Sfântul Apostol Parmena, unul din cei 7 diaconi (2 martie)

Sf Ap Parmena diaconul 1(Sursă: http://pravicon.com/)

Acesta a fost între cei dintâi diaconi ai Bisericii lui Hristos. În Faptele sfinților apostoli se spune că cei 12 apostoli au ales 7 bărbați plini de Duhul Sfânt și de înțelepciune, Ștefan, Filip, Nicanor, Timon, Parmena și Nicolae, pentru slujba de diaconi.

După ce sluji ca diacon la Ierusalim, iar mai apoi propovădui mulţi ani în Asia Mică ca apostol, sfântul Parmena se stabili în Macedonia unde își continuă ostenelile propovăduirii. Ipolit Romanul spune că fu rânduit episcop în Soli.

Despre mutarea sa la odihna cea de Sus, sunt două izvoare diferite: unul spune că a primit cununa cea cu bună mireasmă a muceniciei în Filipi, Macedonia, în vremea domniei împăratului Traian, la anul 98, iar altul că a trecut cu pace la Domnul, în ziua de 2 martie, în urma unei boli, fiind prohodit de către apostoli. Până acum însă sfântul este cald și grabnic ocrotitor al tuturor celor ce îi săvârșesc pomenirea cu credință.

Pomenirea sfântului Prohor se mai săvârșește şi la 28 iulie, dimpreună cu sfinţii apostoli Prohor, Nicanor și Timon, precum şi la 4 ianuarie (Soborul sfinţilor 70 de apostoli).

+ * + * +

Ca pe o stea luminoasă, Biserica totdeauna te-a agonisit pe tine, Apostole Parmena, cu minunile tale cele de multă dăruire luminându-se. Pentru aceea strigăm lui Hristos: Mântuieşte pe cei ce cu credinţă cinstesc pomenirea Apostolului Tău, ca un milostiv. (Condacul Sfântului, glasul al 4-lea)

Published in: on 2 martie, 2015 at 08:37  Comments (1)  
Tags: , , , ,

Sfinții Apostoli Arhip, Filimon și soția sa, Apfia (19 februarie)

Sf Ap Arhip, Filimon si Apfia, sotia sa 1.1(Sursă: http://pravicon.com/)

Sfântul Arhip a fost unul din cei 70 de apostoli și fiul sfinților Filimon și Apfia, urmând sfântului Epafras în slujirea de episcop al cetății Colose. Sfântul apostol Pavel îl pomenește în Epistola sa către Coloseni: „Şi spuneţi lui Arhip: Vezi de slujba pe care ai primit-o întru Domnul, ca să o îndeplineşti.” (Coloseni 4, 17), precum și în cea către Filimon: „Arhip, cel împreună-oștean cu noi” (Filimon 1, 2).

În vremea aceea, inima creștinătății din cetatea Colose se afla în casa sfântului Filimon, îmn care se adunau creștinii la rugăciune și despre care amintea sfântul apostol Pavel: „Bisericii din casa ta” (Filimon 1,2). Aceasta a fost una dintre bisericile ce s-au învrednicit de cinstea primirii unei epistole de la sfântul și marele Pavel.

Sfântul Apostol Pavel (pomenit la 29 iunie). Miniatură bizantină săvârșită între anii 1125-1150

Sf Ap Pavel 1.1(Sursă: http://pravicon.com/)

Pricina acesteia a fost robul sfinților Filimon și Apfia pe nume Onisim  care fugise de la dânșii la Roma unde îl întâlni pe sfântul apostol Pavel care pe atunci era arestat la domiciliu în cetatea Romei.

Sfântul Apostol Onisim (pomenit la 15 februarie și 22 noiembrie)

Sf Ap Onisim 4.1(Sursă: http://pravicon.com/)

Onisim răspunse cu căldură la propovăduirea sfântului apostol Pavel, încât îl numește pe acesta: „fiul meu, pe care l-am născut în lanțuri, Onisim” (Filimon 1, 10). În lumina noii vieți a lui Onisim, sfântul apostol roagă cu frumoase cuvinte pe soții Filimon și Apfia:

„Căci poate pentru aceea a fost despărțit de tine câtva timp, ca veșnic să fie al tău, dar nu ca un rob, ci mai presus de rob, ca pe un frate iubit, mai ales pentru mine, dar cu atât mai vârtos pentru tine, și după trup și în Domnul. Deci, dacă mă socotești părtaș cu tine, primește-l pe el, ca pe mine. Iar de te-a păgubit cu ceva, sau îți este dator cu ceva, pune aceasta în socoteala mea.” (Filimon 1, 15-18).

În vremea unei sărbători păgânești închinate zeiței Artemis, toți credincioșii din Colose se adunaseră, după obicei, în casa sfinților Filimon și Apfia pentru rugăciune. Aflând această adunare, păgânii se repeziră și pe unii îi bătură, pe alții îi omorâră, iar pe sfinții Arhip, Filimon și sfânta Apfia îi chinuiră în multe feluri. Căci msi întâi îi întinseră pe pământ și îi târâră, apoi îi bătură cu toiege fără milă, îi îngropă pe fiecare deosebit în pământ până la coapse, ucigându-i cu pietre. Sfinții Filimon și Apfia se mutară la odihna cea de Sus sub împroșcarea pietrelor, iară sfântul Arhip fu bătut și lăsat viu,  spre batjocorirea copriilor care îl străpunseră pe sfântul apostol cu cuțitele.

Astfel, apostoleasca treime se mută la Ceruri unde pururea mijlocesc cu căldură pentru toți cei ce le săvârșesc pomenirea cu credință.

Pomenirea sfinților apostoli Arhip, Filimon, Apfia, dimpreună cu robul lor Onisim, se mai săvârșește și la 22 noiembrie. În ziua de 19 februarie Biserica săvârșește canonul de rugăciune a sfântului apostol Arhip, iar la 22 noiembrie canonul de rugăciune al sfinților Filimon, Arhip, Onisim și Apfia.

