Sfântul Nou Mucenic Nicolae ajutorul de brutar din Mețovo, Epir, Grecia (16 mai)

Sf Nou Mc Nicolae din Metovo, Epir (1617) 2.1(Sursă: http://www.panagiaepiskepsi.gr/)

Acesta s-a născut în orașul Mețovo, din Epirul Greciei, din părinți creștini ortodocși plini de evlavie. La o vârstă fragedă el se duse la Tricala unde lucră pe bani ca ajutor de brutar. Pe când lucra în Tricala, niște musulmani încercară să-l silească să se lepede de Iisus Hristos și să se facă musulman.

După o vreme, sfântul Nicolae cedă presiunilor și se converti, devenind musulman. Însă când se mută înapoi în Mețovo se întoarse la viața de creștin ortodox.

Sfântul Nicolae mai câștiga câte un ban ducând lemne de vânzare la Tricala. Într-o astfel de călătorie fu recunoscut un de bărbier musulman, vecin cu brutarul. Bărbierul fu foarte uimit că sfântul Nicolae poartă hainele creștinilor ortodocși și nu se îmbracă precum musulmanii. Din această pricină îl luă din scurt întrebându-l despre întoarcerea sa la credința dintâi. Sfântul Nicolae se sperie și se oferi să-i dea toată încărcătura de lemne și câte una la fel în fiecare an dacă păstrează taina. Deci făcură acest târg care ținu o vreme.

Însă sfântul Nicolae săturându-se de acest aranjament, hotărî că este mai bine să devină mucenic pentru credință și astfel să-și spele păcatul apostaziei. Deci se sfătui cu duhovnicul care îi spuse să nu se grăbească la mucenicie fiindcă încă nu este gata și s-ar putea să nu aibă tăria de îndura caznele la care avea să fie supus. Însă sfântul Nicolae era hotărât. Văzând aceasta, duhovnicul nu mai spuse nimic și începu să-l ajute să sporească duhovnicește ca să fie în stare să îndure și ca mărturisirea lui să fie adevărată.

Sf Nou Mc Nicolae din Metovo, Epir (1617) 6.1După o vreme, sfântul Nicolae se simți pregătit și porni din nou spre Trikkala. Acolo bărbierul îl aștepta să-i aducă lemnele, însă sfântul mucenic nu-i aduse nimic și îi spuse că nici nu-i va mai aduce vreodată. Furios, bărbierul chemă pe alți musulmani și le zise că Nicolae își schimbase religia. Aceștia îl luară și-l duseră înaintea dregătorilor orașului care-l luară pe Nicolae și-l înfățișară cadiului.

Întrebat de cadiu, sfântul Nicolae rescunoscu faptul că fusese creștin ortodox și se convertise la islam, dar se pocăise și se întorsese la credința sa fiindcă, zise sfântul:

– Creștin ortodox m-am născut, creștin ortodox sunt și creștin ortodox vreau să mor. Pentru aceea, la oricâte cazne mă veți pune, nu mă voi lepăda niciodată de credința mea.

Cadiul folosi lingușirea și făgăduielile cu răsplata, urmate de amenințarea cu caznele și cu moartea, spre a încerca să-l facă pe sfântul Nicolae să se întoarcă la credința musulmană. Însă el lepădă îmbierile cadiului și rămase neclintit. Deci fu bătut și aruncat în închisoare, unde fu ținut o vreme fără mâncare și apă.

Adus din nou înaintea cadiului, sfântul Nicolae se arătă statornic în mărturisirea sa, pricină pentru care fu supus la și mai mult cazne. După a treia anchetare, cadiul își dădu seama că sfântul Nicolae avea să fie neînduplecat, lucru vădit din ceea ce spunea cu glas mare, că Iisus Hristos este adevăratul Dumnezeu și nu se va lepăda de El. Ca urmare fu osândit la moarte.

Astfel, în mijlocul bazarului, se aprinse un foc mare și în el îl aruncară pe sfântul Nicolae care astfel muri ars de viu, rămânând credincios lui Iisus Hristos până la ultima suflare.

Sf Nou Mc Nicolae din Metovo, Epir (1617) 6.2Mișcat de evlavie, un olar se duse la locul osândei și luă câteva moaște, însă din pricina pazei strașnice, acesta trebui să plătească o mare sumă de bani ca să obțină capul sfântului Nicolae. Apoi luându-l, îl ascunse într-un perete, fiindcă se temea să nu-l descopere musulmanii. Mai târziu, casa lui ajunse sub stăpânirea altui creștin ortodox, pe nume Melandru, care văzu o lumină strălucind printr-o crăpătură din peretele uneia dintre odăile casei. Spărgând peretele, găsi capul sfântului Nicolae.

Sf Nou Mc Nicolae din Metovo, Epir (1617) 6.3 Acesta îl duse la Mănăstirea Varlaam de la Meteora unde fratele său era călugăr.

