Sfântul și Dreptul Iov, mult răbdătorul (6 mai)

Sf si Dreptul Iov, mult rabdatorul 1.1(Sursă: http://krestobogorodsky.ru/)

Acesta se trăgea din seminția lui Avraam, era fiu din fiii lui Idsv, și a trăit în Arabia cu aproape 2000 de ani înainte de Hristos. Numele tatălui său era Zaret, al maicii sale Vosora, iar numele său întreg era Iovav.

Sfântul Iov era un bărbat cinstit și temător de Dumnezeu, fiind încă și foarte bogat.

În anul al 79-lea al vieții sale, Dumnezeu a îngăduit să cadă asupra sa grele ispite aduse de Satan, precum e scris cu de-amănuntul în Cartea lui Iov.

Într-o singură zi, sfântul Iov își pierdu toate avuțiile sale nenumărate, toți feciorii și toate fiicele. mai apoi veni peste el boală cumplită și tot trupul său se acoperi cu răni din cap până-n picioare. El zăcea pe grămada de gunoi din afara cetății, curățindu-și cu un bețigaș puroiul urât mirositor ce curgea din răni.

Şi astfel rărbdă sfântul Iov 7 ani și jumătate. Iar soţia lui, rămânând sănătoasă, se ducea cu traista prin sat, la cerut, şi îi aducea câte ceva de hrană. Singurul ajutor îi era soţia lui, singura mângâiere, ca să nu moară de foame.

Sf si Dreptul Iov, mult rabdatorul 11.1Frescă din veacul al XIV-lea din Mănăstirea Gracanica, Kosovo, Serbia

(Sursă: http://www.ruicon.ru/)

Trecând multă vreme şi văzând diavolul că nu îl birui pe Iov, încercă prin femeia sa.

Sf si Dreptul Iov, mult rabdatorul 13.1

Deci zise aceasta către dânsul:

– Iată, acum te mănâncă viermii de viu în gunoi, ţi-a luat toată averea şi copiii de atâţia ani şi tu nu zici nici un cuvânt de hulă împotriva lui Dumnezeu şi nu-ţi pierzi răbdarea! Până când vei răbda acestea? Iată, voi mai îngădui încă puţin timp, aşteptând nădejdea mântuirii mele; că s-a pierdut pe pământ pomenirea ta, fiii şi fetele tale; durerile şi ostenelile pântecelui meu, pe care în zadar i-am născut cu chinuire; iar tu singur şezi afară, fără acoperământ, pe gunoi şi plin de viermi, iar eu rătăcesc slujind şi trecând din loc în loc şi alergând din casă în casă, aşteptând apusul soarelui, ca să mă odihnesc de ostenelile mele şi de durerile cele ce acum mă cuprind. Deci, zi vreun cuvânt de hulă împotriva lui Dumnezeu şi mori.

Sf si Dreptul Iov, mult rabdatorul 12.1Însă sfântul Iov îi răspunse cu blândețe:

– Cum am primit cele bune din mâna Domnului, oare pe cele rele să nu le suferim?

Auzind 3 prieteni ai lui de toate răutăţile care veniseră asupra lui, merseră la dânsul fiecare din ţara sa. Și stând la dânsul 7 zile şi 7 nopţi, nimeni dintre dânşii nu vorbi către dânsul vreun cuvânt, căci vedeau rănile lui cumplite şi foarte mari.

Sf si Dreptul Iov, mult rabdatorul 10.1(Sursă: http://days.pravoslavie.ru/)

Apoi îl întrebară:

– De ce-ai ajuns tu aşa? Ai oprit plata văduvelor şi simbria lucrătorilor! Ai fost nemilostiv şi aspru! Ai fost mândru! Ai uitat de Dumnezeu! Ai făcut fărădelegi înaintea Lui!

Auzind astfel de cuvinte, sfântul Iov le spuse:

– Mai bine mă mângâiam cu viermii şi cu gândul la groapă, decât să aud din gura voastră acestea. Adevărat că mâna Domnului mă ceartă pentru păcatele mele, dar ceea ce mă învinuiţi voi nu este adevărat.

Văzând Dumnezeu răbdarea lui Iov, după ce plecară cei 3 prieteni, apărut Dumnezeu în nori şi în vifor deasupra lui. Iov zăcea acolo de 7 ani jumătate, numai oasele şi inima rămăsese, căci carnea lui era mâncată de viermi. Şi când veni Ziditorul cerului şi al pământului, deodată se auzi glasul Lui din nori:

– Iov, scoală-te ca un bărbat, ia veşmântul tău – că i-a trimis un veşmânt din cel mai alb ca zăpada -, încinge-te şi să stăm de vorbă amândoi!

