmă, ținutul rusesc fu eliberat, după cum binecuvântase sfântul Ermoghen. Trupul său fu înmormântat cu mare cinste în mănăstirea Ciudov, iar în anul 1654 fu mutat în Catedrala Adormirii Maicii Domnului din Moscova unde săvârși mulțime mare de minuni.

Biserica îl proslăvi cu sfinții la 12 mai 1913. Pomenirea sa se săvârșește la 17 februarie (1612, mutarea sa la odihna cea veșnică), 12 mai (1913, proslăvirea sa cu sfinții) și 5 octombrie (Soborul Sfinților Ierarhi ai Moscovei).

+ * + * +

Cinstitele moaște ale Sfântului Sfințit Mucenic Ermoghen, patriarhul Moscovei

Sf Ier Ermoghen, patriarhul Moscovei 20

(Sursă: http://acvila30.ro/)

Slujba săvârșită în cinstea Sfântului Sfințit Mucenic Ermoghen, patriarhul Moscovei:

http://www.youtube.com/watch?v=qQgUo9Ysn9g (clic aici)

+ * + * +

Sf Ier Ermoghen, patriarhul Moscovei 10

 (Sursă: http://pravicon.com/images/icons/23/23066.jpg)

Sf Ier Ermoghen, patriarhul Moscovei 12.1

(Sursă: http://www.cirota.ru/)

Sf Ier Ermoghen, patriarhul Moscovei 3.1

(Sursă: http://pravicon.com/images/icons/6/6083.jpg)

Sf Ier Ermoghen, patriarhul Moscovei 2.1

(Sursă: http://pravicon.com/images/icons/6/6082.jpg)

Sf Ier Ermoghen, patriarhul Moscovei 5.1

(Sursă: http://pravicon.com/images/icons/12/12939.jpg)

 

Sf Ier Ermoghen, patriarhul Moscovei 11.1

(Sursă: http://vgostyahukudesnitsi.blogspot.ro/)

Sf Ier Ermoghen, patriarhul Moscovei 14

(Sursă: http://tovarischevo.ucoz.ru/)

+ * + * +

Sf Ier Ermoghen, patriarhul Moscovei 13

(Sursă: http://www.patriarchia.ru/db/text/2048743.html)

Icoana Maicii Domnului Odighitria din Catedrala Adormirii Maicii Domnului din Kremlin, Moscova, Rusia

Icoana Maicii Domnului din Catedrala Adormirii Maicii Domnului din Moscova, Kremlin, Rusia 1.1

(Sursă: http://ruicon.ru/)

Această icoană a fost zugrăvită în veacul al XII-lea și se află în Catedrala Adormirii Maicii Domnului din Kremlin, Moscova.

+ * + * +

Icoana Maicii Domnului din Catedrala Adormirii Maicii Domnului din Moscova, Kremlin, Rusia 2

(Sursă: http://ruicon.ru/)

Sfeșnic primitor de lumină, smeritul meu suflet cel întunecat de păcate luminează-l acum cu lumina ta, ca o bună, ca să-ți cânt ție cântare de mulțumire.

Cu cele mai sfinte glasuri, noi, credincioșii te cinstim pe tine împreună cu îngerul, Fecioară, strigând ție cu mulțumire: Bucură-te, dumnezeiesc acoperământ al celor ce te laudă pe tine întru toți vecii.

(Din Canonul aghiorit ce se citește dinaintea icoanei Maicii Domnului la Pavecernița de vineri seara, glasul al 5-lea, facere a Sfântului Ioan Damaschinul)

+ * + * +

Icoana Maicii Domnului din Catedrala Adormirii Maicii Domnului din Moscova, Kremlin, Rusia 7

(Sursă: http://www.ruicon.ru/)

+ * + * +

Catedrala Adormirii Maicii Domnului sau Uspenski din Kremlin, Moscova, Rusia (ridicată între anii 1475 – 1479)

Catedrala Adormirii Maicii Domnului din Kremlin, Moscova, Rusia 1

(Sursă: http://xn--b1afkimsn3a.xn--p1ai/foto/18-10-2012-kreml/01.jpg)

Published in: on 9 februarie, 2013 at 00:12  Comments (1)  
Tags: , , , , , ,

Icoana Deisis din Vladimir, Rusia

Deisis din Vladimir, sec XIII 1.1

(Sursă: http://www.ruicon.ru/)

Această icoană Deisis din ținutul Vladimir a fost zugrăvită în veacul al XIII-lea și astăzi se află în Galeriile de Stat Tetriakov din Moscova.

Cuvântul grec „deisis” se tâlcuiește rugăciune.

Icoana Deisis îl înfățișează Domnul Iisus ca Drep Judecător, cu privirea pe cale a deveni  aspră și a judeca drept și colțurile gurii plecate de o imensă tristețe, asemeni aripilor unui vultur plecate de furtună.