+ * + * +

Sfântul Apostol Arhip, din canonul de rugăciune săvârșit în ziua de 19 februarie

Sf Ap Arhip, Filimon si Apfia, sotia sa 1.2 Sf Ap ArhipCa pe o stea mare câştigându-te Biserica pe tine, Fericite Arhip şi luminându-se cu razele minunilor tale, strigă către tine: scapă pe cei ce cu credinţă cinstesc sfântă pomenirea ta. (Condacul Sfântului, glasul al 4-lea)

Cu cuvinte de cinste te-a îndemnat către mucenicie Sfânta Apfia, cea vrednică de laudă, iubindu-te pe tine, mărite, ca pe un fiu preacurat. Cu care împreună cu adevărat locuieşti în Împărăţiile cele de sus, strigând: Binecuvântaţi toate lucrurile Domnului pe Domnul.

Adunatu-s-a poporul la pomenirea ta cea purtătoare de lumină ca să laudepe Mântuitorul, Dătătorul de bine şi ostenelile tale cele vitejeşti, pe care bărbăteşte le-ai răbdat, Fericite Arhip, biruind pe cel cu multe măiestrii. (Din Canonul Sfântului ce se citește la Utrenie)

Făcându-te ucenic al Sfântului Pavel, de Dumnezeu purtătorule, ai luminat popoarele a lăuda pe Preasfânta Treime; iar altarele cele de pierzare ale idolilor le-ai surpat, cu harul. Şi nevoindu-te cu tărie, bucurându-te, ai luat cununile, rugându-te lui Hristos pentru noi, Sfinte Mucenice Arhip. (Sedelna Sfântului, glasul 1)

+ * + * +

Sfinții Apostoli Filimon și Apfia, din canonul de rugăciune ce se săvârșește în ziua de 22 noiembrie

Sf Ap Arhip, Filimon si Apfia, sotia sa 1.3

Sfinţite Apostole al lui Hristos Filimon, pe cei ce cu credinţă săvârşesc astăzi preasfântă pomenirea ta, izbăveşte-i pe toţi de tot felul de ispite şi de necazuri. (Condacul Sfântului Apostol Filimon, glasul al 4-lea)

Racla moaştelor tale izvorăşte picături de vindecări celor ce merg către ea, Fericite Filimon Apostole, bolile încetează şi sfinţeşte sufletele tuturor celor ce pururea prăznuiesc Dumnezeiască pomenirea ta. (Din Canonul Sfinților Apostoli)

Strălucind cu sfinte virtuţi şi lui Dumnezeu slujind în chip deosebit, te-ai suit spre cer, dănţuind împreună cu îngerii, Sfântă Apfia. (Din Canonul Sfinților Apostoli)

+ * + * +

Canonul de rugăciune al Sfântului Apostol Arhip poate fi aflat aici:

http://www.doxologia.ro/ceaslov/canoane/canon-de-rugaciune-catre-sfantul-apostol-arhip (clic)

Canonul de rugăciune al Sfinților Apostoli Filimon, Arhip, Onisim și Apfia poate fi aflat aici:

http://www.doxologia.ro/canon-cantari/canon-de-rugaciune-catre-sfintii-apostoli-filimon-arhip-onisim-catre-cei-impreuna-cu (clic)

+ * + * +

Viața Sfântului Apostol Onisim, care mai înainte fusese rob al Sfântului Apostol Filimon și al Apfiei, soția sa, poate fi aflată aici:

https://sfintisiicoane.wordpress.com/2012/02/14/sfantul-apostol-onisim-15-februarie/ (clic)

+ * + * +

Sfântul Apostol Arhip, episcop de Colose

Sf Ap Arhip 2.1(Sursă: http://pravicon.com/)

Icoană din veacul al XIX-lea înfățișând pe Sfântul Cuvios Teodor, Sfânta împărăteasă Elena, Sfântul Ierarh Alexie, mitropolitul Moscovei, și Sfântul Arhip

Sf Ap Arhip 1.1 Sf Teodor, Sf imparateasa Elena, Sf Ier Alexie, mitropolitul Moscovei, si Sf Arhip (icoana sec XIX)(Sursă: http://pravicon.com/)

Published in: on 18 februarie, 2015 at 19:32  Comments (1)  
Tags: , , , , , , ,

Sfântul Apostol Lin, episcopul Romei, Italia (5 noiembrie)

3. Sf Ap Lin, episcopul Romei, Italia 1.1(Sursă: http://www.saint.gr/)

Acesta fu unul dintre cei 70 de apostoli, iară numele său este amintit în epistola a doua către Timotei, în care sfântul apostol Pavel îi scrie acestuia din urmă:

„Te îmbrăţişează Eubul şi Pudenţiu şi Linos şi Claudia şi fraţii toţi.” (2 Timotei 4, 21)

Pentru vrednicia vieții sale, sfântul apostol Lin fu urmașul sfântului apostol Petru la Roma. Sfântul Lin păstori turma sa vreme de 11 ani și tâindu-i-se capul, se mută la odihna cea de Sus de unde mijlocește cu căldură pentru toți cei ce îi săvârșesc pomenirea cu credință.

Published in: on 5 noiembrie, 2014 at 01:02  Comments (1)  
Tags: , , , , , , , ,

Sfântul Apostol Evod, unul din cei 70, episcopul Antiohiei, Turcia (7 septembrie)

???????Fragment dintr-o icoană zugrăvită în anul 1698

(Sursă: http://pravicon.com/)

Acesta s-a numărat printre cei 70 de apostoli mai mici.

Sfântul Ignatie Teoforul (pomenit la 20 decembrie) îl pomenește pe sfântul Evod cu mare cinste în epistola sa către antiohieni: „Amintiţi-vă de binecuvântatul părinte Evod, care a fost făcut de către Apostoli primul vostru păstor”.

Sfântul Evod a fost ucenic al sfântului apostol Petru și l-a avut urmaș pe sfântul Ignatie Teoforul în scaunul păstoresc al Antiohiei.

El a slujit ca episcop vreme de 27 de ani, învrednicindu-se de cununa muceniciei în anul 66, pe vremea împăratului Nero (54-68).

