Sfântul Mucenic Polihronie din Contantinopol, Turcia (7 octombrie)

Chip al scriitorului de odinioara Sf Nicodim Aghioritul3

Acesta se născu în ținutul Gamfanit, iar părinții săi erau lucrători ai pământului. Copilul Polihronie se arătă ales prin înțelepciune și înfrânare. Fiind apa departe de casa familiei sale, prin ruga copilului izvorî fântâna din curtea tatălui său cu apă foarte bună.

Când era tânăr, muncea cu ziua în via unui oarecare locuitor al Constantinopolului. Lucrând și el cu ceilalți lucrători la vie, gusta hrană și bea apă la două sau chiar trei zile. Stăpânul viei mirându-se de lucrătorul lui Dumnezeu si cinstindu-i virtutea, îi opri sapa, îi dădu mai mulți bani decât i se cuvenea și îl trimise zicându-i:

– Du-te la casa ta și te roagă lui Dumnezeu pentru mine.

Sfântul Polihronie luă banii și ridică din ei o biserică.

În vremea Întâiului Sinod de la Niceea (325), sfântul Polihronie era citeț de biserică. El arătă atâta râvnă în apărarea Ortodoxiei de rătăcirea arană, încât fu rânduit preot.

Întâiul Sinod de la Niceea (325)

4. Sf Mc Polihronie din Constantinopol (sec IV) 1.1 Intaiul Sinod de la Niceea (325)

(Sursă: http://upload.wikimedia.org)

Mai pe urmă, pizmașii eretici, căutând să se răzbune, se năpustiră asupra sfântului Polihronie și îl tăiară în bucăți.

Astfel pătimi sfântul Polihronie, mare apărător al adevărului și al curăției Ortodoxiei, primind cununa slavei din mâinile Domnului.

Published in: on 7 octombrie, 2013 at 12:33  Lasă un comentariu  
Tags: , , , ,

Sfântul Apostol Toma (6 octombrie)

Sf Ap Toma 1

(Sursă: http://pravicon.com/images/icons/11/11042.jpg)

Acesta a fost unui din cei doisprezece apostoli. Prin necredința sa în Învierea lui Mântuitorului Hristos, se adeveri încă o dată că Învierea Domnului căci Se arătă pentru a doua oară ucenicilor Săi, spre a-l încredința pe Toma de Învierea Sa.

Sf Ap Toma 18.2

(Sursă: http://days.pravoslavie.ru/jpg/ih4515.jpg)

Domnul îi zise lui Toma:

– Adu-ți degetul tău încoace și vezi mâinile Mele și adu mâna ta și o pune în coasta mea și nu fi necredincios, ci credincios.

Iar Toma răspunse:

– Domnul meu și Dumnezeul meu. (Ioan 20, 27-28)

După Pogorârea Sfântului Duh, când apostolii aruncară sorții să vadă unde va merge fiecare să propovăduiască Evanghelia, lui Toma îi se rândui să meargă în India. El fu puțin mâhnit că avea să meargă atât de departe, însă Domnul i se arătă în vedeni întărindu-l.

În India, sfântul Toma aduse pe mulți la credința cea adevărată, bogați și săraci deopotrivă, și întemeie acolo Biserica, sfințind preoți și episcopi.

El aduse la credință două surori, Tertiana și Migdonia, amândouă soții se mari voievozi indieni. Pentru credința lor, amândouă fură prigonite de bărbații lor, deoarece nu mai voiau să viețuiască împreună cu dânșii după primirea botezului. Însă mai pe urmă fură lăsate să plece. Slobozindu-se de legătura nunții, ele duseră viață bineplăcută Domnului până la fericita lor adormire.

Dionisie și Pelaghia, care fuseseră făgăduiți unul altuia spre însoțire, auzind de propovăduirea sfântului apostol, nu se mai uniră prin însoțirea nunții, ci își îmbrățișară o viață de nevoință închinată Domnului. Pelaghia primi la sfârșitul vieții sale cununa muceniciei, iar Dionisie fu rânduit episcop de sfântul apostol.

Mai înainte de plecarea sa la Domnul, sfântul apostol Toma, asemenea celorlalți apostoli, fu adus în chip minunat la Ierusalim, pentru a fi de față la îngroparea Preasfintei Născătoare de Dumnezeu.

Adormirea Maicii Domnului (15 august) 3.1

(Sursă: http://www.cirota.ru/)

Sosind prea târziu, el plânse cu amar pentru că nu se învrednicise a mai vedea o dată chipul Preacuratei Maici a Domnului, iar atunci mormântul Preasfintei Fecioare se deschise dinaintea sa, împlinindu-i dorirea. Însă trupul Presfintei Maici nu fu aflat într-însul, căci Domnul îl luase în sălașurile cele de Sus. Astfel, zăbovirea sfântului apostol Toma descoperi minunata proslăvire a Maicii lui Dumnezeu.