Sf Nou Mc Nicolae din Metovo, Epir (1617) 7.2(Sursă: http://meteoronlithopolis.gr/)

Astfel sfântul Nicolae, ajutorul de brutar din Mețovo, Epir, își jertfi viața în Trikkala din dragoste pentru Iisus Hristos la 16 mai 1617, mijlocind pururea cu căldură pentru toți cei ce îi săvârșesc pomenirea cu credință.

Cinstitele sale moaște făcătoare de minuni au atras de timpuriu o mulțime de oameni din toate părțile Epirului si Tesaliei.

Creștinii din Munții Pind îl cinstesc pe sfântul Nicolae ca pe ocrotitorul lor. În orașul său natal, Metsovo, o biserică i-a fost inchinată în anul 1800, iar o alta a fost ridicată pe locul casei părintești, în anul 1959. Alte biserici cu hramul sfântului Nicolae Vlahul se găsesc în regiunea Tricala, la Tirnav și în Artemis, Atica. Nicolae Carcase a publicat viata și slujba sfântului îm Veneția în anul 1767.

Sfântul Sinod al Patriarhiei Ecumenice l-a canonizat formal pe Nicolae Basdanis ca sfânt al Bisericii Universale pe 28 noiembrie 1988. Este prăznuit pe această dată și în ziua martiriului său, 16 mai (în unele sinaxare apare ziua de 17 mai).

+ * + * +

Cinstitele moaște ale Sfântul Nou Mucenic Nicolae din Mețovo

Sf Nou Mc Nicolae din Metovo, Epir (1617) 4 sf moaste(Sursă: http://www.panagiaepiskepsi.gr/)

Sf Nou Mc Nicolae din Metovo, Epir (1617) 5 sf moaste(Sursă: http://www.panagiaepiskepsi.gr/)

+ * + * +

Munții Pind, unde află și ținutul natal al sfântului Nicolae, au fost pentru mult timp o adevarată casă a vlahilor, o minoritate vorbitoare de limba română, care a trăit în pace cu vecinii lor vorbitori de limbă greacă. În majoritate de credință ortodoxă, numai puțini vlahi s-au convertit la islam în veacurile de dominație otomană. Până astăzi se află în acele părți comunități de aromâni. Din această pricină sfântul Nicolae este cinstit și cu numele de Nicolae Vlahul.

Casa părintească a Sfântul Nou Mucenic Nicolae din Mețovo

Sf Nou Mc Nicolae din Metovo, Epir (1617) 10 casa parinteasca(Sursă: http://6dim-ioann.ioa.sch.gr/)

Sf Nou Mc Nicolae din Metovo, Epir (1617) 11 casa parinteasca(Sursă: http://www.crestinortodox.ro/)

+ * + * +

Sf Nou Mc Nicolae din Metovo, Epir (1617) 6(Sursă: http://meteoronlithopolis.gr/)

Sf Nou Mc Nicolae din Metovo, Epir (1617) 3.1(Sursă: http://www.orthodox-icon.gr/)

Published in: on 16 mai, 2015 at 08:12  Lasă un comentariu  
Tags: , , , , , , , , ,

Sfântul Nicolae cel nebun pentru Hristos din Pskov, Rusia (28 februarie)

Sf Nicolae cel Nebun pentru Hristos din Pskov, Rusia (1576) 2.1(Sursă: http://pravicon.com/)

Acesta luă asupra sa nevoința nebuniei pentru Hristos vreme de peste 30 de ani. Cu mult înaintea mutării sale odihna cea de Sus, se învrednici de darul facerii de minuni și al înaintevederii. Locuitorii Pskovului din vremea sa îl numeau Micula, Micola sau Nicola cel nebun sau, în semn de evlaviei, îl mai numeau Micula sfântul.

În februarie 1570, după campania devastatoare împotriva novgorodenilor, țarul Ivan cel Groaznic se îndreptă către Pskov, bănuindu-i de trădare. Și după cum povestesc cronicile, acesta veni „plin de mânie, răcnind ca un leu, sfârtecând oameni nevinovați și vărsând mult sânge”.

În prima sâmbătă a sfântului și marelui post, întreaga cetate se rugă pentru izbăvire de mânia țarului. Auzind bătaia clopotelor pentru Utrenie în Pskov, inima țarului de înmuie când citi însemnarea „fiți blânzi cu inima” de pe o icoană a Maicii Domnului făcătoare de minuni din veacul al XV-lea Umilenie din Smolensk (prăznuită la 19 martie), aflată la Mănăstirea Sfântului Nicolae unde poposise dimpreună cu oastea sa. Atunci țarul spuse celor ce-l însoțeau:

– Tociți săbiile de pietre, să nu mai fie vărsare de sânge.

Copie din veacul al XIX-lea a icoanei Maicii Domnului Umilenie din Smolensk (prăznuită la 19 martie)

Icoana Maicii Domnului Umilenie din Smolensk 1.1(Sursă: http://pravicon.com/)

 Atunci toți locuitorii Pskovului ieșiră pe străzi, iar fiecare familie îngenunche în poarta casei lor ținând pe mâini pâine și sare pentru a-l întâmpina pe țar.

