Sfântul Mucenic Veniamin diaconul din Persia, Iran (31 martie)

Sf Mc Veniamin diaconul din Persia 1.1(Sursă: http://pravicon.com/)

Acest sfânt mucenic al Domnului este pomenit alături sfântul sfințit mucenic Avdas episcopul socotindu-se a fi pătimit dimpreună cu dânsul, însă Mineiul împăratului Vasile al II-lea Bulgaroctonul, săvârșit în preajma anului 985 la Constantinopol, consemnează faptul că a acesta a primit cununa cea nestricăcioasă a muceniciei la 3 ani după sfântul Avdas, deci în anul 421 sau 424, în orașul persan Susa.

+ * + * +

Sf Mc Veniamin diaconul din Persia 2(Sursă: http://pravicon.com/)

+ * + * +

Orașul Susa de odinioară, vestul Iranului de astăzi

Susa, Iran 2(Sursă: http://iranarchaeology.blogspot.ro/)

Published in: on 31 martie, 2015 at 11:46  Lasă un comentariu  
Tags: , , , , , , , ,

Sfântul Apostol Parmena, unul din cei 7 diaconi (2 martie)

Sf Ap Parmena diaconul 1(Sursă: http://pravicon.com/)

Acesta a fost între cei dintâi diaconi ai Bisericii lui Hristos. În Faptele sfinților apostoli se spune că cei 12 apostoli au ales 7 bărbați plini de Duhul Sfânt și de înțelepciune, Ștefan, Filip, Nicanor, Timon, Parmena și Nicolae, pentru slujba de diaconi.

După ce sluji ca diacon la Ierusalim, iar mai apoi propovădui mulţi ani în Asia Mică ca apostol, sfântul Parmena se stabili în Macedonia unde își continuă ostenelile propovăduirii. Ipolit Romanul spune că fu rânduit episcop în Soli.

Despre mutarea sa la odihna cea de Sus, sunt două izvoare diferite: unul spune că a primit cununa cea cu bună mireasmă a muceniciei în Filipi, Macedonia, în vremea domniei împăratului Traian, la anul 98, iar altul că a trecut cu pace la Domnul, în ziua de 2 martie, în urma unei boli, fiind prohodit de către apostoli. Până acum însă sfântul este cald și grabnic ocrotitor al tuturor celor ce îi săvârșesc pomenirea cu credință.

Pomenirea sfântului Prohor se mai săvârșește şi la 28 iulie, dimpreună cu sfinţii apostoli Prohor, Nicanor și Timon, precum şi la 4 ianuarie (Soborul sfinţilor 70 de apostoli).

+ * + * +

Ca pe o stea luminoasă, Biserica totdeauna te-a agonisit pe tine, Apostole Parmena, cu minunile tale cele de multă dăruire luminându-se. Pentru aceea strigăm lui Hristos: Mântuieşte pe cei ce cu credinţă cinstesc pomenirea Apostolului Tău, ca un milostiv. (Condacul Sfântului, glasul al 4-lea)

Published in: on 2 martie, 2015 at 08:37  Comments (1)  
Tags: , , , ,

Chipul Sfântului Cuvios Martirie Diaconul de la Lavra Peşterilor din Kiev, Ucraina (25 octombrie)

(Sursă: http://pravicon.com/images/sv/s1403/s1403002.jpg)

(Sursă: http://pravicon.com/images/sv/s1403/s1403001.jpg)

Published in: on 25 octombrie, 2011 at 09:00  Lasă un comentariu  
Tags: , , , , , , , ,

Sfântul Cuvios Macarie Diaconul de la Lavra Peşterilor din Kiev, Ucraina (19 ianuarie)

(Sursă: http://ocafs.oca.org/FeastSaintsViewer.asp?SID=4&ID=1&FSID=100230)

Acesta a vieţuit la cumpăna dintre veacurile XIII şi XIV în Peşterile Depărtate şi este pomenit în ziua de 19 ianuarie pentru numele său. A strălucit prin dărnicia sa şi evlavie pe care o avea pentru sfintele lăcaşuri. Stăruia în citirea Sfintei Scripturi şi în postire.

Se spune că în copilărie avea o fire bolnăvicioasă, iar părinţii săi făgăduiră să îl încredinţeze Lavrei Peşterilor dacă se va însănătoşi, ceea ce se şi întâmplă. Prin blândeţea şi smerenia sa dobândi preţuirea obştii care îl învăţă să scrie şi să citească. Pentru marea sa evlavie fu numit diacon. Sfântul părinte primi de la Dumnezeu darul facerii de minuni.

Acesta mai este pomenit şi în ziua de 28 august şi a doua duminică a Postului Mare când se face pomenirea  soborului sfinţilor făcători de minuni de la Lavra Peşterilor.

+ * + * +

(Sursă: http://pravicon.com/images/sv/s1328/s1328001.jpg)

(Sursă: http://pravicon.com/images/sv/s1328/s1328002.jpg)

+ * + * +

Moaştele Sfântului Macarie Diaconul

(Sursă: http://lh5.ggpht.com/_DsC70bvsA5k/S2iYdMxIkeI/AAAAAAAAGl0/vlO-30CcUb4/makary.jpg)

Published in: on 17 ianuarie, 2011 at 23:55  Lasă un comentariu  
Tags: , , , , ,