Deisis din Vladimir, sec XIII 1.2 Iisus Hristos

Numele deisis izvorăște din făptura Maicii Domnului, aflată în dreapta Mântuitorului Iisus Hristos, care neîncetat se roagă pentru întreaga omenire.

Deisis din Vladimir, sec XIII 1.3 Maica Domnului

În partea stângă, se află Sfântul Ioan Botezătorul, ca martor și rugător osârdnic pentru firea noastră omenească slăbănogită de păcat.

Deisis din Vladimir, sec XIII 1.4 Sf Ioan Botezatorul

Odinioară, oamenii îndrăgeau această icoană și o purtau cu sine în cămările lor de rugăciune, în călătorii și războaie. Însă ne este cu neputință să îndestulăm în cuvinte înfățișarea adâncii evlavii și înțelegerii înaintașilor noștri, decât să căutăm la cuvintele pe care inimile lor smerite le-au pus în rugăciunile ce s-au păstrat până la noi.

+ * + * +
Minunată tâlcuire a icoanei Deisis, iar nouă prețioasă sursă

http://www.ignus.ro/eseuri_media/deisis/deisis.html

(video și text, clic aici)

+ * + * +
Deisis din Vladimir, sec XIII 2

Deisis din Vladimir, sec XIII 3

+ * + * +

Galeriile de Stat Tetriakov din Moscova, Rusia

Galeriile de Stat Tetriakov, Moscova, Rusia 1

Chipul Sfântului Cuvios Aristoclie Athonitul, făcătorul de minuni din Moscova, Rusia (24 august)

(Sursă: http://pravicon.com/images/sv/s0253/s0253001.jpg)

(Sursă: http://pravicon.com/images/sv/s0253/s0253003.jpg)

(Sursă: http://www.patriarchia.ru/data/807/444/1234/90758.jpg)

Multe despre dânsul nu ştim, căci în toată viaţa sa a iubit simplitatea şi a căutat să-şi tăinuiască viaţa duhovnicească de ochii oamenilor, înfăţisând-o numai Unuia Dumnezeu. Iar Dumnezeu l-a luat precum o floare aleasă şi l-a răsădit în Sfântul Munte Athos de unde adăpându-se o vreme şi sporind duhovniceşte, îl luă mai apoi ducându-l în mijlocul cetăţii, la Moscova, unde a strâns ajutoare pentru sprijinul Mănăstirii Sfântul Pantelimon din Muntele Athos, însă mai presus de toate prin rugăciunile şi purtarea de grijă părintească a ridicat şi ajutat multe suflete.  Plecând la cele veşnice în anul 1918, fu proslăvit cu sfinţii în vremurile din urmă.

(Sursă: http://pravicon.com/images/sv/s0253/s0253001.jpg)

+ * + * +

Viaţa pe scurt şi mărturii despre Sfântul Aristoclie pot fi aflate în

Viaţa, slujba şi acatistul Sfântului Cuvios Aristoclie, editată de Mănăstirea Sf. Pantelimon

(Sursă: http://pravkniga.ru/searchbooks.html?izd=894)

Viaţa Sfântului Cuvios Aristoclie, editată de Mănăstirea Sf. Pantelimon

(Sursă: http://pravkniga.ru/searchbooks.html?izd=894)

+ * + * +

Procesiune în cinstea Sfântului Cuvios Aristoclie

(Sursă: http://www.kadashi.ru/kad_saints/aristokliy.html)

Sfântul Vasile cel nebun pentru Hristos din Moscova, Rusia (2 august)

(Sursă: http://pravicon.com/images/sv/s0392/s0392005.jpg)

Sfântul Vasile făcătorul de minuni din Moscova s-a născut în decembrie 1468 într-o familie de oameni obişnuiţi. La vârsta cuvenită fu trimis de părinţi să deprindă meşteşugul cizmăriei.

În vremea uceniciei sale, cizmarul fu martor unei întâmplări din care îşi dădu seama că ucenicul său nu este om de rând. Un negustor merse cu grâne la Moscova, iar apoi trecu pe la cizmărie pentru a-şi repara încălţările astfel încât să fie bune la anul când va merge iară la Moscova. Tânărul Vasile îi spuse:

– Mai bine aţi aluna comanda, de vreme ce nu le veţi mai purta.

Când cizmarul curprins de uimire îl întrebă pe ucenic de ce îi vorbise astfel, acesta răspunse că negustorul va muri curând. După câteva zile cuvintele sale se împliniră.

Pe când avea 16 ani, sfântul ajunse în Moscova şi luă pe urmeri greutatea crucii nebuniei pentru Hristos. În arşiţa verii şi în gerul iernii, mergea cu picioarele goale pe străzile Moscovei. Purtarea sa era neobişnuită, iar oamenii îl ocărau, până când văzură că toate faptele sale aveau un tâlc şi astfel începură a-l privi ca pe un om al lui Dumnezeu care din spatele nebuniei sale îi mustra spre îndreptare.