Voievodul Mazdai, bărbatul Tertianei, al cărui fiu, Azan, primise și el botezul din mâinile lui Toma, îl osândi pe sfântul apotol la moarte și trimise cinci ostași să-l ucidă.

Sf Ap Toma 7.1(Sursă: http://pravicon.com/images/icons/11/11039.jpg)

Ei îl străpunseră cu sulițele și astfel, ostenitorul Domnului, sfântul apostol Toma se sălășlui în locașurile cele de Sus de unde nu contenește rugăciunile sale pentru întreaga lume.

+ * + * +

Icoană a Sfântului Apostol Toma din Kratovo, Macedonia
Sf Ap Toma 2

(Sursă: http://pravicon.com/images/icons/19/19779.jpg)

Ca pe un mărgăritar luându-te Hristos, Iubitorul de oameni, din marea tulburării lumești, prin tine a îmbogățit pe cei lipsiți și cuprinși de sărăcia nevoilor, Toma apostole. Pentru aceasta pe tine te fericim și mărim cu laude pomenirea ta cea întru tot prăznuită, cinstindu-te cu bună credință. (Dintre Stihirile Sfântului Apostol ce se cântă la Vecernie)

Râu de ape tainice te-ai arătat, Toma, care adăpi fața pământului și adunarea Bisericii, cu curgerile cunoștinței de Dumnezeu; și cu repejunea Duhului ai gonit înșelăciunea mulțimii zeilor. (Din Canonul Sfântului ce se citește la Utrenie)

Car de lumină purtător te-ai arătat, purtând Cuvântul în sufletul tău, cel bine ascultător și de Dumnezeu purtător, care a îndreptat spre mântuire, pe cei ce te laudă pe tine, mărite apostole. (Din Canonul Sfântului ce se citește la Utrenie)

A ta fericită pomenire săvârșind, te rugăm să ne izbăvim de tot întreitul val al păcatului cu mijlocirea îndrăznirii tale, pe care o ai ca un apostol al lui Hristos, de Dumnezeu văzătorule prea cinstite. (Din Canonul Sfântului ce se citește la Utrenie)

Astăzi, săvârșind pomenirea ta, Toma apostole, luminează-ne și ne sfințește prin credință, mântuindu-ne de ispite, de primejdii și de toate patimile, cu rugăciunile tale. (Din Canonul Sfântului ce se citește la Utrenie)

+ * + * +

Acatistul Sfântului Apostol Toma:

http://www.doxologia.ro/acatist/acatistul-sfantului-apostol-toma (clic aici)

+ * + * +

Cinstitele moaște ale Sfântului Apostol Toma

Sf Ap Toma 20 cinstitele moaste

(Sursă: http://www.crestinortodox.ro/)

O parte din capul Sfântului Apostol Toma se păstrează în Mănăstirea Sfântul Ioan Teologul din Insula Patmos.

+ * + * +

Frescă din 1546, aflată la Mănăstirea Stavronichita, Sfântul Munte Athos, Grecia

Sf Ap Toma 3

(Sursă: http://pravicon.com/images/icons/11/11034.jpg)

Frescă din veacul al IV-lea, aflată în Mănăstirea Gracanica, Kosovo, Serbia

Sf Ap Toma 6.1

(Sursă: http://www.ruicon.ru/)

Miniatură din veacul al XII-lea, München, Germania

Sf Ap Toma 26.1 miniatura din sec XII

(Sursă: http://www.ruicon.ru/)

Miniatură din veacul al XVI-lea, Grecia

????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????

(Sursă: http://www.ruicon.ru/)

Sculptură în os de la amvon din veacul al XII-lea, Germania

Sf Ap Toma 31.1 sculptura in os de la amvon, sec XII, Germania

(Sursă: http://www.ruicon.ru/)

Icoană din veacul al XVIII-lea, Rusia

Sf Ap Toma 10

Sf Ap Toma 11

(Sursă: http://www.sobirau.ru/)

(Sursă: http://pravicon.com/images/icons/21/21837.jpg)

+ * + * +

Procesiune în cinstea Sfântului Apostol Toma

Sf Ap Toma 21 cinstitele moaste

Sf Ap Toma 22 cinstitele moaste

(Sursă imagini: http://www.crestinortodox.ro/)

Published in: on 6 octombrie, 2013 at 12:55  Lasă un comentariu  
Tags: , , , ,