Pe una dintre străzi fericitul Nicolae alergă către țar călare pe un băț în chip de cal strigând:

– Ivanușco, Ivanușco, mănâncă pâinea și sarea noastră, nu sânge creștin.

Atunci țarul porunci să fie prins, însă acesta dispăru.

Chiar de îi opriră pe soldații săi de la vărsarea de sânge, țarul Ivan tot dorea să prade cetatea. Participând la rugăciunile săvârșite la catedrala Sfintei Treimi, se închină la cinstitele moaște ale sfântului cneaz Vsevolod-Gavriil.

Sfântul Vsevolod-Gavriil, cneaz de Pskov (pomenit la 11 februarie)

Sf Vsevolod - Gavriil, cneaz de Pskov, Rusia (1137) 1.1(Sursă: http://lib.pstgu.ru/)

Iar mai apoi spuse că dorește să primească binecuvântarea sfântului Nicolae cel nebun.

Acesta îi spuse țarului să oprească vărsarea de sânge și prădarea locașurilor lui Dumnezeu, căci altfel se va coborî pedeapsa lui Dumnezeu asupra lui. Însă țarul neluând aminte la vorbele acestuia porunci să fie coborât clopotul catedralei Sfânta Treime. Din această pricină, după cum profețise sfântul Nicolae, calul cel mai ales al țarului căzu mort la pământ.

Sfântul Nicolae chemă țarul la dânsul în chilia sa aflată sub clopotniță. Când dechise ușa chiliei, sfântul Nicolae îi spuse:

– Vino să bei apă alături de noi, căci nu este nicio pricină să te ferești de noi.

Apoi sfântul îi puse dinainte o bucată de carne crudă.

Sf Nicolae cel Nebun pentru Hristos din Pskov, Rusia (1576) 3(Sursă: http://www.logoslovo.ru/)

– Sunt creștin, spuse țarul Ivan, și nu mănânc carne în post.

Însă sfântul îi răspunse:

– Dar bei sânge de om.

Înfricoșat de împlinirea profețiilor sfântului și de vădirea slăbiciunilor sale, Ivan cel Groaznic porunci sutelor de ostași oprirea jefuirii cetății și plecarea grabnică de acolo.

Sfântul Nicolae se mută la odihna cea de Sus la 28 februarie 1576, fiind îngropat în catedrala Sfânta Treime a cetății pe care o izbăvise de primejdie. De o asemenea cinste se învredniceau numai cnejii, iar mai târziu, episcopii.

Cinstirea locală a sfântul începu la 5 ani după mutarea sa la Domnul, căci în vremea asediului cetății din anul 1581 de către regele Ștefan Bathory și oastea sa, Maica Domnului îi apăru fierarului Dorotei dimpreună cu sfinți ai Pskovului rugându-se pentru cetate. Printre aceștia se afla și sfântul Nicolae

Prăznuirea icoanei înfățișând ocrotirea Pskovului de către Maica Domnului așa cum i se arătase fierarului Dorotei se săvârșește la 1 octombrie.

Icoana Maicii Domnului din Pskov (1 octombrie)

Ioana Maicii Domnului din Pskov 1.1(Sursă: http://pravicon.com/)

În catedrala Sfânta Treime sunt cinstite până astăzi cinstitele moaște ale sfântului Nicolae cel nebun pentru Hristos din Pskov care, după cum spune troparul său, a fost „sfânt nebun în trup, însă îmbrăcând haina sfintei nebunii s-a învrednicit a fi cetățean al Ierusalimului ceresc” și „a preschimbat gândurile sălbatice ale țarului în milă”, după cum spune condacul său.

+ * + * +

Sf Nicolae cel Nebun pentru Hristos din Pskov, Rusia (1576) 1.1(Sursă: http://pskov-palomnik.ru/)

Sfinții Mucenici Cucșa și Nicolae de la Lavra Peșterilor din Kiev, Ucraina (27 august)

3. Sf Mc Cucsa de la Lavra Pesterilor din Kiev 1.1

(Sursă: http://pravicon.com/images/icons/7/7680.jpg)

Sfântul mucenic Cucșa, unul din părinții Mănăstirii Pecerska, era cunoscut tuturor că pe poporul necredincios l-a botezat și pe mulți i-a luminat la credință.

El săvârși multe minuni: izgoni diavolii, pogorî ploaie din cer, secă iezerul și alte multe și mari minuni îi urmară. Apoi, după multe chinuri, fu tăiat de necredincioși dimpreună cu ucenicul său, Nicolae.

