Sfânta Teodora împărăteasa, apărătoarea Ortodoxiei, Constantinopol (11 februarie)

(Sursă: http://4.bp.blogspot.com/)

Sfânta Teodora s-a născut din părinţi străluciţi şi evlavioşi, care au crescut-o la Constantinopol, cetatea de scaun a împărăţiei. Era dăruită de Dumnezeu cu isteţime şi aleasă frumuseţe.

La 4 iunie 830, ea se căsători cu răucredinciosul Teofil, la un an după ce acesta ajunsese împăratul Bizanţului, cu care dădu naştere la 7 copii: 5 fete şi 2 băieţi.

Însă liniştea familiei lor era umbrită de nemăsurata ură a lui Teofil faţă de sfintele icoane ale Bisericii şi de silnica lui prigoană asupra închinătorilor lor. Teodora se împotrivi soţului în această privinţă, continuând să cinstească sfintele chipuri. Ea izbuti să-l scape din închisoare pe cel mai strălucit zugrav de icoane din acea vreme, sfântul Lazăr (17 noiembrie).

Când împăratul Teofil muri, în 842, sfânta Teodora luă în stăpânire tronul în locul fiului ei Mihail, care era prea mic să domnească singur. Ea folosit acest prilej spre a face să fie ales ca patriarh al Constantinopolului un cinstitor al icoanelor, Metodie, şi spre a convoca un sinod al Bisericii în luna martie a anului 843, care a reaşezat închinarea sfintelor icoane.

Totuşi ea stărui ca sinodul să nu osândească pe soţul ei abia răposat, mărturisind că acesta se căise pe patul de moarte de urăciunea prigoanei stârnite asupra sfintelor icoane.

Pentru a prăznui reluarea cinstirii icoanelor, sfânta Teodora conduse un alai mare cu icoane pe străzile Constantinopolului, în duminica de 11 martie 843. Era prima duminică din Postul Mare în acel an. De atunci, Biserica  prăznuieşte reaşezarea sfintelor icoane în prima Duminică a Postului Mare numită a Ortodoxiei.

După 15 ani, luând tronul fiul său Mihail, o surghiuni pe cinstita maica sa şi cele 4 surori ale sale la Mănăstirea Gastria. Sfânta Teodora primi aceasta cu încredinţarea că este voia lui Dumnezeu, nevoindu-se cu sporită râvnă pentru mântuirea sa şi a familiei sale şi îmbrăcând haina monahală.

Adormi în pace la 11 februarie 867. După o vreme, se aflară cinstitele sale moaşte necuprinse de stricăciune, răspândind bună mireasmă şi mulţime mare de minuni.

+ * + *  +

Cinstitele moaşte ale Sfintei Teodora împărăteasa

+ * + *  +

Viaţa sa poate fi aflată în

+ * + *  +

Împăratul Teofil cerând-o în căsătorie pe Sfânta Teodora

(Sursă: http://upload.wikimedia.org/)

+ * + *  +

Sfânta Teodora dimpreună cu fiice sale şi cu mama sa, Teoctista. Aceasta din urmă le învaţă pe nepoatele sale cinstirea icoanelor

+ * + *  +

(Sursă: http://www.svet.ruspalom.ru/)

(Sursă: http://www.imcorfu.gr/)

(Sursă: http://christopherklitou.com)

(Sursă: http://pravicon.com/)

(Sursă: http://pravicon.com/)

(Sursă: http://days.pravoslavie.ru/)

(Sursă: http://pravicon.com/)

+ * + *  +

Procesiune în cinstea Sfintei Teodora

(Sursă imagini: http://apantaortodoxias.blogspot.com/)

+ * + *  +

Mănăstirea Gastria sau Gastrion din Istambul, Turcia

Curând după căderea Constantinopolului, aceasta a fost tranformată în moschee, dăinuind astfel până astăzi. Punem imaginile de mai jos numai spre apropierea duhovnicească de sfânta noastră împărăteasă Teodora.

În 1870

Astăzi

(Sursă imagini: http://commons.wikimedia.org/)

Published in: on 11 februarie, 2012 at 12:49  Comments (1)  
Tags: , , , , ,