Sfântul Evod ne-a lăsat mai multe scrieri între care una despre viața Maicii Domnului, arătând cum a fost adusă la Templu la vârsta de 3 ani, rămânând acolo timp de 11 ani și cum, pășind în al 15-lea an al vieții, fu dată sfântului Iosif spre pază și Îl născu pe Domnul. Iar istoricul bisericesc Nichifor Calist pomenea în veacul al XIV-lea de o scriere a sfântului Evod numită „Luminătorul” sau „Steaua”. Însă ambele scrieri fură nimicite în vremea prigoanei împotriva creștinilor.

Published in: on 7 septembrie, 2014 at 15:02  Comments (2)  
Tags: , , , , , , ,

Aducerea moaștelor Sfântului Apostol Bartolomeu la Lipari, Sicilia, Italia (25 august)

1. Aducerea moastelor Sf Ap Bartolomeu de la Anastasiopolis la Lipari (580) 9

Frescă săvârșită în anul 1546, aflată în Mănăstirea Stavronikita, Sfântul Munte Athos, Grecia

(Sursă: http://pravicon.com/)

Acesta a propovăduit Evanghelia mai întâi în Siria și Asia de sus, apoi în India, unde petrecu multă vreme și îi întoarse pe mulți la Hristos. Apoi se duse în cetatea Armeniei unde fu răstignit cu capul în jos, iar pielea trupului său fu jupuită și tăindu-i-se capul se încunună.

Pătimitea Sfântului Apostol Bartolomeu. Mozaic din veacul al XII-lea aflat în Biserica Sfântul Marcu din Veneția, Italia

1. Aducerea moastelor Sf Ap Bartolomeu de la Anastasiopolis la Lipari (580) 10

1. Aducerea moastelor Sf Ap Bartolomeu de la Anastasiopolis la Lipari (580) 11

(Sursă: http://www.ruicon.ru/)

Iar sfintele lui moaște, creștinii ce se aflau acolo, punându-le într-o raclă de piatră, le mutară în Urbanopoli, unde izvorau tămăduiri si mântuiau neamurile de bolile ce le bântuiau.

Necredincioșii, văzând acestea, luară racla aceea cu sfântul trup al apostolului și o aruncară în mare, împreună cu alte patru racle care aveau în sine moastele a patru sfinți mucenici: Papia, Luchian, Grigorie si Acachie. Plutind însă apostolul pe deasupra mării și trecând adâncurile cele strâmte ale Elespontului, sosi în Marea Egee, iar de acolo la Marea Adriatică și lăsând în stânga ostrovul Siciliei având împreună următori și pe bunii biruitori mucenici ce se aflau în celelalte racle, sosi la ostrovul Lipariei.

De aici, bunii biruitori mucenici, lăsând pe marele apostol să odihnească în locul ce și-l alesese, ei se întoarseră iarăsi unde dumnezeiasca pronie vru să odihnească fiecare dintr-înșii, și anume: Papia în Amila, cetatea Siciliei, Luchian în Mesina, Grigorie în Colimna din Calabria și Acachie în cetatea Ascalus.

Tradiția locală spune că cinstitele moaște ajunseră la Lipari la 13 februarie 264.

Apoi se arătă dumnezeiescul apostol Bartolomeu lui Agaton, episcopul Lipariei, care pogorându-se la malul mării și văzând acel mare și minunat lucru, zise:

– De unde ți-a venit Liparia această multă bogăție? Iar tu, apostolul Domnului, bine ai venit.

Voind fericitul Agaton a aseza racla la loc cinstit si văzând că nu o poate mișca cu nevoințele mulțimii, din dumnezeiască descoperire aduse o pereche de junice și legându-le cu o funie, traseră acea mare raclă cu ușurință acolo unde era voia apostolului. Aici făcu episcopul și biserică înfrumusețată apostolului si puse într-însa fericitele și cinstitele lui moaște cu racla, ca pe un odor scump, unde în toate zilele se săvârșeau minuni.

Miniatură sinaxar pentru ziua de 25 august din veacul al XIV-lea aflată în Oxford, Anglia

1. Aducerea moastelor Sf Ap Bartolomeu de la Anastasiopolis la Lipari (580) 8(Sursă: http://www.ruicon.ru/)

Deci trecând mulți ani, în zilele împăratului Teofil, pentru mulțimea păcatelor noastre, luând agarenii cetățuia aceea în care se afla sfântul apostol si ramânând tot ostrovul Lipariei nelocuit de oameni, stăpânul cetății Venendului, întelegând apostoleștile minuni, se îndreptă cu înfierbântată credință către sfântul si chemă din cetatea amalfinilor niște oameni corăbieri si dându-le o sumă de bani, aduseră odorul cel scump.

Deci stăpânul cetății aflându-se departe de mare, porni pe episcopul locului și pe multi clerici și popor și se duse să întâmpine pe apostol ale cărui sfinte moaște aducându-le în cetatea Venendei, le puse în loc cinstit de unde săvârșea marele apostol tămăduiri tuturor celor ce se aflau acolo.

Pomenirea sfântului apostol al Domnului Bartolomeu se mai săvârșește și în ziua de 11 iunie, dimpreună cu cea a sfântului apostol Barnaba.

+ * + * +

1. Aducerea moastelor Sf Ap Bartolomeu de la Anastasiopolis la Lipari (580) 9.1

Arătatu-te-ai ca un soare mare Bisericii, cu strălucirile învățăturilor și cu înfricoșătoare minuni, luminând pe cei ce te cântă pe tine, Batrolomeu, apostolul Domnului. (Condacul Sfântului, glasul al 4-lea)

Păzește turma ta de furtuna păcatelor și a primejdiilor și a necazurilor celor potrivnice, povățuindu-ne pe noi, mărite, prin darul tău pururea, către limanurile cele mântuitoare.