+ * + * +

Sfântul Mucenic Cucșa dimpreună cu Sfântul Mucenic Nicolae, ucenicul său

3. Sf Mc Cucsa de la Lavra Pesterilor din Kiev 4 si ucenicul sau Sf Mc Nicolae(Sursă: http://days.pravoslavie.ru/jpg/im3519.jpg)

3. Sf Mc Cucsa de la Lavra Pesterilor din Kiev 2

(Sursă: http://pravicon.com/images/icons/12/12423.jpg)

Published in: on 27 august, 2013 at 07:21  Comments (1)  
Tags: , , , , , , , , ,

Chipul Sfântului Nou Mucenic Nicolae Varjanski, Rusia (23 august)

(Sursă: http://www.fond.ru/userfiles/person/719/full_1254078830.jpg)

(Sursă: http://www.fond.ru/userfiles/person/719/full_1254078492.jpg)

Sfântul Nicolae şi lângă dânsul soţia sa, Zinaida

(Sursă: http://www.fond.ru/userfiles/person/719/full_1254078422.jpg)

Împreună cu soţia sa, Zinaida

(Sursă: http://www.pravoslavie.ru/sas/image/varzhanski-supr.jpg)

(Sursă: http://www.fond.ru/userfiles/person/719/full_1254078463.jpg)

Pentru râvna propovăduirii sale din care s-au păstrat cuvântări adunate în mai multe volume, Dumnezeu îl învrednici de cununa cea nestricăcioasă a muceniciei pe care o primi în anul 1918, fiind proslăvit cu sfinţii în vremurile din urmă.

Cuvântări ale Sfântului Nou Mucenic Nicolae Varjanski

(Sursă: http://orthodisc.ru/knigafoto/031105.jpg)

Published in: on 22 august, 2011 at 21:09  Lasă un comentariu  
Tags: , , , , , ,

Sfântul Nicolae Koncianov cel nebun pentru Hristos din Novgorod, Rusia (27 iulie)

(Sursă: http://pics.livejournal.com/iidia/pic/0000cswk)

Acesta s-a născut într-o familie aleasă din Novgorod. Din anii tinereţii îndrăgea toate cele ale evlaviei, era nelipsit de la Biserică şi se îndeletnicea cu postul şi rugăciunea. Văzându-i buna petrecere şi buna cuviinţă, oamenii începură să îl laude, iar sfântul Nicolae dorind a fugi de slava cea deşartă a lumii acesteia, luă pe umeri greaua cruce a nebuniei pentru Hristos. Astfel, cutreiera oraşul îmbrăcat în zdrenţe, îndurând bătăi, ocări şi batjocuri, iar el, asemeni sfântului Teodor cel nebun pentru Hristos (pomenit la 19 ianuarie), spunea fără înconjur locuitorilor Novgorodului despre meandrele primejdioase ale vieţii acesteia în care fiecare dintrei ei se lăsa prins.

Odată, merse de-a lungul Volkovului ca pe un pământ tare şi aruncă cu un capăt de varză către sfântul Teodor, de unde numele de Koncianov („capăt de varză”).

Sfântul Nicolae primi de la Dumnezeu darul străvederii şi al facerii de minuni.

Altădată, fiind izgonit de la o sărbătoare unde fusese chemat, plecă. Îndată însă, vinul din butoi dispăru. Nedumeriţi, oamenii îşi dădură în cele din urmă seama că pentru izgonirea sfântului Nicolae se întâmplase aceasta. Numai după întoarcerea şi rugăciunea sa, vinul reapăru după cum era.

După fercitita sa adormire, întâmplată la 1392, sfântul fu înmormântat în cimitirul catedralei Iakovlev.

Astăzi, moaştele sfântului Nicolae se află sub biserica sfântului mare mucenic Pantelimon care s-a ridicat deasupra mormântului său de unde nu încetează a izvorî minuni celor ce se roagă cu credinţă.

(Sursă: http://pravicon.com/images/sv/s1551/s1551003.jpg)

(Sursă: http://lh6.ggpht.com/_DsC70bvsA5k/SxzeJ6lSoXI/AAAAAAAAGIo/olajmGnPhnQ/d71xavdl.jpg)

+ * + * +

Râul Volkov, Rusia

(Sursă: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/92/VolkhovRiver.jpg)

Chipul Sfinţilor Noi Mucenici ţarul Nicolae al II-lea, împărăteasa Alexandra, prinţul Alexie şi prinţesele Olga, Tatiana, Maria şi Anastasia, Rusia (4 iulie)

(Sursă: http://www.fatheralexander.org/graphics/saints/royal_family.jpg)


(Sursă: http://positime.ru/wp-content/uploads/2011/02/Russian_Royal_Family_1911.jpg)

+ * + * +

Sfântul Mucenic  Nicolae al II-lea, ţarul Rusiei

(Sursă: http://filmsmusic.ru/_nw/87/45549341.jpg)

(Sursă: http://www.frozentears.org/Images/Albums/October-05/Nicky-05.jpg)

(Sursă: http://www.militaryimages.net/photopost/data/796/Czar_Nicholas_II.jpg)

(Sursă: http://www.sedmitza.ru/data/904/528/1234/14160.jpg)

(Sursă: http://images2.fanpop.com/image/photos/12900000/Nicholas-II-the-romanovs-12994084-490-538.jpg)

 + * + * +

Sfânta Muceniţă Alexandra, împărăteasa Rusiei

(Sursă: http://pravicon.com/images/sv/s0116/s0116001.jpg)

(Sursă: http://pravicon.com/images/sv/s0116/s0116014.jpg)