Îndemnându-i pe toţi la mila de cei sărmani, el însuşi se ostenea pentru a-i ajuta pe toţi cei aflaţi în nevoi. Odată, a dăruit un cadou scump unui negustor străin care sărăcise şi nu mâncase de trei zile, fiindu-i ruşine să cerşească.

Sfântul Vasile era aspru cu cei care făceau milosteni din motive egoiste şi nu din milă pentru cei aflaţi în nevoi, dorind a primi pe o cale uşoară binecuvântarea lui Dumnezeu peste afacerile lor. Odată, sfântul căzu un diavol cu chip de cerşetor şezând la porţile Bisericii Maicii Domnului şi dând grabnic ajutor în afaceri celor care îi dădeau milostenie. Sfântul îi dezvălui viclenia şi îl izgoni.

Pentru mântuirea aproapelui, sfântul Vasile cerceta uneori şi tavernele unde încerca să obţină măcar puţină bunăvoinţă, chiar şi de la oamenii aceia aproape ruinaţi, pentru a-i întări şi a-i încuraja să fie binevoitori.

Mulţi văzură că în casele unde oamenii benchetuiau, sfântul plângea şi cuprindea colţurile casei aceleia. Fiind întrebat de ce face asta, dânsul răspunse:

– Îngerii stau la casa aceea întristaţi pentru păcatele oamenilor, însă eu îi rog fierbinte cu lacrimi să se roage lui Dumnezeu pentru pocăinţa păcătoşilor.

Pentru marile înalta sa petrecere, sfântul Vasile primi de la Dumnezeu darul înainte-vederii. În anul 1547 avertiză despre un incendiu care va izbucni în Moscova, iar prin rugăciunie depărtă focul spre Novgorod. Odată îl mustră pe ţarul Ivan cel Groaznic pentru că în timpul slujbei se gândea la zidirea unui palat pe dealul Vorobiev.

Sfântul Vasile plecă la cele veşnice la 2 august 1557. Sfântul Macarie, mitropolitul Moscovei, dimpreună cu multi preoţi slujiră la înmormântarea sa. Trupul său fu înmormântat în cimitirul Bisericii Sfânta Treime.

Patriarhul Iov îl proslăvi cu sfinţii la 2 august 1588.

+ * + * +

(Sursă: http://pravicon.com/images/sv/s0392/s0392011.jpg)

+ * + * +

Catedrala Sfântul Vasile din Moscova, Rusia

unde se află mormântul Sfântului Vasile cel nebun pentru Hristos

(Sursă: http://parratts.files.wordpress.com/2008/07/st-basils.jpg)

Mormântul Sfântului Vasile cel nebun pentru Hristos


Lângă de mormântul Sfântului Vasile

(Sursă: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/18/Lower_church_of_Saint_Basil%27s_Cathedral_07.jpg)

Published in: on 2 august, 2011 at 00:58  Comments (1)  
Tags: , , , , , ,

Sfânta Cuvioasă Matrona din Moscova, Rusia (19 aprilie)

(Sursă: http://alphastoredesign.com/search-images/www.holytrinitystore.com/images/st-matrona-gold-foil-ir-714.jpg)

(Sursă: http://www.miriamturism.ro/galerie/Sf_Matrona1.jpg)

Aceasta se născu în familia unor ţărani săraci din satul Sebino, guberia Tula.  Încă de la început Dumnezeu dori să descopere pe vasul Său cel ales, căci în vremea afundării în apa Botezului, se văzu stâlp de tămâie cu bună mireasmă ridicându-se din cristelniţă. Văzând minunea, evlaviosul preot Vasile spuse tuturor celor prezenţi de sfinţenia acestui copil. Mai mult, pe pieptul pruncei se putea vedea o ridicătură în semnul crucii.

Întrucât din naştere fu lipsită de vedere, copiii adesea o batjocoreau, iar fetele mai mari o băteau cu urzică, pricină pentru care încă din copilărie se ferea de oameni, încetând să mai iasă din casă şi dăruindu-se rugăciunii şi cugetării la cele dumnezeieşti. Locuind în apropierea bisericii satului, mergea la toate slujbele, stând neclintită şi învăţând cu timpul toate cântările.

Chiar de îi lipsea vederea cea din afară, vederea cea duhovnicească o făcu să iubească nespus de mult icoanele, astfel că în odaia sa întregul perete de sus până jos era plin de icoane în faţa cărora ardeau neîncetat candele şi dinaintea cărora petrecea îndelungate ceasuri în rugăciune, cuprinzând în inima sa de copil întreaga lume.