Pomenirea ta cea plină de lumină și vestită văzătorule de Hristos, înțelepte Bartolomeu, ne-a strălucit nouă luminând pe toți. Pentru care te rugăm pe tine, adu-ți aminte de noi toți, mântuindu-ne de toată împrejurarea cea potrivnică, prin rugăciunile tale. (Din Canonul Sfântului ce se citește la Utrenie)

+ * + * +

1. Aducerea moastelor Sf Ap Bartolomeu de la Anastasiopolis la Lipari (580) 2

1. Aducerea moastelor Sf Ap Bartolomeu de la Anastasiopolis la Lipari (580) 1(Sursă: http://pravicon.com/)

Sfântul Apostol Matia (9 august)

1. Sf Ap Matia (63) 1.1

Acesta a fost ales în rândul celor 12 apostoli, în locul lui Iuda Iscarioteanul, prin tragere la sorți, după cum ne spune sfântul evanghelist Luca:

„și au pus înainte pe doi: pe Iosif, numit Barsaba, zis și Iustus, și pe Matia. Și, rugându-se, au zis: Tu, Doamne, Care cunoști inimile tuturor, arată pe care dintre aceștia doi l-ai ales să ia locul acestei slujiri și al apostoliei din care a căzut Iuda, ca să meargă în locul lui. Și au tras la sorți; și sorțul a căzut pe Matia; și el s-a rânduit împreună cu cei unsprezece apostoli” (Fapte 1, 23-26).

Sfântul Matia s-a născut în Betleem, în tribul lui Iuda și a cercetat Cărțile Legii cu sfântul și dreptul Simeon (clic aici, pomenit la 3 februarie).

El propovădui Evanghelia în Iudeea, Macedonia și Etiopia. În Etiopia sau, după alții, în Iudeea, primi cununa martiriului. Fiind învinuit de iudei că propovăduiește un prooroc fals și văzându-i-se neclintirea, sfântul apostol Matia fu bătut cu pietre până la moarte.

1. Sf Ap Matia (63) 4.1Frescă din anul 1547 aflată în Mănăstirea Dionisiu, Sfântul Munte Athos, Grecia

(Sursă: http://pravicon.com/)

Însă pentru a nu fi învinuiți de romani pentru ucidere nedreaptă, iudeii îi tăiară capul sfântului apostol cu o secure. Întrucât romanii săvârșeau această pedeapsă pentru ridicarea cuiva împotriva Cezarului,  moartea sfântului Matia păru a avea pricină nerespectarea legii romane și nu credința în Hristos.

În anul 324, cinstitele sale moaște fură aduse la Roma de sfânta împărăteasă Elena (pomenită la 21 mai).

+ * + * +

1. Sf Ap Matia (63) 1.2Ca un soare cu raze luminoase, în toată lumea ieșind vestirea ta, a luminat Biserica păgânilor cu darul, purtătorule de minuni, Matia Apostole.  (Condacul Sfântului, glasul al 4-lea)

Mie, celui ce cu laude, cânt prăznuirea ta cea purtătoare de lumină, Matia, roagă-te să mi se dea din cer raza mântuirii. (Din Canonul Sfântului ce se citește la Utrenie)

+ * + * +

1. Sf Ap Matia (63) 5(Sursă: http://pravicon.com/)

1. Sf Ap Matia (63) 6.1(Sursă: http://pravicon.com/)

Published in: on 9 august, 2014 at 13:48  Lasă un comentariu  
Tags: , , , ,

Sfântul Apostol Toma (6 octombrie)

Sf Ap Toma 1

(Sursă: http://pravicon.com/images/icons/11/11042.jpg)

Acesta a fost unui din cei doisprezece apostoli. Prin necredința sa în Învierea lui Mântuitorului Hristos, se adeveri încă o dată că Învierea Domnului căci Se arătă pentru a doua oară ucenicilor Săi, spre a-l încredința pe Toma de Învierea Sa.

Sf Ap Toma 18.2

(Sursă: http://days.pravoslavie.ru/jpg/ih4515.jpg)

Domnul îi zise lui Toma:

– Adu-ți degetul tău încoace și vezi mâinile Mele și adu mâna ta și o pune în coasta mea și nu fi necredincios, ci credincios.

Iar Toma răspunse:

– Domnul meu și Dumnezeul meu. (Ioan 20, 27-28)

După Pogorârea Sfântului Duh, când apostolii aruncară sorții să vadă unde va merge fiecare să propovăduiască Evanghelia, lui Toma îi se rândui să meargă în India. El fu puțin mâhnit că avea să meargă atât de departe, însă Domnul i se arătă în vedeni întărindu-l.

În India, sfântul Toma aduse pe mulți la credința cea adevărată, bogați și săraci deopotrivă, și întemeie acolo Biserica, sfințind preoți și episcopi.

El aduse la credință două surori, Tertiana și Migdonia, amândouă soții se mari voievozi indieni. Pentru credința lor, amândouă fură prigonite de bărbații lor, deoarece nu mai voiau să viețuiască împreună cu dânșii după primirea botezului. Însă mai pe urmă fură lăsate să plece. Slobozindu-se de legătura nunții, ele duseră viață bineplăcută Domnului până la fericita lor adormire.

Dionisie și Pelaghia, care fuseseră făgăduiți unul altuia spre însoțire, auzind de propovăduirea sfântului apostol, nu se mai uniră prin însoțirea nunții, ci își îmbrățișară o viață de nevoință închinată Domnului. Pelaghia primi la sfârșitul vieții sale cununa muceniciei, iar Dionisie fu rânduit episcop de sfântul apostol.

Mai înainte de plecarea sa la Domnul, sfântul apostol Toma, asemenea celorlalți apostoli, fu adus în chip minunat la Ierusalim, pentru a fi de față la îngroparea Preasfintei Născătoare de Dumnezeu.

Adormirea Maicii Domnului (15 august) 3.1

(Sursă: http://www.cirota.ru/)

Sosind prea târziu, el plânse cu amar pentru că nu se învrednicise a mai vedea o dată chipul Preacuratei Maici a Domnului, iar atunci mormântul Preasfintei Fecioare se deschise dinaintea sa, împlinindu-i dorirea. Însă trupul Presfintei Maici nu fu aflat într-însul, căci Domnul îl luase în sălașurile cele de Sus. Astfel, zăbovirea sfântului apostol Toma descoperi minunata proslăvire a Maicii lui Dumnezeu.