(Sursă: http://www.frozentears.org/Images/Albums/October-05/Alix-05.jpg)

(Sursă: http://www.taday.ru/data/2011/06/06/1233561562/Za_pis_mom_1909.jpg)

(Sursă: http://history-life.ru/post94156156/)

+ * + * +

 + * + * +

Sfânta Muceniţă Olga

(Sursă: http://pravicon.com/images/sv/s1598/s1598001.jpg)

(Sursă: http://pravicon.com/images/sv/s1598/s1598003.jpg)

(Sursă: http://www.frozentears.org/Images/Albums/November-05/Olga-01.jpg)

(Sursă: http://www.frozentears.org/Images/Albums/November-05/Olga-04.jpg)

+ * + * +

Sfânta Muceniţă Tatiana

(Sursă: http://pravicon.com/images/sv/s1984/s1984001.jpg)

(Sursă: http://pravicon.com/images/sv/s1984/s1984003.jpg)

(Sursă: http://www.frozentears.org/Images/Albums/November-05/Tatiana-04.jpg)

  + * + * +

Sfânta Muceniţă Maria

(Sursă: http://pravicon.com/images/sv/s1373/s1373001.jpg)

(Sursă: http://pravicon.com/images/sv/s1373/s1373003.jpg)


(Sursă: http://pravicon.com/images/sv/s1373/s1373004.jpg)

(Sursă: http://www.frozentears.org/Images/Albums/January-06/Maria-05.jpg)

 + * + * +

Sfânta Muceniţă Anastasia

(Sursă: http://pravicon.com/images/sv/s0163/s0163001.jpg)

(Sursă: http://pravicon.com/images/sv/s0163/s0163004.jpg)

(Sursă: http://www.zyzyo.com/wp-content/uploads/2011/04/Duchess-Anastasia.jpg)

(Sursă: http://www.frozentears.org/Images/Albums/January-06/Anastasia-06.jpg)

 + * + * +

Sfântul Mucenic Alexie

(Sursă: http://pravicon.com/images/sv/s0128/s0128001.jpg)

(Sursă: http://pravicon.com/images/sv/s0128/s0128006.jpg)

(Sursă: http://pravicon.com/images/sv/s0128/s0128005.jpg)

Împreuna cu mama sa

(Sursă: http://pravicon.com/images/sv/s0128/s0128004.jpg)

 + * + * +

Palatul împărătesc

+ * + * +

Mănăstirea Diveevo. În ziua canonizării Sfântului Cuvios Serafim de Sarov

În timpul vieţii sale, Sfântul Serafim de Sarov spuse „Ţarul care mă va slăvi pe mine, îl voi slăvi şi eu pe el”

+ * + * +

În vremea primului război mondial

Împreună cu regele Carol al României

Din primele zile ale răboiului, ţarul Nicolae, pe lângă directivele date guvernului, vizita liniile frontului, oraşele şi satele ruseşti, încurajându-i pe oameni în încercarea prin care treceau.

În primăvara anului 1916, ţarul ceru să fie adusă de la Moscova icoana Maicii Domnului din Vladimir dinaintea căreia se săvârşiră numeroase slujbe. Ori de câte ori ţarul se afla în fruntea armatei, armata era neînfrântă.

+ * + * +

Familia imperială îngrijindu-se de aproapele în vremea primului război mondial

Ţarina Alexandra şi fiicele sale mai mari, Olga şi Tatiana, deveniră surori medicale în spitalul militar din Ţarkoe Selo. Cât era ziua de lungă, ele îngrijeau de soldaţii răniţi, dăruidu-le toată dragostea şi jertfelnicia.

 Împărăteasa Alexandra se afla ca asistentă medicală şi în sala de operaţii, înmânând chirurgului instrumentele sterilizate de trebuinţă. Asista chiar şi la cele mai grele operaţii, luând din mâna chirurgului braţe şi picioare amputate, adunând veşminte îmbibate în sânge şi infestate de purici ale soldaţilor.

(Sursă: http://img0.liveinternet.ru/images/attach/c/1//58/850/58850072_1000280.jpg)

Olga si Tatiana

(Sursă: http://img0.liveinternet.ru/images/attach/c/1//58/850/58850145_1000321.jpg)

Împărăteasa Alexandra împreună cu Olga şi Tatiana

(Sursă: http://www.liveinternet.ru/users/3561375/post126153865/)

Împărăteasa Alexandra împreună cu Olga şi Tatiana

(Sursă: http://www.liveinternet.ru/users/3561375/post126153865/)

Împărăteasa Alexandra împreună cu Olga şi Tatiana

(Sursă: http://www.liveinternet.ru/users/3561375/post126153865/)

Olga, Tatiana si Alexei

(Sursă: http://www.liveinternet.ru/users/3266779/post126074494/)

Olga şi Tatiana

(Sursă: http://www.liveinternet.ru/users/3266779/post126074494/)

Împărăteasa Alexandra inaugurând un nou cimitir pentru soldaţii căzuţi pe front

(Sursa: http://www.liveinternet.ru/users/3266779/post126074494/)

