Sfinții Zosima Monahul şi Atanasie Comentarisiul, Turcia (4 ianuarie)

Sf Zosima Monahul si Atanasie Comentarisiul 1.1(Sursă: http://days.pravoslavie.ru/)

Acest sfânt Zosima era sihastru din Cilicia, vieţuind în pustie la un loc cu fiarele, la sfârșitul veacului al III-lea.

Fiind prins de tiranul Domiţian şi mărturisind că Hristos este Dumnezeu adevărat, i se arseră urechile cu fiare înroşite. Apoi fu aruncat într-un cazan plin de murdării clocotite şi spânzurat cu capul în jos. Însă, sfântul Zosima, întărit de Harul lui Dumnezeu, răbdă toate.

Altă dată, pe când iară fu chinuit, se arătă un leu, care cu glas omenesc vorbi despre Dumnezeirea lui Hristos. Minunea aceasta aduse la credinţa creştină pe Atanasie Comentarisiul.

Mai târziu, fiind slobozit de tiran, sfântul Zosima se întoarse în inima pustiei, luând cu dânsul şi pe Atanasie, pe care îl catehiză şi îl boteză.

Amândoi viețuiră departe de zbuciumul lumii, în liniștea crăpăturii unei stânci, unde îşi dădură sufletele lor în mâinile lui Dumnezeu dinaintea Căruia pururea mijlocesc pentru cei ce le săvârșesc pomenirea cu credință.

Published in: on 3 ianuarie, 2014 at 22:21  Comments (1)  
Tags: , , , , , , , , ,

Sfântul Cuvios Zosima Verhovski, Rusia (24 octombrie)

(Sursă: http://days.pravoslavie.ru/Images/ib2894.jpg)

(Sursă: http://www.ekaterinburg-eparhia.ru/images/default/istoriya/svyatyye_uralskoy_zemli/zosima_01_x.jpg)

Născut într-o familie de negustori şi proprietari de pământuri, dar totodată şi oameni evlavioşi, sfântul cuvios Zosima nu s-a lăsat ademenit de bogăţii şi de viaţa desfătătoare a plăcerilor. După o scurtă rătăcire tinerească prin hăţişurile vieţii de societate, el apucă pe cărarea cea strâmtă a vieţuirii monahale şi o urmă cu statornicie până la sfârşitul vieţii sale pământeşti.

După ce s-a nevoit o vreme în pustiul siberian, dând ascultare voinţei dumnezeieşti, Zosima a întemeiat o mănăstire de călugăriţe.

Iar după ce a fost încercat în cuptorul prigoanelor şi al strâmtorărilor, asemenea tuturor slujitorilor adevăraţi ai lui Dumnezeu, a plecat la corturile cereşti în anul 1833, anul în care a adormit şi sfântul Serafim de Sarov (pomenit la 2 ianuarie şi 18 iulie), lăsând cu încredere turma sa cuvântătoare în mâinile proniei Domnului nostru Iisus Hristos şi ale Preacuratei Maicii Sale, Născătoarea de Dumnezeu, Cărora Le-a slujit cu credinţă şi dragoste până la ultima sa suflare.

Proslăvirea sa cu sfinţii se săvârşi în anul 2004 de către Biserica Ortodoxă Rusă.

+ * + * +

(Sursă: http://www.pravenc.ru/data/098/504/1234/i400.jpg)

(Sursă: http://www.pravenc.ru/data/015/504/1234/i400.jpg)

Scrisoare a Sfântului Zosima

(Sursă: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/b9/Writing_of_saint_Zosima.jpg)

(Sursă: http://www.pustin2000.ru/index_gallery.php?album=Ikon&image=-2008-.jpg&p=*full-image)

(Sursă: http://www.pravenc.ru/data/094/504/1234/i400.jpg)

+ * + * +

Viaţa şi cuvintele Sfântului Cuvios Zosima Verhovski

+ * + * +

Mănăstirea Sfintei Treimi, ctitorie a Sfântului Cuvios Zosima Verhovski

Pustia Cuviosului Zosima, 1826

(Sursă: http://www.pustin2000.ru/index_gallery.php?album=hist&image=01.jpg)

(Sursă: http://www.pustin2000.ru/index_gallery.php?album=hist&image=07.jpg)

(Sursă: http://imgsrc.ru/emsolov/19593828.html#bp)

(Sursă: http://www.biancoloto.com/zosima_pustan/zosima_pustan.html)

Maica Vera, prima stareţă a mănăstirii şi cea dintâi care a scris viaţa Sfântului Zosima

(Sursă: http://www.pustin2000.ru/index_gallery.php?album=hist&image=10.jpg)

Maica Magdalena, a treia stareţă a mănăstirii

(Sursă: http://www.pustin2000.ru/index_gallery.php?album=hist&image=02.jpg)


Maica Sofia, a patra stareţă a mănăstirii

(Surse: http://www.pustin2000.ru/index_gallery.php?album=hist&image=03.jpg şi http://www.pustin2000.ru/index_gallery.php?album=hist&image=06.jpg)

Stareţa mănăstirii în prezent

(Sursă: http://www.pustin2000.ru/index_gallery.php?album=6-2010)

(Sursă: http://www.pustin2000.ru/index_gallery.php?album=troitsa2010&image=4.jpg)

(Sursă: http://www.pustin2000.ru/index_gallery.php?album=troitsa2010&image=3.jpg)

(Sursă: http://www.pustin2000.ru/index_gallery.php?album=6-2010&image=-189-of-190.jpg)

Published in: on 24 octombrie, 2011 at 13:16  Lasă un comentariu  
Tags: , , , , , ,

Sfântul Cuvios Zosima de Vorbozomsk, Rusia (4 aprilie)

(Sursă: http://www.pravenc.ru/data/109/504/1234/i400.jpg)

Acesta mult nevoindu-se în viaţa călugărească şi dorind să petreacă într-un loc singuratic unde să se poată ruga nerăspândit, află o insulă în mijlocul apelor lacului Vorbozosmk aflat la 23 de verste de Lacul Alb. Cu timpul se adăugară şi alţi fraţi iubitori de viaţă pustnicească, astfel că după o vreme  se întemeie mănăstirea Bunei Vestiri, unde petrecură ostenitori bineplăcuţi lui Dumnezeu ale căror nume au fost acoperite de vreme, însă toţi mijlocesc alături de începătorul vieţuirii în acel loc retras, sfântul cuvios Zosima.

Din rânduiala lui Dumnezeu, s-au păstrat scrisori ale sfântului părinte către fiica sa duhovnicească, Anastasia, pentru ca puterea cuvântului său şi căldura părintească cu care şi-a povăţuit ucenicii să nu fie dată uitării şi să însufleţească şi peste timp.

Zilele de pomenire ale sfântului părinte sunt 4 aprilie şi 7 noiembrie

Mănăstirea Bunei Vestiri din Vorbozosmk

 (Sursă: https://picasaweb.google.com/moskovia1/IbhDhE#5527135329923017746)

 

(Sursă: http://data13.gallery.ru/albums/gallery/18202–37313808-.jpg)

 

(Sursă: https://picasaweb.google.com/moskovia1/IbhDhE#5527135304507904322)  

Published in: on 3 aprilie, 2011 at 16:47  Comments (1)  
Tags: , , , , ,