Voievodul Mazdai, bărbatul Tertianei, al cărui fiu, Azan, primise și el botezul din mâinile lui Toma, îl osândi pe sfântul apotol la moarte și trimise cinci ostași să-l ucidă.

Sf Ap Toma 7.1(Sursă: http://pravicon.com/images/icons/11/11039.jpg)

Ei îl străpunseră cu sulițele și astfel, ostenitorul Domnului, sfântul apostol Toma se sălășlui în locașurile cele de Sus de unde nu contenește rugăciunile sale pentru întreaga lume.

+ * + * +

Icoană a Sfântului Apostol Toma din Kratovo, Macedonia
Sf Ap Toma 2

(Sursă: http://pravicon.com/images/icons/19/19779.jpg)

Ca pe un mărgăritar luându-te Hristos, Iubitorul de oameni, din marea tulburării lumești, prin tine a îmbogățit pe cei lipsiți și cuprinși de sărăcia nevoilor, Toma apostole. Pentru aceasta pe tine te fericim și mărim cu laude pomenirea ta cea întru tot prăznuită, cinstindu-te cu bună credință. (Dintre Stihirile Sfântului Apostol ce se cântă la Vecernie)

Râu de ape tainice te-ai arătat, Toma, care adăpi fața pământului și adunarea Bisericii, cu curgerile cunoștinței de Dumnezeu; și cu repejunea Duhului ai gonit înșelăciunea mulțimii zeilor. (Din Canonul Sfântului ce se citește la Utrenie)

Car de lumină purtător te-ai arătat, purtând Cuvântul în sufletul tău, cel bine ascultător și de Dumnezeu purtător, care a îndreptat spre mântuire, pe cei ce te laudă pe tine, mărite apostole. (Din Canonul Sfântului ce se citește la Utrenie)

A ta fericită pomenire săvârșind, te rugăm să ne izbăvim de tot întreitul val al păcatului cu mijlocirea îndrăznirii tale, pe care o ai ca un apostol al lui Hristos, de Dumnezeu văzătorule prea cinstite. (Din Canonul Sfântului ce se citește la Utrenie)

Astăzi, săvârșind pomenirea ta, Toma apostole, luminează-ne și ne sfințește prin credință, mântuindu-ne de ispite, de primejdii și de toate patimile, cu rugăciunile tale. (Din Canonul Sfântului ce se citește la Utrenie)

+ * + * +

Acatistul Sfântului Apostol Toma:

http://www.doxologia.ro/acatist/acatistul-sfantului-apostol-toma (clic aici)

+ * + * +

Cinstitele moaște ale Sfântului Apostol Toma

Sf Ap Toma 20 cinstitele moaste

(Sursă: http://www.crestinortodox.ro/)

O parte din capul Sfântului Apostol Toma se păstrează în Mănăstirea Sfântul Ioan Teologul din Insula Patmos.

+ * + * +

Frescă din 1546, aflată la Mănăstirea Stavronichita, Sfântul Munte Athos, Grecia

Sf Ap Toma 3

(Sursă: http://pravicon.com/images/icons/11/11034.jpg)

Frescă din veacul al IV-lea, aflată în Mănăstirea Gracanica, Kosovo, Serbia

Sf Ap Toma 6.1

(Sursă: http://www.ruicon.ru/)

Miniatură din veacul al XII-lea, München, Germania

Sf Ap Toma 26.1 miniatura din sec XII

(Sursă: http://www.ruicon.ru/)

Miniatură din veacul al XVI-lea, Grecia

????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????

(Sursă: http://www.ruicon.ru/)

Sculptură în os de la amvon din veacul al XII-lea, Germania

Sf Ap Toma 31.1 sculptura in os de la amvon, sec XII, Germania

(Sursă: http://www.ruicon.ru/)

Icoană din veacul al XVIII-lea, Rusia

Sf Ap Toma 10

Sf Ap Toma 11

(Sursă: http://www.sobirau.ru/)

(Sursă: http://pravicon.com/images/icons/21/21837.jpg)

+ * + * +

Procesiune în cinstea Sfântului Apostol Toma

Sf Ap Toma 21 cinstitele moaste

Sf Ap Toma 22 cinstitele moaste

(Sursă imagini: http://www.crestinortodox.ro/)

Published in: on 6 octombrie, 2013 at 12:55  Lasă un comentariu  
Tags: , , , ,

Sfântul Apostol Nicanor, diacon, din cei 70 de Apostoli (28 decembrie)

Sf Ap Nicanor 1.1

(Sursă: http://pravicon.com/images/sv/s1519/s1519001.jpg)

Acesta a fost unul dintre cei 70 de Apostoli şi primii diaconi ai Bisericii, alături de Sfântul Întâi Mucenic Ştefan, Filip, Parmena, Timon şi Nicolae.

A primit cununa cea nestricăcioasă a muceniciei în aceeaşi zi cu Sfântul Întâi Mucenic Ştefan, pricină pentru care Biserica îl prăznuieşte în ziua de după pomenirea Sfântului Ştefan, adică pe 28 decembrie, dar şi la 28 iulie, dimpreună cu Sfinţii Prohor, Timon şi Parmena, precum şi la 4 ianuarie (soborul Sfinţilor 70 de Apostoli).

+ * + * +

Sf Ap Nicanor 1.2

În ziua în care s-a săvârşit Ştefan, întâiul mucenic, fiind junghiat ca o oaie, Nicanor, împreună cu cei două mii ce au nădăjduit întru Hristos, ai moştenit cinste dumnezeiască, fericite.

Nicanor, vestind viaţa cea fără de sfârşit, Crucea şi patimile Celui ce pentru milostivirea Sa a pătimit cu trupul, a fost omorât de mâinile iudeilor.