Împărăteasa Alexandra inaugurând un nou cimitir pentru soldaţii căzuţi pe front

(Sursă: http://www.liveinternet.ru/users/3266779/post126074494/)

Împărăteasa Alexandra împletind şosete pentru soldaţii de pe front

(Sursă: http://www.liveinternet.ru/users/3266779/post126074494/)

 + * + * +

Acatistul Sfinţilor Mucenici Imperiali (clic aici)

Viaţa pe scurt a Sfinţilor Mucenici

Sfântul Nicolae Velimirovici, episcop de Ohrida şi Jicea, Serbia (5 martie)

(Sursă: http://02varvara.files.wordpress.com/)

(Sursă: http://cuvioasacasiana.files.wordpress.com/)

Acesta s-a născut la 23 decembrie 1880 din părinţi sârbi binecredincioşi, Dragomir şi Katarina Velimirovici, în satul Lelici, fiind cel ditâi fiu, după dânsul urmând alţi opt copii, care au murit cu toţii în timpul celui de-al Doilea Război Mondial.

Educaţia sa începută în sânul familiei, a continuat la mănăstirea Celie, el urmând apoi cursurile gimnaziului din Valievo. Încă din tinereţe s-a arătat înzestrat cu o râvnă neostoită pentru învăţătură şi rugăciune. Astfel, adesea, în vacanţele de vară, sfântul Nicolae urca în clopotniţa mănăstirii Celie şi petrecea acolo ceasuri îndelungate citind cărţi şi rugându-se.

După terminarea clasei a şasea a gimnaziului Valievo, s-a înscris pentru examenul de admintere la Academia Militară, însă nu a fost admis din pricina faptului că era prea plăpând. Tânărul Nicolae s-a înscris la Seminarul Sfântul Sava din Belgrad unde s-a arătat a fi un elev strălucit.

Datorită inteligenţei şi cunoştinţelor sale, precum şi a activităţilor sale de propovăduire a dreptei credinţe, tânărul Nicolae este trimis să studieze în străinătate, unde a fost apreciat pentru erudiţia şi profunzimea gândirii sale. În 1908, îşi susţinu teza de doctorat la Universitatea din Berna cu titlul „Filosofia lui Berkeley”.

În anul 1909, vindecându-se în chip minunat de dizenterie, Nicolae se hotărăşte să îmbrace haina monahală, primind numele Sfântului Ierarh Nicolae. La 20 decembrie în acelaşi an este hirotonit preot, iar la scurtă vreme, arhimandrit.

Odată cu începerea primului război mondial, sfântul părinte a fost trimis ăntr-o misiunea diplomatică oficială în Anglia în încercarea de a obţine sprijinul guvernului englez pentru poporul sârb. Pe lângă ajutorul obţinut pentru ţara sa, sfântul părinte primi titlul de Doctor Honoris Causa la Universitatea din Cambridge. În toată această vreme, nu încetează să publice articole şi tratate teologice, primind şi alte titluri onorifice în semn de preţuire pentru gândirea şi activitatea sa.

Spre sfârşitul verii anului 1915, sfântul Nicolae îşi continuă activitatea misionară călătorind în Statele Unite. Din rânduiala lui Dumnezeu, un înger al Domnului i-a apărut în vis vestindu-i că într-o zi se va întoarce în America şi va reorganiza comunităţile sârbe ortodoxe dispersate de pe pământul american.

În anul 1919, la vârsta de 39 de ani, Sinodul îl ridică la rangul de episcop al Jicei, scaunul celui dintâi arhiepiscop al Serbiei, Sfântul Sava, iar în 1921 a fost strămutat în eparhia Ohridei şi Bitoliei, pentru a uşura unirea dintre Biserica sârbă şi cea macedoneană, ceea ce sfântul ierarh a împlinit în chip minunat.

Pentru puterea cuvântului său, sfântul episcop era chemat să ţină cuvântări în universităţi şi biserici din America, unde a propovăduit Ortodoxia, a strâns fonduri pentru cel loviţi de război şi a înfiinţat o eparhie ortodoxă americană a Bisericii Sârbe. Pentru faptele şi dragostea sa părintească, sfântul Nicolae a rămas în conştiinţa dreptmăritorilor americani ca stâlp şi ocrotitor al Bisericii Ortodoxe Sârbe din America, profesor al Seminarului „Sfântul Sava” din Libertyville (Illinois), decan si rector al Seminarului „Sfântul Tihon din Zadonsk” din South Canaan (Pennsylvania) şi autor al nepreţuitelor „Proloage de la Orhida”.

Pe lângă toate acestea, sfântul ierarh înfiinţă orfelinate pentru mulţi copii săraci şi scrise numeroase cuvântări.

Odată cu îneperea celui de-al doilea război mondial, sfântul ierarh neobosit porni la luptă împotriva forţelor naziste. Pentru aceasta, în anul 1941, este arestat şi condamnat la închisoare împreună cu patriarhul său, Gavriil Dojici, în cumplitul lagăr Dachau din Germania. Chinuirile zilnice la care erau supuşi întemniţaţii, spânzurătorile, crematoriile şi camerele de gazare din Dachau erau urmările înspăimântătoare ale culturii europene, vădind adâncul întunericului în care poate cădea omul depărtat de Dumnezeu. Nici aici nu a încetat să scrie şi să propovăduiască puterea libertăţii dăruită de Dumnezeu oamenilor.