Pe când avea 6-7 ani, se arătară darurile bogate pe care Dumnezeu le vărsase într-însa, căci putea vedea limpede gândurile şi păcatele oamenilor.

Datorită purtării de grijă a boierului satului, sfânta Matrona se învrednici să facă pelerinaje la Kiev, Moscova şi Sankt Petersburg. Pe când intră în Catedrala Sfântului Andrei unde slujea sfântul Ioan de Kronstadt (pomenit la 20 decembrie, ziua adormirii sale din anul 1908, si 8 iunie, ziua proslavirii sale, 1990), sfântul părinte porunci ca poporul să se dea la o parte şi să îi facă loc tinerei Matrona, pe atunci de numai 14 ani, numind-o „al optulea stâlp al Rusiei”.

Pe când avea 17 ani, Dumnezeu o lipsi pe sfânta Matrona de mângâierea pelerinajelor, luându-i pe neaşteptate puterea de a merge. Din acea clipă petrecu tot restul vieţii mai mult întinsă pe pat, dăruindu-se cu mai multă osârdie rugăciunii, postirii şi mângâierii celor ce veneau la dânsa.

Curând sosiră vremuri grele şi tulburi peste Rusia: revoluţia, împărţirea pământurilor şi foametea.

În anul 1925, pe când avea 40 de ani, sfânta maică veni să locuiască în Moscova, petrecând în răstimpuri scurte în case ale creştinilor, unde venea mulţime mare de popor pentru a primi mângâiere şi izbăvire de mâhniri şi necazuri. Iar dânsa îi  liniştea, îi mângâia pe cap, îi însemna cu sfânta cruce şi le spunea cuvinte de încurajare. Uneori glumea, alteori era aspră. Câteodată spunea numai un cuvânt şi sufletul se tămăduia de tulburare şi tristeţe.

Nu cu multă vreme înaintea adormirii sale, le spunea celor apropiaţi:

– Toţi, toţi să veniţi la mine şi să-mi povestiţi necazurile voastre, de parcă aş fi vie, căci eu vă voi vedea, vă voi auzi şi vă voi ajuta!

şi

– Agăţaţi-vă cu toţii de călcâiul meu şi vă veţi mântui, nu vă desprindeţi de mine, ţineţi-vă cât mai strâns!

La 2 mai 1952, se mută în lăcaşurile cele de sus, iar la 8 martie 1998, se aflară moaştele sale necuprinse de stricăciune răspândind bună mireasmă şi izvorând fără oprire minuni, care se aşezară cu multă evlavie în mănăstirea Acoperământul Maicii Domnului din Moscova. Peste un an, la 2 mai 1999, sfânta Matrona fu trecută în rândul sfinţilor, cinstirea sa răspândindu-se apoi în lumea întreagă pentru  marea mulţime de minuni săvârşite prin mijlocirea sfintei noastre maici.

Viaţa, minunile şi acatistul sfintei în

+ * + * +

Zid şi acoperământ erai în timpul vieţii tale, fericită maică, tuturor celor ce alergau la tine şi după moarte nu încetezi să mijloceşti înaintea lui Dumnezeu pentru cei ce cu credinţă vin la mormântul tău. Pentru aceasta, auzi-ne pe noi, păcătoşii, îndureraţi şi de multe necazuri fiind stăpâniţi şi nădăjduind toţi în ajutorul rugăciunilor tale, îţi cântăm: (…)

Bucură-te, cuvioasă maică Matrona, caldă rugătoare lui Dumnezeu pentru noi!

Acatistul Sfintei Cuvioase Matrona din Moscova (clic aici)

+* + * +

(Sursă: http://foto.mail.ru/list/negativa.net/5236/5239.html#5241)

(Sursă: http://lh5.ggpht.com/_xJFV31Ae_fg/S3mgqyLoXPI/AAAAAAAABLc/OF4N1G1lQYA/IMG_4916.jpg)

(Sursă: http://foto.mail.ru/list/negativa.net/5236/5239.html#5239)

(Sursă: http://www.chernetskaya.ru/blog/wp-content/121.gif)

(Sursă: http://foto.mail.ru/list/negativa.net/5236/5239.html#5243)

(Sursă: http://www.babyblog.ru/user/ortodoxirusalem/1162078)

(Sursă: http://www.rel.gr/photo/displayimage.php?pid=1661&fullsize=1)

(Sursă: http://www.rel.gr/photo/displayimage.php?pid=1659&fullsize=1)

(Sursă: http://www.rel.gr/photo/displayimage.php?pid=1259&fullsize=1)

+ * + * +

Mănăstirea Acoperământul Maicii Domnului din Moscova

(Sursă: http://www.patriarchia.ru/db/text/634494.html)

Published in: on 19 aprilie, 2011 at 00:21  Comments (106)  
Tags: , , , , ,