Dumnezeiasca şi purtătoarea de lumină şi plină de dar pomenirea voastră, apostolilor, sfinţeşte cugetele tuturor celor ce cu credinţă o săvârşesc pe dânsa, fericiţilor. (din Slujba Sfinţilor Apostoli şi diaconi Prohor, Nicanor, Timon şi Parmena, ce se citeşte în Biserică la 28 iulie)

+ * + * +

Sf Ap Nicanor 2.1

(Sursă: http://pravicon.com/images/sv/s1519/s1519003.jpg)

Sf Ap Nicanor 3

(Sursă: http://www.ruicon.ru/)

Frescă din Biserica Sfântul Nicolae din Kosovo, Serbia, veacul al XIV-lea

Published in: on 28 decembrie, 2012 at 11:09  Comments (8)  
Tags: , , , , , , , ,

Sfântul Apostol Onisim (15 februarie)

(Sursă: http://pravicon.com/images/sv/s1599/s1599003.jpg)

Acesta a fost unul dintre cei 70 de apostoli. El era robul lui Filimon care, crezând în Hristos, se învrednici mai apoi de treapta episcopiei, apoi se numără în ceata celor 70 de apostoli. Onisim, rob fiind şi greşind ceva stăpânului său, fugi la Roma, unde, aflând pe sfântul apostol Pavel în legături şi auzind propovăduirea lui, fu botezat de sfântul apostol.

De vreme ce, sfântul apostol Pavel adesese la credinţă şi pe Filimon, îl trimise pe Onisim la acesta cu epistola care s-a păstrat până astăzi, fiind una dintre cele mai duioase scrieri din Sfânta Scriptură. Înduioşat de epistolă,  Filimon îl primi pe Onisim ca pe un frate, slobozindu-l din robie.

Mai apoi, sfântul Onisim merse la Roma unde sluji apostolilor până la fericitul lor sfârşit. Apoi, merse şi propovădui în cetăţi din Spania, Carpetania, Colose şi Patra, iar apoi luă scaunul din Efes, după sfântul Timotei şi sfântul Ioan cuvântătorul de Dumnezeu.

Fiind prins de necredincioşi, în vremea îmmpăratului Traian, fu dus la Roma, dinaintea eparhului Tertil. La stăruinţa acestuia de a-l îndupleca să lepede dreapta credinţă, sfânul Onisim răspunse:

– Muncile tale nu pot să mă înfricoşeze, chiar dacă ar fi oricât de cumplite, pentru că, mântuindu-mă prin aşteptarea bunătăţilor ce vor să fie şi întărindu-mă cu puterea Hristosului meu, cu înlesnire voi suferi toate cele puse de tine asupra mea.

Atunci porunci eparhul să îl arunce în temniţa cea mai întunecată şi înfricoşătoare, unde petrecu vreme de 18 zile ca în raiul cel luminos şi în locul cel răcoros, veselindu-se în Domnul.

Deci se adunau la dânsul credincioşii care îi fericeau pătimirea lui, iar pe cei necredincioşi îi povăţuia la calea cunoştinţei adevărului.

După 18 zile, eparhul îl trimise în surghiun la Putiol, unde sfântul Onisim nu înceta a propovădui şi a povăţui pe mulţi spre viaţa veşnică. Înştiinţându-se de aceasta Tertil, iarăşi fu prins şi adus dinaintea judecăţii sale. Deci aflându-l neînduplecat în credinţă, porunci să fie întins, 4 oameni să îl bată cu toiege, fără cruţare. Bătându-l fără milostivire, îi sfărâmară foarte rău fluierele picioarelor şi alte oase. Apoi, tăindu-i capul, sfântul Onisim se sălăşlui în cămările de Sus gătite de Dumnezeu apostolilor Săi.

Iar o oarecare femeie de neam împărătesc, fiind creştină, luă trupul sfântului, îl puse în raclă de argint, săvârşind pomenirea mucenicului, câştingându-şi ei, prin rugăciunile lui, pomenire la Domnul, întru cereasca Împărăţie.

+ * + * +

(Sursă: http://pravicon.com/images/sv/s1599/s1599003.jpg)

Totdeauna ai ocrotit pe cei ce te laudă pe tine, fericite Onisim, şi cinstesc pururea prăznuirea ta, stând înaintea Stăpânului  cu totul luminat, cu totul strălucit şi cu totul acoperit de fulgerele de acolo. (Din Canonul Sfânului ce se citeşte la Utrenie)

Ca o rază dătătoare de lumină te-a luminat pe tine Soarele lumii şi Învăţătorul, ca să luminezi lumea cu lumina propovăduirii şi cu fulgerele cele dumnezeieşti să pierzi întunericul înşelăciunii; şi să luminezi cugetele credincioşilor, mărite, prin lucrări de minuni de multe feluri. (Dintre Stihirile ce se cântă la Vecernie)

+ * + * +

Viaţa sa poate fi aflată în

sau

http://www.vietile-sfintilor.ro/vieti/februarie/02-15-sf_ap_onisim.html (clic aici)

+ * + * +

Pătimirea Sfântului Onisim

(Sursă: http://days.pravoslavie.ru/jpg/im4045.jpg)

(Sursă: http://days.pravoslavie.ru/jpg/im4046.jpg)

+ * + * +

(Sursă: http://www.vietile-sfintilor.ro/vieti/februarie/icoane/02-15-sf_ap_onisim.jpg)

(Sursă: http://pravicon.com/images/sv/s1599/s1599004.jpg)

(Sursă: http://pravicon.com/images/sv/s1599/s1599001.jpg)

Published in: on 14 februarie, 2012 at 21:06  Comments (1)  
Tags: , , , ,

Sfântul Apostol Andrei (30 noiembrie)

(Sursă: http://2.bp.blogspot.com/_Ir0BxevvGe4/TQUztnxMUFI/AAAAAAAAA-E/1sk95RMCiNg/s1000/Ap-Andreas-IMAA.png)

Datori suntem a le muţumi sfinţilor apostoli, a-i cinsti şi a-i lăuda neîncetat, căci aceştia s-au osârduit în toată viaţa lor a urma Mântuitorului Hristos aducând la lumina cunoştinţei celei adevărate popoarele de pretutindeni şi astfel făcându-se începători ai dreptei slăviri a lui Dumnezeu până în cele mai îndepărtate pământuri ale lumii. Având temelie osteneala şi râvna sfinţilor apostoli, din veacul I popoarele de pretutindeni începură a-L cunoaşte şi a-L slăvi pe Dumnezeu aducând la rândul lor roadă cu bună mireasmă, pe sfinţii pământului lor.