Ostenit de anii ăndelungaţi şi plini de frământări, la vârsta de 76 de ani, sfântul ierarh se pregăti să plece la Domnul în ţară străină, în anul 1956, în timp ce se ruga în chilia sa modestă din Seminarul Ortodox „Sfântul Tihon” din America.

În anul 1991, la 25 de ani după mutarea sa la Domnul, moaştele sale au fost aduse acasă şi puse spre închinare în mănăstirea ctitorită de dânsul în satul natal, Lelici, fiind proslăvr cu sfinţii de Biserica Ortodoxă Sârbă în anul 2003.

 

Poruncile lui Dumnezeu cu râvnă şi cu post împlinidu-le, în privegheri şi rugăciuni urmând Sfinţilor Părinţi, pildă fericită ai fost neamului tău, care lumina Evangheliei în întunericul păcatelor căuta. Împărtăşindu-te cu sfinţii de bucuria cea veşnică şi dimpreună psalmodiind cu ei, înalţi rugăciuni pentru noi înaintea Domnului, Căruia Îi strigăm: Aliluia! (din Acatistului Sfântului Nicolae Velimirovici)

+ * + * +

Vocea Sfântului Nicolae Velimirovici (clic pentru a o asculta)

 

 

Scrieri ale Sfântului Nicolae Velimirovici (clic aici)

Din roada evlaviei şi osteneliii vrednice de laudă pentru Sfântul Nicolae Velimirovici

http://sfantulnicolaevelimirovici.wordpress.com/ (clic aici)

 + * + * +

Cinstitele moaşte ale Sfântului Ierarh Nicolae Velimirovici

(Sursă: http://farm3.static.flickr.com/)

+ * + * +

(Sursă: http://www.flux.md/)

Împreună cu mama sa

(Sursă: http://www.svetigora.com/)

(Sursă: http://img14.imageshack.us/)

(Sursă: http://1.bp.blogspot.com/_)

(Sursă: http://www.pravoslavie.ru/)

(Sursă: http://3.bp.blogspot.com/)

Sf Ier Nicolae Velimirovici nou 1(Sursă: https://serbiaortodoxa.files.wordpress.com/)

+ * + * +

Mănăstirea Lelici din Serbia

(Sursă: http://1.bp.blogspot.com/)

(Sursă: http://4.bp.blogspot.com/)

Published in: on 5 martie, 2011 at 07:27  Comments (3)  
Tags: , , , , , , ,

Sfântul Nicolae Planas, preot, Grecia (2 martie)

(Sursă: http://4.bp.blogspot.com/_KQBESvxm1UU/S4lk7y8JXgI/AAAAAAAABA0/NoFLHZiBKxg/S1600-R/!!nikolaos_planas3.jpg)

Acesta s-a născut în insula Naxos din părinţi binecredincioşi primind la botez numele Nicolae. Din fragedă pruncie a avut o aleasă înclinaţie spre cele duhovniceşti, fiind adesea găsit în paraclisul Sfântului Nicolae aflat pe moşia părinţilor unde înfăşurat într-un cerşaf petrecea timp îndelungat cântând toate cântările bisericeşti ştiute de dânsul.

După adormirea tatălui său, pe când Nicolae avea 19 ani, se mută împreună cu mama şi sora sa în Atena, iar la vârsta de 28 de ani se căsători, dobândind un copil. În 1879, fu hirotonit diacon, iar în 1884, preot.

După plecarea soţiei sale la cele veşnice, vreme de 50 de ani, a liturghisit zilnic, timp în care nu s-a îmbolnăvit niciodată, de la 8 dimineaţa până la 2 sau 3 după-amiaza. Frânt de oboseală, mergea pe la casele celor apropiaţi ai săi şi se odihnea puţin aşezat într-un fotoliu. Seara, la ora 9, ajungea la una dintre biserici unde începea privegherea. Mânca în fiecare zi seara, iar în toate posturile mânca fără untdelemn. De praznice cânta paraclisele lor până la Odovanie.

Bucuria şi viaţa sa au fost să slăvească pe Dumnezeu ziua şi noaptea, să săvârşească Liturghii, privegheri, Vecernii, Paraclise, agheasmă, Sfinte Masluri, Parastase. Diferitele bisericuţe unde liturghisea sfântul părinte erau pentru mulţi mângâiere şi scăpare.

Ani întregi purta cu sine pomelnicele primite în fiecare zi. Din nemăsurata sa iubire pentru cei trecuţi la cele veşnice, avea pomelnice îngălbenite de vreme la care adăuga mereu altele pe care le citea cu purtare de grijă părintească la fiecare Liturghie. Astfel, prin râvna sa, mulţi vor fi dobândit loc în Împărăţia Cerurilor.