Sf si Dreptul Iov, mult rabdatorul 6(Sursă: http://pravicon.com/images/)

Și se sculă sfântul Iov, sănătos ca la 30 de ani şi frumos şi vesel, se îmbrăcă cu veşmântul dat de Dumnezeu și grăi către dânsul Dumnezeu:

– Acum, Iov, fiindcă ai aşteptat cu răbdare venirea Mea şi n-ai zis vreun cuvânt rău în atâtea scârbe şi necazuri şi boale, iată, Eu îţi dăruiesc ţie de acum înainte încă 140 de ani de viaţă; şi vor fi averile tale îndoite. Şi vei ajunge să trăieşti până la al cincilea strănepot şi vei adormi plin de zile şi vei veni la Mine să te veseleşti cu Mine în veci.

După ce-l vindecă Domnul de bube, binecuvântă cele de pe urmă ale lui Iov mai mult decât pe cele dintâi.  Deci, îndoi Domnul dobitoacele lui Iov, iar îi dărui copii, iară fetele lui erau atât de frumoase, încât nu se aflau sub cer alte fecioare mai frumoase.

Sfântul Iov trăi  248 de ani, văzând pe fiii fiilor săi, până la a patra seminţie, sfârşindu-se întru adânci bătrâneţi.

+ * + * +

Sf si Dreptul Iov, mult rabdatorul 1.2Prea destulă pildă şi stâlp însufleţit, şi chip al virtuţii, ni s-a arătat nouă înţeleptul şi fără prihană Iov; căruia fă-ne râvnitori pe noi care strigăm ţie: Slavă puterii Tale, Doamne.

Toată ceata celor ce prăznuiesc cântând împreună cu dumnezeiescul Iov, prăznuieşte întru înălţime. Pentru aceea strigăm: Preoţi binecuvântaţi, popoare preaînălţaţi pe Hristos întru toţi vecii. (Din Canonul Sfântului ce se citește la Utrenie)

Pe Iov cel fără prihană şi curat, care s-a făcut întru Duhul stâlp întărit şi nestrămutat de uneltirile vrăjmaşului, toţi să-l fericim şi cu credinţă să-l lăudăm, ca pe cel ce a fost mare servitor al lui Hristos, şi neîncetat se roagă Lui să izbăvească de primejdii sufletele noastre. (Sedelna Sfântului)

+ * + * +

Canonul de rugăciune al Sfântului și Dreptului Iov:

http://www.doxologia.ro/canon-cantari/canon-de-rugaciune-catre-sfantul-dreptul-iov (clic aici)

+ * + * +

Mianuturi din Psaltiri săvârșite în veacul al XIV-lea. Sfântul Iov se află în dreptul Psalmului 112 „Cel ce scoate din pulbere pe cel sărac şi ridică din gunoi pe cel sărman, ca să-l aşeze cu cei mari, cu cei mari ai poporului Său” (112, 7-8)

Sf si Dreptul Iov, mult rabdatorul 15

Sf si Dreptul Iov, mult rabdatorul 15.1(Sursă: http://www.ruicon.ru/)

Sf si Dreptul Iov, mult rabdatorul 17

Sf si Dreptul Iov, mult rabdatorul 17.1(Sursă: http://www.ruicon.ru/)

Psaltire din veacul al XI-lea

Sf si Dreptul Iov, mult rabdatorul 18

Sf si Dreptul Iov, mult rabdatorul 18.1(Sursă: http://www.ruicon.ru/)

Miniatură la Omiliile Sfântului Ierarh Grigorie de Nazianz. Veacul al IX-lea

Sf si Dreptul Iov, mult rabdatorul 16(Sursă: http://www.ruicon.ru/)

 + * + * +

Sf si Dreptul Iov, mult rabdatorul 9.1(Sursă: http://days.pravoslavie.ru/)

Sf si Dreptul Iov, mult rabdatorul 2.1(Sursă: http://images.oca.org/)

Sf si Dreptul Iov, mult rabdatorul 19.1(Sursă: http://pravicon.com/)

Sf si Dreptul Iov, mult rabdatorul 5.1(Sursă: http://pravicon.com/)

Sf si Dreptul Iov, mult rabdatorul 7.1(Sursă: http://pravicon.com/)

Sf si Dreptul Iov, mult rabdatorul 8.1(Sursă: http://pravicon.com/)

Sf si Dreptul Iov, mult rabdatorul 3.1(Sursă: http://pravicon.com/)

Published in: on 6 mai, 2015 at 09:39  Comments (1)  
Tags: , , , , ,