Acesta se născu în mica cetate Betsaida, aflată lângă Marea Galileii, locuită de pescari. Dimpreună cu fratele său după trup, sfântul apostol Petru, crescură într-o familie săracă ce trăia din agoniseala tatălui lor care era pescar. Cu trecerea vremii, sfântul apostol Petru îşi luă femeie, petrecând în cinste şi îndeletnicindu-se cu meşteşugul deprins de la tatăl său, iar sfântul apostol Andrei, lepădând toată tulburarea cea lumească, alese să petreacă în feciorie, nevoind să se însoare.

Deci auzind dânsul să sfântul Ioan Înaintemergătorul Domnului propovăduieşte pocăinţa pe lângă Iordan, merse şi dânsul şi i se făcu ucenic. Sfântul Ioan Botezătorul luându-şi doi dintre ucenicii săi, dintre care unul era sfântul apostol Andrei, şi mergândla locul unde se afla Mântuitorul Hristos, le spuse:

– Iată mielul lui Dumnezeu, Cel ce ridică păcatele lumii!

Auzind aceasta, cei doi ucenici, Îl urmară pe Hristos. Însă sfântul Andrei, nevoind să fie singurul care află pe Mesia din neamul său, chemă şi pe fratele său Petru zicându-i:

– Am aflat pe Mesia, Care se tâlcuieşte Hristos.

Sfântul Andrei era ucenic nedespărţit al lui Hristos. Avea încă şi osârdie multă şi râvnă înfocată, încât dorea să şi moară pentru numele Lui.

Fiind martor al minunilor, Pătimirilor, Răstignirii, Învierii şi Înălţării Domnului, iar mai apoi Pogorârii Sfântului Duh, la alegerea neamurilor spre propovăduire de către apostoli, îi căzu sorţul să propovăduiască în toată Bitinia, până la Nicomidia şi Niceea, în jurul Mării Negre, pornind din sudul ei, Turcia de astăzi, mergând apoi în părţile de răsărit ale mării, Georgia de astăzi, unde însoţitorul său sfântul apostol Simon Zilotul sau Cananeul (pomenit la 10 mai, al cărui chip poate fi aflat aici, clic) primi cununa morţii muceniceşti. Apoi ajungând în nordul Mării Negre, în Pont (Dobrogea) şi în Chersoneos (Crimeea), unde sfântul Andrei rămase timp îndelungat. Apoi urcă pe râul Nipru ajungând până la actualul Kiev, pe colina căruia înfipse o cruce şi prooroci că în acel loc harul lui Dumnezeu va străluci cu putere, că acolo se vor înălţa multe biserici şi de acolo se va lumina în tot pământul rusesc prin sfântul botez. după spusele sfântului Nestor Cronicarul (pomenit la, al cărui chip poate fi aflat aici, clic), sfântul Andrei merse spre nord, spre Novgorod, de unde plutind pe râul Volhov ajunse la Lacul Ladoga pe insula Valaam (aproape de Cercul Polar de Nord), aducând la creştinism pe vrăjitorii care locuiau în acele ţinuturi.

Mai apoi, pe calea mării, sfântul Andrei se îndreptă spre Grecia, în Patras unde fu prins, întins la pământ şi bătut cu sălbăticie, schimbându-se de 7 ori câte 3 cei ce-l băteau, iar apoi fu răstignit pe cruce, legându-i mâinile şi picioarele, căci nu voiau să îl pironească în piroane pentru a nu muri degrabă. Văzând de departe crucea gătită pentru dânsul, strigă cu glas mare:

– Bucură-te cruce sfinţită cu trupul lui Hristos şi împodobită cu mădularele Lui ca şi cu nişte mărgăritare, căci mai înainte de a Se răstigni Domnul pe tine, erai înfricoşată oamenilor, iar acum eşti iubită şi cu dorire primită. Căci cunosc credincioşii câtă bucurie ai în tine şi ce fel de răsplătire li se pregăteşte pentru tine. Eu cu îndrăzneală şi cu bucurie vin către tine; deci tu cu veselie primeşte-mă pe mine, că sunt ucenic al Aceluia Care a fost spânzurat pe tine. Primeşte-mă pe mine, că eu totdeauna te-am dorit şi am poftit a te îmbrăţişa. O, preabună Cruce, care ţi-ai câştigat frumuseţea şi bunacuviinţă din mădularele Domnului meu. Ceea ce eşti de mult dorită şi cu osârdie iubită, pe care neîncetat te-am căutat şi abia acum te-am aflat gătită după dorirea inimii mele. Deci iată-mă pe mine dinte oameni, şi mă dă Învăţătorului meu, ca prin tine să mă primească Cel ce prin tine m-a răscumpărat pe mine.

Făcând-se tulburare în popor, căci acesta striga că nu se cuvine a răstigni un om sfânt, iar dregătorul dimpreună cu slugile sale temându-se de popor, încercară a-l dezlega, însă nu puteau, căci mâinile lor păreau ca moarte. Văzând acestea sfântul apostol Andrei se rugă fierbinte să nu fie dat jos de pe cruce şi iată că străluci o lumină mare din cer care îl lumină de jur împrejur în vederea poporului ca la jumătate de ceas, iar când lumina se duse, atunci sfântul apostol îşi dădu sufletul său cel sfânt în mâinile Domnului.

Şi astfel se încununară ostenelile îndelungate ale propovăduirii sale cu slăvita cunună a muceniciei sfântului bătrân cel plin de zile, căci a trăit ca la 80 de ani.