Ajuta familii nevoiaşe, văduve, orfani, mai ales pe văduvele tinere, deoarece sărăcia le împingea la stricăciune, tineri pentru a-şi plăti studiile. Şoferii de taxiuri îl duceau fără bani ştiind că cel care îl ducea pe sfântul părinte se bucura de mult câşting în ziua aceea.

Din tot ce făcea şi vorbea, se vedea că nu are nici o idee despre sfinţenia sa, căci lacrima pentru păcatele lui nu lipseau din ochii lui, deşi încerca să trăiască ascuns şi singur.

Toate neajunsurile primite de la oameni le primea cu îndelungă răbdare, tăcere şi rugăciune, Dumnezeu de multe ori săvârşind minuni cu nevoitorul său plin de simplitate.

Astfel petrecu sfântul părinte o jumătate de veac, fără zgomot, neştiut de nimeni, însă avându-i în inima sa pe toţi, făcând din inima Atenei adevărată pustie şi umplând-o cu mireasma rugăciunii precum sihaştri de odinioară pustia.

În anul 1932, plecă la cele veşnice, fiind îngropat, iar la vreme rânduită fiind aflat nestricat, răspândind bună mireasmă şi savarsind mulţime de minuni celor ce i se roagă cu credinţă.

Trecerea sa în rândul sfinţilor s-a săvârţit la 23 iulie 1992.

+ * + * +

Părinte de trei ori fericite, slujitor neobosit al tainelor celor sfinte, priveghetor neobosit la rugăciune şi liturghisitor plin de râvnă al Jertfei fără de sânge, stâlp al răbdării şi al sărmanilor Părinte, pildă de smerenie şi pentru lume rugător fierbinte, nu înceta Nicolae Sfinte, milostiv a-L face pe Cerescul Părinte, pentru sufletele noastre cele prihănite.

+ * + * +

Paraclisul Sfântului Nicolae Planas

Documentar despre Sfântul Nicolae Planas (video, în limba greacă, clic aici)

+ * + * +

Viaţa sa poate fi aflată în

+ * + * +

Moaştele Sfântului Nicolae Planas, Grecia

(Sursă: http://www.rel.gr/photo/albums/userpics/10039/normal_agnikolas.JPG)

Moaştele Sfântului Nicolae Planas aflate în Biserica Rusă din Bucureşti

(Sursă: http://amfostacolo.ro/FOTO/GENUINE/d005/5894/6186_15607_15.jpg)

+ * + * +

Sf Nicolae Planas (foto noi) 1

(Sursă: http://www.rel.gr/photo/displayimage.php?album=138&pos=0)

Sf Nicolae Planas (foto noi) 2

(Sursă: http://www.rel.gr/photo/displayimage.php?album=138&pos=14)

(Sursă: http://1.bp.blogspot.com/-8soZIq5_6hA/TV0820x0_eI/AAAAAAAACuo/0fqHdiX4uVE/s1600/papa+nicholas+planas+photo.jpg)

+ * + * +

Biserica Rusă din Bucureşti

(Sursă: http://static.panoramio.com/photos/original/40865367.jpg)

Published in: on 1 martie, 2011 at 23:10  Comments (1)  
Tags: , , , ,

Chipul Sfântului Nou Mucenic Nicolae Dmitri, protopop, Rusia (23 februarie)

(Sursă: http://www.fond.ru/userfiles/person/275/full_1225926849.jpg)

 

Împreună cu soţia sa, Ecaterina, 1930

(Sursă: http://www.fond.ru/userfiles/person/275/full_1225926759.jpg)

Acesta marturisit dreapta credinţă, invrednicindu-se de cununa muceniciei. În vremurile din urmă, a fost trecut în rândul sfinţilor.

Published in: on 22 februarie, 2011 at 23:33  Comments (4)  
Tags: , , , , , , ,

Chipul Sfântului Nou Mucenic Nicolae Kandaurov, protopop, Rusia (4 februarie)

(Sursă: http://www.fond.ru/userfiles/person/122/full_1223410571.jpg)

 

Împreună cu mama sa, Ana Alexandrovna, 1905

(Sursă: http://www.fond.ru/userfiles/person/122/full_1262119696.jpg)

 

Cu soţia sa, Elena

(Sursă: http://www.fond.ru/userfiles/person/122/full_1262119728.jpg)

 

Cu fiul său Kolia, 1915

(Sursă: http://www.fond.ru/userfiles/person/122/full_1223410495.jpg)

 

Biserica satului Sloboda Podlesnaia în care a slujit sfântul Nicolae

(Sursă: http://www.fond.ru/userfiles/person/122/full_1262119757.jpg)

 

În închisoarea NKVD-ului din Moscova, 1938, anul în care a primit moartea mucenicească

(Sursă: http://www.fond.ru/userfiles/person/122/full_1223410515.jpg)

 

(Sursă: http://www.cirota.ru/forum/images/39/39259.jpeg

Published in: on 3 februarie, 2011 at 13:13  Lasă un comentariu  
Tags: , , , , , ,