Fiindu-i îngropat cu cinste trupul său în Patras, iar mai apoi fiind aflat răspândind bună mireasmă, rămase în episcopia Patrei, unde săvârşi multe minuni şi tămăduind pe mulţi împăraţi. De-a lungul vremii moaştele sale se răspândiră pretutindeni şi ajunseră şi în ţara noastră, de unde săvârşesc până astăzi mulţime de minuni cu neputinţă de cuprins, căci purtarea de grijă şi mijlocirea sfântului apostol pentru poporul nostru românesc s-au păstrat neîmpuţinate până astăzi.

+ * + * +

Alergat-ai cu sete, nu chemat fiind, Andrei, ci de bunăvoie la Izvorul vieţii ca un cerb, şi pe Acesta aflându-L, tuturor L-ai propovăduit. Şi bând, ai adăpat cu apele nestricăciunii marginile cele topite de sete. (din Canonul Sfântului ce se citeşte la Utrenie)

Ca un văl plin de duh blând fiind mişcat, fericite, ai uscat mările cele viclene ale mulţimii zeilor cu dumnezeieştile curgeri; şi râurile cunoştinţei de Dumnezeu tuturor le-ai izvorât. (din Canonul Sfântului ce se citeşte la Utrenie)

Pe cei ce săvârşesc cu dragoste pomenirea ta întru cântări, din harul ce prisosit al Învăţătorului tău Hristos, Andrei preafericite, cu apele duhovniceştii veselii umple-i neîncetat, cu rugăciunile tale.  (din Canonul Sfântului ce se citeşte la Utrenie)

Dumnezeiască pomenire a ta, cea de lumină purtătoare şi de veselie făcătoare, Andrei Apostole al lui Hristos, raze de tămăduiri ne străluceşte nouă, celor ce strigăm: Toate lucrurile Domnului pe Domnul lăudaţi-L, şi-L preaînălţaţi întru toţi vecii. (din Canonul Sfântului ce se citeşte la Utrenie)

+ * + * +

Acatistul Sfântului Apostol Andrei (text, clic aici)

Paraclisul Sfântului Apostol Andrei (text, clic aici)

Acatistul Sfântului Apostol Andrei (audio, clic aici)

Troparul Sfântului Apostol Andrei (audio, clic aici)

Slavă la Sfântul Apostol Andrei (audio, clici aici)

Din roada evlaviei şi ostenelii vrednice de laudă pentru sfinţii sălăşluitori pe pământul nostru românesc:

http://www.sfintiromani.ro/ro/pagina/137/sfinti_noiembrie.html (clic aici)

http://www.sfantulandrei.info/ (clic aici)

+ * + * +

Viaţa Sfântului Apostol Andrei poate fi aflată pe larg în

sau

http://www.vietile-sfintilor.ro/vieti/noiembrie/11-30-sf_apostol_andrei.html (clic aici)

+ * + * +

Moaştele Sfântului Apostol Andrei aflate în Patras, Grecia

(Sursă: http://www.business-forum.ro/images/idoblog/upload/4264/18cap_0a905441bf.jpg)

(Sursă: http://www.totpal.ro/wp-content/uploads/2011/10/284.jpg)

+ * + * +

Moaştele Sfântului Apostol Andrei de la Mănăstirea Sfântului Andrei, Dobrogea

(Sursă: http://www.sfintiromani.ro/ro/pagina/275/files/pages/11.30%20Sf.%20Ap.%20Andrei-Sfinte%20Moaste0.jpg)

+ * + * +

Moaştele Sfântului Apostol Andrei de la Biserica Rusă, Bucureşti

(Sursă: http://amfostacolo.ro/FOTO/GENUINE/d005/5894/6186_15607_15.jpg)

+ * + * +

Moaştele Sfântului Apostol Andrei de la Biserica Mihai Vodă, Bucureşti

(Sursă: http://bdi2.files.wordpress.com/2010/11/racla-mihai-voda.jpg)

+ * + * +

Mormântul Sfântului Apostol Andrei aflat în Patra, Grecia

(Sursă: http://1.bp.blogspot.com/_CXPJSPfwKQA/SxLgzYdjHgI/AAAAAAAAJ1Q/7nOUIar2Edk/s1600/30+nov.+MORMANTUL+SF.AP.ANDREI.jpg)

+ * + * +

Crucea pe care a fost răstignit sfântul apostol Andrei aflată în Patras, Grecia

+ * + * +

Peştera Sfântului Apostol Andrei din Dobrogea

(Sursă: http://v17.nonxt4.c.bigcache.googleapis.com/static.panoramio.com/photos/original/44351605.jpg?redirect_counter=1)

(Sursă: http://locuri-unice.ro/wp-content/uploads/2011/02/pestera_sf_andrei_0003.jpg)

(Sursă: http://locuri-unice.ro/wp-content/uploads/2011/02/pestera_sf_andrei_0003.jpg)

+ * + * +

(Sursă: http://www.eikonografos.com/album/displayimage.php?album=19&pos=15)

(Sursă: http://www.apostolandrey.ru/images/05.png)

(Sursă: http://www.cirota.ru/forum/images/109/109353.jpeg)

(Sursă: http://hram-dimitria.ru/sait/Icon/17.jpg)

+ * + * +

Biserica Rusă, Bucureşti

(Sursă: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/e1/Biserica_rusa_sf_nicolae.jpg)

+ * + * +

Biserica Mihai Voda, Bucureşti

(Sursă: http://www.ipedia.ro/o_stiri/1159.jpg)

+ * + * +

Mănăstirea Sfântul Apostol Andrei, Dobrogea

(Sursă: http://v22.nonxt6.c.bigcache.googleapis.com/static.panoramio.com/photos/original/34377724.jpg?redirect_counter=1)

(Sursă: http://static.panoramio.com/photos/original/26147190.jpg)

(Sursă: http://static.panoramio.com/photos/original/26147226.jpg)

(Sursă: http://static.panoramio.com/photos/original/26145747.jpg)

Published in: on 29 noiembrie, 2011 at 10:20  Lasă un comentariu  
Tags: , , , ,